Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office
Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο OneNote για Windows

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο OneNote για Windows

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Πολλοί χρήστες πιστεύουν ότι χρησιμοποιώντας ένα εξωτερικό πληκτρολόγιο με συντομεύσεις πληκτρολογίου για το OneNote στα Windows τους βοηθά να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά. Για χρήστες με προβλήματα κινητικότητας ή όρασης, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου είναι ενδεχομένως πιο εύκολες από τη χρήση της οθόνης αφής και αποτελούν μια σημαντική εναλλακτική λύση αντί της χρήσης ποντικιού. Αυτό το άρθρο απαριθμεί τις συντομεύσεις πληκτρολογίου για το OneNote στα Windows.

Σημειώσεις: 

 • Οι συντομεύσεις σε αυτό το θέμα αναφέρονται στη διάταξη πληκτρολογίου Η.Π.Α. Τα πλήκτρα για άλλες διατάξεις ενδέχεται να μην αντιστοιχούν απόλυτα στα πλήκτρα του πληκτρολογίου Η.Π.Α.

 • Οι εντολές που απαιτούν να πατήστε και να αφήσετε πολλά πλήκτρα μαζί υποδεικνύονται με το σύμβολο συν (+). Εντολές που απαιτούν να πατήσετε πολλά πλήκτρα με τη σειρά επισημαίνονται με κόμμα (,).

Σε αυτό το θέμα

Λήψη και μορφοποίηση σημειώσεων

Πληκτρολόγηση και επεξεργασία σημειώσεων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα νέου παραθύρου στο OneNote.

Ctrl+M

Άνοιγμα μικρού παραθύρου του OneNote για να δημιουργήσετε μια γρήγορη σημείωση.

CTRL+Shift+M ή πλήκτρο των Windows+Alt+N

Αγκύρωση του παραθύρου του OneNote.

Ctrl+Alt+D

Αναίρεση της τελευταίας ενέργειας.

Ctrl+Z

Επανάληψη της τελευταίας ενέργειας.

Ctrl+Y

Επιλογή όλων των στοιχείων στην τρέχουσα σελίδα.

Σημείωση: Πατήστε Ctrl+A περισσότερες από μία φορές, για να επεκτείνετε το εύρος της επιλογής.

Ctrl+A

Αποκοπή του επιλεγμένου κειμένου ή στοιχείου.

Ctrl+X

Αντιγραφή του επιλεγμένου κειμένου ή στοιχείου στο Πρόχειρο.

Ctrl+C

Επικόλληση του περιεχομένου του Προχείρου.

Ctrl+V

Μετακίνηση στην αρχή της γραμμής.

Home

Μετακίνηση στο τέλος της γραμμής.

End

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά.

Αριστερό βέλος

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα δεξιά.

Δεξιό βέλος

Μετακίνηση κατά μία λέξη προς τα αριστερά.

Ctrl+αριστερό βέλος

Μετακίνηση κατά μία λέξη προς τα δεξιά.

Ctrl+Δεξιό βέλος

Διαγραφή ενός χαρακτήρα προς τα αριστερά.

Backspace

Διαγραφή ενός χαρακτήρα προς τα δεξιά.

Delete

Διαγραφή μίας λέξης προς τα αριστερά.

Ctrl+Backspace

Διαγραφή μίας λέξης προς τα δεξιά.

Ctrl+Delete

Εισαγωγή αλλαγής γραμμής χωρίς έναρξη νέας παραγράφου.

Shift+Enter

Έλεγχος ορθογραφίας.

F7

Άνοιγμα του θησαυρού για την επιλεγμένη λέξη.

Shift+F7

Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος για σημείωση, καρτέλα ή άλλο αντικείμενο σε εστίαση.

Shift+F10

Εκτέλεση της ενέργειας που προτείνεται στη γραμμή πληροφοριών, αν εμφανίζεται στην κορυφή της σελίδας.

Ctrl+Shift+W

Αρχή της σελίδας

Μορφοποίηση σημειώσεων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επισήμανση επιλεγμένου κειμένου.

Ctrl+Shift+H ή Ctrl+Alt+H

Εισαγωγή σύνδεσης.

Ctrl+K

Αντιγραφή της μορφοποίησης του επιλεγμένου κειμένου (Πινέλο μορφοποίησης).

Ctrl+Shift+C

Επικόλληση της μορφοποίησης στο επιλεγμένο κείμενο (Πινέλο μορφοποίησης).

Ctrl+Shift+V

Άνοιγμα σύνδεσης.

Σημείωση: Ο δρομέας πρέπει να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε σημείο μέσα στο μορφοποιημένο κείμενο της σύνδεσης.

Enter

Εφαρμογή ή κατάργηση μορφοποίησης έντονης γραφής από το επιλεγμένο κείμενο.

Ctrl+B

Εφαρμογή ή κατάργηση μορφοποίησης πλάγιας γραφής από το επιλεγμένο κείμενο.

Ctrl+I

Εφαρμογή ή κατάργηση της υπογράμμισης από το επιλεγμένο κείμενο.

Ctrl+U

Εφαρμογή ή κατάργηση της διακριτής διαγραφής από το επιλεγμένο κείμενο.

Ctrl+Ενωτικό

Εφαρμογή ή κατάργηση μορφοποίησης εκθέτη από το επιλεγμένο κείμενο.

Ctrl+Shift+=

Εφαρμογή ή κατάργηση μορφοποίησης δείκτη από το επιλεγμένο κείμενο.

Ctrl+=

Εφαρμογή ή κατάργηση μορφοποίησης της λίστας με κουκκίδες από την επιλεγμένη παράγραφο.

Ctrl+τελεία

Εφαρμογή ή κατάργηση μορφοποίησης της λίστας με αρίθμηση από την επιλεγμένη παράγραφο.

Ctrl+κάθετος

Εφαρμογή στυλ Επικεφαλίδας 1 στην τρέχουσα σημείωση.

Ctrl+Alt+1

Εφαρμογή στυλ Επικεφαλίδας 2 στην τρέχουσα σημείωση.

Ctrl+Alt+2

Εφαρμογή στυλ Επικεφαλίδας 3 στην τρέχουσα σημείωση.

Ctrl+Alt+3

Εφαρμογή στυλ Επικεφαλίδας 4 στην τρέχουσα σημείωση.

Ctrl+Alt+4

Εφαρμογή στυλ Επικεφαλίδας 5 στην τρέχουσα σημείωση.

Ctrl+Alt+5

Εφαρμογή στυλ Επικεφαλίδας 6 στην τρέχουσα σημείωση.

Ctrl+Alt+6

Εφαρμογή Κανονικού στυλ στην τρέχουσα σημείωση.

Ctrl+Shift+N

Εσοχή παραγράφου από τα αριστερά.

Alt+Shift+Δεξιό βέλος

Κατάργηση εσοχής παραγράφου από τα αριστερά.

Alt+Shift+Αριστερό βέλος

Στοίχιση της επιλεγμένης παραγράφου δεξιά.

Ctrl+R

Στοίχιση της επιλεγμένης παραγράφου αριστερά.

Ctrl+L

Αύξηση του μεγέθους γραμματοσειράς του επιλεγμένου κειμένου.

Ctrl+Shift+>

Μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς του επιλεγμένου κειμένου.

Ctrl+Shift+<

Απαλοιφή του συνόλου της μορφοποίησης που έχει εφαρμοστεί στο επιλεγμένο κείμενο.

Ctrl+Shift+N

Εμφάνιση ή απόκρυψη των γραμμών κανόνα στην τρέχουσα σελίδα.

Ctrl+Shift+R

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη στοιχείων σε μια σελίδα

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εισαγωγή εγγράφου ή αρχείου στην τρέχουσα σελίδα.

Alt+N, F

Εισαγωγή εγγράφου ή αρχείου ως εκτύπωσης στην τρέχουσα σελίδα.

Alt+N, O

Εμφάνιση ή απόκρυψη εκτυπώσεων του εγγράφου στην τρέχουσα σελίδα (όταν χρησιμοποιείτε το OneNote σε λειτουργία αντιθέσεων).

Alt+Shift+P

Εισαγωγή εικόνας από αρχείο.

Alt+Ζ, Θ

Εισαγωγή εικόνας από σαρωτή ή κάμερα.

Alt+N, S

Εισαγωγή αποσπάσματος οθόνης.

Σημείωση: Το εικονίδιο του OneNote πρέπει να είναι ενεργό στην περιοχή ειδοποιήσεων, στη δεξιά άκρη της γραμμής εργασιών των Windows.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows+Shift+S

Εισαγωγή της τρέχουσας ημερομηνίας.

Alt+Shift+D

Εισαγωγή της τρέχουσας ημερομηνίας και ώρας.

Alt+Shift+F

Εισαγωγή της τρέχουσας ώρας.

Alt+Shift+T

Εισαγωγή αλλαγής γραμμής.

Shift+Enter

Έναρξη μαθηματικής εξίσωσης ή μετατροπή επιλεγμένου κειμένου σε μαθηματική εξίσωση.

Alt+=

Εισαγωγή συμβόλου του ευρώ (€).

Ctrl+Alt+E

Δημιουργία πίνακα με την προσθήκη δεύτερης στήλης σε ήδη πληκτρολογημένο κείμενο.

Tab

Δημιουργία άλλης στήλης σε πίνακα με μία γραμμή.

Tab

Δημιουργία άλλης γραμμής στο τελευταίο κελί ενός πίνακα.

Σημείωση: Πατήστε Enter δεύτερη φορά για να ολοκληρώσετε τον πίνακα.

Enter

Δημιουργία γραμμής κάτω από την τρέχουσα γραμμή σε πίνακα.

Ctrl+Enter

Δημιουργία άλλης παραγράφου στο ίδιο κελί σε πίνακα.

Alt+Enter

Δημιουργία στήλης στα δεξιά της τρέχουσας στήλης σε πίνακα.

Ctrl+Alt+R

Δημιουργία γραμμής πάνω από την τρέχουσα σε πίνακα (όταν ο δρομέας βρίσκεται στην αρχή μιας γραμμής).

Enter

Διαγραφή της τρέχουσας κενής γραμμής σε πίνακα (όταν ο δρομέας βρίσκεται στην αρχή της γραμμής).

DEL (πατήστε δύο φορές)

Αρχή της σελίδας

Επιλογή σημειώσεων και αντικειμένων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επιλογή όλων των στοιχείων στην τρέχουσα σελίδα.

Πατήστε Ctrl+A περισσότερες από μία φορές, για να επεκτείνετε το εύρος της επιλογής.

Ctrl+A

Επιλογή μέχρι το τέλος της γραμμής.

Shift+End

Επιλογή ολόκληρης της γραμμής (όταν ο δρομέας βρίσκεται στην αρχή της γραμμής).

Shift+Κάτω βέλος

Μετάβαση στον τίτλο της σελίδας και επιλογή του.

Ctrl+Shift+T

Ακύρωση της επιλεγμένης διάρθρωσης ή σελίδας.

Esc

Μετακίνηση της τρέχουσας παραγράφου ή περισσότερων επιλεγμένων παραγράφων προς τα επάνω.

Alt+Shift+Επάνω βέλος

Μετακίνηση της τρέχουσας παραγράφου ή περισσότερων επιλεγμένων παραγράφων προς τα κάτω.

Alt+Shift+Κάτω βέλος

Μετακίνηση της τρέχουσας παραγράφου ή περισσότερων επιλεγμένων παραγράφων προς τα αριστερά (μείωση της εσοχής).

Alt+Shift+Αριστερό βέλος

Μετακίνηση της τρέχουσας παραγράφου ή περισσότερων επιλεγμένων παραγράφων προς τα δεξιά (αύξηση της εσοχής).

Alt+Shift+Δεξιό βέλος

Επιλογή της τρέχουσας παραγράφου και των δευτερευουσών παραγράφων της.

Ctrl+Shift+Ενωτικό

Διαγραφή της επιλεγμένης σημείωσης ή αντικειμένου.

Delete

Μετακίνηση στην αρχή της γραμμής.

Home

Μετακίνηση στο τέλος της γραμμής.

End

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά.

Αριστερό βέλος

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα δεξιά.

Δεξιό βέλος

Επιστροφή στην τελευταία σελίδα που επισκεφτήκατε.

Alt+Αριστερό βέλος

Μετάβαση στην επόμενη σελίδα που επισκεφτήκατε.

Alt+Δεξιό βέλος

Έναρξη αναπαραγωγής μιας επιλεγμένης εγγραφής ήχου ή βίντεο.

Ctrl+Alt+P ή Ctrl+Alt+S

Επαναφορά της τρέχουσας εγγραφής ήχου ή βίντεο κατά μερικά δευτερόλεπτα.

Ctrl+Alt+Y

Γρήγορη προώθηση της τρέχουσας εγγραφής ήχου ή βίντεο κατά μερικά δευτερόλεπτα.

Ctrl+Alt+U

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη ετικετών σε σημειώσεις

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εφαρμογή, σήμανση ή κατάργηση της ετικέτας "Εκκρεμείς εργασίες".

Ctrl+1

Εφαρμογή ή κατάργηση της ετικέτας "Σημαντικό".

Ctrl+2

Εφαρμογή ή κατάργηση της ετικέτας "Ερώτηση".

Ctrl+3

Εφαρμογή ή κατάργηση της ετικέτας "Απομνημόνευση για αργότερα".

Ctrl+4

Εφαρμογή ή κατάργηση της ετικέτας "Ορισμός".

Ctrl+5

Εφαρμογή ή κατάργηση μιας προσαρμοσμένης ετικέτας.

Ctrl+6

Εφαρμογή ή κατάργηση μιας προσαρμοσμένης ετικέτας.

Ctrl+7

Εφαρμογή ή κατάργηση μιας προσαρμοσμένης ετικέτας.

Ctrl+8

Εφαρμογή ή κατάργηση μιας προσαρμοσμένης ετικέτας.

Ctrl+9

Κατάργηση όλων των ετικετών σημείωσης από τις επιλεγμένες σημειώσεις.

Ctrl+0

Χρήση διαρθρώσεων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εμφάνιση μέχρι το Επίπεδο 1.

Alt+Shift+1

Ανάπτυξη στο Επίπεδο 2.

Alt+Shift+2

Ανάπτυξη στο Επίπεδο 3.

Alt+Shift+3

Ανάπτυξη στο Επίπεδο 4.

Alt+Shift+4

Ανάπτυξη στο Επίπεδο 5.

Alt+Shift+5

Ανάπτυξη στο Επίπεδο 6.

Alt+Shift+6

Ανάπτυξη στο Επίπεδο 7.

Alt+Shift+7

Ανάπτυξη στο Επίπεδο 8.

Alt+Shift+8

Ανάπτυξη στο Επίπεδο 9.

