Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Project 2010

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Οι συντομεύσεις πληκτρολογίου που περιγράφονται σε αυτό το θέμα της Βοήθειας αναφέρονται στη διάταξη πληκτρολογίου Η.Π.Α. Τα πλήκτρα άλλων διατάξεων μπορεί να μην αντιστοιχούν απόλυτα με τα πλήκτρα του πληκτρολογίου Η.Π.Α.

Για συντομεύσεις πληκτρολογίου στις οποίες πιέζετε δύο ή περισσότερα πλήκτρα ταυτόχρονα, τα πλήκτρα διαχωρίζονται με το σύμβολο 'συν' (+) στη Βοήθεια του Microsoft Project. Για συντομεύσεις πληκτρολογίου στις οποίες πιέζετε ένα πλήκτρο και αμέσως μετά ένα άλλο, τα πλήκτρα διαχωρίζονται με κόμμα (,).

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο για να αποκτήσετε πρόσβαση σε εντολές στην κορδέλα και για να πλοηγηθείτε και να μετακινηθείτε στο παράθυρο βοήθειας. Πατήστε Alt για να εμφανιστούν συμβουλές πλήκτρων πάνω από κάθε δυνατότητα που είναι διαθέσιμη στην τρέχουσα προβολή. Το επόμενο παράδειγμα προέρχεται από το Microsoft Office Word.

Σημείωση: Για να εκτυπώσετε αυτό το θέμα, πατήστε το πλήκτρο TAB για να επιλέξετε την εντολή Εμφάνιση όλων, πατήστε το πλήκτρο ENTER και, στη συνέχεια, πατήστε τα πλήκτρα CTRL+P.

Ηλεκτρονική Βοήθεια

Χρήση του παραθύρου Βοήθειας

Το παράθυρο ’Βοήθεια’ δίνει πρόσβαση σε ολόκληρο το περιεχόμενο της Βοήθειας του Office. Το παράθυρο της Βοήθειας θα εμφανίζει θέματα και άλλο περιεχόμενο της Βοήθειας.

Στο παράθυρο ’Βοήθεια’

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πατήστε

Άνοιγμα του παραθύρου της Βοήθειας

F1

Κλείσιμο του παραθύρου της Βοήθειας.

ALT+F4

Εναλλαγή μεταξύ του παραθύρου της Βοήθειας και του ενεργού προγράμματος.

ALT+TAB

Επιστροφή στην Κεντρική σελίδα της εφαρμογής Όνομα προγράμματος.

ALT+HOME

Επιλογή του επόμενου στοιχείου στο παράθυρο της Βοήθειας

TAB

Επιλογή του προηγούμενου στοιχείου στο παράθυρο της Βοήθειας

SHIFT+TAB

Εκτέλεση της ενέργειας για το επιλεγμένο στοιχείο

ENTER

Στην ενότητα Αναζήτηση στη Βοήθεια για το <όνομα προγράμματος> του παραθύρου Βοήθειας, επιλογή του επόμενου ή του προηγούμενου στοιχείου, αντίστοιχα.

TAB ή SHIFT+TAB

Στην ενότητα Αναζήτηση στη Βοήθεια του Όνομα προγράμματος του παραθύρου της Βοήθειας, ανάπτυξη ή σύμπτυξη του επιλεγμένου στοιχείου.

ENTER

Επιλογή του επόμενου κειμένου με απόκρυψη ή υπερ-σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένων των επιλογών Εμφάνιση όλων ή Απόκρυψη όλων στο επάνω μέρος ενός θέματος.

TAB

Επιλογή του προηγούμενου κρυφού κειμένου ή υπερ-σύνδεσης

SHIFT+TAB

Εκτέλεση ενέργειας για τις επιλογές Εμφάνιση όλων, Απόκρυψη όλων, κρυφό κείμενο ή υπερ-σύνδεση

ENTER

Επιστροφή στο προηγούμενο θέμα της Βοήθειας (κουμπί Προηγούμενο).

