Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Microsoft Word στα Windows

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Microsoft Word στα Windows

Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζονται όλες οι συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Microsoft Word. Για χρήστες με προβλήματα κινητικότητας ή όρασης, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου είναι ενδεχομένως πιο εύκολες από τη χρήση της οθόνης αφής και αποτελούν μια σημαντική εναλλακτική λύση στη χρήση του ποντικιού. Στο παρόν άρθρο παρατίθενται οι συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Word στα Windows.

Αποκτήστε αυτές τις συντομεύσεις πληκτρολογίου σε ένα έγγραφο του Word στην εξής σύνδεση: Συντομεύσεις πληκτρολογίου του Word 2016 για Windows.

Σημειώσεις: 

 • Οι συντομεύσεις σε αυτό το θέμα αναφέρονται στη διάταξη πληκτρολογίου Η.Π.Α. Τα πλήκτρα για άλλες διατάξεις ενδέχεται να μην αντιστοιχούν απόλυτα στα πλήκτρα του πληκτρολογίου Η.Π.Α.

 • Οι εντολές που απαιτούν να πατήστε και να αφήσετε πολλά πλήκτρα μαζί υποδεικνύονται με το σύμβολο συν (+). Εντολές που απαιτούν να πατήσετε πολλά πλήκτρα με τη σειρά επισημαίνονται με κόμμα (,).

Σε αυτό το θέμα

Συντομεύσεις που χρησιμοποιούνται συχνά

Χρήση του πληκτρολογίου για μετακίνηση στην κορδέλα

Αναφορά συντομεύσεων πληκτρολογίου για το Microsoft Word

Αναφορά πλήκτρων λειτουργιών

Συντομεύσεις που χρησιμοποιούνται συχνά

Αυτός ο πίνακας εμφανίζει τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες συντομεύσεις στο Microsoft Word.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετάβαση στο πλαίσιο "Πείτε μου τι θέλετε να κάνετε"

Alt+Q

Άνοιγμα

Ctrl+O

Αποθήκευση

Ctrl+S

Κλείσιμο

Ctrl+W

Αποκοπή

Ctrl+X

Αντιγραφή

Ctrl+C

Επικόλληση

Ctrl+V

Επιλογή όλων

Ctrl+A

Έντονη γραφή

Ctrl+B

Πλάγια γραφή

Ctrl+I

Υπογράμμιση

Ctrl+U

Ελάττωση του μεγέθους γραμματοσειράς κατά 1 στιγμή

Ctrl+[

Αύξηση του μεγέθους γραμματοσειράς κατά 1 στιγμή

Ctrl+]

Στοίχιση κειμένου στο κέντρο

Ctrl+E

Στοίχιση κειμένου αριστερά

Ctrl+L

Στοίχιση κειμένου δεξιά

Ctrl+R

Άκυρο

Esc

Αναίρεση

Ctrl+Z

Επανάληψη

Ctrl+Y

Ζουμ

Alt+W, Q και, στη συνέχεια, χρησιμοποιείτε το Tab για να μεταβείτε στην τιμή που θέλετε στο παράθυρο διαλόγου "Ζουμ".

Χρήση του πληκτρολογίου για μετακίνηση στην κορδέλα

Η κορδέλα είναι η λωρίδα στο επάνω μέρος του Word και είναι οργανωμένη σε καρτέλες. Κάθε καρτέλα εμφανίζει μια διαφορετική κορδέλα. Οι κορδέλες αποτελούνται από ομάδες και κάθε ομάδα περιλαμβάνει μία ή περισσότερες εντολές. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε κάθε εντολή του Word χρησιμοποιώντας μια συντόμευση.

Σημείωση: Τα πρόσθετα και τα άλλα προγράμματα ενδέχεται να προσθέσουν νέες καρτέλες στην κορδέλα και μπορεί να παρέχουν πλήκτρα πρόσβασης για αυτές τις καρτέλες.