Alt+Shift+9

Ανάπτυξη όλων των επιπέδων.

Alt+Shift+0

Αύξηση εσοχής κατά ένα επίπεδο.

Tab

Μείωση εσοχής κατά ένα επίπεδο.

Shift+Tab

Ανάπτυξη συμπτυγμένης διάρθρωσης.

Alt+Shift+Σύμβολο συν

Σύμπτυξη αναπτυγμένης διάρθρωσης.

Alt+Shift+Σύμβολο πλην

Αρχή της σελίδας

Ορισμός των ρυθμίσεων γλώσσας

Σημείωση: Για να αλλάξετε την κατεύθυνση γραφής στις σημειώσεις σας, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τις γλώσσες με γραφή από δεξιά προς τα αριστερά, στο εργαλείο Προτιμήσεις γλώσσας του Microsoft Office.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Ορισμός της κατεύθυνσης γραφής από αριστερά προς τα δεξιά.

Ctrl+Αριστερό Shift

Ορισμός της κατεύθυνσης γραφής από δεξιά προς τα αριστερά.

Ctrl+Δεξιό Shift

Αύξηση της εσοχής κατά ένα επίπεδο σε κείμενο με γραφή από δεξιά προς τα αριστερά.

Tab

Μείωση της εσοχής κατά ένα επίπεδο σε κείμενο με γραφή από δεξιά προς τα αριστερά.

Shift+Tab

Οργάνωση και διαχείριση του σημειωματαρίου

Εργασία με σελίδες και γρήγορες σημειώσεις

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της προβολής πλήρους σελίδας.

F11

Άνοιγμα νέου παραθύρου στο OneNote.

Ctrl+M

Άνοιγμα μικρού παραθύρου του OneNote για να δημιουργήσετε μια γρήγορη σημείωση.

Ctrl+Shift+M

Ανάπτυξη ή σύμπτυξη των καρτελών μιας ομάδας σελίδων.

Ctrl+Shift+*

Εκτύπωση της τρέχουσας σελίδας.

Ctrl+P

Προσθήκη νέας σελίδας στο τέλος της επιλεγμένης ενότητας.

Ctrl+N

Αύξηση του πλάτους της γραμμής καρτελών σελίδων.

Ctrl+Shift+[

Μείωση του πλάτους της γραμμής καρτελών σελίδων.

Ctrl+Shift+]

Δημιουργία νέας σελίδας κάτω από την τρέχουσα καρτέλα σελίδας στο ίδιο επίπεδο.

Ctrl+Alt+N

Μείωση του επιπέδου εσοχής της ετικέτας για την τρέχουσα καρτέλα σελίδας.

Ctrl+Alt+[

Αύξηση του επιπέδου εσοχής της ετικέτας για την τρέχουσα καρτέλα σελίδας.

Ctrl+Alt+]

Δημιουργία νέας δευτερεύουσας σελίδας κάτω από την τρέχουσα σελίδα.

Ctrl+Shift+Alt+N

Επιλογή όλων των στοιχείων.

Πατήστε Ctrl+A πολλές φορές για να αυξήσετε το εύρος της επιλογής.

Ctrl+A

Επιλογή της τρέχουσας σελίδας.

Ctrl+Shift+A
Αν η επιλεγμένη σελίδα είναι μέρος μιας ομάδας, πατήστε Ctrl+A για να επιλέξετε όλες τις σελίδες της ομάδας.

Μετακίνηση της επιλεγμένης καρτέλας σελίδας προς τα επάνω.

Alt+Shift+Επάνω βέλος

Μετακίνηση της επιλεγμένης καρτέλας σελίδας προς τα κάτω.

Alt+Shift+Κάτω βέλος

Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής στον τίτλο σελίδας.

Ctrl+Shift+T

Μετάβαση στην πρώτη σελίδα του τρέχοντος ορατού συνόλου καρτελών σελίδας.

Alt+PAGE Up

Μετάβαση στην τελευταία σελίδα του τρέχοντος ορατού συνόλου καρτελών σελίδας.

Alt+PAGE Down

Κύλιση στην τρέχουσα σελίδα προς τα επάνω.

PAGE Up

Κύλιση στην τρέχουσα σελίδα προς τα κάτω.

PAGE Down

Κύλιση στην κορυφή της τρέχουσας σελίδας.

Ctrl+Home

Κύλιση στο τέλος της τρέχουσας σελίδας.

Ctrl+End

Μετάβαση στην επόμενη παράγραφο.

CTRL+κάτω βέλος

Μετάβαση στην προηγούμενη παράγραφο.

Ctrl+επάνω βέλος

Μετάβαση στο κοντέινερ της επόμενης σημείωσης.

Alt+Κάτω βέλος

Μετάβαση στην αρχή της γραμμής.

Home

Μετάβαση στο τέλος της γραμμής.

End

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά.

Αριστερό βέλος

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα δεξιά.

Δεξιό βέλος

Επιστροφή στην τελευταία σελίδα που επισκεφτήκατε.

Alt+Αριστερό βέλος

Μετάβαση στην επόμενη σελίδα που επισκεφτήκατε.

Alt+Δεξιό βέλος

Μεγέθυνση.

Alt+Ctrl+σύμβολο συν (στο αριθμητικό πληκτρολόγιο) ή Alt+Ctrl+Shift+σύμβολο συν

Σμίκρυνση.

Alt+Ctrl+σύμβολο μείον (στο αριθμητικό πληκτρολόγιο) ή Alt+Ctrl+Shift+ενωτικό

Αποθήκευση αλλαγών.

Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε το OneNote, οι σημειώσεις σας αποθηκεύονται αυτόματα κάθε φορά που κάνετε κάποια αλλαγή. Δεν είναι απαραίτητη η μη αυτόματη αποθήκευση των σημειώσεων.

Ctrl+S

Αρχή της σελίδας

Εργασία με σημειωματάρια και ενότητες

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα του OneNote.

Windows+Shift+N

Άνοιγμα σημειωματαρίου.

Ctrl+O

Εργαλείο "Αποστολή στο OneNote"

Windows+N

Δημιουργία νέας ενότητας.

Ctrl+T

Άνοιγμα ενότητας.

Ctrl+Alt+Shift+O

Μετάβαση στην επόμενη ενότητα.

Ctrl+Tab

Μετάβαση στην προηγούμενη ενότητα.

Ctrl+Shift+Tab

Μετάβαση στην επόμενη σελίδα της ενότητας.

Ctrl+Page Down

Μετάβαση στην προηγούμενη σελίδα της ενότητας.

Ctrl+Page Up

Μετάβαση στην πρώτη σελίδα της ενότητας.

Alt+Home

Μετάβαση στην τελευταία σελίδα της ενότητας.

Alt+End

Μετάβαση στην πρώτη σελίδα του τρέχοντος ορατού συνόλου καρτελών σελίδας.

Alt+PAGE Up

Μετάβαση στην τελευταία σελίδα του τρέχοντος ορατού συνόλου καρτελών σελίδας.

Alt+PAGE Down

Μετακίνηση ή αντιγραφή της τρέχουσας σελίδας.

Ctrl+Alt+M

Εστίαση στην τρέχουσα καρτέλα σελίδας.

Ctrl+Alt+G

Επιλογή της τρέχουσας καρτέλας σελίδας.

Ctrl+SHFT+A

Εστίαση στην τρέχουσα καρτέλα ενότητας.

Ctrl+Shift+G

Μετακίνηση της τρέχουσας ενότητας.

Ctrl+Shift+G και μετά Shift+F10, M

Μετάβαση σε διαφορετικό σημειωματάριο στη γραμμή περιήγησης.

Ctrl+G, μετά πατήστε το κάτω βέλος ή το επάνω βέλος για να επιλέξετε άλλο σημειωματάριο και, στη συνέχεια, πατήστε Enter

Αρχή της σελίδας

Αναζήτηση σημειώσεων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής στο πλαίσιο Αναζήτηση για αναζήτηση σε όλα τα σημειωματάρια.

Ctrl+E

Κατά την αναζήτηση σε όλα τα σημειωματάρια, προεπισκόπηση του επόμενου αποτελέσματος.

Κάτω βέλος

Κατά την αναζήτηση σε όλα τα σημειωματάρια, μετάβαση στο επιλεγμένο αποτέλεσμα και κλείσιμο της αναζήτησης.

Enter

Αλλαγή του εύρους αναζήτησης.

Ctrl+E, Tab, Διάστημα

Άνοιγμα του τμήματος παραθύρου "Αποτελέσματα αναζήτησης".

Alt+O μετά την αναζήτηση

Αναζήτηση μόνο στην τρέχουσα σελίδα.

Σημείωση: Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ της αναζήτησης παντού και της αναζήτησης μόνο στην τρέχουσα σελίδα οποιαδήποτε στιγμή, πατώντας Ctrl+E ή Ctrl+F.

Ctrl+F

Κατά την αναζήτηση στην τρέχουσα σελίδα, μετακίνηση στο επόμενο αποτέλεσμα.

Enter ή F3

Κατά την αναζήτηση στην τρέχουσα σελίδα, μετακίνηση στο προηγούμενο αποτέλεσμα.

Shift+F3

Κλείσιμο αναζήτησης και επιστροφή στη σελίδα.

Esc

Αρχή της σελίδας

Κοινή χρήση σημειώσεων

Κοινή χρήση σημειώσεων με άλλα άτομα

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Αποστολή των επιλεγμένων σελίδων σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ctrl+Shift+E

Κοινή χρήση σημειώσεων με άλλα προγράμματα

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Αποστολή των επιλεγμένων σελίδων σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ctrl+Shift+E

Δημιουργία μιας εργασίας Σήμερα του Outlook από την τρέχουσα επιλεγμένη σημείωση.

Ctrl+Shift+1

Δημιουργία μιας εργασίας Αύριο του Outlook από την τρέχουσα επιλεγμένη σημείωση.

Ctrl+Shift+2

Δημιουργία μιας εργασίας Αυτήν την εβδομάδα του Outlook από την τρέχουσα επιλεγμένη σημείωση.

Ctrl+Shift+3

Δημιουργία μιας εργασίας Την επόμενη εβδομάδα του Outlook από την τρέχουσα επιλεγμένη σημείωση.

Ctrl+Shift+4

Δημιουργία μιας εργασίας Χωρίς ημερομηνία του Outlook από την τρέχουσα επιλεγμένη σημείωση.

Ctrl+Shift+5

Άνοιγμα της επιλεγμένης εργασίας του Outlook.

Ctrl+Shift+K

Σήμανση της επιλεγμένης εργασίας του Outlook ως ολοκληρωμένης.

Ctrl+Shift+9

Διαγραφή της επιλεγμένης εργασίας του Outlook.

Ctrl+Shift+0

Συγχρονισμός αλλαγών στο τρέχον κοινόχρηστο σημειωματάριο.

Shift+F9

Συγχρονισμός αλλαγών σε όλα τα κοινόχρηστα σημειωματάρια.

F9

Σήμανση της τρέχουσας σελίδας ως μη αναγνωσμένης.

Ctrl+Q

Προστασία σημειώσεων

Προστασία ενοτήτων με κωδικό πρόσβασης

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Κλείδωμα όλων των ενοτήτων που προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης.

Ctrl+Alt+L

Αυτό το άρθρο παραθέτει τις διαθέσιμες συντομεύσεις πληκτρολογίου για συνήθεις εργασίες στο Microsoft OneNote 2013. Αυτές οι συντομεύσεις πληκτρολογίου αφορούν τη διάταξη πληκτρολογίου των Η.Π.Α. Τα πλήκτρα σε άλλες διατάξεις πληκτρολογίου μπορεί να μην αντιστοιχούν ακριβώς στα πλήκτρα της διάταξης πληκτρολογίου των Η.Π.Α.

Για συντομεύσεις πληκτρολογίου στις οποίες πατάτε δύο ή περισσότερα πλήκτρα ταυτόχρονα, τα πλήκτρα διαχωρίζονται με το σύμβολο συν (+). Για τις συντομεύσεις στις οποίες πατάτε ένα πλήκτρο και ένα άλλο αμέσως μετά, τα πλήκτρα διαχωρίζονται με κόμμα ( , ).

Σε αυτό το θέμα

Λήψη και μορφοποίηση σημειώσεων

Πληκτρολόγηση και επεξεργασία σημειώσεων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα νέου παραθύρου στο OneNote.

CTRL+M

Άνοιγμα μικρού παραθύρου του OneNote για να δημιουργήσετε μια γρήγορη σημείωση.

CTRL+SHIFT+M ή πλήκτρο των Windows+ALT+N

Αγκύρωση του παραθύρου του OneNote.

CTRL+ALT+D

Αναίρεση της τελευταίας ενέργειας.

CTRL+Z

Επανάληψη της τελευταίας ενέργειας.

CTRL+Y

Επιλογή όλων των στοιχείων στην τρέχουσα σελίδα.

Σημείωση: Πατήστε CTRL+A περισσότερες από μία φορές, για να επεκτείνετε το εύρος της επιλογής.

CTRL+A

Αποκοπή του επιλεγμένου κειμένου ή στοιχείου.

CTRL+X

Αντιγραφή του επιλεγμένου κειμένου ή στοιχείου στο Πρόχειρο.

CTRL+C

Επικόλληση του περιεχομένου στο Πρόχειρο.

CTRL+V

Μετακίνηση στην αρχή της γραμμής.

HOME

Μετακίνηση στο τέλος της γραμμής.

END

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά.

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα δεξιά.

ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κατά μία λέξη προς τα αριστερά.

CTRL+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κατά μία λέξη προς τα δεξιά.

CTRL+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Διαγραφή ενός χαρακτήρα προς τα αριστερά.

BACKSPACE

Διαγραφή ενός χαρακτήρα προς τα δεξιά.

DELETE

Διαγραφή μίας λέξης προς τα αριστερά.

CTRL+BACKSPACE

Διαγραφή μίας λέξης προς τα δεξιά.

CTRL+DELETE

Εισαγωγή αλλαγής γραμμής χωρίς έναρξη νέας παραγράφου.

SHIFT+ENTER

Έλεγχος ορθογραφίας.

F7

Άνοιγμα του θησαυρού για την επιλεγμένη λέξη.

SHIFT+F7

Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος για σημείωση, καρτέλα ή άλλο αντικείμενο σε εστίαση.

SHIFT+F10

Εκτέλεση της ενέργειας που προτείνεται στη γραμμή πληροφοριών, αν εμφανίζεται στην κορυφή της σελίδας.

CTRL+SHIFT+W

Αρχή της σελίδας

Μορφοποίηση σημειώσεων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επισήμανση επιλεγμένου κειμένου.

CTRL+SHIFT+H ή CTRL+ALT+H

Εισαγωγή σύνδεσης.