ALT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ ή BACKSPACE

Επιστροφή στο επόμενο θέμα της Βοήθειας (κουμπί Εμπρός).

ALT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Κύλιση με μικρά βήματα επάνω ή κάτω, αντίστοιχα, εντός του τρέχοντος θέματος της Βοήθειας

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ ή ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Κύλιση με μεγαλύτερα βήματα επάνω ή κάτω, αντίστοιχα, εντός του τρέχοντος θέματος της Βοήθειας

PAGE DOWN ή PAGE UP

Αλλαγή του τρόπου εμφάνισης του παραθύρου της Βοήθειας, είτε συνδεδεμένο (σε παράθεση) είτε διαχωρισμένο (χωρίς παράθεση) από το ενεργό πρόγραμμα.

ALT+U

Εμφάνιση μενού εντολών στο παράθυρο της Βοήθειας. Είναι απαραίτητο το παράθυρο της Βοήθειας να διαθέτει ενεργή εστίαση (κάντε κλικ μέσα στο παράθυρο της Βοήθειας).

SHIFT+F10

Διακοπή της τελευταίας ενέργειας (κουμπί Διακοπή).

ESC

Ενημέρωση του παραθύρου (κουμπί Ανανέωση).

F5

Εκτύπωση του τρέχοντος θέματος της Βοήθειας.

Σημείωση: Εάν ο δρομέας δεν βρίσκεται στο τρέχον θέμα της Βοήθειας, πατήστε το πλήκτρο F6 και μετά το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+P.

CTRL+P

Αλλαγή της κατάστασης σύνδεσης.

F6, ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Πληκτρολόγηση κειμένου στο πλαίσιο Πληκτρολογήστε λέξεις για αναζήτηση.

F6, ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Εναλλαγή μεταξύ των περιοχών του παραθύρου της Βοήθειας, όπως, για παράδειγμα, της γραμμής εργαλείων, του πλαισίου Πληκτρολογήστε λέξεις για αναζήτηση και της λίστας Αναζήτηση.

F6

Σε έναν Πίνακα περιεχομένων σε προβολή δέντρου, επιλογή αντίστοιχα του επόμενου ή προηγούμενου στοιχείου.

ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ ή ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Σε έναν Πίνακα περιεχομένων σε προβολή δέντρου, ανάπτυξη ή σύμπτυξη αντίστοιχα του στοιχείου.

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ ή ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Βασικά στοιχεία του Microsoft Office

Πρόσβαση μέσω του πληκτρολογίου στην κορδέλα του Office Fluent

 1. Πατήστε το πλήκτρο ALT.

  Οι συμβουλές πλήκτρων εμφανίζονται πάνω από κάθε δυνατότητα που είναι διαθέσιμη στην τρέχουσα προβολή.

 2. Πατήστε το γράμμα που εμφανίζεται στη συμβουλή πλήκτρου επάνω από τη δυνατότητα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 3. Ανάλογα με το γράμμα που θα πατήσετε, μπορεί να εμφανιστούν επιπλέον συμβουλές πλήκτρων. Για παράδειγμα, εάν είναι ενεργή η Κεντρική καρτέλα και πατήσετε το W, τότε εμφανίζεται η καρτέλα Προβολή, μαζί με τις συμβουλές πλήκτρων για τις ομάδες σε αυτήν την καρτέλα.

 4. Συνεχίστε να πατάτε γράμματα έως ότου πατήσετε το γράμμα της εντολής ή του στοιχείου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. σε ορισμένες περιπτώσεις, πρέπει πρώτα να πατήσετε το γράμμα της ομάδας που περιέχει την εντολή.

  Σημείωση: Για να ακυρώσετε την ενέργεια που εκτελείτε και να κάνετε απόκρυψη των συμβουλών πλήκτρων, πατήστε το πλήκτρο ALT.