Υπάρχουν δύο τρόποι για να μετακινηθείτε μεταξύ των καρτελών της κορδέλας:

 • Για να μεταβείτε στην κορδέλα, πατήστε το πλήκτρο Alt και, στη συνέχεια, για να μετακινηθείτε μεταξύ των καρτελών, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα δεξιού και αριστερού βέλους.

 • Για να μεταβείτε απευθείας σε μια συγκεκριμένη καρτέλα στην κορδέλα, χρησιμοποιήστε ένα από τα πλήκτρα πρόσβασης.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Για να χρησιμοποιήσετε την προβολή Backstage, ανοίξτε τη σελίδα Αρχείο.

Alt+F

Για να χρησιμοποιήσετε θέματα, χρώματα και εφέ, όπως περιγράμματα σελίδας, ανοίξτε την καρτέλα Σχεδίαση.

Alt+G

Για να χρησιμοποιήσετε συνήθεις εντολές μορφοποίησης, στυλ παραγράφου, ή για να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο "Εύρεση", ανοίξτε την Κεντρική καρτέλα.

Alt+H

Για να διαχειριστείτε εργασίες συγχώνευσης αλληλογραφίας ή για να εργαστείτε με φακέλους και ετικέτες, ανοίξτε την καρτέλα Στοιχεία αλληλογραφίας.

Alt+M

Για να εισαγάγετε πίνακες, εικόνες και σχήματα, κεφαλίδες ή πλαίσια κειμένου, ανοίξτε την καρτέλα Εισαγωγή.

Alt+N

Για να εργαστείτε με περιθώρια σελίδας, τον προσανατολισμό της σελίδας, εσοχές και διαστήματα, ανοίξτε την καρτέλα Διάταξη.

Alt+P

Για να πληκτρολογήσετε έναν όρο αναζήτησης για το περιεχόμενο της Βοήθειας, ανοίξτε το πλαίσιο "Πληροφορίες" στην κορδέλα.

Alt+Q και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον όρο αναζήτησης

Για να χρησιμοποιήσετε τον ορθογραφικό έλεγχο, να ορίσετε γλώσσες ελέγχου ή να παρακολουθήσετε και να αναθεωρήσετε αλλαγές στο έγγραφό σας, ανοίξτε την καρτέλα Αναθεώρηση.

Alt+R

Για να προσθέσετε έναν πίνακα περιεχομένων, υποσημειώσεις ή έναν πίνακα αναφορών, ανοίξτε την καρτέλα Αναφορές.

Alt+S

Για να επιλέξετε μια προβολή ή κατάσταση λειτουργίας εγγράφου, όπως η λειτουργία ανάγνωσης ή η προβολή διάρθρωσης, ανοίξτε την καρτέλα Προβολή. Μπορείτε επίσης να ορίσετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση και να διαχειριστείτε πολλά παράθυρα εγγράφων.

Alt+W

 • Για να μεταβείτε στη λίστα με τις καρτέλες της κορδέλας, πατήστε το πλήκτρο Alt. Για να μεταβείτε απευθείας σε μια καρτέλα, πατήστε μια συντόμευση πληκτρολογίου.

 • Για να μετακινηθείτε μέσα στην κορδέλα, πατήστε το κάτω βέλος. (Το JAWS αναφέρεται σε αυτή την ενέργεια "μετακίνηση στην κάτω κορδέλα".)

 • Για να μετακινηθείτε μεταξύ των εντολών, πατήστε το πλήκτρο Tab ή το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab.

 • Για να μετακινηθείτε μέσα στην ομάδα που είναι επιλεγμένη τη συγκεκριμένη στιγμή, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους.

 • Για να μετακινηθείτε μεταξύ των ομάδων σε μια κορδέλα, πατήστε Ctrl+δεξιό βέλος ή Ctrl+αριστερό βέλος.

 • Τα στοιχεία ελέγχου στην κορδέλα ενεργοποιούνται με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με τον τύπο του στοιχείου ελέγχου:

  • Εάν η επιλεγμένη εντολή είναι κουμπί, για να το ενεργοποιήσετε, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος ή το Enter.

