Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office
Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Skype για επιχειρήσεις

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Skype για επιχειρήσεις

Πολλοί χρήστες πιστεύουν ότι χρησιμοποιώντας ένα εξωτερικό πληκτρολόγιο με συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Skype για επιχειρήσεις σε Windows μπορούν να εργάζονται πιο αποτελεσματικά. Για χρήστες με προβλήματα κινητικότητας ή όρασης, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου είναι ενδεχομένως πιο εύκολες από τη χρήση της οθόνης αφής και αποτελούν μια σημαντική εναλλακτική λύση στη χρήση του ποντικιού. Στο παρόν άρθρο παρατίθενται οι συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Skype για επιχειρήσεις σε Windows.

Σημειώσεις: 

  • Οι συντομεύσεις σε αυτό το θέμα αναφέρονται στη διάταξη πληκτρολογίου Η.Π.Α. Τα πλήκτρα για άλλες διατάξεις ενδέχεται να μην αντιστοιχούν απόλυτα στα πλήκτρα του πληκτρολογίου Η.Π.Α.

  • Εάν για μια συντόμευση απαιτείται να πατήσετε δύο ή περισσότερα πλήκτρα ταυτόχρονα, αυτό το θέμα διαχωρίζει τα πλήκτρα με ένα σύμβολο συν (+). Εάν πρέπει να πατήσετε ένα πλήκτρο αμέσως μετά από ένα άλλο, τα πλήκτρα διαχωρίζονται με κόμμα (,).

Σε αυτό το θέμα

Συντομεύσεις που χρησιμοποιούνται συχνά σε υπολογιστή

Ο πίνακας που ακολουθεί αποτελεί εύχρηστο σημείο αναφοράς για τις συντομεύσεις που χρησιμοποιούνται συχνά στο Skype για επιχειρήσεις.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Κύριο παράθυρο: Εύρεση επαφής

F6 (μπορεί να χρειαστεί να το πατήσετε 2 ή 3 φορές)

Όταν είναι επιλεγμένη μια επαφή: εμφάνιση περισσότερων επιλογών, όπως για παράδειγμα πραγματοποίηση κλήσης, έναρξη συνομιλίας και πολλά περισσότερα

Enter

Όταν είναι επιλεγμένη μια επαφή: άνοιγμα του σχετικού μενού

Shift+F10

Αποδοχή εισερχόμενης κλήσης ή συνομιλίας

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows+Shift+O

Απόρριψη εισερχόμενης κλήσης ή συνομιλίας

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows+Escape

Σίγαση ή διακοπή σίγασης του μικροφώνου σας σε κλήση

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows+F4

Όταν έχει ήδη επιτευχθεί το βίντεο σε μια κλήση: Ενεργοποίηση της κάμερας/Απενεργοποίηση της κάμερας

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows+F5

Διακοπή κοινής χρήσης επιφάνειας εργασίας

Alt+T

Παράθυρο συνομιλίας: πρόσκληση επαφής σε μια υπάρχουσα συνομιλία

Alt+V

Παράθυρο συνομιλίας: τερματισμός συνομιλίας

Alt+Q

Γενική πλοήγηση και κίνηση

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω συντομεύσεις πληκτρολογίου οπουδήποτε και αν βρίσκεται η εστίαση.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Αποδοχή εισερχόμενης ειδοποίησης πρόσκλησης

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows+Shift+O

Απόρριψη ειδοποίησης πρόκλησης

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows+Esc

Τοποθέτηση της εστίασης στο πλαίσιο αναζήτησης Εύρεση επαφής

Ctrl+Shift+Πλήκτρο διαστήματος

Άνοιγμα κύριου παραθύρου και τοποθέτηση της εστίασης στο πλαίσιο αναζήτησης

Ctrl+Alt+Shift+3

Σίγαση ή διακοπή σίγασης μικροφώνου σε κλήση

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows+F4

Όταν έχει ήδη επιτευχθεί το βίντεο σε μια κλήση: Ενεργοποίηση της κάμερας/Απενεργοποίηση της κάμερας