  Συμβουλή: Αν δεν μεταφερθεί η εστίαση στο Παράθυρο παρακολούθησης, αφού το έχετε επιλέξει χρησιμοποιώντας τις Συμβουλές πλήκτρων, πιέστε το πλήκτρο ALT και κατόπιν το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+TAB.

Εμφάνιση και χρήση των παραθύρων

Για να κάνετε αυτό

Πατήστε

Μετάβαση στο επόμενο παράθυρο.

ALT+TAB

Μετάβαση στο προηγούμενο παράθυρο.

ALT+SHIFT+TAB

Κλείσιμο του ενεργού παραθύρου.

CTRL+W ή CTRL+F4

Επαναφορά του μεγέθους του ενεργού παραθύρου μετά από τη μεγιστοποίησή του.

CTRL+F5

Μετακίνηση σε ένα παράθυρο εργασιών από άλλο παράθυρο εργασιών μέσα στο παράθυρο προγράμματος (δεξιόστροφη κίνηση). Ίσως χρειαστεί να πιέσετε το πλήκτρο F6 περισσότερες από μία φορές.

Σημείωση: Εάν όταν πιέσετε το F6 δεν εμφανιστεί το τμήμα παραθύρου εργασιών που θέλετε, πιέστε το Alt για να ενεργοποιηθεί η γραμμή μενού ή η Κορδέλα, που αποτελεί μέρος της Κορδέλας του Office Fluent και, μετά, πιέστε Ctrl+Tab για να μετακινηθείτε στο τμήμα παραθύρου εργασιών.

F6

Μεταφορά σε ένα παράθυρο από ένα άλλο παράθυρο εργασιών στο παράθυρο του προγράμματος (κατεύθυνση προς αριστερά).

SHIFT+F6

Μετάβαση στο επόμενο παράθυρο, όταν είναι ανοικτά περισσότερα από ένα παράθυρα.

CTRL+F6

Μετάβαση στο προηγούμενο παράθυρο.

CTRL+SHIFT+F6

Όταν ένα παράθυρο εγγράφου δεν είναι μεγιστοποιημένο, εκτελέστε την εντολή Μετακίνηση (στο μενού Στοιχείο ελέγχου του παραθύρου). Για να μετακινήσετε το παράθυρο πιέστε τα πλήκτρα βέλη. Όταν τελειώσετε, πιέστε το ESC.

CTRL+F7

Όταν ένα παράθυρο εγγράφου δεν είναι μεγιστοποιημένο, εκτελέστε την εντολή Μέγεθος (στο μενού Στοιχείο ελέγχου του παραθύρου). Για να μετακινήσετε το παράθυρο πιέστε τα πλήκτρα βέλη. Όταν τελειώσετε, πιέστε το ESC.

CTRL+F8

Ελαχιστοποίηση ενός παραθύρου σε εικονίδιο (λειτουργεί μόνο με κάποια προγράμματα του Microsoft Office).

CTRL+F9

Μεγιστοποίηση ή επαναφορά ενός επιλεγμένου παραθύρου.

CTRL+F10

Αντιγραφή μιας εικόνας της οθόνης στο Πρόχειρο.

PRINT SCREEN

Αντιγραφή μιας εικόνας του επιλεγμένου παραθύρου στο Πρόχειρο.

ALT+PRINT SCREEN

Αλλαγή ή αλλαγή μεγέθους της γραμματοσειράς

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πατήστε

Αλλαγή της γραμματοσειράς

CTRL+SHIFT+F

Αλλαγή του μεγέθους της γραμματοσειράς.

CTRL+SHIFT+P

Αύξηση του μεγέθους γραμματοσειράς του επιλεγμένου κειμένου.

CTRL+SHIFT+>

Μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς του επιλεγμένου κειμένου.

CTRL+SHIFT+<

Μετακίνηση σε κείμενο ή κελιά

Για να κάνετε αυτό

Πατήστε

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά.

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα δεξιά.

ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κατά μία γραμμή επάνω.

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κατά μία γραμμή κάτω.

ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση μια λέξη αριστερά.

CTRL+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση μια λέξη δεξιά.

