Σχέδιο για τη δημοσίευση ενός βιβλίου εργασίας του Excel "αληθινής έκδοσης"

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Η δημιουργία ενός βιβλίου εργασίας του Microsoft Excel που περιέχει μια "αληθινή έκδοση" των δεδομένων απαιτεί τη συνεργασία μεταξύ ενός διαχειριστή τοποθεσίας του Microsoft SharePoint, ενός συντάκτη βιβλίων εργασίας και διάφορων τελικών χρηστών. Το ακόλουθο άρθρο είναι το σχέδιο που περιγράφει τη βασική διαδικασία για τη δημοσίευση ενός ασφαλούς βιβλίου εργασίας που περιέχει μια "αληθινή έκδοση" των δεδομένων σε μια τοποθεσία του SharePoint, τις αρμοδιότητες των εμπλεκομένων, καθώς και το πού θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για βοήθεια σχετικά με τις λεπτομέρειες της υλοποίησης.

Σημαντικό    Η δυνατότητα να δημοσιεύσετε ένα βιβλίο εργασίας του Excel σε μια τοποθεσία του SharePoint είναι διαθέσιμη μόνο στο Excel 2010 και το Excel 2007.

Σε αυτό το άρθρο

Τι είναι το "μίας εκδοχής της αλήθειας";

Βήμα 1: προετοιμασία

Βήμα 2: Δημιουργία βιβλιοθηκών εγγράφων στην τοποθεσία του SharePoint

Βήμα 3: Ορισμός αξιόπιστων πόρων για τις υπηρεσίες Excel Services

Βήμα 4: Ορισμός δικαιωμάτων

Βήμα 5: Δημιουργία ενός αρχείου σύνδεσης δεδομένων του Office

Βήμα 6: Διάθεση τη βιβλιοθήκη σύνδεσης δεδομένων στο Excel

Βήμα 7: Δημιουργία και δημοσίευση βιβλίου εργασίας του Excel

Βήμα 8: Προβολή "μίας εκδοχής της αλήθειας"

Τι είναι η "αληθινή έκδοση";

Μια συνηθισμένη απαίτηση κατά τη δημοσίευση ενός βιβλίου εργασίας του Excel που είναι συνδεδεμένο με μια εξωτερική προέλευση δεδομένων στις υπηρεσίες Excel Services είναι η εξασφάλιση ότι οι χρήστες θα προβάλλουν πάντα ένα συνεπές σύνολο τιμών και αποτελεσμάτων τύπων, καθώς και η χρήση ασφαλών και ενημερωμένων πληροφοριών σύνδεσης από το βιβλίο εργασίας. Ορισμένες φορές, αυτό ονομάζεται δημιουργία μιας "αληθινής έκδοσης".

Για παράδειγμα, εάν συνδυάζετε δεδομένα για τον προϋπολογισμό κάθε τρίμηνο, μεταξύ διαφορετικών τμημάτων για να δημιουργήσετε μια σύνοψη του προϋπολογισμού για ολόκληρη την εταιρεία, τότε πρέπει να εξασφαλίσετε ότι όλοι εργάζονται επάνω σε αξιόπιστα και συνεπή δεδομένα προκειμένου η διαδικασία να εξελίσσεται ομαλά, με τις ελάχιστες δυνατές διακοπές και διαφωνίες σχετικά με διαφορές τιμών μεταξύ των βιβλίων εργασίας, καθώς και το συγχρονισμό των υπολογισμών των τύπων και των αποτελεσμάτων.

Αρχή της σελίδας

Βήμα 1: Προετοιμασία

Για καλύτερα αποτελέσματα, οι διαχειριστές τοποθεσιών, οι συντάκτες βιβλίων εργασίας και οι τελικοί χρήστες πρέπει να συνεργαστούν μεταξύ τους για να κάνουν τις ακόλουθες προετοιμασίες.

Συλλογή δεδομένων    Προσδιορισμός και συλλέγει τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Πληροφορίες σύνδεσης προελεύσεων εξωτερικών δεδομένων και πληροφορίες σύνδεσης, όπως διακομιστές, βάση δεδομένων και ονόματα κύβων, ερωτήματα και διαπιστευτήρια.