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows+F5

Διακοπή κοινής χρήσης της οθόνης σας σε κλήση

Ctrl+Shift+S

Ανάκτηση του ελέγχου κατά την κοινή χρήση της οθόνης σας σε κλήση

Ctrl+Alt+Πλήκτρο διαστήματος

Κύριο παράθυρο του Skype για επιχειρήσεις

Χρησιμοποιήστε αυτές τις συντομεύσεις πληκτρολογίου όταν το κύριο παράθυρο του Skype για επιχειρήσεις βρίσκεται σε πρώτο πλάνο.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετάβαση στην καρτέλα με τη λίστα Επαφές

Ctrl+1

Μετάβαση στην καρτέλα μόνιμων συνομιλιών

Ctrl+2

Μετάβαση στην καρτέλα με τη λίστα Συνομιλίες

Ctrl+3

Μετάβαση στην καρτέλα Τηλέφωνο

Ctrl+4

Μετάβαση στην καρτέλα Συσκέψεις

Ctrl+5

Ως πληρεξούσιος, μεταφέρετε μια κλήση στον αριθμό εργασίας κάποιου άλλου ατόμου. (Δεν διατίθεται σε όλες τις συνδρομές του Office 365.)

Ctrl+1 ή Ctrl+Shift+1

Άνοιγμα του μενού Σύστημα. Το Alt ανοίγει τη γραμμή μενού.

Alt+Πλήκτρο διαστήματος

Άνοιγμα του μενού Αρχείο

Alt+F

Έναρξη Άμεσης σύσκεψης

Alt+M

Άνοιγμα του μενού Εργαλεία

Alt+T

Άνοιγμα του μενού Βοήθεια

Alt+H

Γρήγορη περιήγηση μεταξύ των κυρίων ενοτήτων του παραθύρου

F6

Λίστα επαφών

Χρησιμοποιήστε αυτές τις συντομεύσεις πληκτρολογίου ενώ βρίσκεστε στη λίστα Επαφές.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Διαγραφή της επιλεγμένης προσαρμοσμένης ομάδας ή επαφής

Διαγραφή

Μετακίνηση της επιλεγμένης ομάδας προς τα πάνω

Alt+Επάνω βέλος

Μετακίνηση της επιλεγμένης ομάδας προς τα κάτω

Alt+Κάτω βέλος

Στο μενού συντομεύσεων, ανοίξτε την κάρτα της επιλεγμένης επαφής ή την κάρτα επαφών ομάδας

Alt+Enter

Σύμπτυξη ή ανάπτυξη της επιλεγμένης ομάδας

Πλήκτρο διαστήματος

Κατάργηση της επιλεγμένης επαφής από τη λίστα επαφών (μόνο για μέλη που δεν ανήκουν σε ομάδα διανομής)

Shift+Delete

Κάρτα επαφής

Χρησιμοποιήστε αυτές τις συντομεύσεις πληκτρολογίου ενώ βρίσκεστε σε μια κάρτα επαφής. Πατήστε Alt+Enter για να ανοίξετε μια κάρτα επαφής.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Κλείσιμο της κάρτας επαφής

Esc

Μετακίνηση ανάμεσα στις καρτέλες στο κάτω μέρος της κάρτας επαφής

Ctrl+Tab

Μετακίνηση ανάμεσα στις καρτέλες στο κάτω μέρος της κάρτας επαφής με αντίστροφη σειρά

Ctrl+Shift+Tab

Παράθυρο συνομιλίας

Χρησιμοποιήστε αυτές τις συντομεύσεις πληκτρολογίου ενώ βρίσκεστε στο παράθυρο Συνομιλία.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα της αρχικής σελίδας Βοήθεια ενώ βρίσκεστε στο μενού Βοήθεια

F1

Κλείσιμο της προβολής πλήρους οθόνης. Διαφορετικά, το παράθυρο Συνομιλία κλείνει μόνο εάν δεν υπάρχει ήχος, βίντεο ή κοινή χρήση σε εξέλιξη.

Esc

Αποδοχή οποιασδήποτε ειδοποίησης πρόσκλησης. Στις ειδοποιήσεις περιλαμβάνονται προσκλήσεις ήχου, βίντεο, κλήσης και κοινής χρήσης.

Alt+C

Κλείσιμο του παραθύρου Συνομιλία.