CTRL+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση στο τέλος της γραμμής.

END

Μετακίνηση στην αρχή της γραμμής.

HOME

Μετακίνηση επάνω κατά μία παράγραφο.

CTRL+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κάτω κατά μία παράγραφο.

CTRL+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση στο τέλος ενός πλαισίου κειμένου.

CTRL+END

Μετακίνηση στην αρχή ενός πλαισίου κειμένου.

CTRL+HOME

Επανάληψη της τελευταίας ενέργειας Εύρεση.

SHIFT+F4

Περιήγηση και εργασία μέσα σε πίνακες

Για να κάνετε αυτό

Πατήστε

Μετακίνηση στο επόμενο κελί.

TAB

Μετακίνηση στο προηγούμενο κελί.

SHIFT+TAB

Μετακίνηση στην επόμενη γραμμή.

ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση στην προηγούμενη γραμμή.

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Εισαγωγή στηλοθέτη σε κελί.

CTRL+TAB

Έναρξη νέας παραγράφου.

ENTER

Προσθήκη μιας νέας γραμμής στο κάτω μέρος ενός πίνακα

TAB στο τέλος της τελευταίας γραμμής

Πρόσβαση και χρήση ενεργειών

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πατήστε

Εμφάνιση του μενού ή του μηνύματος για μια ενέργεια. Εάν υπάρχουν περισσότερες από μία ενέργεια, μετάβαση στην επόμενη ενέργεια και εμφάνιση το μενού ή του μηνύματός της.

ALT+SHIFT+F10

Επιλογή του επόμενου στοιχείου στο μενού ενεργειών.

ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή του προηγούμενου στοιχείου στο μενού ενεργειών.

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Εκτέλεση της ενέργειας για το επιλεγμένο στοιχείο στο μενού ενεργειών.

ENTER

Κλείσιμο του μενού ή του μηνύματος ενεργειών.

ESC

Συμβουλές

 • Μπορείτε να ζητήσετε να ειδοποιήστε με ένα ηχητικό σήμα ειδοποίησης κάθε φορά που θα εμφανίζεται μια ενέργεια. Για να μπορείτε να ακούτε ηχητικά σήματα ειδοποίησης, πρέπει να διαθέτετε κάρτα ήχου. Πρέπει, επίσης, να έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας το στοιχείο "Ήχοι του Microsoft Office".

 • Εάν έχετε πρόσβαση στο World Wide Web, μπορείτε να κάνετε λήψη ήχων του Microsoft Office από την τοποθεσία Web Microsoft Office.com.

Χρήση παραθύρων διαλόγου

Για να κάνετε αυτό

Πατήστε

Μετάβαση στην επόμενη επιλογή ή ομάδα επιλογών.

TAB

Μετάβαση στην προηγούμενη επιλογή ή ομάδα επιλογών.

SHIFT+TAB

Μετάβαση στην επόμενη καρτέλα ενός παραθύρου διαλόγου

CTRL+TAB

Μετάβαση στην προηγούμενη καρτέλα ενός παραθύρου διαλόγου

CTRL+SHIFT+TAB

Μετακίνηση μεταξύ των επιλογών σε μια ανοικτή αναπτυσσόμενη λίστα ή μεταξύ των επιλογών σε μια ομάδα επιλογών.

Πλήκτρα βέλους

Εκτέλεση της ενέργειας που έχει αντιστοιχηθεί στο επιλεγμένο κουμπί. Επιλογή ή κατάργηση της επιλογής του επιλεγμένου πλαίσιο ελέγχου

ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Άνοιγμα της λίστας, αν είναι κλειστή, και μετακίνηση στη συγκεκριμένη επιλογή της λίστας

Το πρώτο γράμμα μιας επιλογής σε μια αναπτυσσόμενη λίστα

Επιλογή μιας επιλογής. Επιλογή ή κατάργηση της επιλογής σε ένα πλαίσιο ελέγχου.

