Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Visio

Οι συντομεύσεις πληκτρολογίου που περιγράφονται σε αυτό το θέμα της Βοήθειας αναφέρονται στη διάταξη πληκτρολογίου των Η.Π.Α.

Εργασίες ειδικές για το Visio

Μορφοποίηση κειμένου

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα της καρτέλας Κεντρική στην Κορδέλα

ALT+H

Άνοιγμα του παραθύρου Κείμενο.

F11

Άνοιγμα του παραθύρου εργασιών Μορφοποίηση σχήματος.

F3

Χρήση των δυνατοτήτων Συγκράτηση και επικόλληση

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα του παραθύρου Συγκράτηση & επικόλληση.

ALT+F9

Ομαδοποίηση, περιστροφή και αναστροφή σχημάτων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Ομαδοποίηση των επιλεγμένων σχημάτων.

CTRL+G ή CTRL+SHIFT+G

Κατάργηση της ομαδοποίησης σχημάτων στην επιλεγμένη ομάδα.

CTRL+SHIFT+U

Μεταφορά του επιλεγμένου σχήματος σε πρώτο πλάνο.

CTRL+SHIFT+F

Μεταφορά του επιλεγμένου σχήματος στο φόντο.

CTRL+SHIFT+B

Περιστροφή του επιλεγμένου σχήματος προς τα αριστερά.

CTRL+L

Περιστροφή του επιλεγμένου σχήματος προς τα δεξιά.

CTRL+R

Οριζόντια αναστροφή του επιλεγμένου σχήματος.

CTRL+H

Κατακόρυφη αναστροφή του επιλεγμένου σχήματος.

CTRL+J

Άνοιγμα του παραθύρου Στοίχιση σχημάτων για το επιλεγμένο σχήμα.

F8

Προβολή παραθύρων σχεδίων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εμφάνιση των ανοιχτών παραθύρων σχεδίων σε κατακόρυφη παράθεση.

SHIFT+F7

Εμφάνιση των ανοιχτών παραθύρων σχεδίων σε οριζόντια παράθεση.

CTRL+SHIFT+F7

Εμφάνιση των ανοιχτών παραθύρων σχεδίων προκειμένου να είναι ορατός ο τίτλος κάθε παραθύρου.

ALT+F7 ή CTRL+ALT+F7

Γραμμές εργαλείων ειδικές για το Visio

Επιλογή εργαλείων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Πινέλου μορφοποίησης ( Εικόνα κουμπιού ).

CTRL+SHIFT+P

Επιλογή του Εργαλείου δείκτη ( Κουμπί δείκτη ).

CTRL+1

Επιλογή του Εργαλείου σύνδεσης ( Εικόνα κουμπιού ).

CTRL+3

Επιλογή του εργαλείου σημείου σύνδεσης

CTRL+SHIFT+1

Επιλογή του εργαλείου κειμένου ( Κουμπί "Εργαλείο κειμένου" ).

CTRL+2

Επιλογή του εργαλείου πλαισίου κειμένου ( Εικόνα κουμπιού ).

CTRL+SHIFT+4

Επιλογή εργαλείων σχεδίασης

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επιλογή του Εργαλείου ορθογώνιου ( Εικόνα κουμπιού ).

CTRL+8

Επιλογή του Εργαλείου έλλειψης ( Εικόνα κουμπιού ).

CTRL+9

Επιλογή του Εργαλείου γραμμής ( Εικόνα κουμπιού ).

CTRL+6

Επιλογή του Εργαλείου τόξου ( Εικόνα κουμπιού ).

CTRL+7

Επιλογή του Εργαλείου ελεύθερης σχεδίασης ( Εικόνα κουμπιού ).

CTRL+5

Επιλογή του Εργαλείου μολυβιού ( Εικόνα κουμπιού ).

CTRL+4

Περικοπή εικόνας

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επιλογή του Εργαλείου περικοπής ( Εικόνα κουμπιού ).