Alt+F4

Παράβλεψη οποιασδήποτε ειδοποίησης πρόσκλησης. Στις ειδοποιήσεις περιλαμβάνονται προσκλήσεις ήχου, βίντεο, κλήσης και κοινής χρήσης.

Alt+l

Επανασύνδεση του ήχου σε μια σύσκεψη

Alt+R

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Αποθήκευση ως για ένα αρχείο που έχει σταλεί στο παράθυρο Συνομιλία

Alt+S

Πρόσκληση επαφής σε μια υπάρχουσα συνομιλία

Alt+V

Αποθήκευση των περιεχομένων του ιστορικού ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων (IM). Λειτουργεί για προσωπικές συνομιλίες όταν χρησιμοποιείτε το Outlook.

Ctrl+S

Εμφάνιση ή απόκρυψη της περιοχής άμεσων μηνυμάτων

Ctrl+W

Αποστολή αρχείου ή, στο πλαίσιο μιας διάσκεψης, προσθήκη συνημμένου σύσκεψης

Ctrl+F

Εκκινήστε το OneNote για να κρατήσετε σημειώσεις σχετικά με την περίοδο λειτουργίας της συνομιλίας

Ctrl+N

Εμφάνιση ή απόκρυψη της λίστας συμμετεχόντων

Ctrl+R

Όταν ελέγχετε την κοινόχρηστη οθόνη ενός άλλου χρήστη κατά τη διάρκεια σύσκεψης: περιήγηση αριστερά στο προηγούμενο στοιχείο περιβάλλοντος εργασίας χρήστη στο παράθυρο Συνομιλία

Ctrl+Shift+Alt+αριστερό βέλος

Όταν ελέγχετε την κοινόχρηστη οθόνη ενός άλλου χρήστη κατά τη διάρκεια σύσκεψης: περιήγηση δεξιά στο επόμενο στοιχείο περιβάλλοντος εργασίας χρήστη στο παράθυρο Συνομιλία

Ctrl+Shift+Alt+δεξιό βέλος

Προσθήκη ή τερματισμός βίντεο

Ctrl+Shift+Enter

Θέση σε αναμονή ή συνέχιση μιας συνομιλίας ήχου που βρίσκεται σε εξέλιξη

Ctrl+Shift+H

Επισήμανση συνομιλίας ως υψηλής σπουδαιότητας. Για συνομιλίες δύο ατόμων. Δεν διατίθεται για συσκέψεις.

Ctrl+Shift+I

Εμφάνιση ή απόκρυψη του σταδίου κοινής χρήσης

Ctrl+Shift+Y

Μετάβαση στη συμπαγή προβολή

Ctrl+Shift+P

Προσθήκη ή τερματισμός ήχου

Ctrl+Enter

Lync 2013 και Skype για επιχειρήσεις 2015 μόνο: Σε ένα πλήκτρο λειτουργίας, άνοιγμα της αντίστοιχης επεξήγησης.

Επάνω βέλος

Στο Lync 2013 και στο Skype για επιχειρήσεις 2015 μόνο: Όταν η εστίαση βρίσκεται σε κουμπί λειτουργίας, πραγματοποιείται μια προεπιλεγμένη ενέργεια. Για τον ήχο, γίνεται σίγαση ή διακοπή σίγασης του μικροφώνου. Για το βίντεο, ξεκινά ή σταματά η κάμερα.

Πλήκτρο διαστήματος

Απόρριψη ή απόκρυψη ανοιχτής επεξήγησης ή πλαισίου το οποίο έχει την εστίαση του πληκτρολογίου

Esc

Κατά την κοινή χρήση της οθόνης σας, τοποθετήστε την εστίαση του πληκτρολογίου στη γραμμή εργαλείων για έλεγχο της κοινής χρήσης. Στο Skype για επιχειρήσεις 2016, πατήστε Esc για να τοποθετήσετε την εστίαση ξανά στο παράθυρο συνομιλίας.