ALT+ το υπογραμμισμένο γράμμα σε μια επιλογή

Άνοιγμα μιας επιλεγμένης αναπτυσσόμενης λίστας.

ALT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Κλείσιμο μιας επιλεγμένης αναπτυσσόμενης λίστας. Ακύρωση εντολής και κλείσιμο ενός παραθύρου διαλόγου.

ESC

Εκτέλεση της ενέργειας που έχει αντιστοιχηθεί σε ένα προεπιλεγμένο κουμπί ενός παραθύρου διαλόγου.

ENTER

Χρήση των πλαισίων επεξεργασίας μέσα σε παράθυρα εργασίας

Το πλαίσιο επεξεργασίας είναι ένα πεδίο, στο οποίο μπορείτε να πληκτρολογήσετε ή να επικολλήσετε μια καταχώρηση, όπως το όνομα χρήστη ή τη διαδρομή προς ένα φάκελο.

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πατήστε

Μετακίνηση στην αρχή της καταχώρησης.

HOME

Μετακίνηση στο τέλος της καταχώρησης.

END

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, αντίστοιχα.

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ ή ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση μια λέξη αριστερά.

CTRL+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση μια λέξη δεξιά.

CTRL+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή ή ακύρωση επιλογής κατά ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά.

SHIFT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή ή ακύρωση επιλογής κατά ένα χαρακτήρα προς τα δεξιά.

SHIFT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή ή ακύρωση επιλογής κατά μια λέξη προς τα αριστερά.

CTRL+SHIFT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή ή ακύρωση επιλογής κατά μια λέξη προς τα δεξιά.

CTRL+SHIFT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή του τμήματος της καταχώρησης από το σημείο εισαγωγής μέχρι την αρχή της καταχώρησης.

SHIFT+HOME

Επιλογή του τμήματος της καταχώρησης από το σημείο εισαγωγής μέχρι το τέλος καταχώρησης.

SHIFT+END

Χρήση των παραθύρων διαλόγου Άνοιγμα και Αποθήκευση ως

Για να κάνετε αυτό

Πιέστε

Μετάβαση στον προηγούμενο φάκελο.

ALT+1

Άνοιγμα του φακέλου που βρίσκεται ένα επίπεδο επάνω από τον ανοιχτό φάκελο.

ALT+2

Κλείσιμο του παραθύρου διαλόγου και άνοιγμα της σελίδας αναζήτησης στο Web.

ALT+3

Διαγραφή του επιλεγμένου φακέλου ή αρχείου.

ALT+3

Δημιουργία νέου φακέλου.

ALT+4

Εναλλαγή στις διαθέσιμες προβολές φακέλων.

ALT+5

Εμφάνιση του μενού Εργαλεία.

ALT+L

Εμφάνιση του μενού συντόμευσης για ένα επιλεγμένο στοιχείο, όπως ένα φάκελο ή ένα αρχείο.

SHIFT+F10

Μετακίνηση μεταξύ επιλογών ή περιοχών στο παράθυρο διαλόγου.

TAB

Άνοιγμα της λίστας.

F4 ή ALT+I

Ενημέρωση της λίστας αρχείων.

F5

Microsoft Project 2010

Χρησιμοποιήστε την προβολή διαγράμματος δικτύου

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πιέστε

Μετακίνηση σε διαφορετικό πλαίσιο διαγράμματος δικτύου.

Πλήκτρα βέλους

Προσθήκη πλαισίων διαγράμματος δικτύου στην επιλογή.

SHIFT+πλήκτρα βέλους

Μετακίνηση πλαισίου διαγράμματος δικτύου.

Σημείωση: Πρέπει να οριστεί με αυτόματη τοποθέτηση πρώτα. Επιλέξτε το πλαίσιο που θέλετε να μετακινήσετε. Στην καρτέλα Μορφή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη στην ομάδα Μορφή. Κάντε κλικ στο στοιχείο Να επιτρέπεται η μη αυτόματη τοποθέτηση πλαισίων.