  • Εάν η επιλεγμένη εντολή είναι ένα διαιρούμενο κουμπί (δηλαδή, ένα κουμπί που ανοίγει ένα μενού με πρόσθετες επιλογές), για να το ενεργοποιήσετε, πατήστε Alt+κάτω βέλος. Μετακινηθείτε με Tab ανάμεσα στις επιλογές. Για να επιλέξετε την τρέχουσα επιλογή, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος ή το Enter.

  • Εάν η επιλεγμένη εντολή είναι μια λίστα (όπως η λίστα "Γραμματοσειρά"), για να ανοίξετε τη λίστα, πατήστε το κάτω βέλος. Στη συνέχεια, για να μετακινηθείτε μεταξύ των στοιχείων, χρησιμοποιήστε το επάνω βέλος ή το κάτω βέλος.

  • Εάν η επιλεγμένη εντολή είναι μια συλλογή, για να επιλέξετε την εντολή, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος ή το Enter. Στη συνέχεια, μετακινηθείτε με Tab στα στοιχεία.

Συμβουλή: Στις συλλογές που διαθέτουν περισσότερες από μία γραμμές στοιχείων, το πλήκτρο Tab πραγματοποιεί μετακίνηση από την αρχή στο τέλος της τρέχουσας γραμμής και, όταν φτάσει στο τέλος της γραμμής, πραγματοποιεί μετακίνηση στην αρχή της επόμενης γραμμής. Εάν πατήσετε το δεξιό βέλος στο τέλος της τρέχουσας γραμμής, πραγματοποιείται μετακίνηση προς τα πίσω στην αρχή της τρέχουσας γραμμής.

Για να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα πρόσβασης:

 1. Πατήστε το πλήκτρο Alt.

 2. Πατήστε το γράμμα στο τετράγωνο της συμβουλής πλήκτρου συντόμευσης που εμφανίζεται επάνω από την εντολή της κορδέλας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Ανάλογα με το γράμμα που θα πατήσετε, μπορεί να εμφανιστούν επιπλέον συμβουλές πλήκτρων συντόμευσης. Για παράδειγμα, εάν πατήσετε ALT+F, ανοίγει η προβολή Office Backstage στη σελίδα "Πληροφορίες", η οποία διαθέτει ένα διαφορετικό σύνολο συμβουλών πλήκτρων συντόμευσης. Εάν πατήσετε το πλήκτρο Alt ξανά, εμφανίζονται οι συμβουλές πλήκτρων συντόμευσης.

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει μερικούς τρόπους για να μετακινείτε την εστίαση του πληκτρολογίου, όταν χρησιμοποιείτε μόνο το πληκτρολόγιο.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επιλογή της ενεργής καρτέλας της Κορδέλας και ενεργοποίηση των πλήκτρων πρόσβασης.

Alt ή F10. Χρήση των πλήκτρων πρόσβασης ή των πλήκτρων βέλους για μετακίνηση σε διαφορετική καρτέλα.

Μετακίνηση της εστίασης στις εντολές της κορδέλας.

Tab ή Shift+Tab

Μετακίνηση της εστίασης σε κάθε εντολή στην Κορδέλα, προς τα εμπρός ή προς τα πίσω, αντίστοιχα.

Tab ή Shift+Tab

Μετακίνηση κάτω, επάνω, αριστερά ή δεξιά, αντίστοιχα, ανάμεσα στα στοιχεία της Κορδέλας.

Κάτω βέλος, Επάνω βέλος, Αριστερό βέλος ή Δεξιό βέλος

Ανάπτυξη ή σύμπτυξη της Κορδέλας.

Ctrl+F1

Εμφάνιση του μενού συντόμευσης για ένα επιλεγμένο στοιχείο.

Shift+F10

Μετακίνηση της εστίασης σε διαφορετικό τμήμα του παραθύρου, όπως στο τμήμα παραθύρου "Μορφοποίηση εικόνας", "Γραμματική" ή "Επιλογή".