Ctrl+Shift+Πλήκτρο διαστήματος

Μόνο στο Skype για επιχειρήσεις 2016: Γρήγορη περιήγηση μεταξύ των κυρίων ενοτήτων του παραθύρου

F6

Στοιχεία ελέγχου κλήσης (παράθυρο συνομιλίας)

Χρησιμοποιήστε αυτές τις συντομεύσεις πληκτρολογίου στα στοιχεία ελέγχου κλήσης, ενώ βρίσκεστε σε μια κλήση ομότιμης σύνδεσης. Η δυνατότητα αυτή δεν λειτουργεί σε κλήση διάσκεψης.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Τερματισμός κλήσης ή συνομιλίας

Alt+Q

Μεταφορά: άνοιγμα του επιλογέα επαφών κατά τη διάρκεια κλήσης ομότιμης σύνδεσης. (Δεν διατίθεται σε όλες τις συνδρομές του Office 365.)

Ctrl+Shift+T

Θέση μιας κλήσης σε αναμονή

Ctrl+Shift+H

Εμφάνιση του πληκτρολογίου κλήσης

Ctrl+Shift+D

Βίντεο (Παράθυρο συνομιλίας)

Χρησιμοποιήστε αυτές τις συντομεύσεις πληκτρολογίου όταν εργάζεστε με βίντεο στο παράθυρο Συνομιλία.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Προβολή του παραθύρου συνομιλίας σε πλήρη οθόνη

F5

Κλείσιμο της λειτουργίας βίντεο πλήρους οθόνης

F5 (στο Skype για επιχειρήσεις 2016) ή Esc

Έξοδος από τη Συλλογή βίντεο. Είσοδος στη Συλλογή βίντεο

Ctrl+Shift+O

Κλείδωμα του βίντεο για όλα τα άτομα της σύσκεψης

Ctrl+Shift+L

Ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων (παράθυρο συνομιλίας)

Χρησιμοποιήστε αυτές τις συντομεύσεις πληκτρολογίου όταν ανταλλάσσετε άμεσα μηνύματα με κάποιον.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα του μενού Βοήθεια

F1

Αποθήκευση της συνομιλίας ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων σε αρχείο

F12

Αποθήκευση της συνομιλίας ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων στο ιστορικό της συνομιλίας

Ctrl+S

Επιλογή όλου του περιεχομένου στη συνομιλία

Ctrl+A

Αποκοπή του επιλεγμένου κειμένου

Ctrl+X

Επικόλληση του αντιγραμμένου κειμένου

Shift+Insert ή Ctrl+V

Αντιγραφή του επιλεγμένου κειμένου

Ctrl+C

Εμφάνιση του επιλεγμένου κειμένου με έντονη γραφή

Ctrl+B

Εμφάνιση του επιλεγμένοι κειμένου με πλάγια γραφή

Ctrl+l

Εμφάνιση του επιλεγμένοι κειμένου με υπογράμμιση

Ctrl+U

Επανάληψη της προηγούμενης ενέργειας

Ctrl+Y

Αναίρεση της τελευταίας ενέργειας

Ctrl+Z

Αλλαγή του χρώματος του κειμένου κατά την πληκτρολόγηση

Ctrl+Shift+F

Άνοιγμα αρχείου που έχει ληφθεί μέσω Skype

Alt+P

Απόρριψη αρχείου που έχει αποσταλεί μέσω Skype

Alt+D

Τοποθέτηση της εστίασης στην περιοχή εισαγωγής άμεσων μηνυμάτων

Ctrl+Shift+M

Έναρξη νέας σειράς σε ένα άμεσο μήνυμα που δεν έχετε στείλει ακόμα

Shift+Enter

Στάδιο συνομιλίας ή σύσκεψης

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Προβολή του παραθύρου Συνομιλία σε πλήρη οθόνη

F5

Έξοδος από τη λειτουργία πλήρους οθόνης

Esc

Διακοπή κοινής χρήσης

Alt+T

Διαχείριση περιεχομένου για παρουσίαση

Ctrl+Shift+E

Εμφάνιση ή απόκρυψη του σταδίου κοινής χρήσης

Ctrl+Shift+Y

Καθορισμός υποχρεωτικής προβολής μιας ειδοποίησης L1 που εκκρεμεί σε πλήρη οθόνη

Ctrl+Shift+A

Μετάβαση στην προβολή ομιλητή

Ctrl+Shift+J

Μετάβαση στην προβολή συλλογής

Ctrl+Shift+l

Όταν ελέγχετε την κοινόχρηστη οθόνη ενός άλλου χρήστη κατά τη διάρκεια σύσκεψης: περιήγηση αριστερά στο προηγούμενο στοιχείο περιβάλλοντος εργασίας χρήστη στο παράθυρο Συνομιλία.

