Συντομεύσεις πληκτρολογίου του Office Communicator 2007

Οι παρακάτω λίστες περιέχουν συνδυασμούς πλήκτρων συντόμευσης CTRL, καθώς και κάποιες άλλες κοινές συντομεύσεις πληκτρολογίου, μαζί με μια περιγραφή των λειτουργιών τους. Για να έχετε αυτή την αναφορά στην εργασία σας, μπορείτε να την εκτυπώσετε. Για να εκτυπώσετε αυτό το θέμα, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+P.

Σε αυτό το άρθρο

Λίστα επαφών

Έναρξη κλήσης ή άμεσου μηνύματος από τα αποτελέσματα αναζήτησης

Άνοιγμα και κλείσιμο του παραθύρου του Communicator

Δημιουργία, λήψη και χειρισμός κλήσεων

Ειδοποιήσεις πρόσκλησης

Παράθυρο "Συνομιλία"

Περιοχή ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων (εμπλουτισμένο κείμενο)

Λίστα επαφών

Οι ακόλουθες συντομεύσεις πληκτρολογίου είναι διαθέσιμες από τη λίστα επαφών του Office Communicator.

Για

Πιέστε

Κλήση επιλεγμένης επαφής χρησιμοποιώντας τον αριθμό που κλήθηκε πιο πρόσφατα

CTRL + ENTER

Άνοιγμα του παραθύρου "Συνομιλία" για έναρξη μιας περιόδου λειτουργίας άμεσων μηνυμάτων με μια επιλεγμένη επαφή

ENTER

Διαγραφή επιλεγμένης επαφής

DELETE

Άνοιγμα του μενού συστήματος

ALT + Πλήκτρο διαστήματος

Μετακίνηση μιας ομάδας επαφών προς τα επάνω

ALT + επάνω βέλος

Μετακίνηση μιας ομάδας επαφών προς τα κάτω

ALT + κάτω βέλος

Άνοιγμα της κάρτας επαφής για μια επιλεγμένη επαφή

ALT + ENTER

Κλείσιμο της κάρτας επαφής

ESC

Αντιγραφή επιλεγμένου στοιχείου

CTRL + C

Επικόλληση επιλεγμένου στοιχείου

CTRL + V

Άνοιγμα ηλεκτρονικής Βοήθειας

F1

Μετακίνηση μέσα στον Communicator

TAB

Αντίστροφη κατεύθυνση μετακίνησης

SHIFT + TAB

Προσθήκη αλλαγής γραμμής στην περιοχή "Εισαγωγή σημείωσης"2

SHIFT + ENTER

Επιλογή πολλών συνεχόμενων επαφών

SHIFT + επάνω βέλος

Επιλογή πολλών συνεχόμενων επαφών

SHIFT + κάτω βέλος

Σύμπτυξη ομάδας

Αριστερό βέλος

Ανάπτυξη ομάδας

Δεξιό βέλος

Αρχή της σελίδας

Έναρξη κλήσης ή άμεσου μηνύματος από τα αποτελέσματα αναζήτησης

Οι ακόλουθες συντομεύσεις πληκτρολογίου είναι διαθέσιμες από το παράθυρο "Αποτελέσματα αναζήτησης".

Για

Πιέστε

Άνοιγμα του παραθύρου "Συνομιλία" για έναρξη άμεσου μηνύματος με μια επιλεγμένη επαφή στο παράθυρο "Αποτελέσματα αναζήτησης"

ENTER

Πραγματοποίηση κλήσης σε μια επιλεγμένη επαφή στο παράθυρο "Αποτελέσματα αναζήτησης".

CTRL + ENTER

Αρχή της σελίδας

Άνοιγμα και κλείσιμο του παραθύρου του Communicator

Για

Πιέστε

Άνοιγμα του Communicator

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Q

Ελαχιστοποίηση του Communicator

ALT + F4

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία, λήψη και χειρισμός κλήσεων

Για

Πιέστε

Κλήση μιας επιλεγμένης επαφής στη λίστα επαφών χρησιμοποιώντας τον αριθμό που κλήθηκε τελευταίος

CTRL + ENTER

Αποδοχή μιας πρόσκλησης σε ηχητική κλήση, κλήση βίντεο ή διάσκεψης από μια ειδοποίηση πρόσκλησης

ALT + C

Απόρριψη μιας πρόσκλησης σε ηχητική κλήση, κλήση βίντεο ή διάσκεψης από μια ειδοποίηση πρόσκλησης

ALT + D

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ειδοποίησης υψηλής σπουδαιότητας. Αυτή η συντόμευση είναι διαθέσιμη από το παράθυρο "Συνομιλία" του Communicator.