CTRL+SHIFT+2

Σχήματα και στάμπο του Visio

Μετακίνηση από σχήμα σε σχήμα σε μια σελίδα σχεδίου

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση από σχήμα σε σχήμα στη σελίδα σχεδίου. Ένα διάστικτο ορθογώνιο δηλώνει το σχήμα που έχει την εστίαση.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να μετακινηθείτε σε σχήματα που έχουν προστασία επιλογής ή σε ένα κλειδωμένο επίπεδο.

TAB

Μετακίνηση από σχήμα σε σχήμα σε μια σελίδα σχεδίου σε αντίστροφη σειρά.

SHIFT+TAB

Επιλογή ενός σχήματος που έχει την εστίαση.

Σημείωση: Για επιλογή πολλών σχημάτων, πατήστε το πλήκτρο TAB για να εστιάσετε στο πρώτο σχήμα που θέλετε να επιλέξετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ πατάτε το πλήκτρο TAB για να εστιάσετε σε άλλο σχήμα. Όταν το ορθογώνιο εστίασης βρίσκεται επάνω από το σχήμα που θέλετε, πατήστε το πλήκτρο ENTER για να προσθέσετε το σχήμα στην επιλογή. Επαναλάβετε για κάθε σχήμα που θέλετε να επιλέξετε.

ENTER

Κατάργηση της επιλογής ενός σχήματος ή της εστίασης σε ένα σχήμα.

ESC

Εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας επεξεργασίας κειμένου και της λειτουργίας επιλογής σχήματος σε ένα επιλεγμένο σχήμα.

F2

Ώθηση ενός επιλεγμένου σχήματος.

Πλήκτρα βέλους

Ώθηση ενός επιλεγμένου σχήματος κατά 1 pixel τη φορά.

Σημείωση: Το πλήκτρο SCROLL LOCK πρέπει να είναι απενεργοποιημένο.

SHIFT+Πλήκτρα βέλους

Εργασία με πρωτότυπα σχήματα σε ένα στάμπο

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση ανάμεσα σε πρωτότυπα σχήματα σε ένα στάμπο.

Πλήκτρα βέλους

Μετάβαση στο πρώτο πρωτότυπο σχήμα σε μια σειρά ενός στάμπο.

HOME

Μετάβαση στο τελευταίο πρωτότυπο σχήμα σε μια σειρά ενός στάμπο.

END

Μετάβαση στο πρώτο πρωτότυπο σχήμα σε μια στήλη ενός στάμπο.

PAGE UP

Μετάβαση στο τελευταίο πρωτότυπο σχήμα σε μια στήλη ενός στάμπο.

PAGE DOWN

Αντιγραφή των επιλεγμένων πρωτότυπων σχημάτων στο Πρόχειρο.

CTRL+C

Επικόλληση του περιεχομένου του Πρόχειρου σε νέο στάμπο.

Σημείωση: Το νέο στάμπο πρέπει πρώτα να ανοιχθεί για επεξεργασία.

CTRL+V

Επιλογή όλων των πρωτότυπων σχημάτων σε ένα στάμπο.

Σημείωση: Για να επιλέξετε πολλά πρωτότυπα σχήματα (αντί για όλα), πατήστε τα πλήκτρα βέλους για να εστιάσετε στο πρώτο πρωτότυπο σχήμα που θέλετε. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ πατάτε τα πλήκτρα βέλους για να εστιάσετε σε άλλο πρωτότυπο σχήμα. Όταν το ορθογώνιο εστίασης βρίσκεται επάνω από το σχήμα που θέλετε, πατήστε το πλήκτρο ENTER για να προσθέσετε αυτό το σχήμα στην επιλογή. Επαναλάβετε για κάθε σχήμα που θέλετε να επιλέξετε.

CTRL+A

Επιλογή ή ακύρωση της επιλογής ενός πρωτότυπου σχήματος που έχει την εστίαση.

SHIFT+ENTER

Κατάργηση της επιλογής πρωτότυπων σχημάτων σε ένα στάμπο.