Ctrl+Shift+Alt+δεξιό βέλος

Όταν ελέγχετε την κοινόχρηστη οθόνη ενός άλλου χρήστη κατά τη διάρκεια σύσκεψης: περιήγηση δεξιά στο επόμενο στοιχείο περιβάλλοντος εργασίας χρήστη στο παράθυρο Συνομιλία.

Ctrl+Shift+Alt+αριστερό βέλος

Περιβάλλον συνομιλίας

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Διαγραφή επιλεγμένων στοιχείων

Διαγραφή

Μετακίνηση στην κορυφή της λίστας

Home

Μετακίνηση στο κάτω μέρος της λίστας

End

Μετακίνηση μία σελίδα επάνω. Περίπου 24 σειρές

Page Up

Μετακίνηση μία σελίδα κάτω. Περίπου 24 σειρές

Page Down

Μετακίνηση στην προηγούμενη επαφή για έναρξη συνομιλίας

Επάνω βέλος

Μετακίνηση στην επόμενη επαφή για έναρξη συνομιλίας

Κάτω βέλος

Συνομιλίες με καρτέλες

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα του μενού συστήματος του παραθύρου της καρτέλας

Alt+Πλήκτρο διαστήματος

Τοποθέτηση της εστίασης σε στοιχείο της καρτέλας στην προβολή συνομιλιών με καρτέλες

Ctrl+Shift+T

Μετάβαση στην επόμενη καρτέλα (συνεχής ανακύκλωση σε όλες τις καρτέλες)

Ctrl+Tab

Μετάβαση σε έναν συγκεκριμένο αριθμό καρτέλας και τοποθέτηση της εστίασης σε αυτήν τη συνομιλία

Ctrl+1, 2…9

Αγκύρωση ή κατάργηση αγκύρωσης της επιλεγμένης συνομιλίας από το παράθυρο της καρτέλας

Ctrl+O

Κλείσιμο καρτέλας

Esc

Μόνιμη συνομιλία

Το παράθυρο μόνιμης συνομιλίας χρησιμοποιεί τις ίδιες συντομεύσεις όπως το παράθυρο συνομιλίας και άμεσων μηνυμάτων. Η δυνατότητα αυτή δεν είναι διαθέσιμη για συνδρομές του Office 365.

Δείτε επίσης

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Skype για επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Έναρξη χρήσης ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Skype για επιχειρήσεις

Πολλοί χρήστες πιστεύουν ότι χρησιμοποιώντας ένα εξωτερικό πληκτρολόγιο με συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Skype για επιχειρήσεις σε Mac μπορούν να εργάζονται πιο αποτελεσματικά. Για χρήστες με προβλήματα κινητικότητας ή όρασης, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου είναι ενδεχομένως πιο εύκολες από τη χρήση της οθόνης αφής και αποτελούν μια σημαντική εναλλακτική λύση στη χρήση του ποντικιού. Στο παρόν άρθρο παρατίθενται οι συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Skype για επιχειρήσεις σε Mac.

Σε αυτό το θέμα

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Skype για επιχειρήσεις για Mac

Μπορείτε να εκτελέσετε εργασίες αποτελεσματικά στο Skype για επιχειρήσεις σε Mac χρησιμοποιώντας τις παρακάτω συντομεύσεις πληκτρολογίου.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Είσοδος και έξοδος

ΕΝΤΟΛΗ + G

Άμεση σύσκεψη

ΕΝΤΟΛΗ + N

Έναρξη κλήσης

SHIFT + ΕΝΤΟΛΗ + R

Έξοδος από το Skype για επιχειρήσεις

ΕΝΤΟΛΗ + Q

Ελαχιστοποίηση του ενεργού παραθύρου

ΕΝΤΟΛΗ + M

Επαναφορά του ενεργού παραθύρου

ΕΝΤΟΛΗ + 1

Κλείσιμο του ενεργού παραθύρου

ΕΝΤΟΛΗ + W

Συμμετοχή σε ηλεκτρονική σύσκεψη με χρήση διεύθυνσης URL

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ + ΕΝΤΟΛΗ + O

Emoji και σύμβολα

SHIFT + ΕΝΤΟΛΗ + ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Έξοδος από τη λειτουργία πλήρους οθόνης κατά την προβολή της επιφάνειας εργασίας