F6

Ενεργοποίηση μιας επιλεγμένης εντολής ή στοιχείου ελέγχου στην κορδέλα.

Πλήκτρο διαστήματος ή Enter

Άνοιγμα ενός επιλεγμένου μενού ή συλλογής στην κορδέλα.

Πλήκτρο διαστήματος ή Enter

Ολοκλήρωση τροποποίησης μιας τιμής σε ένα στοιχείο ελέγχου της Κορδέλας και μετακίνηση της εστίασης πίσω στο έγγραφο.

Enter

Μετακινηθείτε κυκλικά στα αιωρούμενα σχήματα, όπως τα πλαίσια κειμένου ή οι εικόνες.

Πατήστε Ctrl+Alt+5 και, στη συνέχεια, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο Tab

Πραγματοποιήστε έξοδο από την περιήγηση στα αιωρούμενα σχήματα και επιστρέψτε στην κανονική περιήγηση.

Esc

Αναφορά συντομεύσεων πληκτρολογίου για το Microsoft Word

Δημιουργία και επεξεργασία εγγράφων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Δημιουργία νέου εγγράφου.

Ctrl+N

Άνοιγμα ενός εγγράφου.

Ctrl+O

Κλείσιμο ενός εγγράφου.

Ctrl+W

Διαίρεση του παραθύρου του εγγράφου.

Alt+Ctrl+S

Κατάργηση της διαίρεσης του παραθύρου του εγγράφου.

Alt+Shift+C ή Alt+Ctrl+S

Αποθήκευση ενός εγγράφου.

Ctrl+S

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης.

Ctrl+K

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα.

Alt+Αριστερό βέλος

Μετάβαση στην επόμενη σελίδα.

Alt+Δεξιό βέλος

Ανανέωση.

F9

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εκτύπωση ενός εγγράφου.

Ctrl+P

Μετάβαση σε προεπισκόπηση εκτύπωσης.

Alt+Ctrl+I

Μετακίνηση μέσα στη σελίδα προεπισκόπησης κατά τη μεγέθυνση.

Πλήκτρα βέλους

Μετακίνηση κατά μία σελίδα προεπισκόπησης κατά τη σμίκρυνση.

Page Up ή Page Down

Μετακίνηση στην πρώτη σελίδα προεπισκόπησης κατά τη σμίκρυνση.

Ctrl+Home

Μετακίνηση στην τελευταία σελίδα προεπισκόπησης κατά τη σμίκρυνση.

Ctrl+End

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εισαγωγή σχολίου (στο παράθυρο εργασιών "Αναθεώρηση").

Alt+R, C

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της παρακολούθησης αλλαγών.

Ctrl+Shift+E

Κλείσιμο του παραθύρου αναθεώρησης εάν είναι ανοικτό.

Alt+Shift+C

Επιλογή της καρτέλας "Αναθεώρηση" στην κορδέλα.

ALT+R και, στη συνέχεια, Κάτω βέλος για να μετακινηθείτε στις εντολές αυτής της καρτέλας.

Επιλογή ορθογραφικού και γραμματικού ελέγχου

Alt+R, S

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα του πλαισίου αναζήτησης στο παράθυρο εργασιών Περιήγηση.

Ctrl+F

Αντικατάσταση κειμένου, ειδικής μορφοποίησης και ειδικών στοιχείων.

Ctrl+H

Μετάβαση σε σελίδα, σελιδοδείκτη, υποσημείωση, πίνακα, σχόλιο, γραφικό ή άλλη θέση.

Ctrl+G

Εναλλαγή μεταξύ των τελευταίων τεσσάρων θέσεων που επεξεργαστήκατε.