CTRL+K

Αντιγραφή της μορφοποίησης του επιλεγμένου κειμένου (Πινέλο μορφοποίησης).

CTRL+SHIFT+C

Επικόλληση της μορφοποίησης στο επιλεγμένο κείμενο (Πινέλο μορφοποίησης).

CTRL+SHIFT+V

Άνοιγμα σύνδεσης.

Σημείωση: Ο δρομέας πρέπει να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε σημείο μέσα στο μορφοποιημένο κείμενο της σύνδεσης.

ENTER

Εφαρμογή ή κατάργηση μορφοποίησης έντονης γραφής από το επιλεγμένο κείμενο.

CTRL+B

Εφαρμογή ή κατάργηση μορφοποίησης πλάγιας γραφής από το επιλεγμένο κείμενο.

CTRL+I

Εφαρμογή ή κατάργηση της υπογράμμισης από το επιλεγμένο κείμενο.

CTRL+U

Εφαρμογή ή κατάργηση της διακριτής διαγραφής από το επιλεγμένο κείμενο.

CTRL+ΕΝΩΤΙΚΟ

Εφαρμογή ή κατάργηση μορφοποίησης εκθέτη από το επιλεγμένο κείμενο.

CTRL+SHIFT+=

Εφαρμογή ή κατάργηση μορφοποίησης δείκτη από το επιλεγμένο κείμενο.

CTRL+=

Εφαρμογή ή κατάργηση μορφοποίησης της λίστας με κουκκίδες από την επιλεγμένη παράγραφο.

CTRL+ΤΕΛΕΙΑ

Εφαρμογή ή κατάργηση μορφοποίησης της λίστας με αρίθμηση από την επιλεγμένη παράγραφο.

CTRL+ΚΑΘΕΤΟΣ

Εφαρμογή στυλ Επικεφαλίδας 1 στην τρέχουσα σημείωση.

CTRL+ALT+1

Εφαρμογή στυλ Επικεφαλίδας 2 στην τρέχουσα σημείωση.

CTRL+ALT+2

Εφαρμογή στυλ Επικεφαλίδας 3 στην τρέχουσα σημείωση.

CTRL+ALT+3

Εφαρμογή στυλ Επικεφαλίδας 4 στην τρέχουσα σημείωση.

CTRL+ALT+4

Εφαρμογή στυλ Επικεφαλίδας 5 στην τρέχουσα σημείωση.

CTRL+ALT+5

Εφαρμογή στυλ Επικεφαλίδας 6 στην τρέχουσα σημείωση.

CTRL+ALT+6

Εφαρμογή Κανονικού στυλ στην τρέχουσα σημείωση.

CTRL+SHIFT+N

Εσοχή παραγράφου από τα αριστερά.

ALT+SHIFT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Κατάργηση εσοχής παραγράφου από τα αριστερά.

ALT+SHIFT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Στοίχιση της επιλεγμένης παραγράφου δεξιά.

CTRL+R

Στοίχιση της επιλεγμένης παραγράφου αριστερά.

CTRL+L

Αύξηση του μεγέθους γραμματοσειράς του επιλεγμένου κειμένου.

CTRL+SHIFT+>

Μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς του επιλεγμένου κειμένου.

CTRL+SHIFT+<

Απαλοιφή του συνόλου της μορφοποίησης που έχει εφαρμοστεί στο επιλεγμένο κείμενο.

CTRL+SHIFT+N

Εμφάνιση ή απόκρυψη των γραμμών κανόνα στην τρέχουσα σελίδα.

CTRL+SHIFT+R

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη στοιχείων σε μια σελίδα

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εισαγωγή εγγράφου ή αρχείου στην τρέχουσα σελίδα.

ALT+Ζ, Π

Εισαγωγή εγγράφου ή αρχείου ως εκτύπωσης στην τρέχουσα σελίδα.

ALT+Ζ, Ε2

Εμφάνιση ή απόκρυψη εκτυπώσεων του εγγράφου στην τρέχουσα σελίδα (όταν χρησιμοποιείτε το OneNote σε λειτουργία αντιθέσεων).

ALT+SHIFT+P

Εισαγωγή εικόνας από αρχείο.

ALT+Ζ, Θ1

Εισαγωγή εικόνας από σαρωτή ή κάμερα.

ALT+Ζ, Σ

Εισαγωγή αποσπάσματος οθόνης.

Σημείωση: Το εικονίδιο του OneNote πρέπει να είναι ενεργό στην περιοχή ειδοποιήσεων, στη δεξιά άκρη της γραμμής εργασιών των Windows.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows+S (Αν χρησιμοποιείτε το OneNote 2013 με τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις, πατήστε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows+SHIFT+S)

Εισαγωγή της τρέχουσας ημερομηνίας.

ALT+SHIFT+D

Εισαγωγή της τρέχουσας ημερομηνίας και ώρας.

ALT+SHIFT+F

Εισαγωγή της τρέχουσας ώρας.

ALT+SHIFT+T

Εισαγωγή αλλαγής γραμμής.

SHIFT+ENTER

Έναρξη μαθηματικής εξίσωσης ή μετατροπή επιλεγμένου κειμένου σε μαθηματική εξίσωση.

ALT+=

Εισαγωγή συμβόλου του ευρώ (€).

CTRL+ALT+E

Δημιουργία πίνακα με την προσθήκη δεύτερης στήλης σε ήδη πληκτρολογημένο κείμενο.

TAB

Δημιουργία άλλης στήλης σε πίνακα με μία γραμμή.

TAB

Δημιουργία άλλης γραμμής στο τελευταίο κελί ενός πίνακα.

Σημείωση: Πατήστε ENTER δεύτερη φορά για να ολοκληρώσετε τον πίνακα.

ENTER

Δημιουργία γραμμής κάτω από την τρέχουσα γραμμή σε πίνακα.

CTRL+ENTER

Δημιουργία άλλης παραγράφου στο ίδιο κελί σε πίνακα.

ALT+ENTER

Δημιουργία στήλης στα δεξιά της τρέχουσας στήλης σε πίνακα.

CTRL+ALT+R

Δημιουργία γραμμής πάνω από την τρέχουσα σε πίνακα (όταν ο δρομέας βρίσκεται στην αρχή μιας γραμμής).

ENTER

Διαγραφή της τρέχουσας κενής γραμμής σε πίνακα (όταν ο δρομέας βρίσκεται στην αρχή της γραμμής).

DEL (πατήστε δύο φορές)

Αρχή της σελίδας

Επιλογή σημειώσεων και αντικειμένων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επιλογή όλων των στοιχείων στην τρέχουσα σελίδα.

Σημείωση: Πατήστε CTRL+A περισσότερες από μία φορές, για να επεκτείνετε το εύρος της επιλογής.

CTRL+A

Επιλογή μέχρι το τέλος της γραμμής.

SHIFT+END

Επιλογή ολόκληρης της γραμμής (όταν ο δρομέας βρίσκεται στην αρχή της γραμμής).

SHIFT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Μετάβαση στον τίτλο της σελίδας και επιλογή του.

CTRL+SHIFT+T

Ακύρωση της επιλεγμένης διάρθρωσης ή σελίδας.

ESC

Μετακίνηση της τρέχουσας παραγράφου ή περισσότερων επιλεγμένων παραγράφων προς τα επάνω.

ALT+SHIFT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση της τρέχουσας παραγράφου ή περισσότερων επιλεγμένων παραγράφων προς τα κάτω.

ALT+SHIFT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση της τρέχουσας παραγράφου ή περισσότερων επιλεγμένων παραγράφων προς τα αριστερά (μείωση της εσοχής).

ALT+SHIFT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση της τρέχουσας παραγράφου ή περισσότερων επιλεγμένων παραγράφων προς τα δεξιά (αύξηση της εσοχής).

ALT+SHIFT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή της τρέχουσας παραγράφου και των δευτερευουσών παραγράφων της.

CTRL+SHIFT+ΕΝΩΤΙΚΟ

Διαγραφή της επιλεγμένης σημείωσης ή αντικειμένου.

DELETE

Μετακίνηση στην αρχή της γραμμής.

HOME

Μετακίνηση στο τέλος της γραμμής.

END

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά.

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα δεξιά.

ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Επιστροφή στην τελευταία σελίδα που επισκεφτήκατε.

ALT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετάβαση στην επόμενη σελίδα που επισκεφτήκατε.

ALT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Έναρξη αναπαραγωγής μιας επιλεγμένης εγγραφής ήχου ή βίντεο.

CTRL+ALT+P ή CTRL+ALT+S

Επαναφορά της τρέχουσας εγγραφής ήχου ή βίντεο κατά μερικά δευτερόλεπτα.

CTRL+ALT+Y

Γρήγορη προώθηση της τρέχουσας εγγραφής ήχου ή βίντεο κατά μερικά δευτερόλεπτα.

CTRL+ALT+U

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη ετικετών σε σημειώσεις

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εφαρμογή, σήμανση ή κατάργηση της ετικέτας "Εκκρεμείς εργασίες".

CTRL+1

Εφαρμογή ή κατάργηση της ετικέτας "Σημαντικό".

CTRL+2

Εφαρμογή ή κατάργηση της ετικέτας "Ερώτηση".

CTRL+3

Εφαρμογή ή κατάργηση της ετικέτας "Απομνημόνευση για αργότερα".

CTRL+4

Εφαρμογή ή κατάργηση της ετικέτας "Ορισμός".

CTRL+5

Εφαρμογή ή κατάργηση μιας προσαρμοσμένης ετικέτας.

CTRL+6

Εφαρμογή ή κατάργηση μιας προσαρμοσμένης ετικέτας.

CTRL+7

Εφαρμογή ή κατάργηση μιας προσαρμοσμένης ετικέτας.

CTRL+8

Εφαρμογή ή κατάργηση μιας προσαρμοσμένης ετικέτας.

CTRL+9

Κατάργηση όλων των ετικετών σημείωσης από τις επιλεγμένες σημειώσεις.

CTRL+0

Χρήση διαρθρώσεων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εμφάνιση μέχρι το Επίπεδο 1.

ALT+SHIFT+1

Ανάπτυξη στο Επίπεδο 2.

ALT+SHIFT+2

Ανάπτυξη στο Επίπεδο 3.

ALT+SHIFT+3

Ανάπτυξη στο Επίπεδο 4.

ALT+SHIFT+4

Ανάπτυξη στο Επίπεδο 5.

ALT+SHIFT+5

Ανάπτυξη στο Επίπεδο 6.

ALT+SHIFT+6

Ανάπτυξη στο Επίπεδο 7.

ALT+SHIFT+7

Ανάπτυξη στο Επίπεδο 8.

ALT+SHIFT+8

Ανάπτυξη στο Επίπεδο 9.

ALT+SHIFT+9

Ανάπτυξη όλων των επιπέδων.

ALT+SHIFT+0

Αύξηση εσοχής κατά ένα επίπεδο.

TAB

Μείωση εσοχής κατά ένα επίπεδο.

SHIFT+TAB

Ανάπτυξη συμπτυγμένης διάρθρωσης.

ALT+SHIFT+ΣΥΜΒΟΛΟ ΣΥΝ

Σύμπτυξη αναπτυγμένης διάρθρωσης.

ALT+SHIFT+ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΛΗΝ

Αρχή της σελίδας

Ορισμός των ρυθμίσεων γλώσσας

Σημείωση: Για να αλλάξετε την κατεύθυνση γραφής στις σημειώσεις σας, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τις γλώσσες με γραφή από δεξιά προς τα αριστερά, στο εργαλείο Προτιμήσεις γλώσσας του Microsoft Office.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Ορισμός της κατεύθυνσης γραφής από αριστερά προς τα δεξιά.

CTRL+ΑΡΙΣΤΕΡΟ SHIFT

Ορισμός της κατεύθυνσης γραφής από δεξιά προς τα αριστερά.

CTRL+ΔΕΞΙΟ SHIFT

Αύξηση της εσοχής κατά ένα επίπεδο σε κείμενο με γραφή από δεξιά προς τα αριστερά.

TAB

Μείωση της εσοχής κατά ένα επίπεδο σε κείμενο με γραφή από δεξιά προς τα αριστερά.

SHIFT+TAB

Οργάνωση και διαχείριση του σημειωματαρίου

Εργασία με σελίδες και γρήγορες σημειώσεις

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της προβολής πλήρους σελίδας.

F11

Άνοιγμα νέου παραθύρου στο OneNote.

CTRL+M

Άνοιγμα μικρού παραθύρου του OneNote για να δημιουργήσετε μια γρήγορη σημείωση.

CTRL+SHIFT+M

Ανάπτυξη ή σύμπτυξη των καρτελών μιας ομάδας σελίδων.

CTRL+SHIFT+*

Εκτύπωση της τρέχουσας σελίδας.

CTRL+P

Προσθήκη νέας σελίδας στο τέλος της επιλεγμένης ενότητας.

CTRL+N

Αύξηση του πλάτους της γραμμής καρτελών σελίδων.

CTRL+SHIFT+[

Μείωση του πλάτους της γραμμής καρτελών σελίδων.

CTRL+SHIFT+]

Δημιουργία νέας σελίδας κάτω από την τρέχουσα καρτέλα σελίδας στο ίδιο επίπεδο.

CTRL+ALT+N

Μείωση του επιπέδου εσοχής της ετικέτας για την τρέχουσα καρτέλα σελίδας.

CTRL+ALT+[

Αύξηση του επιπέδου εσοχής της ετικέτας για την τρέχουσα καρτέλα σελίδας.

CTRL+ALT+]

Δημιουργία νέας δευτερεύουσας σελίδας κάτω από την τρέχουσα σελίδα.

CTRL+SHIFT+ALT+N

Επιλογή όλων των στοιχείων.

Σημείωση: Πατήστε CTRL+A πολλές φορές για να αυξήσετε το εύρος της επιλογής.

CTRL+A

Επιλογή της τρέχουσας σελίδας.

CTRL+SHIFT+A
Αν η επιλεγμένη σελίδα είναι μέρος μιας ομάδας, πατήστε CTRL+A για να επιλέξετε όλες τις σελίδες της ομάδας.

Μετακίνηση της επιλεγμένης καρτέλας σελίδας προς τα επάνω.

ALT+SHIFT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση της επιλεγμένης καρτέλας σελίδας προς τα κάτω.

ALT+SHIFT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής στον τίτλο σελίδας.

CTRL+SHIFT+T

Μετάβαση στην πρώτη σελίδα του τρέχοντος ορατού συνόλου καρτελών σελίδας.

ALT+PAGE UP

Μετάβαση στην τελευταία σελίδα του τρέχοντος ορατού συνόλου καρτελών σελίδας.

ALT+PAGE DOWN

Κύλιση στην τρέχουσα σελίδα προς τα επάνω.