ESC

Ορισμός προτιμήσεων

ΕΝΤΟΛΗ + ΚΟΜΜΑ

Εμφάνιση ορθογραφίας και γραμματικής

ΕΝΤΟΛΗ + ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΤΕΛΕΙΑ

Αναφορά ζητήματος

ALT + ΕΝΤΟΛΗ + B

Κλείσιμο γραμμής

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ + ΕΝΤΟΛΗ + E

Θέση κλήσης σε αναμονή

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ + ΕΝΤΟΛΗ + H

Σίγαση μικροφώνου

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ + ΕΝΤΟΛΗ + M

Έναρξη βίντεο

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ + ΕΝΤΟΛΗ + V

Κοινή χρήση της οθόνης σας

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ + ΕΝΤΟΛΗ + S

Μεταφορά κλήσης

ALT + ΕΝΤΟΛΗ + T

Αποδοχή όλων στο χώρο αναμονής

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ + ΕΝΤΟΛΗ + A

Σίγαση ακροατηρίου

SHIFT + ΕΝΤΟΛΗ + M

Απόκρυψη

ΕΝΤΟΛΗ + H

Απόκρυψη άλλων

ALT + ΕΝΤΟΛΗ + H

Πληκτρολόγιο κλήσης

ΕΝΤΟΛΗ + 2

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Lync για Mac 2011

Μπορείτε να εκτελέσετε εργασίες αποτελεσματικά στο Lync χρησιμοποιώντας τις παρακάτω συντομεύσεις πληκτρολογίου.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Είσοδος και έξοδος

ΕΝΤΟΛΗ + G

Ακύρωση εισόδου

ΕΝΤΟΛΗ + ΤΕΛΕΙΑ

'Έξοδος από το Lync

ΕΝΤΟΛΗ + Q

Εμφάνιση της λίστας επαφών

ΕΝΤΟΛΗ + L

Κλείσιμο του ενεργού παραθύρου (λίστα επαφών ή παράθυρο μηνύματος)

ΕΝΤΟΛΗ + W

Αποθήκευση ενός άμεσου μηνύματος

ΕΝΤΟΛΗ + S

Ορθογραφικός έλεγχος

ΕΝΤΟΛΗ + SHIFT + ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΤΕΛΕΙΑ (:)

Αναίρεση κειμένου

ΕΝΤΟΛΗ + Z

Αποκοπή κειμένου

ΕΝΤΟΛΗ + X

Αντιγραφή κειμένου

ΕΝΤΟΛΗ + C

Επικόλληση κειμένου

ΕΝΤΟΛΗ + V

Επιλογή όλων των στοιχείων στο παράθυρο μηνύματος

ΕΝΤΟΛΗ + A

Άνοιγμα του ιστορικού συνομιλίας

ΕΝΤΟΛΗ + O

Αποστολή email στην επιλεγμένη επαφή

ΕΝΤΟΛΗ + E

Άνοιγμα παραθύρου συνομιλίας, επιλογή της επαφής

ENTER ή ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Τερματισμός κλήσης

ΕΝΤΟΛΗ + SHIFT + RETURN

Κλείσιμο του βίντεο πλήρους οθόνης

ESC

Παύση βίντεο πλήρους οθόνης

ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Σύσκεψη με μια κλήση

ΕΝΤΟΛΗ + N

Συμμετοχή σε ηλεκτρονική σύσκεψη με χρήση διεύθυνσης URL

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ + ΕΝΤΟΛΗ + N

Έξοδος από τη λειτουργία πλήρους οθόνης κατά την προβολή της επιφάνειας εργασίας

ESC

Δείτε επίσης

Προσβασιμότητα στο Skype για επιχειρήσεις για άτομα με ειδικές ανάγκες

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×