Alt+Ctrl+Z

Για μετακίνηση

Πατήστε

Κατά ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά

Αριστερό βέλος

Κατά ένα χαρακτήρα προς τα δεξιά

Δεξιό βέλος

Κατά μία λέξη προς τα αριστερά

Ctrl+αριστερό βέλος

Κατά μία λέξη προς τα δεξιά

Ctrl+δεξιό βέλος

Κατά μία παράγραφο προς τα επάνω

Ctrl+επάνω βέλος

Κατά μία παράγραφο προς τα κάτω

CTRL+κάτω βέλος

Κατά ένα κελί προς τα αριστερά (σε έναν πίνακα)

Shift+Tab

Κατά ένα κελί προς τα δεξιά (σε έναν πίνακα)

Tab

Μία γραμμή προς τα επάνω

Επάνω βέλος

Μία γραμμή προς τα κάτω

Κάτω βέλος

Στο τέλος της γραμμής

End

Στην αρχή της γραμμής

Home

Στην κορυφή του παραθύρου

Alt+Ctrl+Page Up

Στο τέλος του παραθύρου

Alt+Ctrl+Page Down

Κατά μία οθόνη προς τα επάνω (κύλιση)

Page Up

Κατά μία οθόνη προς τα κάτω (κύλιση)

Page Down

Στην κορυφή της επόμενης σελίδας

Ctrl+Page Down

Στην κορυφή της προηγούμενης σελίδας

Ctrl+Page Up

Στο τέλος ενός εγγράφου

Ctrl+End

Στην αρχή ενός εγγράφου

Ctrl+Home

Σε μια προηγούμενη αναθεώρηση

Shift+F5

Μετά το άνοιγμα του εγγράφου, στη θέση όπου εργαζόσαστε κατά το τελευταίο κλείσιμο του εγγράφου

Shift+F5

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Σήμανση μιας καταχώρησης πίνακα περιεχομένων.

Alt+Shift+O

Σήμανση μιας καταχώρησης σε πίνακα αναφορών νομολογίας (παραπομπή).

Alt+Shift+I

Ενεργοποιήστε επιλογές αναφοράς

Alt + Shift + F12, πλήκτρο διαστήματος

Σήμανση μιας καταχώρησης ευρετηρίου.

Alt+Shift+X

Εισαγωγή υποσημείωσης.

Alt+Ctrl+F

Εισαγωγή σημείωσης τέλους.

Alt+Ctrl+D

Μετάβαση στην επόμενη υποσημείωση.

Alt+Shift+>

Μετάβαση στην προηγούμενη υποσημείωση.

Alt+Shift+<

Μεταβείτε στο πλαίσιο "Πείτε μου τι θέλετε να κάνετε" και στην έξυπνη αναζήτηση.

Alt+Q

Εργασία με έγγραφα σε διαφορετικές προβολές

Το Word παρέχει πολλές διαφορετικές προβολές για ένα έγγραφο. Κάθε προβολή διευκολύνει την εκτέλεση ορισμένων εργασιών. Για παράδειγμα, η λειτουργία ανάγνωσης σάς επιτρέπει να εμφανίζετε δύο σελίδες του εγγράφου σε παράθεση και να χρησιμοποιήσετε ένα πλήκτρο βέλους για να μετακινηθείτε στην επόμενη σελίδα.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εναλλαγή στην προβολή "Λειτουργία ανάγνωσης"

Alt+W, F

Μετάβαση στην προβολή "Διάταξη εκτύπωσης".

Alt+Ctrl+P

Μετάβαση στην προβολή "Διάρθρωση".

Alt+Ctrl+O

Μετάβαση στην "Πρόχειρη" προβολή.

Alt+Ctrl+N

Αυτές οι συντομεύσεις πληκτρολογίου ισχύουν μόνο εάν ένα έγγραφο είναι σε προβολή διάρθρωσης.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Προβιβασμός μιας παραγράφου.

Alt+Shift+Αριστερό βέλος

Υποβιβασμός μιας παραγράφου.

Alt+Shift+Δεξιό βέλος

Υποβιβασμός σε σώμα κειμένου.