PAGE UP

Κύλιση στην τρέχουσα σελίδα προς τα κάτω.

PAGE DOWN

Κύλιση στην κορυφή της τρέχουσας σελίδας.

CTRL+HOME

Κύλιση στο τέλος της τρέχουσας σελίδας.

CTRL+END

Μετάβαση στην επόμενη παράγραφο.

CTRL+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Μετάβαση στην προηγούμενη παράγραφο.

CTRL+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Μετάβαση στο κοντέινερ της επόμενης σημείωσης.

ALT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Μετάβαση στην αρχή της γραμμής.

HOME

Μετάβαση στο τέλος της γραμμής.

END

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά.

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα δεξιά.

ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Επιστροφή στην τελευταία σελίδα που επισκεφτήκατε.

ALT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετάβαση στην επόμενη σελίδα που επισκεφτήκατε.

ALT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Μεγέθυνση.

ALT+CTRL+ΣΥΜΒΟΛΟ ΣΥΝ (στο αριθμητικό πληκτρολόγιο) ή ALT+CTRL+SHIFT+ΣΥΜΒΟΛΟ ΣΥΝ

Σμίκρυνση.

ALT+CTRL+ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΕΙΟΝ (στο αριθμητικό πληκτρολόγιο) ή ALT+CTRL+SHIFT+ΕΝΩΤΙΚΟ

Αποθήκευση αλλαγών.

Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε το OneNote, οι σημειώσεις σας αποθηκεύονται αυτόματα κάθε φορά που κάνετε κάποια αλλαγή. Δεν είναι απαραίτητη η μη αυτόματη αποθήκευση των σημειώσεων.

CTRL+S

Αρχή της σελίδας

Εργασία με σημειωματάρια και ενότητες

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα του OneNote.

Windows+SHIFT+N

Άνοιγμα σημειωματαρίου.

CTRL+O

Εργαλείο "Αποστολή στο OneNote"

Windows+N

Δημιουργία νέας ενότητας.

CTRL+T

Άνοιγμα ενότητας.

CTRL+ALT+SHIFT+O

Μετάβαση στην επόμενη ενότητα.

CTRL+TAB

Μετάβαση στην προηγούμενη ενότητα.

CTRL+SHIFT+TAB

Μετάβαση στην επόμενη σελίδα της ενότητας.

CTRL+PAGE DOWN

Μετάβαση στην προηγούμενη σελίδα της ενότητας.

CTRL+PAGE UP

Μετάβαση στην πρώτη σελίδα της ενότητας.

ALT+HOME

Μετάβαση στην τελευταία σελίδα της ενότητας.

ALT+END

Μετάβαση στην πρώτη σελίδα του τρέχοντος ορατού συνόλου καρτελών σελίδας.

ALT+PAGE UP

Μετάβαση στην τελευταία σελίδα του τρέχοντος ορατού συνόλου καρτελών σελίδας.

ALT+PAGE DOWN

Μετακίνηση ή αντιγραφή της τρέχουσας σελίδας.

CTRL+ALT+M

Εστίαση στην τρέχουσα καρτέλα σελίδας.

CTRL+ALT+G

Επιλογή της τρέχουσας καρτέλας σελίδας.

CTRL+SHFT+A

Εστίαση στην τρέχουσα καρτέλα ενότητας.

CTRL+SHIFT+G

Μετακίνηση της τρέχουσας ενότητας.

CTRL+SHIFT+G και μετά SHIFT+F10, M

Μετάβαση σε διαφορετικό σημειωματάριο στη γραμμή περιήγησης.

CTRL+G, μετά πατήστε το ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ ή το ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ για να επιλέξετε άλλο σημειωματάριο και, στη συνέχεια, πατήστε ENTER

Αρχή της σελίδας

Αναζήτηση σημειώσεων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής στο πλαίσιο Αναζήτηση για αναζήτηση σε όλα τα σημειωματάρια.

CTRL+E

Κατά την αναζήτηση σε όλα τα σημειωματάρια, προεπισκόπηση του επόμενου αποτελέσματος.

ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Κατά την αναζήτηση σε όλα τα σημειωματάρια, μετάβαση στο επιλεγμένο αποτέλεσμα και κλείσιμο της αναζήτησης.

ENTER

Αλλαγή του εύρους αναζήτησης.

CTRL+E, TAB, ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Άνοιγμα του τμήματος παραθύρου "Αποτελέσματα αναζήτησης".

ALT+O μετά την αναζήτηση

Αναζήτηση μόνο στην τρέχουσα σελίδα.

Σημείωση: Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ της αναζήτησης παντού και της αναζήτησης μόνο στην τρέχουσα σελίδα οποιαδήποτε στιγμή, πατώντας CTRL+E ή CTRL+F.

CTRL+F

Κατά την αναζήτηση στην τρέχουσα σελίδα, μετακίνηση στο επόμενο αποτέλεσμα.

ENTER ή F3

Κατά την αναζήτηση στην τρέχουσα σελίδα, μετακίνηση στο προηγούμενο αποτέλεσμα.

SHIFT+F3

Κλείσιμο αναζήτησης και επιστροφή στη σελίδα.

ESC

Αρχή της σελίδας

Κοινή χρήση σημειώσεων

Κοινή χρήση σημειώσεων με άλλα άτομα

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Αποστολή των επιλεγμένων σελίδων σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

CTRL+SHIFT+E

Κοινή χρήση σημειώσεων με άλλα προγράμματα

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Αποστολή των επιλεγμένων σελίδων σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

CTRL+SHIFT+E

Δημιουργία μιας εργασίας Σήμερα του Outlook από την τρέχουσα επιλεγμένη σημείωση.

CTRL+SHIFT+1

Δημιουργία μιας εργασίας Αύριο του Outlook από την τρέχουσα επιλεγμένη σημείωση.

CTRL+SHIFT+2

Δημιουργία μιας εργασίας Αυτήν την εβδομάδα του Outlook από την τρέχουσα επιλεγμένη σημείωση.

CTRL+SHIFT+3

Δημιουργία μιας εργασίας Την επόμενη εβδομάδα του Outlook από την τρέχουσα επιλεγμένη σημείωση.

CTRL+SHIFT+4

Δημιουργία μιας εργασίας Χωρίς ημερομηνία του Outlook από την τρέχουσα επιλεγμένη σημείωση.

CTRL+SHIFT+5

Άνοιγμα της επιλεγμένης εργασίας του Outlook.

CTRL+SHIFT+K

Σήμανση της επιλεγμένης εργασίας του Outlook ως ολοκληρωμένης.

CTRL+SHIFT+9

Διαγραφή της επιλεγμένης εργασίας του Outlook.

CTRL+SHIFT+0

Συγχρονισμός αλλαγών στο τρέχον κοινόχρηστο σημειωματάριο.

SHIFT+F9

Συγχρονισμός αλλαγών σε όλα τα κοινόχρηστα σημειωματάρια.

F9

Σήμανση της τρέχουσας σελίδας ως μη αναγνωσμένης.

CTRL+Q

Προστασία σημειώσεων

Προστασία ενοτήτων με κωδικό πρόσβασης

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Κλείδωμα όλων των ενοτήτων που προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης.

CTRL+ALT+L

Αρχή της σελίδας

Αυτό το άρθρο Βοήθειας περιγράφει τις συντομεύσεις πληκτρολογίου για συνήθεις εργασίες στο Microsoft OneNote 2010. Αυτές οι συντομεύσεις πληκτρολογίου αφορούν τη διάταξη πληκτρολογίου των Η.Π.Α. Τα πλήκτρα σε άλλες διατάξεις πληκτρολογίου μπορεί να μην αντιστοιχούν ακριβώς στα πλήκτρα της διάταξης πληκτρολογίου των Η.Π.Α.

Για συντομεύσεις πληκτρολογίου στις οποίες πατάτε δύο ή περισσότερα πλήκτρα ταυτόχρονα, τα πλήκτρα διαχωρίζονται με το σύμβολο συν (+). Για τις συντομεύσεις στις οποίες πατάτε ένα πλήκτρο και ένα άλλο αμέσως μετά, τα πλήκτρα διαχωρίζονται με κόμμα ( , ).

Σημείωση: Ενδέχεται να μην προβάλλετε την πιο πρόσφατη έκδοση αυτού του άρθρου. Εάν στη γραμμή κατάστασης κοντά στο κάτω μέρος αυτού του παραθύρου υπάρχει η ένδειξη Χωρίς σύνδεση, συνδέστε τον υπολογιστή σας στο Internet, κάντε κλικ στο κουμπί Χωρίς σύνδεση στο πρόγραμμα προβολής Βοήθειας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση περιεχομένου από το Office.com στο μενού συντόμευσης. Εναλλακτικά, επισκεφθείτε την τοποθεσία Office.com και αναζητήστε τη σελίδα "Βοήθεια και οδηγίες για το Microsoft OneNote 2010" για να βρείτε την πιο πρόσφατη τεκμηρίωση.

Σε αυτό το θέμα

Λήψη και μορφοποίηση σημειώσεων

Πληκτρολόγηση και επεξεργασία σημειώσεων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα νέου παραθύρου στο OneNote.

CTRL+M

Άνοιγμα μικρού παραθύρου του OneNote για να δημιουργήσετε μια γρήγορη σημείωση.

CTRL+SHIFT+M

Αγκύρωση του παραθύρου του OneNote.

CTRL+ALT+D

Αναίρεση της τελευταίας ενέργειας.

CTRL+Z

Επανάληψη της τελευταίας ενέργειας.

CTRL+Y

Επιλογή όλων των στοιχείων στην τρέχουσα σελίδα.

Σημείωση: Πατήστε CTRL+A περισσότερες από μία φορές, για να επεκτείνετε το εύρος της επιλογής.

CTRL+A

Αποκοπή του επιλεγμένου κειμένου ή στοιχείου.

CTRL+X

Αντιγραφή του επιλεγμένου κειμένου ή στοιχείου στο Πρόχειρο.

CTRL+C

Επικόλληση του περιεχομένου στο Πρόχειρο.

CTRL+V

Μετακίνηση στην αρχή της γραμμής.

HOME

Μετακίνηση στο τέλος της γραμμής.

END

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά.

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα δεξιά.

ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κατά μία λέξη προς τα αριστερά.

CTRL+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κατά μία λέξη προς τα δεξιά.

CTRL+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Διαγραφή ενός χαρακτήρα προς τα αριστερά.

BACKSPACE

Διαγραφή ενός χαρακτήρα προς τα δεξιά.

DELETE

Διαγραφή μίας λέξης προς τα αριστερά.

CTRL+BACKSPACE

Διαγραφή μίας λέξης προς τα δεξιά.

CTRL+DELETE

Εισαγωγή αλλαγής γραμμής χωρίς έναρξη νέας παραγράφου.

SHIFT+ENTER

Έλεγχος ορθογραφίας.

F7

Άνοιγμα του θησαυρού για την επιλεγμένη λέξη.

SHIFT+F7

Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος για σημείωση, καρτέλα ή άλλο αντικείμενο σε εστίαση.

SHIFT+F10

Εκτέλεση της ενέργειας που προτείνεται στη γραμμή πληροφοριών, αν εμφανίζεται στην κορυφή της σελίδας.

CTRL+SHIFT+W

Μορφοποίηση σημειώσεων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επισήμανση επιλεγμένου κειμένου με κίτρινο χρώμα.

CTRL+SHIFT+H
ή CTRL+ALT+H

Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης.

CTRL+K

Αντιγραφή της μορφοποίησης του επιλεγμένου κειμένου (Πινέλο μορφοποίησης).

CTRL+SHIFT+C

Επικόλληση της μορφοποίησης στο επιλεγμένο κείμενο (Πινέλο μορφοποίησης).

CTRL+SHIFT+V

Άνοιγμα υπερ-σύνδεσης.

Σημείωση: Ο δρομέας πρέπει να βρίσκεται σε οποιοδήποτε σημείο μέσα στο μορφοποιημένο κείμενο της υπερ-σύνδεσης.

ENTER

Εφαρμογή ή κατάργηση μορφοποίησης έντονης γραφής από το επιλεγμένο κείμενο.

CTRL+B

Εφαρμογή ή κατάργηση μορφοποίησης πλάγιας γραφής από το επιλεγμένο κείμενο.

CTRL+I

Εφαρμογή ή κατάργηση της υπογράμμισης από το επιλεγμένο κείμενο.

CTRL+U

Εφαρμογή ή κατάργηση της διακριτής διαγραφής από το επιλεγμένο κείμενο.

CTRL+ΕΝΩΤΙΚΟ

Εφαρμογή ή κατάργηση μορφοποίησης εκθέτη από το επιλεγμένο κείμενο.

CTRL+SHIFT+=

Εφαρμογή ή κατάργηση μορφοποίησης δείκτη από το επιλεγμένο κείμενο.

CTRL+=

Εφαρμογή ή κατάργηση μορφοποίησης της λίστας με κουκκίδες από την επιλεγμένη παράγραφο.

CTRL+ΤΕΛΕΙΑ

Εφαρμογή ή κατάργηση μορφοποίησης της λίστας με αρίθμηση από την επιλεγμένη παράγραφο.

CTRL+ΚΑΘΕΤΟΣ

Εφαρμογή στυλ Επικεφαλίδας 1 στην τρέχουσα σημείωση.

CTRL+ALT+1

Εφαρμογή στυλ Επικεφαλίδας 2 στην τρέχουσα σημείωση.

CTRL+ALT+2

Εφαρμογή στυλ Επικεφαλίδας 3 στην τρέχουσα σημείωση.

CTRL+ALT+3

Εφαρμογή στυλ Επικεφαλίδας 4 στην τρέχουσα σημείωση.

CTRL+ALT+4

Εφαρμογή στυλ Επικεφαλίδας 5 στην τρέχουσα σημείωση.

CTRL+ALT+5

Εφαρμογή στυλ Επικεφαλίδας 6 στην τρέχουσα σημείωση.

CTRL+ALT+6

Εφαρμογή Κανονικού στυλ στην τρέχουσα σημείωση.

CTRL+SHIFT+N

Εσοχή παραγράφου από τα αριστερά.

ALT+SHIFT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Κατάργηση εσοχής παραγράφου από τα αριστερά.

ALT+SHIFT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Στοίχιση της επιλεγμένης παραγράφου δεξιά.

CTRL+R

Στοίχιση της επιλεγμένης παραγράφου αριστερά.

CTRL+L

Αύξηση του μεγέθους γραμματοσειράς του επιλεγμένου κειμένου.

CTRL+SHIFT+>

Μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς του επιλεγμένου κειμένου.

CTRL+SHIFT+<

Απαλοιφή του συνόλου της μορφοποίησης που έχει εφαρμοστεί στο επιλεγμένο κείμενο.