CTRL+ πλήκτρα βέλους

Μετακίνηση στο επάνω πλαίσιο διαγράμματος δικτύου στην προβολή ή το έργο.

CTRL+HOME ή SHIFT+CTRL+HOME

Μετακίνηση στο κατώτερο πλαίσιο διαγράμματος δικτύου του έργου.

CTRL+END ή SHIFT+CTRL+END

Μετακίνηση στο αριστερότερο πλαίσιο διαγράμματος δικτύου του έργου.

HOME ή SHIFT+HOME

Μετακίνηση στο δεξιότερο πλαίσιο διαγράμματος δικτύου του έργου.

END ή SHIFT+END

Μετακίνηση κατά ένα ύψος παραθύρου προς τα επάνω.

PAGE UP ή SHIFT+PAGE UP

Μετακίνηση κατά ένα ύψος παραθύρου προς τα κάτω.

PAGE DOWN ή SHIFT+PAGE DOWN

Μετακίνηση κατά ένα ύψος παραθύρου προς τα αριστερά.

CTRL+PAGE UP ή SHIFT+CTRL+PAGE UP

Μετακίνηση κατά ένα ύψος παραθύρου προς τα δεξιά.

CTRL+PAGE DOWN ή SHIFT+CTRL+PAGE DOWN

Επιλογή του επόμενου πεδίου στο πλαίσιο διαγράμματος δικτύου.

Enter ή Tab

Επιλογή του προηγούμενου πεδίου στο πλαίσιο διαγράμματος δικτύου.

SHIFT+ENTER

Περιήγηση σε προβολές και παράθυρα

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πιέστε

Ενεργοποίηση του μενού Στοιχείο ελέγχου.

ALT+ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Ενεργοποίηση της γραμμής καταχώρησης για την επεξεργασία κειμένου σε ένα πεδίο.

F2

Ενεργοποίηση της γραμμής μενού.

F10 ή ALT

Ενεργοποίηση του μενού στοιχείων ελέγχου έργου.

ALT+ΠΑΥΛΑ

Ενεργοποίηση της γραμμής διαίρεσης.

SHIFT+F6

Κλείσιμο του παραθύρου προγράμματος.

ALT+F4

Εμφάνιση όλων των φιλτραρισμένων εργασιών ή όλων των φιλτραρισμένων πόρων.

F3

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Ρυθμίσεις πεδίου.

ALT+F3

Άνοιγμα νέου παραθύρου.

SHIFT+F11

Συρρίκνωση επιλογής σε ένα πεδίο.

SHIFT+BACKSPACE

Επαναφορά της σειράς ταξινόμησης σε σειρά αναγνωριστικού και απενεργοποίηση ομαδοποίησης.

SHIFT+F3

Επιλογή ενός αντικειμένου σχεδίου.

F6

Εμφάνιση πληροφοριών εργασίας.

SHIFT+F2

Εμφάνιση πληροφοριών πόρων.

SHIFT+F2

Εμφάνιση πληροφοριών αναθέσεων.

SHIFT+F2

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας "Προσθήκης σε επιλογή".

SHIFT+F8

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας "Αυτόματου υπολογισμού".

CTRL+F9

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας "Επέκτασης επιλογής".

F8

Μετακίνηση προς τα αριστερά, δεξιά, επάνω ή κάτω για τη προβολή διαφορετικών σελίδων στο παράθυρο "Προεπισκόπηση εκτύπωσης".

ALT+πλήκτρα βέλους

Διάρθρωση έργου

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πιέστε

Απόκρυψη δευτερευουσών εργασιών

ALT+SHIFT+ΠΑΥΛΑ ή ALT+SHIFT+ΜΕΙΟΝ (το σύμβολο μείον στο αριθμητικό πληκτρολόγιο)

Προσθήκη εσοχής στην επιλεγμένη εργασία.

ALT+SHIFT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Εμφάνιση δευτερευουσών εργασιών.