 • Βιβλία εργασίας του Excel προς δημοσίευση.

 • Κατάλληλοι χρήστες, δικαιώματα, ρόλοι και αναγνωριστικά (ID) υπολογιστών-πελατών.

Εγκατάσταση λογισμικό    εγκαταστήσετε το απαιτούμενο λογισμικό για τους ακόλουθους χρήστες:

 • Για το διαχειριστή μιας τοποθεσίας απαιτείται η πλήρης εγκατάσταση του SharePoint Foundation 2010.

 • Για το συντάκτη ενός βιβλίου εργασίας απαιτείται το Excel 2010 ή το Excel 2007.

 • Για τους τελικούς χρήστες απαιτείται πρόσβαση σε τοποθεσίες SharePoint και, προαιρετικά, στο Excel, για το άνοιγμα δημοσιευμένων βιβλίων εργασίας στον υπολογιστή-πελάτη που διαθέτουν.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο SharePoint Server Tech Center στην τοποθεσία του Technet στο Web και αναζητήστε τα ακόλουθα θέματα:

 • Σχεδιασμός πρόσβασης σε φύλλα εργασίας του Excel

 • Σχεδιασμός μεθόδων ελέγχου ταυτότητας

 • Σχεδιασμός διαχείρισης σύνδεσης δεδομένων

 • Σχεδιασμός αναφορών του Excel σχετικά με κύβους OLAP

 • Σχεδιασμός επιχειρηματικής ευφυΐας

 • Σχεδιασμός συνδέσεων εξωτερικών δεδομένων για τις υπηρεσίες Excel Services

Αρχή της σελίδας

Βήμα 2: Δημιουργία βιβλιοθηκών εγγράφων στην τοποθεσία SharePoint

Χρήση SharePoint Foundation 2010 ή Windows SharePoint Services 3.0, ένας διαχειριστής τοποθεσίας δημιουργεί βιβλιοθήκες εγγράφων για την αποθήκευση τα βιβλία εργασίας του Excel και για την αποθήκευση των αρχείων σύνδεσης δεδομένων Office (ODC) (.odc).

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη Βοήθεια για SharePoint Foundation 2010 και Windows SharePoint Services 3.0 και τα παρακάτω θέματα:

 • Εισαγωγή στις βιβλιοθήκες

 • Δημιουργία βιβλιοθήκης

Αρχή της σελίδας

Βήμα 3: Προσδιορισμός αξιόπιστων πόρων για τις υπηρεσίες Excel Services

Σε έναν διακομιστή με Windows SharePoint Services 3.0, ένας διαχειριστής τοποθεσίας εκτελείται η εφαρμογή Web κεντρικής διαχείρισης και δημιουργεί μια αξιόπιστη θέση αρχείων, μια αξιόπιστη υπηρεσία παροχής δεδομένων, μια λίστα βιβλιοθήκη συνδέσεων δεδομένων (DCL), μια αξιόπιστη DCL και ορίζει την αξιόπιστη θέση, έτσι ώστε να χρησιμοποιεί μόνο συνδέσεις εξωτερικών δεδομένων.

Δεν απαιτείται μια αξιόπιστη DCL για να δημοσιεύσετε ένα βιβλίο εργασίας του Excel σε ένα διακομιστή που εκτελεί SharePoint Foundation 2010.

Αρχή της σελίδας

Βήμα 4: Ορισμός δικαιωμάτων

Χρήση SharePoint Foundation, ένας διαχειριστής τοποθεσίας ορίζει τα δικαιώματα στην DCL και καθορίζει ένα επίπεδο δικαιωμάτων "μόνο Προβολή στοιχείου".

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα:

 • "Σχεδιασμός ασφάλειας των υπηρεσιών Excel Services", στο SharePoint Server Tech Center στην τοποθεσία του Technet στο Web.