Ctrl+Shift+N

Μετακίνηση των επιλεγμένων παραγράφων προς τα επάνω.

Alt+Shift+Επάνω βέλος

Μετακίνηση των επιλεγμένων παραγράφων προς τα κάτω.

Alt+Shift+Κάτω βέλος

Ανάπτυξη κειμένου κάτω από μια επικεφαλίδα.

Alt+Shift+Σύμβολο συν

Σύμπτυξη κειμένου κάτω από μια επικεφαλίδα.

Alt+Shift+Σύμβολο πλην

Ανάπτυξη ή σύμπτυξη όλου του κειμένου ή των επικεφαλίδων.

Alt+Shift+A

Απόκρυψη ή εμφάνιση της μορφοποίησης χαρακτήρων.

Το πλήκτρο της καθέτου (/) στο αριθμητικό πληκτρολόγιο

Εμφάνιση της πρώτης γραμμής του κειμένου ή ολόκληρου του κειμένου.

Alt+Shift+L

Εμφάνιση όλων των επικεφαλίδων με το στυλ "Επικεφαλίδα 1".

Alt+Shift+1

Εμφάνιση όλων των επικεφαλίδων έως την Επικεφαλίδα χ.

Alt+Shift+n

Εισαγωγή χαρακτήρα tab.

Ctrl+Tab

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετάβαση στην αρχή του εγγράφου.

Home

Μετάβαση στο τέλος του εγγράφου.

End

Μετάβαση στη σελίδα χ.

n (n είναι ο αριθμός σελίδας όπου θέλετε να μεταβείτε), Enter

Έξοδος από τη λειτουργία "Ανάγνωση".

Esc

Επεξεργασία και μετακίνηση κειμένου και γραφικών

Επιλέξτε το κείμενο κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Shift και χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους για να μετακινήσετε το δρομέα

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Ενεργοποίηση της λειτουργίας επέκτασης.

F8

Επιλογή του πλησιέστερου χαρακτήρα.

F8 και μετά αριστερό ή δεξιό βέλος

Αύξηση του μεγέθους μιας επιλογής.

F8 (πατήστε μία φορά για να επιλέξετε μια λέξη, δύο φορές για να επιλέξετε μια πρόταση κ.ο.κ.)

Μείωση του μεγέθους μιας επιλογής.

Shift+F8

Απενεργοποίηση της λειτουργίας επέκτασης.

Esc

Επέκταση μιας επιλογής κατά ένα χαρακτήρα προς τα δεξιά.

Shift+Δεξιό βέλος

Επέκταση μιας επιλογής κατά ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά.

Shift+Αριστερό βέλος

Επέκταση μιας επιλογής έως το τέλος μιας λέξης.

Ctrl+Shift+Δεξιό βέλος

Επέκταση μιας επιλογής έως την αρχή μιας λέξης.

Ctrl+Shift+Αριστερό βέλος

Επέκταση μιας επιλογής έως το τέλος μιας γραμμής.

Shift+End

Επέκταση μιας επιλογής έως την αρχή μιας γραμμής.

Shift+Home

Επέκταση μιας επιλογής κατά μία γραμμή προς τα κάτω.

Shift+Κάτω βέλος

Επέκταση μιας επιλογής κατά μία γραμμή προς τα επάνω.

Shift+Επάνω βέλος

Επέκταση μιας επιλογής έως το τέλος μιας παραγράφου.

Ctrl+Shift+Κάτω βέλος

Επέκταση μιας επιλογής έως την αρχή μιας παραγράφου.

Ctrl+Shift+Επάνω βέλος

Επέκταση μιας επιλογής κατά μία οθόνη προς τα κάτω.

Shift+Page Down

Επέκταση μιας επιλογής κατά μία οθόνη προς τα επάνω.

Shift+Page Up

Επέκταση μιας επιλογής έως την αρχή ενός εγγράφου.

Ctrl+Shift+Home

Επέκταση μιας επιλογής έως το τέλος ενός εγγράφου.