ESC

Εισαγωγή των επιλεγμένων πρωτότυπων σχημάτων στο σχέδιο.

CTRL+ENTER

Εργασία με στάμπο σε λειτουργία επεξεργασίας

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Διαγραφή του επιλεγμένου πρωτότυπου σχήματος.

DELETE

Αποκοπή του επιλεγμένου πρωτότυπου σχήματος από το προσαρμοσμένο στάμπο και επικόλλησή του στο Πρόχειρο.

CTRL+X

Μετονομασία του επιλεγμένου πρωτότυπου σχήματος.

F2

Ηλεκτρονική βοήθεια

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για χρήση του παραθύρου Βοήθειας

Το παράθυρο βοήθειας παρέχει πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο της Βοήθειας του Office. Το παράθυρο βοήθειας εμφανίζει θέματα και άλλο περιεχόμενο της Βοήθειας.

Στο παράθυρο βοήθειας

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα του παραθύρου βοήθειας.

F1

Κλείσιμο του παραθύρου βοήθειας.

ALT+F4

Εναλλαγή μεταξύ του παραθύρου βοήθειας και του ενεργού προγράμματος.

ALT+TAB

Επιστροφή στην αρχική σελίδα της Βοήθειας του Visio.

ALT+HOME

Επιλογή του επόμενου στοιχείου στο παράθυρο βοήθειας.

TAB

Επιλογή του προηγούμενου στοιχείου στο παράθυρο βοήθειας.

SHIFT+TAB

Εκτέλεση της ενέργειας για το επιλεγμένο στοιχείο.

ENTER

Επιλογή του επόμενου κρυφού κειμένου ή της επόμενης υπερ-σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένων των επιλογών Εμφάνιση όλων ή Απόκρυψη όλων στο επάνω μέρος ενός θέματος.

TAB

Επιλογή του προηγούμενου κρυφού κειμένου ή της προηγούμενης υπερ-σύνδεσης.

SHIFT+TAB

Εκτέλεση ενέργειας για τις επιλογές Εμφάνιση όλων, Απόκρυψη όλων, το επιλεγμένο κρυφό κείμενο ή την επιλεγμένη υπερ-σύνδεση.

ENTER

Μετακίνηση στο προηγούμενο θέμα βοήθειας (κουμπί Πίσω).

ALT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση στο επόμενο θέμα βοήθειας (κουμπί Εμπρός).

ALT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Κύλιση με μικρά βήματα προς τα επάνω ή προς τα κάτω, αντίστοιχα, εντός του τρέχοντος θέματος της Βοήθειας.

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ ή ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Κύλιση με μεγαλύτερα βήματα προς τα επάνω ή προς τα κάτω, αντίστοιχα, εντός του τρέχοντος θέματος της Βοήθειας.

PAGE DOWN ή PAGE UP

Βασικά στοιχεία του Microsoft Office

Εμφάνιση και χρήση των παραθύρων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετάβαση στο επόμενο παράθυρο.

ALT+TAB

Κλείσιμο του ενεργού παραθύρου.

ALT+F4

Μετακίνηση σε ένα παράθυρο εργασιών από ένα άλλο τμήμα παραθύρου στο παράθυρο προγράμματος (με δεξιόστροφη φορά). Ίσως χρειαστεί να πατήσετε το πλήκτρο F6 περισσότερες από μία φορές.

Σημείωση: Εάν με το πάτημα του πλήκτρου F6 δεν εμφανίζεται το παράθυρο εργασιών που θέλετε, δοκιμάστε να πατήσετε το πλήκτρο ALT για εστίαση στην Κορδέλα.

F6

Μεγιστοποίηση ενός επιλεγμένου παραθύρου.

CTRL+F10

Επαναφορά του μεγέθους του παραθύρου προγράμματος του Visio μετά από τη μεγιστοποίησή του.

CTRL+F5

Αντιγραφή μιας εικόνας της οθόνης στο Πρόχειρο.