 • Τα παρακάτω θέματα στη Βοήθεια κεντρικής διαχείρισης για SharePoint Foundation:

  • Επιλογή των ομάδων ασφαλείας που θα χρησιμοποιηθούν

  • Καθορισμός προσαρμοσμένων επιπέδων δικαιωμάτων

  • Προσδιορισμός επιπέδων δικαιωμάτων και ομάδων που θα χρησιμοποιηθούν

  • Σχεδιασμός ασφάλειας τοποθεσίας

 • Στα παρακάτω θέματα SharePoint Foundation Βοήθειας:

  • Σχετικά με τον έλεγχο πρόσβασης για τοποθεσίες και περιεχόμενα τοποθεσίας

  • Σχετικά με τη διαχείριση ομάδων και χρηστών του SharePoint

  • Σχετικά με τις δυνατότητες ασφαλείας των υπηρεσιών Windows SharePoint Services

  • Διαχείριση επιπέδων δικαιωμάτων

  • Διαχείριση δικαιωμάτων για μια λίστα, βιβλιοθήκη, φάκελο, έγγραφο ή στοιχείο λίστας

  • Διαχείριση ομάδων του SharePoint

  • Επίπεδα δικαιωμάτων και δικαιώματα

Αρχή της σελίδας

Βήμα 5: Δημιουργία ενός αρχείου σύνδεσης δεδομένων του Office

Χρησιμοποιώντας το Excel, ένας συντάκτης βιβλίου εργασίας μπορεί να δημιουργήσει ένα αρχείο ODC και να καθορίσει τις κατάλληλες ρυθμίσεις ελέγχου ταυτότητας, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι το αρχείο ODC θα χρησιμοποιείται πάντα όταν θα γίνεται προσπέλαση των δεδομένων και να αποθηκεύσει το αρχείο σύνδεσης στην DCL.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη Βοήθεια του Excel και στο θέμα σύνδεση σε (εισαγωγή) εξωτερικά δεδομένα.

Αρχή της σελίδας

Βήμα 6: Διάθεση της βιβλιοθήκης δεδομένων σύνδεσης στο Excel

Χρήση SharePoint Foundation, ένας διαχειριστής τοποθεσίας πραγματοποιεί μία ή περισσότερες βιβλιοθήκες DCL διαθέσιμες στο Excel, ορίζοντας μια λίστα βιβλιοθηκών DCL για χρήση σε υπολογιστές-πελάτες και, στη συνέχεια, συσχετίζοντας έναν υπολογιστή-πελάτη με έναν υπολογιστή διακομιστή είτε χρησιμοποιώντας η τοποθεσία μου κάθε χρήστη είτε ορίζοντας ένα κλειδί εγγραφής στον υπολογιστή του χρήστη.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα "Σχεδιασμός διαχείρισης σύνδεσης δεδομένων" στην ενότητα "Σχεδιασμός επιχειρηματικής ευφυΐας" (στο βήμα 2), στο SharePoint Server Tech Center στην τοποθεσία του Technet στο Web.

Αρχή της σελίδας

Βήμα 7: Δημιουργία και δημοσίευση βιβλίου εργασίας του Excel

Χρησιμοποιώντας το Excel, ένας συντάκτης βιβλίου εργασίας δημιουργεί ένα βιβλίο εργασίας που χρησιμοποιεί το αρχείο ODC, δημοσιεύει το βιβλίο εργασίας στην τοποθεσία SharePoint και, στη συνέχεια, επιλέγει, προαιρετικά, συγκεκριμένα φύλλα εργασίας ή καθορισμένα στοιχεία, όπως γραφήματα ή αναφορές Συγκεντρωτικού Πίνακα.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Δημοσίευση βιβλίου εργασίας σε μια τοποθεσία του SharePoint.

Αρχή της σελίδας

Βήμα 8: Προβολή της "αληθινής έκδοσης"

Χρησιμοποιώντας το SharePoint Foundation, οι τελικοί χρήστες εμφανίζουν το βιβλίο εργασίας στο πρόγραμμα περιήγησης στο Web, το επεξεργάζονται με την εφαρμογή Excel Web App και, προαιρετικά, ανοίγουν το βιβλίο εργασίας στον υπολογιστή τους για περαιτέρω ανάλυση.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×