CTRL+SHIFT+N

Εμφάνιση ή απόκρυψη των γραμμών κανόνα στην τρέχουσα σελίδα.

CTRL+SHIFT+R

Προσθήκη στοιχείων σε μια σελίδα

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εισαγωγή εγγράφου ή αρχείου στην τρέχουσα σελίδα.

ALT+Ζ, Π

Εισαγωγή εγγράφου ή αρχείου ως εκτύπωσης στην τρέχουσα σελίδα.

ALT+Ζ, Ε2

Εμφάνιση ή απόκρυψη εκτυπώσεων του εγγράφου στην τρέχουσα σελίδα (όταν χρησιμοποιείτε το OneNote σε λειτουργία αντιθέσεων).

ALT+SHIFT+P

Εισαγωγή εικόνας από αρχείο.

ALT+Ζ, Θ1

Εισαγωγή εικόνας από σαρωτή ή κάμερα.

ALT+Ζ, Σ

Εισαγωγή αποσπάσματος οθόνης.

Σημείωση: Το εικονίδιο του OneNote πρέπει να είναι ενεργό στην περιοχή ειδοποιήσεων, στη δεξιά άκρη της γραμμής εργασιών των Windows.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows+S

Εισαγωγή της τρέχουσας ημερομηνίας.

ALT+SHIFT+D

Εισαγωγή της τρέχουσας ημερομηνίας και ώρας.

ALT+SHIFT+F

Εισαγωγή της τρέχουσας ώρας.

ALT+SHIFT+T

Εισαγωγή αλλαγής γραμμής.

SHIFT+ENTER

Έναρξη μαθηματικής εξίσωσης ή μετατροπή επιλεγμένου κειμένου σε μαθηματική εξίσωση.

ALT+=

Δημιουργία πίνακα με την προσθήκη δεύτερης στήλης σε ήδη πληκτρολογημένο κείμενο.

TAB

Δημιουργία άλλης στήλης σε πίνακα με μία γραμμή.

TAB

Δημιουργία άλλης γραμμής στο τελευταίο κελί ενός πίνακα.

Σημείωση: Πατήστε ENTER δεύτερη φορά για να ολοκληρώσετε τον πίνακα.

ENTER

Δημιουργία γραμμής κάτω από την τρέχουσα γραμμή σε πίνακα.

CTRL+ENTER

Δημιουργία άλλης παραγράφου στο ίδιο κελί σε πίνακα.

ALT+ENTER

Δημιουργία στήλης στα δεξιά της τρέχουσας στήλης σε πίνακα.

CTRL+ALT+R

Δημιουργία στήλης στα αριστερά της τρέχουσας στήλης σε πίνακα.

CTRL+ALT+E

Δημιουργία γραμμής πάνω από την τρέχουσα σε πίνακα (όταν ο δρομέας βρίσκεται στην αρχή μιας γραμμής).

ENTER

Διαγραφή της τρέχουσας κενής γραμμής σε πίνακα (όταν ο δρομέας βρίσκεται στην αρχή της γραμμής).

DEL (πατήστε δύο φορές)

Επιλογή σημειώσεων και αντικειμένων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επιλογή όλων των στοιχείων στην τρέχουσα σελίδα.

Σημείωση: Πατήστε CTRL+A περισσότερες από μία φορές, για να επεκτείνετε το εύρος της επιλογής.

CTRL+A

Επιλογή μέχρι το τέλος της γραμμής.

SHIFT+END

Επιλογή ολόκληρης της γραμμής (όταν ο δρομέας βρίσκεται στην αρχή της γραμμής).

SHIFT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Μετάβαση στον τίτλο της σελίδας και επιλογή του.

CTRL+SHIFT+T

Ακύρωση της επιλεγμένης διάρθρωσης ή σελίδας.

ESC

Μετακίνηση της τρέχουσας παραγράφου ή περισσότερων επιλεγμένων παραγράφων προς τα επάνω.

ALT+SHIFT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση της τρέχουσας παραγράφου ή περισσότερων επιλεγμένων παραγράφων προς τα κάτω.

ALT+SHIFT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση της τρέχουσας παραγράφου ή περισσότερων επιλεγμένων παραγράφων προς τα αριστερά (μείωση της εσοχής).

ALT+SHIFT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση της τρέχουσας παραγράφου ή περισσότερων επιλεγμένων παραγράφων προς τα δεξιά (αύξηση της εσοχής).

ALT+SHIFT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή της τρέχουσας παραγράφου και των δευτερευουσών παραγράφων της.

CTRL+SHIFT+ΕΝΩΤΙΚΟ

Διαγραφή της επιλεγμένης σημείωσης ή αντικειμένου.

DELETE

Μετακίνηση στην αρχή της γραμμής.

HOME

Μετακίνηση στο τέλος της γραμμής.

END

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά.

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα δεξιά.

ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Επιστροφή στην τελευταία σελίδα που επισκεφτήκατε.

ALT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετάβαση στην επόμενη σελίδα που επισκεφτήκατε.

ALT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Έναρξη αναπαραγωγής μιας επιλεγμένης εγγραφής ήχου ή βίντεο.

CTRL+ALT+P

Έναρξη αναπαραγωγής μιας επιλεγμένης εγγραφής ήχου ή βίντεο.

CTRL+ALT+S

Επαναφορά της τρέχουσας εγγραφής ήχου ή βίντεο κατά μερικά δευτερόλεπτα.

CTRL+ALT+Y

Γρήγορη προώθηση της τρέχουσας εγγραφής ήχου ή βίντεο κατά μερικά δευτερόλεπτα.

CTRL+ALT+U

Προσθήκη ετικετών σε σημειώσεις

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εφαρμογή, σήμανση ή κατάργηση της ετικέτας "Εκκρεμείς εργασίες".

CTRL+1

Εφαρμογή ή κατάργηση της ετικέτας "Σημαντικό".

CTRL+2

Εφαρμογή ή κατάργηση της ετικέτας "Ερώτηση".

CTRL+3

Εφαρμογή ή κατάργηση της ετικέτας "Απομνημόνευση για αργότερα".

CTRL+4

Εφαρμογή ή κατάργηση της ετικέτας "Ορισμός".

CTRL+5

Εφαρμογή ή κατάργηση μιας προσαρμοσμένης ετικέτας.

CTRL+6

Εφαρμογή ή κατάργηση μιας προσαρμοσμένης ετικέτας.

CTRL+7

Εφαρμογή ή κατάργηση μιας προσαρμοσμένης ετικέτας.

CTRL+8

Εφαρμογή ή κατάργηση μιας προσαρμοσμένης ετικέτας.

CTRL+9

Κατάργηση όλων των ετικετών σημείωσης από τις επιλεγμένες σημειώσεις.

CTRL+0

Χρήση διαρθρώσεων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εμφάνιση μέχρι το Επίπεδο 1.

ALT+SHIFT+1

Ανάπτυξη στο Επίπεδο 2.

ALT+SHIFT+2

Ανάπτυξη στο Επίπεδο 3.

ALT+SHIFT+3

Ανάπτυξη στο Επίπεδο 4.

ALT+SHIFT+4

Ανάπτυξη στο Επίπεδο 5.

ALT+SHIFT+5

Ανάπτυξη στο Επίπεδο 6.

ALT+SHIFT+6

Ανάπτυξη στο Επίπεδο 7.

ALT+SHIFT+7

Ανάπτυξη στο Επίπεδο 8.

ALT+SHIFT+8

Ανάπτυξη στο Επίπεδο 9.

ALT+SHIFT+9

Ανάπτυξη όλων των επιπέδων.

ALT+SHIFT+0

Αύξηση εσοχής κατά ένα επίπεδο.

TAB

Μείωση εσοχής κατά ένα επίπεδο.

SHIFT+TAB

Ανάπτυξη συμπτυγμένης διάρθρωσης.

ALT+SHIFT+ΣΥΜΒΟΛΟ ΣΥΝ

Σύμπτυξη αναπτυγμένης διάρθρωσης.

ALT+SHIFT+ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΛΗΝ

Ορισμός των ρυθμίσεων γλώσσας

Σημείωση: Για να αλλάξετε την κατεύθυνση γραφής για τις σημειώσεις σας, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τις γλώσσες με γραφή από δεξιά προς τα αριστερά στο εργαλείο Προτιμήσεις γλώσσας του Microsoft Office 2010.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Ορισμός της κατεύθυνσης γραφής από αριστερά προς τα δεξιά.

CTRL+ΑΡΙΣΤΕΡΟ SHIFT

Ορισμός της κατεύθυνσης γραφής από δεξιά προς τα αριστερά.

CTRL+ΔΕΞΙΟ SHIFT

Αύξηση της εσοχής κατά ένα επίπεδο σε κείμενο με γραφή από δεξιά προς τα αριστερά.

TAB

Μείωση της εσοχής κατά ένα επίπεδο σε κείμενο με γραφή από δεξιά προς τα αριστερά.

SHIFT+TAB

Αρχή της σελίδας

Οργάνωση και διαχείριση του σημειωματαρίου

Εργασία με σελίδες και γρήγορες σημειώσεις

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της προβολής πλήρους σελίδας.

F11

Άνοιγμα νέου παραθύρου στο OneNote.

CTRL+M

Άνοιγμα μικρού παραθύρου του OneNote για να δημιουργήσετε μια γρήγορη σημείωση.

CTRL+SHIFT+M

Ανάπτυξη ή σύμπτυξη των καρτελών μιας ομάδας σελίδων.

CTRL+SHIFT+*

Εκτύπωση της τρέχουσας σελίδας.

CTRL+P

Προσθήκη νέας σελίδας στο τέλος της επιλεγμένης ενότητας.

CTRL+N

Αύξηση του πλάτους της γραμμής καρτελών σελίδων.

CTRL+SHIFT+[

Μείωση του πλάτους της γραμμής καρτελών σελίδων.

CTRL+SHIFT+]

Δημιουργία νέας σελίδας κάτω από την τρέχουσα καρτέλα σελίδας στο ίδιο επίπεδο.

CTRL+ALT+N

Μείωση του επιπέδου εσοχής της ετικέτας για την τρέχουσα καρτέλα σελίδας.

CTRL+ALT+[

Αύξηση του επιπέδου εσοχής της ετικέτας για την τρέχουσα καρτέλα σελίδας.

CTRL+ALT+]

Δημιουργία νέας δευτερεύουσας σελίδας κάτω από την τρέχουσα σελίδα.

CTRL+SHIFT+ALT+N

Επιλογή όλων των στοιχείων.

Πατήστε CTRL+A πολλές φορές για να αυξήσετε το εύρος της επιλογής.

CTRL+A

Επιλογή της τρέχουσας σελίδας.

CTRL+SHIFT+A
Αν η επιλεγμένη σελίδα είναι μέρος μιας ομάδας, πατήστε CTRL+A για να επιλέξετε όλες τις σελίδες της ομάδας.

Μετακίνηση της επιλεγμένης καρτέλας σελίδας προς τα επάνω.

ALT+SHIFT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση της επιλεγμένης καρτέλας σελίδας προς τα κάτω.

ALT+SHIFT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής στον τίτλο σελίδας.

CTRL+SHIFT+T

Μετάβαση στην πρώτη σελίδα του τρέχοντος ορατού συνόλου καρτελών σελίδας.

ALT+PAGE UP

Μετάβαση στην τελευταία σελίδα του τρέχοντος ορατού συνόλου καρτελών σελίδας.

ALT+PAGE DOWN

Κύλιση στην τρέχουσα σελίδα προς τα επάνω.

PAGE UP

Κύλιση στην τρέχουσα σελίδα προς τα κάτω.

PAGE DOWN

Κύλιση στην κορυφή της τρέχουσας σελίδας.

CTRL+HOME

Κύλιση στο τέλος της τρέχουσας σελίδας.

CTRL+END

Μετάβαση στην επόμενη παράγραφο.

CTRL+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Μετάβαση στην προηγούμενη παράγραφο.

CTRL+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής προς τα επάνω στην τρέχουσα σελίδα ή ανάπτυξη της σελίδας προς τα επάνω.

CTRL+ALT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής προς τα κάτω στην τρέχουσα σελίδα ή ανάπτυξη της σελίδας προς τα κάτω.

CTRL+ALT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής προς τα αριστερά στην τρέχουσα σελίδα ή ανάπτυξη της σελίδας προς τα αριστερά.

CTRL+ALT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής προς τα δεξιά στην τρέχουσα σελίδα ή ανάπτυξη της σελίδας προς τα δεξιά.

CTRL+ALT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Μετάβαση στο κοντέινερ της επόμενης σημείωσης.

ALT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Μετάβαση στην αρχή της γραμμής.

HOME

Μετάβαση στο τέλος της γραμμής.

END

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά.

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα δεξιά.

ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Επιστροφή στην τελευταία σελίδα που επισκεφτήκατε.

ALT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετάβαση στην επόμενη σελίδα που επισκεφτήκατε.

ALT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Μεγέθυνση.

ALT+CTRL+ΣΥΜΒΟΛΟ ΣΥΝ (στο αριθμητικό πληκτρολόγιο)
–Ή–
ALT+CTRL+SHIFT+ΣΥΜΒΟΛΟ ΣΥΝ

Σμίκρυνση.

ALT+CTRL+ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΛΗΝ (στο αριθμητικό πληκτρολόγιο)
–Ή–
ALT+CTRL+SHIFT+ΕΝΩΤΙΚΟ

Αποθήκευση αλλαγών.

Όταν χρησιμοποιείτε το OneNote, οι σημειώσεις σας αποθηκεύονται αυτόματα κάθε φορά που κάνετε κάποια αλλαγή. Δεν είναι απαραίτητη η μη αυτόματη αποθήκευση των σημειώσεων.

CTRL+S

Εργασία με σημειωματάρια και ενότητες

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Δημιουργία νέας ενότητας.

CTRL+T

Άνοιγμα σημειωματαρίου.

CTRL+O

Άνοιγμα ενότητας.

CTRL+ALT+SHIFT+O

Μετάβαση στην επόμενη ενότητα.

CTRL+TAB

Μετάβαση στην προηγούμενη ενότητα.

CTRL+SHIFT+TAB

Μετάβαση στην επόμενη σελίδα της ενότητας.

CTRL+PAGE DOWN

Μετάβαση στην προηγούμενη σελίδα της ενότητας.

CTRL+PAGE UP

Μετάβαση στην πρώτη σελίδα της ενότητας.

ALT+HOME

Μετάβαση στην τελευταία σελίδα της ενότητας.

ALT+END

Μετάβαση στην πρώτη σελίδα του τρέχοντος ορατού συνόλου καρτελών σελίδας.