PRINT SCREEN

Αντιγραφή μιας εικόνας του επιλεγμένου παραθύρου στο Πρόχειρο.

ALT+PRINT SCREEN

Εμφάνιση του μενού συντόμευσης του παραθύρου, για οποιοδήποτε παράθυρο έχει εικονίδιο στη γραμμή τίτλου (για παράδειγμα, ένα παράθυρο σχημάτων).

ALT+ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Άνοιγμα του παραθύρου Σελίδα.

SHIFT+F4

Άνοιγμα του παραθύρου Αναδιάταξη σελίδων.

CTRL+ALT+P

Κυκλική εναλλαγή της εστίασης σε ανοιχτά σχέδια.

CTRL+TAB ή CTRL+F6

Κυκλική εναλλαγή της εστίασης σε ανοιχτά σχέδια με αντίστροφη σειρά.

CTRL+SHIFT+TAB ή CTRL+SHIFT+F6

Κυκλική εναλλαγή της εστίασης στις σελίδες ενός σχεδίου, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ορατών επικαλύψεων σήμανσης.

CTRL+PAGE DOWN

Κυκλική εναλλαγή της εστίασης στις σελίδες ενός σχεδίου με αντίστροφη σειρά.

CTRL+PAGE UP

Επιλογή του επόμενου ή του προηγούμενου στοιχείου σε ένα παράθυρο εργασιών, όταν το παράθυρο εργασιών είναι ενεργό.

TAB ή SHIFT+TAB

Αλλαγή γραμματοσειράς ή αλλαγή μεγέθους της γραμματοσειράς

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Αύξηση του μεγέθους γραμματοσειράς του επιλεγμένου κειμένου.

CTRL+SHIFT+>

Μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς του επιλεγμένου κειμένου.

CTRL+SHIFT+<

Μετακίνηση στο κείμενο ή σε κελιά

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά.

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα δεξιά.

ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κατά μία γραμμή προς τα επάνω.

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κατά μία γραμμή προς τα κάτω.

ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κατά μία λέξη προς τα αριστερά.

CTRL+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κατά μία λέξη προς τα δεξιά.

CTRL+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση στο τέλος μιας γραμμής.

END

Μετακίνηση στην αρχή μιας γραμμής.

HOME

Μετακίνηση κατά μία παράγραφο προς τα επάνω.

CTRL+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κατά μία παράγραφο προς τα κάτω.

CTRL+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση στο τέλος ενός πλαισίου κειμένου.

CTRL+END

Μετακίνηση στην αρχή ενός πλαισίου κειμένου.

CTRL+HOME

Πρόσβαση και χρήση των παραθύρων εργασιών

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση σε ένα παράθυρο εργασιών από ένα άλλο τμήμα παραθύρου στο παράθυρο προγράμματος. (Ίσως χρειαστεί να πατήσετε το πλήκτρο F6 περισσότερες από μία φορές).

Σημείωση: Εάν με το πάτημα του πλήκτρου F6 δεν εμφανίζεται το παράθυρο εργασιών που θέλετε, δοκιμάστε να πατήσετε το πλήκτρο ALT για να εστιάσετε στην Κορδέλα και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο F6 για να μετακινηθείτε στο παράθυρο εργασιών.

F6

Επιλογή του επόμενου ή του προηγούμενου στοιχείου σε ένα παράθυρο εργασιών, όταν το παράθυρο εργασιών είναι ενεργό.

TAB ή SHIFT+TAB

Μετακίνηση μεταξύ των επιλογών σε ένα επιλεγμένο υπομενού και μετακίνηση μεταξύ συγκεκριμένων επιλογών σε μια ομάδα επιλογών σε ένα παράθυρο διαλόγου.

ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ ή ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Άνοιγμα του επιλεγμένου μενού ή πραγματοποίηση της ενέργειας που έχει αντιστοιχιστεί στο επιλεγμένο κουμπί.

ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ή ENTER

Άνοιγμα ενός μενού συντόμευσης

SHIFT+F10

Επιλογή της πρώτης ή της τελευταίας εντολής, αντίστοιχα, σε ένα μενού ή υπομενού όταν το μενού ή το υπομενού είναι ορατό.

HOME ή END

Αιώρηση ή αγκύρωση των παραθύρων εργασιών

 1. Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο F6 για να επιλέξετε το παράθυρο εργασιών που θέλετε.

 2. Πατήστε ALT+ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ για να ανοίξετε το μενού για αυτό το παράθυρο εργασιών.

 3. Πατήστε το πλήκτρο ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ για να επιλέξετε την εντολή Αιώρηση παραθύρου και, στη συνέχεια, πατήστε ENTER.

Χρήση των παραθύρων διαλόγου

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετάβαση στην επόμενη επιλογή ή ομάδα επιλογών.

TAB

Μετάβαση στην προηγούμενη επιλογή ή ομάδα επιλογών.

SHIFT+TAB

Μετάβαση στην επόμενη καρτέλα ενός παραθύρου διαλόγου.

CTRL+TAB

Μετάβαση στην προηγούμενη καρτέλα ενός παραθύρου διαλόγου.

CTRL+SHIFT+TAB

Μετακίνηση μεταξύ των επιλογών σε μια ανοικτή αναπτυσσόμενη λίστα ή μεταξύ των επιλογών σε μια ομάδα επιλογών.

Πλήκτρα βέλους

Εκτέλεση της ενέργειας που έχει αντιστοιχιστεί στο επιλεγμένο κουμπί. Επιλογή ή κατάργηση της επιλογής του επιλεγμένου πλαισίου ελέγχου.

ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Άνοιγμα της λίστας, αν είναι κλειστή, και μετακίνηση στη συγκεκριμένη επιλογή της λίστας.

Το πρώτο γράμμα μιας επιλογής σε μια αναπτυσσόμενη λίστα

Ενεργοποίηση μιας επιλογής. Επιλογή ή κατάργηση της επιλογής σε ένα πλαίσιο ελέγχου.

ALT+ το υπογραμμισμένο γράμμα σε μια επιλογή

Άνοιγμα μιας επιλεγμένης αναπτυσσόμενης λίστας.

ALT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Κλείσιμο μιας επιλεγμένης αναπτυσσόμενης λίστας. Ακύρωση μιας εντολής και κλείσιμο ενός παραθύρου διαλόγου.

ESC

Εκτέλεση της ενέργειας που έχει αντιστοιχιστεί σε ένα προεπιλεγμένο κουμπί ενός παραθύρου διαλόγου.

ENTER

Χρήση των πλαισίων επεξεργασίας μέσα σε παράθυρα διαλόγου

Το πλαίσιο επεξεργασίας είναι ένα κενό πεδίο, στο οποίο μπορείτε να πληκτρολογήσετε ή να επικολλήσετε μια καταχώρηση, όπως το όνομα χρήστη ή τη διαδρομή ενός φακέλου.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση στην αρχή της καταχώρησης.

HOME

Μετακίνηση στο τέλος της καταχώρησης.

END

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ ή ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κατά μία λέξη προς τα αριστερά.

CTRL+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κατά μία λέξη προς τα δεξιά.

CTRL+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή ή ακύρωση επιλογής κατά ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά.

SHIFT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή ή ακύρωση επιλογής κατά ένα χαρακτήρα προς τα δεξιά.

SHIFT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή ή ακύρωση επιλογής κατά μία λέξη προς τα αριστερά.

CTRL+SHIFT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή ή ακύρωση επιλογής κατά μία λέξη προς τα δεξιά.

CTRL+SHIFT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή του τμήματος της καταχώρησης από το σημείο εισαγωγής μέχρι την αρχή της καταχώρησης.

SHIFT+HOME

Επιλογή του τμήματος της καταχώρησης από το σημείο εισαγωγής μέχρι το τέλος καταχώρησης.

SHIFT+END

Χρήση των παραθύρων διαλόγου Άνοιγμα και Αποθήκευση ως

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετάβαση στην επόμενη επιλογή ή ομάδα επιλογών.

