Σφάλμα "Η μεταβλητή χρησιμοποιεί έναν τύπο αυτοματοποίησης που δεν υποστηρίζεται" στην επεξεργασία της Visual Basic στο Excel για Mac

Τελευταία ενημέρωση: 10 Απριλίου 2019

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Στο Excel για Mac, μια νέα Επεξεργασία Visual Basic κυκλοφόρησε για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2017. Στη νέα επεξεργασία της VB, υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη δημιουργία δηλώσεων αντικειμένου κατά την επιλογή από το αναδυόμενο μενού στο επάνω μέρος του παραθύρου κώδικα.

Εάν κάνετε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού στα αριστερά και επιλέξετε ένα στοιχείο από τη λίστα, θα πρέπει να δείτε τον κώδικα για το επιλεγμένο συμβάν στην αναπτυσσόμενη λίστα στα δεξιά. Μπορείτε να κάνετε επιπλέον επιλογές από την αναπτυσσόμενη λίστα στα δεξιά, για να δημιουργήσετε επιπλέον κώδικα ώστε να διαχειριστείτε το επιλεγμένο συμβάν.

Επεξεργασία VBE που εμφανίζει την αναπτυσσόμενη λίστα με τα αντικείμενα επιλογής

Αντί για αυτό, εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος ότι δεν δημιουργείται ο κώδικας.

Σφάλμα Microsoft Visual Basic: Η μεταβλητή χρησιμοποιεί έναν τύπο αυτοματοποίησης που δεν υποστηρίζεται στη Visual Basic.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΛΥΣΗ

Επιλέξτε μία από τις παρακάτω λύσεις για αυτό το πρόβλημα:

ΛΥΣΗ 1

Μπορείτε να εκτελέσετε ένα παρόμοιο βήμα σε έναν υπολογιστή που εκτελεί το Excel για Windows και, στη συνέχεια, να αντιγράψετε τον κώδικα στο Excel για Mac.

ΛΥΣΗ 2

Μπορείτε να μεταβείτε στο MSDN και να βρείτε τη σύνταξη για το συμβάν που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και να πληκτρολογήσετε τον κωδικό με μη αυτόματο τρόπο στο έργο σας VBA. Αυτό το άρθρο περιγράφει τα συμβάντα "βιβλίο εργασίας" του Microsoft Excel - Συμβάντα βιβλίου εργασίας.

ΛΥΣΗ 3

Αντιγράψτε τον κατάλληλο κώδικα συμβάντος από τα παρακάτω δείγματα και επικολλήστε τον στο έργο VBA. Για κάθε συμβάν, φροντίστε να αντιγράψετε από το σημείο "Private Sub..." έως και το "End Sub".

Private Sub Workbook_Activate()
End Sub

Private Sub Workbook_AddinInstall()
End Sub

Private Sub Workbook_AddinUninstall()
End Sub

Private Sub Workbook_AfterRemoteChange()
End Sub

Private Sub Workbook_AfterSave(ByVal Success As Boolean)
End Sub

Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
End Sub

Private Sub Workbook_BeforePrint(Cancel As Boolean)
End Sub

Private Sub Workbook_BeforeRemoteChange()
End Sub

Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
End Sub

Private Sub Workbook_Deactivate()
End Sub

Private Sub Workbook_NewChart(ByVal Ch As Chart)
End Sub

Private Sub Workbook_NewSheet(ByVal Sh As Object)
End Sub

Private Sub Workbook_Open()
End Sub

Private Sub Workbook_PivotTableCloseConnection(ByVal Target As PivotTable)
End Sub

Private Sub Workbook_PivotTableOpenConnection(ByVal Target As PivotTable)
End Sub

Private Sub Workbook_RowsetComplete(ByVal Description As String, ByVal Sheet As String, ByVal Success As Boolean)
End Sub

Private Sub Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object)
End Sub

Private Sub Workbook_SheetBeforeDelete(ByVal Sh As Object)
End Sub

Private Sub Workbook_SheetBeforeDoubleClick(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
End Sub

Private Sub Workbook_SheetBeforeRightClick(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
End Sub

Private Sub Workbook_SheetCalculate(ByVal Sh As Object)
End Sub

Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
End Sub

Private Sub Workbook_SheetDeactivate(ByVal Sh As Object)
End Sub

Private Sub Workbook_SheetFollowHyperlink(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Hyperlink)
End Sub

Private Sub Workbook_SheetPivotTableAfterValueChange(ByVal Sh As Object, ByVal TargetPivotTable As PivotTable, ByVal TargetRange As Range)
End Sub