CTRL + SHIFT + I

Μεταφορά κλήσης. Αυτή η συντόμευση είναι διαθέσιμη από το παράθυρο "Συνομιλία" του Communicator.

CTRL + SHIFT + T

Θέση κλήσης σε αναμονή/συνέχιση κλήσης. Αυτή η συντόμευση είναι διαθέσιμη από το παράθυρο "Συνομιλία" του Communicator.

CTRL + SHIFT + H

Πρόσκληση ατόμου σε κλήση. Αυτή η συντόμευση είναι διαθέσιμη από το παράθυρο "Συνομιλία" του Communicator.

ALT + I

Τερματισμό κλήσης. Αυτή η συντόμευση είναι διαθέσιμη από το παράθυρο "Συνομιλία" του Communicator.

ALT + Q

Αρχή της σελίδας

Ειδοποιήσεις πρόσκλησης

Για

Πιέστε

Μετακίνηση σε μια ειδοποίηση πρόσκλησης που εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + T

Αποδοχή μιας ειδοποίησης πρόσκλησης που εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή. Η πρόσκληση μπορεί να αφορά ένα άμεσο μήνυμα, μια ηχητική κλήση ή κλήση βίντεο, ή μια κλήση διάσκεψης.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + A

Αρχή της σελίδας

Παράθυρο "Συνομιλία"

Οι ακόλουθες συντομεύσεις πληκτρολογίου είναι διαθέσιμες από το παράθυρο "Συνομιλία" του Communicator

Για

Πιέστε

Αλλαγή του θέματος συνομιλίας από το παράθυρο "Συνομιλία"

CTRL + J

Πρόσκληση ατόμου για συμμετοχή στη συνομιλία

ALT + I

Επανάληψη συμμετοχής σε μια διάσκεψη ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων

ALT + R

Κλήση συμμετεχόντων σε μια συνομιλία άμεσων μηνυμάτων

CTRL + SHIFT + ENTER

Προσθήκη βίντεο σε μια συνομιλία

CTRL + D

Αποστολή αρχείου

CTRL + F

Εμφάνιση/απόκρυψη περιοχής άμεσων μηνυμάτων

CTRL + W

Εμφάνιση/απόκρυψη λίστας συμμετεχόντων στο παράθυρο "Συνομιλία"

CTRL + R

Κλείδωμα/ξεκλείδωμα συνομιλίας

CTRL + K

Έναρξη του Office OneNote (το Office OneNote πρέπει να είναι εγκαταστημένο)

CTRL + N

Αποθήκευση περιεχομένων μιας περιόδου λειτουργίας άμεσων μηνυμάτων

CTRL + S

Αποκοπή επιλεγμένου κειμένου

CTRL + X

Αντιγραφή επιλεγμένου κειμένου

CTRL + C

Επικόλληση επιλεγμένου κειμένου

CTRL + V

Επιλογή όλου του κειμένου

CTRL + A

Προσθήκη αλλαγής γραμμής για νέα παράγραφο στην περιοχή άμεσου μηνύματος

SHIFT + ENTER

Αποστολή άμεσου μηνύματος

ENTER

Διαγραφή κειμένου

DELETE

Αναίρεση μιας ενέργειας

CTRL + Z

Επανάληψη μιας ενέργειας

CTRL + Y

Μεταφορά κλήσης

CTRL + SHIFT + T

Θέση κλήσης σε αναμονή/συνέχιση κλήσης

CTRL + SHIFT + H

Αρχή της σελίδας

Περιοχή ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων (εμπλουτισμένο κείμενο)

Οι ακόλουθες συντομεύσεις πληκτρολογίου είναι διαθέσιμες από την περιοχή ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων του παραθύρου "Συνομιλία" του Communicator.

Για

Πιέστε

Μετατροπή επιλεγμένου κειμένου σε έντονη γραφή

CTRL + B

Μετατροπή επιλεγμένου κειμένου σε πλάγια γραφή

CTRL + I

Μετατροπή επιλεγμένου κειμένου σε υπογράμμιση

CTRL + U

Μετατροπή επιλεγμένου κειμένου σε διακριτή διαγραφή

CTRL + T

Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς του επιλεγμένου κειμένου

CTRL + ]

Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς του επιλεγμένου κειμένου

CTRL + [

Αλλαγή γραμματοσειράς

CTRL + SHIFT + F

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×