TAB

Μετάβαση στην προηγούμενη επιλογή ή ομάδα επιλογών.

SHIFT+TAB

Μετακίνηση μεταξύ των επιλογών σε μια ανοικτή αναπτυσσόμενη λίστα ή μεταξύ των επιλογών σε μια ομάδα επιλογών.

Πλήκτρα βέλους

Εκτέλεση της ενέργειας που έχει αντιστοιχιστεί στο επιλεγμένο κουμπί

ENTER, ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Μετάβαση στη λίστα Αποθήκευση ως τύπου στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως

ALT+T

Μετάβαση στο πλαίσιο Όνομα αρχείου

ALT+N

Μετάβαση στη λίστα τύπου αρχείου στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα

ALT+T

Άνοιγμα ενός επιλεγμένου αρχείου στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα

ALT+O

Αποθήκευση του τρέχοντος αρχείου στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση

ALT+S

Άνοιγμα μιας επιλεγμένης αναπτυσσόμενης λίστας.

ALT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Κλείσιμο μιας επιλεγμένης αναπτυσσόμενης λίστας. Ακύρωση μιας εντολής και κλείσιμο ενός παραθύρου διαλόγου.

ESC

Ενημέρωση της λίστας αρχείων

F5

Εμφάνιση του μενού συντόμευσης για ένα επιλεγμένο στοιχείο, όπως ένα φάκελο ή ένα αρχείο

SHIFT+F10

Κείμενο

Επεξεργασία κειμένου

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση στον επόμενο ή στον προηγούμενο χαρακτήρα αντίστοιχα, σε μια γραμμή κειμένου.

ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ ή ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση στην επόμενη ή στην προηγούμενη γραμμή κειμένου, αντίστοιχα.

ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ ή ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση στην επόμενη ή στην προηγούμενη λέξη αντίστοιχα, σε μια γραμμή κειμένου.

CTRL+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ ή CTRL+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση στην επόμενη ή στην προηγούμενη παράγραφο, αντίστοιχα.

CTRL+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ ή CTRL+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή όλου του κειμένου σε ένα μπλοκ κειμένου.

CTRL+A

Επιλογή του επόμενου ή του προηγούμενου χαρακτήρα, αντίστοιχα.

SHIFT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ ή SHIFT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή της επόμενης ή της προηγούμενης λέξης, αντίστοιχα.

CTRL+SHIFT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ ή CTRL+SHIFT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή της επόμενης ή της προηγούμενης γραμμής, αντίστοιχα.

SHIFT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ ή SHIFT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή της επόμενης ή της προηγούμενης παραγράφου, αντίστοιχα.

CTRL+SHIFT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ ή CTRL+SHIFT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Διαγραφή της προηγούμενης λέξης.

CTRL+BACKSPACE

Αντικατάσταση του επιλεγμένου κειμένου με το ύψος πεδίου. Εάν δεν έχει επιλεγεί κείμενο, αντικατάσταση όλου του κειμένου με το ύψος πεδίου για το επιλεγμένο σχήμα.

CTRL+SHIFT+H

Μορφοποίηση κειμένου

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της έντονης γραφής ( Εικόνα κουμπιού ).

CTRL+B

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της πλάγιας γραφής ( Εικόνα κουμπιού ).

CTRL+I

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της υπογράμμισης ( Εικόνα κουμπιού ).

CTRL+U

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της διπλής υπογράμμισης.

CTRL+SHIFT+D

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της επιλογής "Όλα κεφαλαία".

CTRL+SHIFT+A

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των πεζών-κεφαλαίων.

CTRL+SHIFT+K

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του δείκτη ( Εικόνα κουμπιού ).

CTRL+=

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του εκθέτη ( Εικόνα κουμπιού ).

CTRL+SHIFT+=

Αύξηση του μεγέθους γραμματοσειράς του επιλεγμένου κειμένου.