Private Sub Workbook_SheetPivotTableBeforeAllocateChanges(ByVal Sh As Object, ByVal TargetPivotTable As PivotTable, ByVal ValueChangeStart As Long, ByVal ValueChangeEnd As Long, Cancel As Boolean)
End Sub

Private Sub Workbook_SheetPivotTableBeforeCommitChanges(ByVal Sh As Object, ByVal TargetPivotTable As PivotTable, ByVal ValueChangeStart As Long, ByVal ValueChangeEnd As Long, Cancel As Boolean)
End Sub

Private Sub Workbook_SheetPivotTableBeforeDiscardChanges(ByVal Sh As Object, ByVal TargetPivotTable As PivotTable, ByVal ValueChangeStart As Long, ByVal ValueChangeEnd As Long)
End Sub

Private Sub Workbook_SheetPivotTableChangeSync(ByVal Sh As Object, ByVal Target As PivotTable)
End Sub

Private Sub Workbook_SheetPivotTableUpdate(ByVal Sh As Object, ByVal Target As PivotTable)
End Sub

Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
End Sub

Private Sub Workbook_SheetTableUpdate(ByVal Sh As Object, ByVal Target As TableObject)
End Sub

Private Sub Workbook_Sync(ByVal SyncEventType As Office.MsoSyncEventType)
End Sub

Private Sub Workbook_WindowActivate(ByVal Wn As Window)
End Sub

Private Sub Workbook_WindowDeactivate(ByVal Wn As Window)
End Sub

Private Sub Workbook_WindowResize(ByVal Wn As Window)
End Sub

Private Sub Worksheet_Activate()

End Sub

Private Sub Worksheet_BeforeDelete()

End Sub

Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)

End Sub

Private Sub Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)

End Sub

Private Sub Worksheet_Calculate()

End Sub

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)

End Sub

Private Sub Worksheet_Deactivate()

End Sub

Private Sub Worksheet_FollowHyperlink(ByVal Target As Hyperlink)

End Sub

Private Sub Worksheet_LensGalleryRenderComplete()

End Sub

Private Sub Worksheet_PivotTableAfterValueChange(ByVal TargetPivotTable As PivotTable, ByVal TargetRange As Range)

End Sub

Private Sub Worksheet_PivotTableBeforeAllocateChanges(ByVal TargetPivotTable As PivotTable, ByVal ValueChangeStart As Long, ByVal ValueChangeEnd As Long, Cancel As Boolean)

End Sub

Private Sub Worksheet_PivotTableBeforeCommitChanges(ByVal TargetPivotTable As PivotTable, ByVal ValueChangeStart As Long, ByVal ValueChangeEnd As Long, Cancel As Boolean)

End Sub

Private Sub Worksheet_PivotTableBeforeDiscardChanges(ByVal TargetPivotTable As PivotTable, ByVal ValueChangeStart As Long, ByVal ValueChangeEnd As Long)

End Sub

Private Sub Worksheet_PivotTableChangeSync(ByVal Target As PivotTable)

End Sub

Private Sub Worksheet_PivotTableUpdate(ByVal Target As PivotTable)

End Sub

Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)

End Sub

Private Sub Worksheet_TableUpdate(ByVal Target As TableObject)

End Sub

Εικονίδιο ειδικών (εγκέφαλος, γρανάζια)

Ρωτήστε τους ειδικούς

Επικοινωνήστε με τους ειδικούς, συζητήστε για τα τελευταία νέα, τις ενημερώσεις και τις βέλτιστες πρακτικές του Excel και διαβάστε το ιστολόγιό μας.

Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel

Εικονίδιο κοινότητας

Λήψη βοήθειας από την κοινότητα

Υποβάλετε μια ερώτηση και βρείτε λύσεις από εκπροσώπους υποστήριξης, MVP, μηχανικούς και άλλους χρήστες του Excel.

Φόρουμ του Excel στις Answers

Εικονίδιο αίτησης δυνατότητας (λάμπα, ιδέα)

Προτείνετε μια νέα δυνατότητα

Οι προτάσεις και τα σχόλιά σας είναι πολύτιμα για εμάς! Μοιραστείτε τις σκέψεις σας. Είμαστε έτοιμοι να σας ακούσουμε.

Excel UserVoice

Δείτε επίσης

Επιδιορθώσεις ή προσωρινές λύσεις για πρόσφατα προβλήματα στο Excel για Mac

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×