ALT+PAGE UP

Μετάβαση στην τελευταία σελίδα του τρέχοντος ορατού συνόλου καρτελών σελίδας.

ALT+PAGE DOWN

Μετακίνηση ή αντιγραφή της τρέχουσας σελίδας.

CTRL+ALT+M

Εστίαση στην τρέχουσα καρτέλα σελίδας.

CTRL+ALT+G

Επιλογή της τρέχουσας καρτέλας σελίδας.

CTRL+SHFT+A

Εστίαση στην τρέχουσα καρτέλα ενότητας.

CTRL+SHIFT+G

Μετακίνηση της τρέχουσας ενότητας.

CTRL+SHIFT+G, SHIFT+F10, M

Μετάβαση σε διαφορετικό σημειωματάριο στη γραμμή περιήγησης.

CTRL+G, μετά πατήστε το ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ ή το ΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ για να επιλέξετε άλλο σημειωματάριο και, στη συνέχεια, πατήστε ENTER

Αναζήτηση σημειώσεων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής στο πλαίσιο Αναζήτηση για αναζήτηση σε όλα τα σημειωματάρια.

CTRL+E

Κατά την αναζήτηση σε όλα τα σημειωματάρια, προεπισκόπηση του επόμενου αποτελέσματος.

ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Κατά την αναζήτηση σε όλα τα σημειωματάρια, μετάβαση στο επιλεγμένο αποτέλεσμα και κλείσιμο της αναζήτησης.

ENTER

Αλλαγή του εύρους αναζήτησης.

CTRL+E, TAB, ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Άνοιγμα του τμήματος παραθύρου "Αποτελέσματα αναζήτησης".

ALT+O μετά την αναζήτηση

Αναζήτηση μόνο στην τρέχουσα σελίδα.

Σημείωση: Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ της αναζήτησης παντού και της αναζήτησης μόνο στην τρέχουσα σελίδα οποιαδήποτε στιγμή, πατώντας CTRL+E ή CTRL+F.

CTRL+F

Κατά την αναζήτηση στην τρέχουσα σελίδα, μετακίνηση στο επόμενο αποτέλεσμα.

ENTER ή F3

Κατά την αναζήτηση στην τρέχουσα σελίδα, μετακίνηση στο προηγούμενο αποτέλεσμα.

SHIFT+F3

Κλείσιμο αναζήτησης και επιστροφή στη σελίδα.

ESC

Αρχή της σελίδας

Κοινή χρήση σημειώσεων

Κοινή χρήση σημειώσεων με άλλα άτομα

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Αποστολή των επιλεγμένων σελίδων σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

CTRL+SHIFT+E

Κοινή χρήση σημειώσεων με άλλα προγράμματα

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Αποστολή των επιλεγμένων σελίδων σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

CTRL+SHIFT+E

Δημιουργία μιας εργασίας Σήμερα του Outlook από την τρέχουσα επιλεγμένη σημείωση.

CTRL+SHIFT+1

Δημιουργία μιας εργασίας Αύριο του Outlook από την τρέχουσα επιλεγμένη σημείωση.

CTRL+SHIFT+2

Δημιουργία μιας εργασίας Αυτήν την εβδομάδα του Outlook από την τρέχουσα επιλεγμένη σημείωση.

CTRL+SHIFT+3

Δημιουργία μιας εργασίας Την επόμενη εβδομάδα του Outlook από την τρέχουσα επιλεγμένη σημείωση.

CTRL+SHIFT+4

Δημιουργία μιας εργασίας Χωρίς ημερομηνία του Outlook από την τρέχουσα επιλεγμένη σημείωση.

CTRL+SHIFT+5

Άνοιγμα της επιλεγμένης εργασίας του Outlook.

CTRL+SHIFT+K

Σήμανση της επιλεγμένης εργασίας του Outlook ως ολοκληρωμένης.

CTRL+SHIFT+9

Διαγραφή της επιλεγμένης εργασίας του Outlook.

CTRL+SHIFT+0

Συγχρονισμός αλλαγών στο τρέχον κοινόχρηστο σημειωματάριο.

SHIFT+F9

Συγχρονισμός αλλαγών σε όλα τα κοινόχρηστα σημειωματάρια.

F9

Σήμανση της τρέχουσας σελίδας ως μη αναγνωσμένης.

CTRL+Q

Αρχή της σελίδας

Προστασία σημειώσεων

Προστασία ενοτήτων με κωδικό πρόσβασης

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Κλείδωμα όλων των ενοτήτων που προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης.

CTRL+ALT+L

Αρχή της σελίδας

Αυτό το θέμα Βοήθειας περιγράφει τις συντομεύσεις πληκτρολογίου για συνήθεις εργασίες στο Microsoft Office OneNote 2007. Οι συντομεύσεις πληκτρολογίου αφορούν τη διάταξη πληκτρολογίου των Η.Π.Α. Τα πλήκτρα σε άλλες διατάξεις πληκτρολογίου μπορεί να μην αντιστοιχούν ακριβώς στα πλήκτρα της διάταξης πληκτρολογίου των Η.Π.Α.

Για συντομεύσεις πληκτρολογίου στις οποίες πατάτε δύο ή περισσότερα πλήκτρα ταυτόχρονα, τα πλήκτρα διαχωρίζονται με το σύμβολο συν (+). Για τις συντομεύσεις στις οποίες πατάτε ένα πλήκτρο και ένα άλλο αμέσως μετά, τα πλήκτρα διαχωρίζονται με κόμμα ( , ).

Συμβουλή: Για να βρείτε μια λέξη ή φράση σε αυτό το θέμα, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση όλων, πατήστε CTRL+F, πληκτρολογήστε τη λέξη ή φράση και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

Ηλεκτρονική Βοήθεια

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για χρήση του παραθύρου Βοήθειας

Το παράθυρο βοήθειας παρέχει πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο της Βοήθειας του Office. Το παράθυρο βοήθειας εμφανίζει θέματα και άλλο περιεχόμενο της Βοήθειας.

Στο παράθυρο βοήθειας

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα του παραθύρου βοήθειας.

F1

Κλείσιμο του παραθύρου βοήθειας.

ALT+F4

Εναλλαγή μεταξύ του παραθύρου βοήθειας και του ενεργού προγράμματος.

ALT+TAB

Επιστροφή στην αρχική σελίδα της Βοήθειας του OneNote.

ALT+HOME

Επιλογή του επόμενου στοιχείου στο παράθυρο βοήθειας.

TAB

Επιλογή του προηγούμενου στοιχείου στο παράθυρο βοήθειας.

SHIFT+TAB

Εκτέλεση της ενέργειας για το επιλεγμένο στοιχείο.

ENTER

Στην ενότητα Αναζήτηση στη Βοήθεια του OneNote του παραθύρου της Βοήθειας, επιλογή του επόμενου ή του προηγούμενου στοιχείου αντίστοιχα.

TAB ή SHIFT+TAB

Στην ενότητα Αναζήτηση στη Βοήθεια του OneNote του παραθύρου της Βοήθειας, ανάπτυξη ή σύμπτυξη του επιλεγμένου στοιχείου αντίστοιχα.

ENTER

Επιλογή του επόμενου κρυφού κειμένου ή της επόμενης υπερ-σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένων των επιλογών Εμφάνιση όλων ή Απόκρυψη όλων στο επάνω μέρος ενός θέματος.

TAB

Επιλογή του προηγούμενου κρυφού κειμένου ή της προηγούμενης υπερ-σύνδεσης.

SHIFT+TAB

Εκτέλεση ενέργειας για τις επιλογές Εμφάνιση όλων, Απόκρυψη όλων, το επιλεγμένο κρυφό κείμενο ή την επιλεγμένη υπερ-σύνδεση.

ENTER

Μετακίνηση στο προηγούμενο θέμα βοήθειας (κουμπί Πίσω).

ALT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ ή BACKSPACE

Μετακίνηση στο επόμενο θέμα βοήθειας (κουμπί Εμπρός).

ALT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Κύλιση με μικρά βήματα προς τα επάνω ή προς τα κάτω, αντίστοιχα, εντός του τρέχοντος θέματος της Βοήθειας.

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ ή ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Κύλιση με μεγαλύτερα βήματα προς τα επάνω ή προς τα κάτω, αντίστοιχα, εντός του τρέχοντος θέματος της Βοήθειας.

PAGE DOWN ή PAGE UP

Εναλλαγή της εμφάνισης του παραθύρου της Βοήθειας ως συνδεδεμένου με το ενεργό πρόγραμμα (σε παράθεση) ή ξεχωριστού (χωρίς παράθεση).

ALT+U

Εμφάνιση μενού εντολών στο παράθυρο Βοήθειας. Είναι απαραίτητο το παράθυρο Βοήθειας να διαθέτει ενεργή εστίαση (κάντε κλικ μέσα στο παράθυρο Βοήθειας).

SHIFT+F10

Διακοπή της τελευταίας ενέργειας (κουμπί Διακοπή).

ESC

Ανανέωση του παραθύρου (κουμπί Ανανέωση).

F5

Εκτύπωση του τρέχοντος θέματος βοήθειας.

Εάν ο δρομέας δεν βρίσκεται στο τρέχον θέμα Βοήθειας, πατήστε το πλήκτρο F6 και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+P.

CTRL+P

Αλλαγή της κατάστασης σύνδεσης.

F6 και στη συνέχεια πατήστε ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Πληκτρολόγηση κειμένου στο πλαίσιο Πληκτρολογήστε λέξεις για αναζήτηση.

F6 και στη συνέχεια πατήστε ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Εναλλαγή των περιοχών του παραθύρου "Βοήθεια", όπως, για παράδειγμα, της γραμμής εργαλείων, του πλαισίου Πληκτρολογήστε λέξεις για αναζήτηση και της λίστας Αναζήτηση.

F6

Σε έναν Πίνακα περιεχομένων σε προβολή δέντρου, επιλογή του επόμενου ή προηγούμενου στοιχείου αντίστοιχα.

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ ή ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Σε έναν Πίνακα περιεχομένων σε προβολή δέντρου, ανάπτυξη ή σύμπτυξη, αντίστοιχα, του επιλεγμένου στοιχείου.

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ ή ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Βασικά στοιχεία του Microsoft Office

Εμφάνιση και χρήση των παραθύρων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετάβαση στο επόμενο παράθυρο.

ALT+TAB

Μετάβαση στο προηγούμενο παράθυρο.

ALT+SHIFT+TAB

Κλείσιμο του ενεργού παραθύρου.

CTRL+W ή CTRL+F4

Μετακίνηση σε ένα παράθυρο εργασιών από ένα άλλο τμήμα παραθύρου στο παράθυρο του προγράμματος (με δεξιόστροφη φορά). Ίσως χρειαστεί να πατήσετε το πλήκτρο F6 περισσότερες από μία φορές.

Εάν με το πάτημα του πλήκτρου F6 δεν εμφανίζεται το παράθυρο εργασιών που θέλετε, δοκιμάστε να πατήσετε το πλήκτρο ALT για να τοποθετήσετε την εστίαση στη γραμμή μενού και, στη συνέχεια, πατήστε CTRL+TAB για να μετακινηθείτε στο παράθυρο εργασιών.

F6

Μετακίνηση σε ένα τμήμα παραθύρου από άλλο τμήμα μέσα στο παράθυρο προγράμματος (με αριστερόστροφη φορά).

SHIFT+F6

Όταν είναι περισσότερα από ένα παράθυρα ανοιχτά, μετάβαση στο επόμενο παράθυρο.

CTRL+F6

Μετάβαση στο προηγούμενο παράθυρο.

CTRL+SHIFT+F6

Όταν ένα παράθυρο εγγράφου δεν είναι μεγιστοποιημένο, εκτελέστε την εντολή Μέγεθος (στο μενού Έλεγχος για το παράθυρο). Πατήστε τα πλήκτρα βέλους για να αλλάξετε το μέγεθος του παράθυρου και, όταν τελειώσετε, πατήστε το πλήκτρο ESC.

CTRL+F8

Ελαχιστοποίηση ενός παράθυρου σε εικονίδιο (λειτουργεί με ορισμένα μόνο προγράμματα του Microsoft Office).

CTRL+F9

Μεγιστοποίηση ή επαναφορά ενός επιλεγμένου παραθύρου.

CTRL+F10

Αντιγραφή μιας εικόνας της οθόνης στο Πρόχειρο.

PRINT SCREEN

Αντιγραφή μιας εικόνας του επιλεγμένου παραθύρου στο Πρόχειρο.

ALT+PRINT SCREEN

Αλλαγή γραμματοσειράς ή αλλαγή μεγέθους της γραμματοσειράς

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Αλλαγή της γραμματοσειράς

CTRL+SHIFT+F

Αλλαγή του μεγέθους γραμματοσειράς

CTRL+SHIFT+P

Αύξηση του μεγέθους γραμματοσειράς του επιλεγμένου κειμένου

CTRL+SHIFT+>

Μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς του επιλεγμένου κειμένου

CTRL+SHIFT+<

Μετακίνηση στο κείμενο ή σε κελιά

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά.

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα δεξιά.

ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κατά μία γραμμή προς τα επάνω.

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κατά μία γραμμή προς τα κάτω.

ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κατά μία λέξη προς τα αριστερά.

CTRL+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κατά μία λέξη προς τα δεξιά.

CTRL+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση στο τέλος μιας γραμμής.

END

Μετακίνηση στην αρχή μιας γραμμής.

HOME

Μετακίνηση κατά μία παράγραφο προς τα επάνω.

CTRL+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κατά μία παράγραφο προς τα κάτω.

CTRL+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση στο τέλος ενός πλαισίου κειμένου.

CTRL+END

Μετακίνηση στην αρχή ενός πλαισίου κειμένου.

CTRL+HOME

Επανάληψη της τελευταίας ενέργειας Εύρεση.

SHIFT+F4

Μετακίνηση και εργασία σε πίνακες

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση στο επόμενο κελί.

TAB

Μετακίνηση στο προηγούμενο κελί.

SHIFT+TAB

Μετακίνηση στην επόμενη γραμμή.

ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση στην προηγούμενη γραμμή.

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Έναρξη νέας παραγράφου.

ENTER

Προσθήκη νέας γραμμής στο κάτω μέρος ενός πίνακα.

TAB στο τέλος της τελευταίας σειράς

Πρόσβαση και χρήση των παραθύρων εργασιών

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση σε ένα παράθυρο εργασιών από ένα άλλο τμήμα παραθύρου στο παράθυρο προγράμματος. (Ίσως χρειαστεί να πατήσετε το πλήκτρο F6 περισσότερες από μία φορές).