CTRL+SHIFT+>

Μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς του επιλεγμένου κειμένου.

CTRL+SHIFT+<

Στοίχιση του κειμένου

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Στοίχιση του κειμένου αριστερά.

CTRL+SHIFT+L

Κεντράρισμα κειμένου οριζόντια.

CTRL+SHIFT+C

Στοίχιση του κειμένου δεξιά.

CTRL+SHIFT+R

Πλήρης στοίχιση του κειμένου οριζόντια.

CTRL+SHIFT+J

Κατακόρυφη στοίχιση κειμένου επάνω.

CTRL+SHIFT+T

Κεντράρισμα κειμένου κατακόρυφα.

CTRL+SHIFT+M

Κατακόρυφη στοίχιση κειμένου κάτω.

CTRL+SHIFT+V

Ζουμ και περιήγηση

Περιήγηση στην Κορδέλα

 1. Πατήστε το πλήκτρο ALT.

  Οι συμβουλές πλήκτρων συντόμευσης εμφανίζονται επάνω από κάθε δυνατότητα που είναι διαθέσιμη στην τρέχουσα προβολή.

  Η Κορδέλα του Visio 2010 με τις συμβουλές πλήκτρων συντόμευσης ορατές.

 2. Πατήστε το γράμμα που εμφανίζεται στη συμβουλή πλήκτρου συντόμευσης επάνω από τη δυνατότητα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 3. Ανάλογα με το γράμμα που θα πατήσετε, μπορεί να εμφανιστούν επιπλέον συμβουλές πλήκτρων συντόμευσης. Για παράδειγμα, εάν είναι ενεργή η Κεντρική καρτέλα και πατήσετε το N, τότε εμφανίζεται η καρτέλα Εισαγωγή, μαζί με τις συμβουλές πλήκτρων συντόμευσης για τις ομάδες σε αυτή την καρτέλα.

 4. Συνεχίστε να πατάτε γράμματα έως ότου πατήσετε το γράμμα της εντολής ή του στοιχείου ελέγχου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Σε ορισμένες περιπτώσεις, πρέπει πρώτα να πατήσετε το γράμμα της ομάδας που περιέχει την εντολή. Για παράδειγμα, εάν η Κεντρική καρτέλα είναι ενεργή, πατώντας ALT+H, F, S θα μεταβείτε στο πλαίσιο λίστας Μέγεθος στην ομάδα Γραμματοσειρά.

  Σημείωση: Για να ακυρώσετε την ενέργεια που εκτελείτε και να αποκρύψετε τις συμβουλές πλήκτρου συντόμευσης, πατήστε το ALT.

Ζουμ

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μεγέθυνση.

ALT+F6

Σμίκρυνση.

ALT+SHIFT+F6

Προσαρμογή στο παράθυρο

CTRL+SHIFT+W

Μετακίνηση σε προβολή πλήρους οθόνης

Χρησιμοποιήστε αυτές τις συντομεύσεις πληκτρολογίου για εναλλαγή μεταξύ του Visio και ενός άλλου προγράμματος ή σελίδας όταν βρίσκεστε σε προβολή πλήρους οθόνης.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εισαγωγή σε προβολή πλήρους οθόνης

F5

Τερματισμός προβολής πλήρους οθόνης

ESC

Άνοιγμα της επόμενης σελίδας στο σχέδιο.

PAGE DOWN

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα στο σχέδιο.

PAGE UP

Μετακίνηση σε ένα σχέδιο ιστοσελίδας

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Κυκλική εναλλαγή της εστίασης μεταξύ του αριστερού πλαισίου, του σχεδίου και των σχημάτων του σχεδίου που περιέχουν δεδομένα σχήματος, των υπερ-συνδέσεων και της γραμμής διευθύνσεων.

TAB

Ενεργοποίηση της υπερ-σύνδεσης για το σχήμα ή της υπερ-σύνδεσης του σχεδίου στο οποίο έχει τοποθετηθεί η εστίαση.

ENTER

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×