Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Business Contact Manager

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μια συντόμευση πληκτρολογίου είναι οποιοσδήποτε συνδυασμός πλήκτρων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση μιας εργασίας που διαφορετικά θα απαιτούσε ποντίκι ή κάποια άλλη συσκευή κατάδειξης.

Στην παρακάτω λίστα υπάρχουν οι συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Business Contact Manager for Outlook.

Σημειώσεις: 

  • Ορισμένα από τα περιεχόμενα σε αυτό το θέμα μπορεί να μην είναι διαθέσιμο για ορισμένες γλώσσες.

  • Για να εκτυπώσετε αυτό το θέμα, όταν προβάλλετε το περιεχόμενο Βοήθειας από τον υπολογιστή σας, πατήστε το πλήκτρο TAB για να επιλέξετε Εμφάνιση όλων στην κορυφή του θέματος, πατήστε ENTER και, στη συνέχεια, πατήστε CTRL+P.

Χρησιμοποιήστε το μενού του Business Contact Manager

ALT+O

Άνοιγμα του μενού Business Contact Manager.

ALT+O+U

Ανοίξτε το φάκελο λογαριασμών.

ALT+O+B

Ανοίξτε το φάκελο επαγγελματικές επαφές.

ALT+O+O

Ανοίξτε το φάκελο ευκαιρίες.

ALT+O+P

Ανοίξτε το φάκελο επαγγελματικά έργα.

ALT+O+T

Ανοίξτε το φάκελο εργασίες του έργου.

ALT+O+C

Ανοίξτε το φάκελο εκστρατείες μάρκετινγκ.

ALT+O+H

Άνοιγμα του φάκελος "Ιστορικό επικοινωνίας".

ALT+O+R

Άνοιγμα του μενού Αναφορές. Για να επιλέξετε και να εκτελέσετε μια αναφορά λογαριασμού, πατήστε ENTER+ΒΕΛΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ+ENTER.

ALT+O+R+A

Εκτέλεση μιας αναφοράς λογαριασμών. Για να επιλέξετε και να εκτελέσετε μία από τις αναφορές, πατήστε ΒΕΛΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ+ENTER.

ALT+O+R+C

Εκτέλεση μιας αναφοράς ενέργειας. Για να επιλέξετε και να εκτελέσετε μία από τις αναφορές, πατήστε ΒΕΛΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ+ENTER.

ALT+O+R+B

Εκτέλεση μιας αναφοράς επαγγελματικών επαφών. Για να επιλέξετε και να εκτελέσετε μία από τις αναφορές, πατήστε ΒΕΛΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ+ENTER.

ALT+O+R+L

Εκτέλεση αναφοράς υποψήφιοι πελάτες. Για να επιλέξετε και εκτελέστε μία από τις αναφορές, πατήστε το πλήκτρο ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ + ENTER.

ALT+O+R+O

Εκτέλεση μιας αναφοράς ευκαιριών. Για να επιλέξετε και να εκτελέσετε μία από τις αναφορές, πατήστε ΒΕΛΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ+ENTER.

ALT+O+R+P

Εκτέλεση μιας αναφοράς επαγγελματικών έργων. Για να επιλέξετε και να εκτελέσετε μία από τις αναφορές, πατήστε ΒΕΛΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ+ENTER.

ALT+O+R+M

Εκτέλεση μιας αναφοράς εκστρατειών μάρκετινγκ. Για να επιλέξετε και να εκτελέσετε μία από τις αναφορές, πατήστε ΒΕΛΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ+ENTER.

ALT+O+R+S

Άνοιγμα μιας αποθηκευμένης αναφοράς.

ALT + O + R + F

Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου Οικονομικών αναφορών για να επιλέξετε την ομάδα αναφοράς και τύπο αναφοράς για να το ανοίξετε.

Σημείωση: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν είναι ενσωματωμένο σας σύστημα λογιστικής με Business Contact Manager for Outlook.

ALT + O + A

Εάν δεν έχετε συνδεθεί ακόμα Business Contact Manager for Outlook στο σύστημα λογιστικής, πατήστε το πλήκτρο ENTER για να ανοίξετε τη ρύθμιση του σύνδεση Οδηγό σύστημα λογιστικής. Εάν Business Contact Manager for Outlook είναι συνδεδεμένη με το σύστημα λογιστικής και θέλετε να αποσυνδέσετε το σύστημα λογιστικής, πατήστε το πλήκτρο ENTER για να ανοίξετε ένα μήνυμα επιβεβαίωσης Business Contact Manager.

ALT + O + A + S

Άνοιγμα του πλαισίου διαλόγου Υποβολή χρεώσιμου χρόνου για την υποβολή χρεώσιμου χρόνου στο σύστημα λογιστικής.

Σημείωση: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν είναι ενσωματωμένο σύστημα λογιστικής με Business Contact Manager for Outlook.

ALT+O+E

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Διαχείριση αυτόματης σύνδεσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τη σύνδεση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ALT+E, έπειτα E+ENTER

Άνοιγμα του κουμπιού Αυτόματη σύνδεση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ALT+O+D

Άνοιγμα του μενού Εργαλεία βάσης δεδομένων.

Για να ανοίξετε τον Οδηγό κοινόχρηστης βάσης δεδομένων, πατήστε το ENTER.