ALT+SHIFT+ = ή ALT+SHIFT+ΣΥΝ (το σύμβολο συν στο αριθμητικό πληκτρολόγιο)

Εμφάνιση όλων των εργασιών.

ALT+SHIFT+* (αστερίσκος στο αριθμητικό πληκτρολόγιο).

Προσθήκη προεξοχής στην επιλεγμένη εργασία.

ALT+SHIFT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή και επεξεργασία σε παράθυρο διαλόγου

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πιέστε

Μετακίνηση μεταξύ των πεδίων στο κάτω μέρος μιας φόρμας.

Πλήκτρα βέλους

Μετακίνηση μεταξύ των πινάκων στο κάτω μέρος μιας φόρμας.

ALT+1 (αριστερά) ή ALT+2 (δεξιά)

Μετακίνηση στην επόμενη εργασία ή πόρο.

ENTER

Μετακίνηση στην προηγούμενη εργασία ή πόρο.

SHIFT+ENTER

Επιλογή και επεξεργασία σε προβολή φύλλου

Επεξεργασία σε προβολή

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πιέστε

Ακύρωση καταχώρησης.

ESC

Διαγραφή ή επαναφορά του επιλεγμένου πεδίου.

CTRL+DELETE

Αντιγραφή των επιλεγμένων δεδομένων.

CTRL+C

Αποκοπή των επιλεγμένων δεδομένων.

CTRL+X

Διαγραφή των επιλεγμένων δεδομένων.

DELETE

Διαγραφή της γραμμής που έχει ένα επιλεγμένο κελί.

Ctrl+Σύμβολο μείον (στο αριθμητικό πληκτρολόγιο)

Συμπλήρωση προς τα κάτω.

CTRL+D

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Εύρεση.

CTRL+F ή SHIFT+F5

Στο πλαίσιο Εύρεση, συνεχίστε με το επόμενο εμφανιζόμενο αποτέλεσμα αναζήτησης.

SHIFT+F4

Χρησιμοποιήστε την εντολή Μετάβαση σε (μενού Επεξεργασία).

F5

Σύνδεση εργασιών

CTRL+F2

Επικόλληση των δεδομένων από αντιγραφή ή αποκοπή.

CTRL+V

Συρρίκνωση της επιλογής σε ένα πεδίο.

SHIFT+BACKSPACE

Αναίρεση της τελευταίας ενέργειας.

CTRL+Z

Αποσύνδεση εργασιών.

CTRL+SHIFT+F2

Ρύθμιση της εργασίας για μη αυτόματο προγραμματισμό

CTRL+SHIFT+M

Ρύθμιση της εργασίας για αυτόματο προγραμματισμό

CTRL+SHIFT+A

Μετακίνηση σε προβολή

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πιέστε

Μετακίνηση στην αρχή ενός έργου (κλίμακα χρόνου).

ALT+HOME

Μετακίνηση στο τέλος ενός έργου (κλίμακα χρόνου).

ALT+END

Μετακίνηση της κλίμακας χρόνου προς τα αριστερά.

ALT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση της κλίμακας χρόνου προς τα δεξιά.

ALT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση στο πρώτο πεδίο μιας γραμμής.

HOME ή CTRL+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση στην πρώτη γραμμή.

CTRL+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση στο πρώτο πεδίο της πρώτης γραμμής.

CTRL+HOME

Μετακίνηση στο τελευταίο πεδίο μιας γραμμής.

END ή CTRL+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση στο τελευταίο πεδίο της τελευταίας γραμμής.

CTRL+END

Μετακίνηση στην τελευταία γραμμή.

CTRL+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση στο πλαϊνό παράθυρο

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πιέστε

Μετακίνηση του επίκεντρου μεταξύ του πλαϊνού τμήματος παραθύρου και της προβολής στη δεξιά πλευρά.

CTRL+TAB ή CTRL+SHIFT+TAB

Επιλογή διαφορετικών στοιχείων ελέγχου στο πλαϊνό τμήμα παραθύρου αν το επίκεντρο είναι στο πλαϊνό τμήμα παραθύρου.