Εάν με το πάτημα του πλήκτρου F6 δεν εμφανίζεται το παράθυρο εργασιών που θέλετε, δοκιμάστε να πατήσετε το πλήκτρο ALT για να τοποθετήσετε την εστίαση στη γραμμή μενού και, στη συνέχεια, πατήστε CTRL+TAB για να μετακινηθείτε στο παράθυρο εργασιών.

F6

Μετακίνηση σε ένα παράθυρο εργασιών, όταν ένα μενού ή μια γραμμή εργαλείων είναι ενεργά. (Ίσως χρειαστεί να πατήσετε CTRL+TAB περισσότερες από μία φορές.)

CTRL+TAB

Επιλογή του επόμενου ή του προηγούμενου στοιχείου σε ένα παράθυρο εργασιών, όταν το παράθυρο εργασιών είναι ενεργό.

TAB ή SHIFT+TAB

Εμφάνιση του πλήρους συνόλου εντολών στο μενού του παραθύρου εργασιών.

CTRL+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση μεταξύ των επιλογών σε ένα επιλεγμένο υπομενού και μετακίνηση μεταξύ συγκεκριμένων επιλογών σε μια ομάδα επιλογών σε ένα παράθυρο διαλόγου.

ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ ή ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Άνοιγμα του επιλεγμένου μενού ή πραγματοποίηση της ενέργειας που έχει αντιστοιχιστεί στο επιλεγμένο κουμπί.

ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ή ENTER

Άνοιγμα ενός μενού συντομεύσεων, άνοιγμα ενός αναπτυσσόμενου μενού για το επιλεγμένο στοιχείο συλλογής.

SHIFT+F10

Επιλογή της πρώτης ή της τελευταίας εντολής, αντίστοιχα, σε ένα μενού ή υπομενού όταν το μενού ή το υπομενού είναι ορατό.

HOME ή END

Κύλιση προς τα επάνω ή προς τα κάτω, σε μια επιλεγμένη λίστα συλλογών.

PAGE UP ή PAGE DOWN

Μετακίνηση στην αρχή ή στο τέλος της επιλεγμένης λίστας συλλογής.

CTRL+HOME ή CTRL+END

Άνοιγμα του παραθύρου εργασιών "Έρευνα".

ALT+κλικ

Αλλαγή μεγέθους και μετακίνηση γραμμών εργαλείων, μενού και παραθύρων εργασιών

 1. Πατήστε το πλήκτρο ALT για να επιλέξετε τη γραμμή μενού.

 2. Πατήστε CTRL+TAB επανειλημμένα για να επιλέξετε τη γραμμή εργαλείων ή το παράθυρο εργασιών που θέλετε.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  Αλλαγή μεγέθους γραμμής εργαλείων

  1. Στη γραμμή εργαλείων, πατήστε CTRL + ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ για να εμφανίσετε το μενού Επιλογές γραμμής εργαλείων.

  2. Κάντε κλικ στην εντολή Μέγεθος και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

  3. Πατήστε τα πλήκτρα βέλους για να αλλάξετε το μέγεθος της γραμμής εργαλείων. Πατήστε CTRL + τα πλήκτρα βέλους για να αλλάξετε το μέγεθος κατά 1 pixel κάθε φορά.

  Μετακίνηση γραμμής εργαλείων

  1. Στη γραμμή εργαλείων, πατήστε CTRL + ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ για να εμφανίσετε το μενού Επιλογές γραμμής εργαλείων.

  2. Κάντε κλικ στην εντολή Μετακίνηση και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

  3. Πατήστε τα πλήκτρα βέλους για να τοποθετήσετε τη γραμμή εργαλείων. Πατήστε CTRL + τα πλήκτρα βέλους για μετακίνηση κατά 1 pixel κάθε φορά. Για να καταργήσετε την αγκύρωση της γραμμής εργαλείων, πατήστε ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ επανειλημμένα. Για αγκύρωση της γραμμής εργαλείων κατακόρυφα στην αριστερή ή τη δεξιά πλευρά, πατήστε ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ ή ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ, αντίστοιχα, όταν η γραμμή εργαλείων βρίσκεται τελείως αριστερά ή δεξιά.

  Αλλαγή μεγέθους παραθύρου εργασιών

  1. Στο παράθυρο εργασιών, πατήστε CTRL + ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ για να εμφανιστεί ένα μενού με πρόσθετες εντολές.

  2. Πατήστε το πλήκτρο ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΥΣ για να επιλέξετε την εντολή Μέγεθος και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

  3. Πατήστε τα πλήκτρα βέλους για να αλλάξετε το μέγεθος του παραθύρου εργασιών. Πατήστε CTRL + τα πλήκτρα βέλους για να αλλάξετε το μέγεθος κατά 1 pixel κάθε φορά.

  Μετακίνηση παραθύρου εργασιών

  1. Στο παράθυρο εργασιών, πατήστε CTRL + ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ για να εμφανιστεί ένα μενού με πρόσθετες εντολές.

  2. Πατήστε το πλήκτρο ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΥΣ για να επιλέξετε την εντολή Μετακίνηση και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

  3. Πατήστε τα πλήκτρα βέλους για να τοποθετήσετε το παράθυρο εργασιών. Πατήστε CTRL + τα πλήκτρα βέλους για μετακίνηση κατά 1 pixel κάθε φορά.

 4. Όταν ολοκληρώσετε τη μετακίνηση ή την αλλαγή μεγέθους, πατήστε το πλήκτρο ESC.

Χρήση των παραθύρων διαλόγου

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετάβαση στην επόμενη επιλογή ή ομάδα επιλογών.

TAB

Μετάβαση στην προηγούμενη επιλογή ή ομάδα επιλογών.

SHIFT+TAB

Μετάβαση στην επόμενη καρτέλα ενός παραθύρου διαλόγου.

CTRL+TAB

Μετάβαση στην προηγούμενη καρτέλα ενός παραθύρου διαλόγου.

CTRL+SHIFT+TAB

Μετακίνηση μεταξύ των επιλογών σε μια ανοικτή αναπτυσσόμενη λίστα ή μεταξύ των επιλογών σε μια ομάδα επιλογών.

Πλήκτρα βέλους

Εκτέλεση της ενέργειας που έχει αντιστοιχιστεί στο επιλεγμένο κουμπί. Επιλογή ή κατάργηση της επιλογής του επιλεγμένου πλαισίου ελέγχου.

ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Άνοιγμα της λίστας, αν είναι κλειστή, και μετακίνηση στη συγκεκριμένη επιλογή της λίστας.

Το πρώτο γράμμα μιας επιλογής σε μια αναπτυσσόμενη λίστα

Ενεργοποίηση μιας επιλογής. Επιλογή ή κατάργηση της επιλογής σε ένα πλαίσιο ελέγχου.

ALT+ το υπογραμμισμένο γράμμα σε μια επιλογή

Άνοιγμα μιας επιλεγμένης αναπτυσσόμενης λίστας.

ALT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Κλείσιμο μιας επιλεγμένης αναπτυσσόμενης λίστας. Ακύρωση μιας εντολής και κλείσιμο ενός παραθύρου διαλόγου.

ESC

Εκτέλεση της ενέργειας που έχει αντιστοιχιστεί σε ένα προεπιλεγμένο κουμπί ενός παραθύρου διαλόγου.

ENTER

Χρήση των πλαισίων επεξεργασίας μέσα σε παράθυρα διαλόγου

Το πλαίσιο επεξεργασίας είναι ένα κενό πεδίο στο οποίο μπορείτε να πληκτρολογήσετε ή να επικολλήσετε μια καταχώρηση, όπως το όνομα χρήστη ή τη διαδρομή προς έναν φάκελο.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση στην αρχή της καταχώρησης.

HOME

Μετακίνηση στο τέλος της καταχώρησης.

END

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ ή ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κατά μία λέξη προς τα αριστερά.

CTRL+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κατά μία λέξη προς τα δεξιά.

CTRL+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή ή ακύρωση επιλογής κατά ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά.

SHIFT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή ή ακύρωση επιλογής κατά ένα χαρακτήρα προς τα δεξιά.

SHIFT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή ή ακύρωση επιλογής κατά μία λέξη προς τα αριστερά.

CTRL+SHIFT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή ή ακύρωση επιλογής κατά μία λέξη προς τα δεξιά.

CTRL+SHIFT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή του τμήματος της καταχώρησης από το σημείο εισαγωγής μέχρι την αρχή της καταχώρησης.

SHIFT+HOME

Επιλογή του τμήματος της καταχώρησης από το σημείο εισαγωγής μέχρι το τέλος καταχώρησης.

SHIFT+END

Χρήση των παραθύρων διαλόγου Άνοιγμα και Αποθήκευση ως

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετάβαση στον προηγούμενο φάκελο. Εικόνα κουμπιού

ALT+1

Κουμπί Ένα επίπεδο επάνω Εικόνα κουμπιού : Άνοιγμα του φακέλου που βρίσκεται ένα επίπεδο επάνω από τον ανοιχτό φάκελο.

ALT+2

Κουμπί Αναζήτηση στο Web Εικόνα κουμπιού : Κλείσιμο του παραθύρου διαλόγου και άνοιγμα της σελίδας αναζήτησης στο Web.

ALT+3

Κουμπί Διαγραφή Εικόνα κουμπιού : Διαγραφή του επιλεγμένου φακέλου ή αρχείου.

ALT+3

Κουμπί Δημιουργία νέου φακέλου Εικόνα κουμπιού : Δημιουργία νέου φακέλου.

ALT+4

Κουμπί Προβολές Εικόνα κουμπιού : Εναλλαγή των διαθέσιμων προβολών φακέλων.

ALT+5

Κουμπί Εργαλεία: Εμφάνιση του μενού Εργαλεία.

ALT+L

Εμφάνιση του μενού συντόμευσης για ένα επιλεγμένο στοιχείο, όπως ένα φάκελο ή ένα αρχείο.

SHIFT+F10

Μετακίνηση μεταξύ των επιλογών ή περιοχών στο παράθυρο διαλόγου.

TAB

Άνοιγμα της λίστας Διερεύνηση σε.

F4 ή ALT+I

Ανανέωση της λίστας αρχείων.

F5

Δημιουργία και μορφοποίηση σημειώσεων

Πληκτρολόγηση και επεξεργασία σημειώσεων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα νέου παραθύρου στο OneNote.

CTRL+M

Άνοιγμα μικρού παραθύρου του OneNote για να δημιουργήσετε μια γρήγορη σημείωση.

CTRL+SHIFT+M

Αναίρεση της τελευταίας ενέργειας.

CTRL+Z

Επανάληψη της τελευταίας ενέργειας.

CTRL+Y

Επιλογή όλων των στοιχείων στην τρέχουσα σελίδα.

Πατήστε CTRL+A περισσότερες από μία φορές, για να επεκτείνετε το εύρος της επιλογής.

CTRL+A

Αποκοπή του επιλεγμένου κειμένου ή στοιχείου.

CTRL+X

Αντιγραφή του επιλεγμένου κειμένου ή στοιχείου στο Πρόχειρο.

CTRL+C

Επικόλληση του περιεχομένου στο Πρόχειρο.

CTRL+V

Μετακίνηση στην αρχή της γραμμής.

HOME

Μετακίνηση στο τέλος της γραμμής.

END

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά.

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα δεξιά.

ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κατά μία λέξη προς τα αριστερά.

CTRL+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κατά μία λέξη προς τα δεξιά.

CTRL+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Διαγραφή ενός χαρακτήρα προς τα αριστερά.

BACKSPACE

Διαγραφή ενός χαρακτήρα προς τα δεξιά.

DELETE

Διαγραφή μίας λέξης προς τα αριστερά.

CTRL+BACKSPACE

Διαγραφή μίας λέξης προς τα δεξιά.

CTRL+DELETE

Εισαγωγή αλλαγής γραμμής.

SHIFT+ENTER

Έλεγχος ορθογραφίας.

F7

Μορφοποίηση σημειώσεων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επισήμανση επιλεγμένου κειμένου.

CTRL+SHIFT+H

Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης.

CTRL+K

Άνοιγμα υπερ-σύνδεσης.

Σημείωση: Ο δρομέας πρέπει να βρίσκεται σε οποιοδήποτε σημείο μέσα στο μορφοποιημένο κείμενο της υπερ-σύνδεσης.

ENTER

Εφαρμογή ή κατάργηση μορφοποίησης έντονης γραφής από το επιλεγμένο κείμενο.

CTRL+B

Εφαρμογή ή κατάργηση μορφοποίησης πλάγιας γραφής από το επιλεγμένο κείμενο.

CTRL+I

Εφαρμογή ή κατάργηση της υπογράμμισης από το επιλεγμένο κείμενο.

CTRL+U

Εφαρμογή ή κατάργηση της διακριτής διαγραφής από το επιλεγμένο κείμενο.

CTRL+ΕΝΩΤΙΚΟ

Εφαρμογή ή κατάργηση μορφοποίησης εκθέτη από το επιλεγμένο κείμενο.

CTRL+SHIFT+=

Εφαρμογή ή κατάργηση μορφοποίησης δείκτη από το επιλεγμένο κείμενο.

CTRL+=

Εφαρμογή ή κατάργηση μορφοποίησης της λίστας με κουκκίδες από την επιλεγμένη παράγραφο.

CTRL+ΤΕΛΕΙΑ

Εφαρμογή ή κατάργηση μορφοποίησης της λίστας με αρίθμηση από την επιλεγμένη παράγραφο.

CTRL+ΚΑΘΕΤΟΣ

Εσοχή παραγράφου από τα αριστερά.

ALT+SHIFT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Κατάργηση εσοχής παραγράφου από τα αριστερά.

ALT+SHIFT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Στοίχιση της επιλεγμένης παραγράφου δεξιά.

CTRL+R

Στοίχιση της επιλεγμένης παραγράφου στο κέντρο.

CTRL+E

Στοίχιση της επιλεγμένης παραγράφου αριστερά.

CTRL+L

Εφαρμογή μιας γραμματοσειράς στο επιλεγμένο κείμενο.

CTRL+SHIFT+F, ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ ή ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Εφαρμογή ενός μεγέθους γραμματοσειράς στο επιλεγμένο κείμενο.

CTRL+SHIFT+P, ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ ή ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Άνοιγμα του παραθύρου εργασιών Γραμματοσειρά.

CTRL+D

Προσθήκη στοιχείων σε μια σελίδα

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εισαγωγή εγγράφου ή αρχείου στην τρέχουσα σελίδα.

ALT+I, F

Εισαγωγή εγγράφου ή αρχείου ως εκτύπωσης στην τρέχουσα σελίδα.

ALT+I, O

Εμφάνιση ή απόκρυψη εκτυπώσεων του εγγράφου στην τρέχουσα σελίδα (όταν χρησιμοποιείτε το OneNote σε λειτουργία αντιθέσεων).