ALT+O+D+D

Άνοιγμα του Οδηγού κοινόχρηστης βάσης δεδομένων.

ALT+O+D+M

Άνοιγμα του Οδηγού διαχείρισης βάσης δεδομένων.

ALT+O+D+C

Άνοιγμα του Οδηγού δημιουργίας ή επιλογής μιας βάσης δεδομένων του Business Contact Manager.

ALT+O+D+T

Άνοιγμα του Οδηγού εισαγωγής και εξαγωγής επαγγελματικών δεδομένων.

ALT+O+F

Επιλογές εκτός σύνδεσης. Για να κάνετε μια από τις επιλογές, πατήστε TAB+ΒΕΛΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ+ENTER.

Σημείωση: Οι επιλογές εκτός σύνδεσης είναι διαθέσιμες μόνο εάν εργάζεστε με μια κοινόχρηστη βάση δεδομένων.

ALT+O+F+W

Χρήση αντιγράφου εκτός σύνδεσης της βάση δεδομένων του Business Contact Manager στον φορητό υπολογιστή σας.

ALT+O+F+O

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση μιας βάση δεδομένων εκτός σύνδεσης.

ALT+O+F+S

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Ρυθμίσεις εργασίας χωρίς σύνδεση.

ALT+O+F+D

Διακοπή χρήσης της βάσης δεδομένων εκτός σύνδεσης.

ALT+O+Z

Προσαρμογή φορμών με πεδία που ορίζονται από το χρήστη ή με την επεξεργασία λιστών τιμή του πεδίου. Για να ανοίξετε μία από τις επιλογές Διαχείριση πεδίων, πατήστε το πλήκτρο ENTER + ΚΆΤΩ ΒΈΛΟΣ + ENTER.

ALT+O+Z+M+A

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Λογαριασμός - Διαχείριση πεδίων καθορισμένων από το χρήστη.

ALT+O+Z+M+B

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Επαγγελματική επαφή - Διαχείριση πεδίων καθορισμένων από το χρήστη.

ALT+O+Z+M+O

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Ευκαιρία - Διαχείριση πεδίων καθορισμένων από το χρήστη.

ALT+O+Z+M+P

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Επαγγελματικό έργο - Διαχείριση πεδίων καθορισμένων από το χρήστη.

ALT+O+Z+L

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Επεξεργασία λιστών για την επεξεργασία μιας λίστα τιμών πεδίων.

ALT+O+I

Άνοιγμα παραθύρου διαλόγου Λίστα στοιχείων προϊόντων και υπηρεσιών για την αλλαγή των στοιχεία προϊόντων και υπηρεσιών.

Δημιουργήστε μια νέα λογαριασμού, επαγγελματικής επαφής, ευκαιρίας, επαγγελματικού έργου, εργασίας έργου ή εκστρατείας μάρκετινγκ.

ALT+O+U, έπειτα ALT+N+ENTER

Άνοιγμα του φακέλου "Λογαριασμοί" και δημιουργία μιας νέας εγγραφής λογαριασμού.

ALT+O+B, έπειτα ALT+N+ENTER

Άνοιγμα του φακέλου "Επαγγελματικές επαφές" και δημιουργία μιας νέας εγγραφής επαγγελματικής επαφής.

ALT+O+O, έπειτα ALT+N+ENTER

Άνοιγμα του φακέλου "Ευκαιρίες" και δημιουργία μιας νέας εγγραφής ευκαιρίας.

ALT+O+P, έπειτα ALT+N+ENTER

Άνοιγμα του φακέλου "Επαγγελματικά έργα" και δημιουργία μιας νέας εγγραφής επαγγελματικού έργου.

ALT+O+T, έπειτα ALT+N+ENTER

Άνοιγμα του φακέλου "Εργασίες έργου" και δημιουργία μιας νέας εγγραφής εργασίας έργου.

ALT+O+C, έπειτα ALT+N+ENTER

Άνοιγμα του φακέλου "Εκστρατείες μάρκετινγκ" και δημιουργία μιας νέας εγγραφής εκστρατείας μάρκετινγκ.

Χρησιμοποιήστε το μενού "Βοήθεια"

ALT+H

Άνοιγμα του μενού Βοήθεια.

ALT+H+S

Έλεγχος για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας με τη χρήση του Microsoft Baseline Security Analyzer.

ALT+H+H ή F1

Άνοιγμα της βοήθειας του Microsoft Office Outlook.

ALT+H+B+ENTER

Άνοιγμα της βοήθειας του Business Contact Manager for Outlook.

ALT+H+B+L

Μάθετε για το Business Contact Manager for Outlook.

ALT+H+B+M

Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε το Business Contact Manager for Outlook με φορητές συσκευές.

ALT+H+U

Διαβάστε σχετικά με το Business Contact Manager for Outlook.

Περιήγηση στην κορδέλα, η οποία αποτελεί μέρος του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη Fluent του Microsoft Office

ALT+ΠΛΗΚΤΡΑ ΒΕΛΩΝ

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινηθείτε μεταξύ των στοιχείων στην κορδέλα και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER για να επιλέξετε ένα στοιχείο. Για παράδειγμα, σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να το συνδέσετε σε μία ή περισσότερες εγγραφές σε Business Contact Manager for Outlook, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + ΚΆΤΩ ΒΈΛΟΣ + ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ για να επιλέξετε τη σύνδεση με την εγγραφή και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×