TAB

Επιλογή, ή κατάργηση επιλογής, των πλαισίων ελέγχου αν το επίκεντρο είναι στο πλαϊνό παράθυρο.

ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Επιλογή σε προβολή

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πιέστε

Επέκταση της επιλογής προς τα κάτω κατά μία σελίδα

SHIFT+PAGE DOWN

Επέκταση της επιλογής προς τα επάνω κατά μία σελίδα.

SHIFT+PAGE UP

Επέκταση της επιλογής προς τα κάτω κατά μία γραμμή

SHIFT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Επέκταση της επιλογής προς τα επάνω κατά μία γραμμή

SHIFT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Επέκταση της επιλογής στο πρώτο πεδίο μιας γραμμής.

SHIFT+HOME

Επέκταση της επιλογής στο τελευταίο πεδίο μιας γραμμής.

SHIFT+END

Επέκταση της επιλογής στην αρχή των πληροφοριών.

CTRL+SHIFT+HOME

Επέκταση της επιλογής στο τέλος των πληροφοριών.

CTRL+SHIFT+END

Επέκταση της επιλογής στην πρώτη γραμμή.

CTRL+SHIFT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Επέκταση της επιλογής στην τελευταία γραμμή.

CTRL+SHIFT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Επέκταση της επιλογής στο πρώτο πεδίο της πρώτης γραμμής.

CTRL+SHIFT+HOME

Επέκταση της επιλογής στο τελευταίο πεδίο της τελευταίας γραμμής.

CTRL+SHIFT+END

Επιλογή όλων των γραμμών και στηλών.

CTRL+SHIFT+ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Επιλογή στήλης.

CTRL+ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Επιλογή γραμμής.

SHIFT+ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Μετακίνηση σε επιλεγμένη περιοχή κατά ένα πεδίο κάτω.

ENTER

Μετακίνηση σε επιλεγμένη περιοχή κατά ένα πεδίο επάνω.

SHIFT+ENTER

Μετακίνηση σε επιλεγμένη περιοχή κατά ένα πεδίο δεξιά.

TAB

Μετακίνηση σε επιλεγμένη περιοχή κατά ένα πεδίο αριστερά.

SHIFT+TAB

Επιλογή και επεξεργασία στη γραμμή καταχώρησης

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πιέστε

Αποδοχή καταχώρησης.

ENTER

Ακύρωση καταχώρησης.

ESC

Διαγραφή ενός χαρακτήρα προς τα αριστερά.

BACKSPACE

Διαγραφή ενός χαρακτήρα προς τα δεξιά.

DELETE

Διαγραφή μιας λέξης προς τα δεξιά.

CTRL+DELETE

Επέκταση της επιλογής στο τέλος του κειμένου.

SHIFT+END

Επέκταση της επιλογής στην αρχή του κειμένου.

SHIFT+HOME

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας αντικατάστασης.

INSERT

Χρήση κλίμακας χρόνου

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πιέστε

Μετακίνηση της χρονικής κλίμακας προς τα αριστερά κατά μία σελίδα.

ALT+PAGE UP

Μετακίνηση της χρονικής κλίμακας προς τα δεξιά κατά μία σελίδα.

ALT+PAGE DOWN

Μετακίνηση της χρονικής κλίμακας στην έναρξη του έργου.

ALT+HOME

Μετακίνηση της χρονικής κλίμακας στο τέλος του έργου.

ALT+END

Μετακίνηση της χρονικής κλίμακας προς τα αριστερά.

ALT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση της χρονικής κλίμακας προς τα δεξιά.

ALT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Εμφάνιση μικρότερων μονάδων χρόνου.

CTRL+ / (κάθετος στο αριθμητικό πληκτρολόγιο)

Εμφάνιση μεγαλύτερων μονάδων χρόνου.

CTRL+* (αστερίσκος στο αριθμητικό πληκτρολόγιο)

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×