ALT+SHIFT+P

Εισαγωγή εικόνας από αρχείο.

ALT+I, P, F

Εισαγωγή εικόνας από σαρωτή ή κάμερα.

ALT+I, P, S

Εισαγωγή αποσπάσματος οθόνης.

Σημείωση: Το εικονίδιο του OneNote πρέπει να είναι ενεργό στην περιοχή ειδοποιήσεων, στη δεξιά άκρη της γραμμής εργασιών των Windows.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows+S

Εισαγωγή της τρέχουσας ημερομηνίας.

ALT+SHIFT+D

Εισαγωγή της τρέχουσας ημερομηνίας και ώρας.

ALT+SHIFT+F

Εισαγωγή της τρέχουσας ώρας.

ALT+SHIFT+T

Εισαγωγή αλλαγής γραμμής.

SHIFT+ENTER

Επιλογή σημειώσεων και αντικειμένων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επιλογή όλων των στοιχείων στην τρέχουσα σελίδα.

Πατήστε CTRL+A περισσότερες από μία φορές, για να επεκτείνετε το εύρος της επιλογής.

CTRL+A

Ακύρωση της επιλεγμένης διάρθρωσης ή σελίδας.

ESC

Μετακίνηση της επιλεγμένης σημείωσης ή αντικειμένου προς τα επάνω.

ALT+SHIFT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση της επιλεγμένης σημείωσης ή αντικειμένου προς τα κάτω.

ALT+SHIFT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση της επιλεγμένης σημείωσης ή αντικειμένου προς τα αριστερά.

ALT+SHIFT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση της επιλεγμένης σημείωσης ή αντικειμένου προς τα δεξιά.

ALT+SHIFT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή της τρέχουσας παραγράφου και των δευτερευουσών παραγράφων της.

CTRL+SHIFT+ΕΝΩΤΙΚΟ

Προσθήκη ή κατάργηση διαστήματος στη σελίδα.

ALT+I, N, μετά πατήστε το πλήκτρο ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΥΣ ή ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΥΣ και μετά πατήστε το πλήκτρο ENTER

Διαγραφή της επιλεγμένης σημείωσης ή αντικειμένου.

DELETE

Μετακίνηση στην αρχή της γραμμής.

HOME

Μετακίνηση στο τέλος της γραμμής.

END

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά.

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα δεξιά.

ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Επιστροφή στην τελευταία σελίδα που επισκεφτήκατε.

ALT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετάβαση στην επόμενη σελίδα που επισκεφτήκατε.

ALT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Προσθήκη ετικετών σε σημειώσεις

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εφαρμογή, σήμανση ή κατάργηση της ετικέτας "Εκκρεμείς εργασίες".

CTRL+1

Εφαρμογή ή κατάργηση της ετικέτας "Σημαντικό".

CTRL+2

Εφαρμογή ή κατάργηση της ετικέτας "Ερώτηση".

CTRL+3

Εφαρμογή ή κατάργηση της ετικέτας "Απομνημόνευση για αργότερα".

CTRL+4

Εφαρμογή ή κατάργηση της ετικέτας "Ορισμός".

CTRL+5

Εφαρμογή ή κατάργηση μιας προσαρμοσμένης ετικέτας.

CTRL+6

Εφαρμογή ή κατάργηση μιας προσαρμοσμένης ετικέτας.

CTRL+7

Εφαρμογή ή κατάργηση μιας προσαρμοσμένης ετικέτας.

CTRL+8

Εφαρμογή ή κατάργηση μιας προσαρμοσμένης ετικέτας.

CTRL+9

Κατάργηση όλων των ετικετών σημείωσης από τις επιλεγμένες σημειώσεις.

CTRL+0

Χρήση διαρθρώσεων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εμφάνιση μέχρι το Επίπεδο 1.

ALT+SHIFT+1

Ανάπτυξη στο Επίπεδο 2.

ALT+SHIFT+2

Ανάπτυξη στο Επίπεδο 3.

ALT+SHIFT+3

Ανάπτυξη στο Επίπεδο 4.

ALT+SHIFT+4

Ανάπτυξη στο Επίπεδο 5.

ALT+SHIFT+5

Ανάπτυξη στο Επίπεδο 6.

ALT+SHIFT+6

Ανάπτυξη στο Επίπεδο 7.

ALT+SHIFT+7

Ανάπτυξη στο Επίπεδο 8.

ALT+SHIFT+8

Ανάπτυξη στο Επίπεδο 9.

ALT+SHIFT+9

Ανάπτυξη όλων των επιπέδων.

ALT+SHIFT+0

Εμφάνιση του σώματος κειμένου για την επιλεγμένη επικεφαλίδα.

ALT+SHIFT+=

Απόκρυψη του σώματος κειμένου για την επιλεγμένη επικεφαλίδα.

ALT+SHIFT+ΕΝΩΤΙΚΟ (-)

Αύξηση εσοχής κατά ένα επίπεδο.

TAB

Μείωση εσοχής κατά ένα επίπεδο.

SHIFT+TAB

Ορισμός των ρυθμίσεων γλώσσας

Σημείωση: Για να αλλάξετε την κατεύθυνση γραφής για τις σημειώσεις σας, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τις γλώσσες με γραφή από δεξιά προς τα αριστερά στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις γλώσσας του Microsoft Office 2007.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Ορισμός της κατεύθυνσης γραφής από αριστερά προς τα δεξιά.

CTRL+ΑΡΙΣΤΕΡΟ SHIFT

Ορισμός της κατεύθυνσης γραφής από δεξιά προς τα αριστερά.

CTRL+ΔΕΞΙΟ SHIFT

Αύξηση της εσοχής κατά ένα επίπεδο σε κείμενο με γραφή από δεξιά προς τα αριστερά.

TAB

Μείωση της εσοχής κατά ένα επίπεδο σε κείμενο με γραφή από δεξιά προς τα αριστερά.

SHIFT+TAB

Οργάνωση και διαχείριση του σημειωματαρίου

Εργασία με σελίδες και γρήγορες σημειώσεις

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της προβολής πλήρους σελίδας.

F11

Άνοιγμα νέου παραθύρου στο OneNote.

CTRL+M

Άνοιγμα μικρού παραθύρου του OneNote για να δημιουργήσετε μια γρήγορη σημείωση.

CTRL+SHIFT+M

Εκτύπωση της τρέχουσας σελίδας.

CTRL+P

Προσθήκη νέας σελίδας στο τέλος της επιλεγμένης ενότητας.

CTRL+N

Προσθήκη νέας δευτερεύουσας σελίδας στην τρέχουσα ομάδα σελίδων.

CTRL+SHIFT+N

Επιλογή όλων των στοιχείων.

Πατήστε CTRL+A πολλές φορές για να αυξήσετε το εύρος της επιλογής.

CTRL+A

Επιλογή της τρέχουσας σελίδας.

CTRL+SHIFT+A
Αν η επιλεγμένη σελίδα είναι μέρος μιας ομάδας, πατήστε CTRL+A για να επιλέξετε όλες τις σελίδες της ομάδας.

Αύξηση του μεγέθους της καρτέλας σελίδας.

CTRL+SHIFT+ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΓΚΥΛΗ

Μείωση του μεγέθους της καρτέλας σελίδας.

CTRL+SHIFT+ΔΕΞΙΑ ΑΓΚΥΛΗ

Μετακίνηση της επιλεγμένης καρτέλας σελίδας προς τα επάνω.

ALT+SHIFT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση της επιλεγμένης καρτέλας σελίδας προς τα κάτω.

ALT+SHIFT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής στην κεφαλίδα σελίδας.

CTRL+T

Μετάβαση στην πρώτη σελίδα του τρέχοντος ορατού συνόλου καρτελών σελίδας.

ALT+PAGE UP

Μετάβαση στην τελευταία σελίδα του τρέχοντος ορατού συνόλου καρτελών σελίδας.

ALT+PAGE DOWN

Κύλιση στην τρέχουσα σελίδα προς τα επάνω.

PAGE UP

Κύλιση στην τρέχουσα σελίδα προς τα κάτω.

PAGE DOWN

Κύλιση στην κορυφή της τρέχουσας σελίδας.

CTRL+HOME

Κύλιση στο τέλος της τρέχουσας σελίδας.

CTRL+END

Μετάβαση στην επόμενη παράγραφο.

CTRL+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Μετάβαση στην προηγούμενη παράγραφο.

CTRL+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής προς τα επάνω στην τρέχουσα σελίδα ή ανάπτυξη της σελίδας προς τα επάνω.

CTRL+ALT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής προς τα κάτω στην τρέχουσα σελίδα ή ανάπτυξη της σελίδας προς τα κάτω.

CTRL+ALT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής προς τα αριστερά στην τρέχουσα σελίδα ή ανάπτυξη της σελίδας προς τα αριστερά.

CTRL+ALT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής προς τα δεξιά στην τρέχουσα σελίδα ή ανάπτυξη της σελίδας προς τα δεξιά.

CTRL+ALT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Μετάβαση στο κοντέινερ της επόμενης σημείωσης.

ALT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Μετάβαση στην αρχή της γραμμής.

HOME

Μετάβαση στο τέλος της γραμμής.

END

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά.

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα δεξιά.

ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Επιστροφή στην τελευταία σελίδα που επισκεφτήκατε.

ALT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετάβαση στην επόμενη σελίδα που επισκεφτήκατε.

ALT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Μεγέθυνση.

ALT+CTRL+ΣΥΜΒΟΛΟ ΣΥΝ (στο αριθμητικό πληκτρολόγιο)
–Ή–
ALT+CTRL+SHIFT+ΣΥΜΒΟΛΟ ΣΥΝ

Σμίκρυνση.

ALT+CTRL+ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΛΗΝ (στο αριθμητικό πληκτρολόγιο)
–Ή–
ALT+CTRL+SHIFT+ΕΝΩΤΙΚΟ

Αποθήκευση αλλαγών.

Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε το OneNote, οι σημειώσεις σας αποθηκεύονται αυτόματα κάθε φορά που κάνετε κάποια αλλαγή. Δεν είναι απαραίτητη η μη αυτόματη αποθήκευση των σημειώσεων.

CTRL+S

Εργασία με σημειωματάρια και ενότητες

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Δημιουργία νέου σημειωματαρίου.

ALT+N, N

Δημιουργία νέας ενότητας.

ALT+N, S

Άνοιγμα ενότητας.

CTRL+O

Μετάβαση στην επόμενη ενότητα.

CTRL+TAB

Μετάβαση στην προηγούμενη ενότητα.

CTRL+SHIFT+TAB

Μετάβαση στην επόμενη σελίδα της ενότητας.

CTRL+PAGE DOWN

Μετάβαση στην προηγούμενη σελίδα της ενότητας.

CTRL+PAGE UP

Μετάβαση στην πρώτη σελίδα της ενότητας.

ALT+HOME

Μετάβαση στην τελευταία σελίδα της ενότητας.

ALT+END

Μετάβαση στην πρώτη σελίδα του τρέχοντος ορατού συνόλου καρτελών σελίδας.

ALT+PAGE UP

Μετάβαση στην τελευταία σελίδα του τρέχοντος ορατού συνόλου καρτελών σελίδας.

ALT+PAGE DOWN

Μετακίνηση της τρέχουσας ενότητας.

ALT+F, R, V

Αναζήτηση σημειώσεων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής στο πλαίσιο Εύρεση.

CTRL+F

Αλλαγή του εύρους αναζήτησης.

CTRL+F, TAB, ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Κατά την αναζήτηση, μετακίνηση στο επόμενο αποτέλεσμα αναζήτησης.

ENTER

Κοινή χρήση σημειώσεων

Κοινή χρήση σημειώσεων με άλλα άτομα

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Αποστολή των επιλεγμένων σελίδων σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

CTRL+SHIFT+E

Έναρξη ζωντανής κοινόχρηστης περιόδου λειτουργίας.

ALT+S, L, S

Συμμετοχή σε ζωντανή κοινόχρηστη περίοδο λειτουργίας.

ALT+S, L, J

Αποχώρηση από ζωντανή κοινόχρηστη περίοδο λειτουργίας.

ALT+S, L, L

Κοινή χρήση σημειώσεων με άλλα προγράμματα

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Αποστολή των επιλεγμένων σελίδων σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

CTRL+SHIFT+E

Αποστολή της επιλεγμένης σελίδας στο Microsoft Office Word 2007.

ALT+F, D, W

Δημιουργία συνάντησης στο Microsoft Office Outlook 2007.

ALT+SHIFT+A

Δημιουργία επαφής στο Microsoft Office Outlook 2007.

CTRL+SHIFT+C

Δημιουργία μιας εργασίας Σήμερα του Outlook από την τρέχουσα επιλεγμένη σημείωση.

CTRL+SHIFT+1

Δημιουργία μιας εργασίας Αύριο του Outlook από την τρέχουσα επιλεγμένη σημείωση.

CTRL+SHIFT+2

Δημιουργία μιας εργασίας Αυτήν την εβδομάδα του Outlook από την τρέχουσα επιλεγμένη σημείωση.

CTRL+SHIFT+3

Δημιουργία μιας εργασίας Την επόμενη εβδομάδα του Outlook από την τρέχουσα επιλεγμένη σημείωση.

CTRL+SHIFT+4

Δημιουργία μιας εργασίας Χωρίς ημερομηνία του Outlook από την τρέχουσα επιλεγμένη σημείωση.

CTRL+SHIFT+5

Άνοιγμα του μενού Εργασίες του Outlook.

ALT+K

Άνοιγμα της επιλεγμένης εργασίας του Outlook.

CTRL+SHIFT+K

Σήμανση της επιλεγμένης εργασίας του Outlook ως ολοκληρωμένης.

CTRL+SHIFT+9

Διαγραφή της επιλεγμένης εργασίας του Outlook.

CTRL+SHIFT+0

Συγχρονισμός αλλαγών στο τρέχον κοινόχρηστο σημειωματάριο.

SHIFT+F9

Συγχρονισμός αλλαγών σε όλα τα κοινόχρηστα σημειωματάρια.

F9

Προστασία σημειώσεων

Προστασία ενοτήτων με κωδικό πρόσβασης

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Ορισμός των επιλογών προστασίας με κωδικό πρόσβασης.

ALT+F, S

Κλείδωμα όλων των ενοτήτων που προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης.

CTRL+ALT+L

Επιλογή του πλαισίου Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης στο παράθυρο διαλόγου Προστασία με κωδικό πρόσβασης.

ALT+P

Επιλογή του πλαισίου Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης στο παράθυρο διαλόγου Προστασία με κωδικό πρόσβασης.

ALT+C

Δείτε επίσης

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο OneNote χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εκτέλεση βασικών εργασιών στο OneNote

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×