Ctrl+Shift+End

Επέκταση μιας επιλογής έως το τέλος ενός παραθύρου.

Alt+Ctrl+Shift+Page Down

Επέκταση μιας επιλογής για τη συμπερίληψη ολόκληρου του εγγράφου.

Ctrl+A

Επιλογή ενός κατακόρυφου μπλοκ κειμένου.

Ctrl+Shift+F8 και, στη συνέχεια, χρήση των πλήκτρων βέλους. Για ακύρωση της λειτουργίας επιλογής, πατήστε το πλήκτρο Esc.

Επέκταση μιας επιλογής έως μια συγκεκριμένη θέση σε ένα έγγραφο.

F8+πλήκτρα βέλους. Για ακύρωση της λειτουργίας επιλογής, πατήστε το πλήκτρο Esc

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Διαγραφή ενός χαρακτήρα προς τα αριστερά.

Backspace

Διαγραφή μίας λέξης προς τα αριστερά.

Ctrl+Backspace

Διαγραφή ενός χαρακτήρα προς τα δεξιά.

Delete

Διαγραφή μίας λέξης προς τα δεξιά.

Ctrl+Delete

Αποκοπή του επιλεγμένου κειμένου στο Πρόχειρο του Office.

Ctrl+X

Αναίρεση της τελευταίας ενέργειας.

Ctrl+Z

Αποκοπή στο Συλλέκτη. (Ο Συλλέκτης είναι μια δυνατότητα που σας επιτρέπει να συλλέγετε ομάδες κειμένου από διαφορετικές θέσεις και να τις επικολλάτε σε άλλη θέση).

Ctrl+F3

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα του Προχείρου του Office

Πατήστε τα πλήκτρα ALT+H για να μετακινηθείτε στην Κεντρική καρτέλα και, στη συνέχεια, πατήστε τα πλήκτρα F, O.

Αντιγραφή επιλεγμένου κειμένου ή γραφικών στο Πρόχειρο του Office.

Ctrl+C

Αποκοπή επιλεγμένου κειμένου ή γραφικών στο Πρόχειρο του Office.

Ctrl+X

Επικόλληση της πιο πρόσφατης προσθήκης ή επικολλημένου στοιχείου από το Πρόχειρο του Office.

Ctrl+V

Μετακίνηση κειμένου ή γραφικών μία φορά.

F2 (στη συνέχεια, μετακινήστε το δρομέα και πατήστε το πλήκτρο Enter)

Αντιγραφή κειμένου ή γραφικών μία φορά.

Shift+F2 (στη συνέχεια, μετακινήστε το δρομέα και πατήστε το πλήκτρο Enter)

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Δημιουργία νέου μπλοκ δόμησης, έχοντας επιλέξει κείμενο ή ένα αντικείμενο.

Alt+F3

Εμφάνιση του μενού συντόμευσης που σχετίζεται με ένα επιλεγμένο μπλοκ δόμησης — για παράδειγμα ένα γραφικό SmartArt .

Shift+F10

Αποκοπή στο Συλλέκτη.

Ctrl+F3

Επικόλληση των περιεχομένων του Συλλέκτη.

Ctrl+Shift+F3

Αντιγραφή της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου που χρησιμοποιήθηκε στην προηγούμενη ενότητα του εγγράφου.

Alt+Shift+R

Επεξεργασία και μετακίνηση σε πίνακες

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επιλογή των περιεχομένων του επόμενου κελιού.

Tab

Επιλογή των περιεχομένων του προηγούμενου κελιού.

Shift+Tab

Επέκταση μιας επιλογής στα γειτονικά κελιά.

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift και πατήστε επανειλημμένα ένα πλήκτρο βέλους

Επιλογή μιας στήλης.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για μετακίνηση στο πρώτο ή το τελευταίο κελί της στήλης και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

 • Πατήστε Shift+Alt+Page Down για να επιλέξετε τη στήλη από επάνω προς τα κάτω.

 • Πατήστε Shift+Alt+Page Up για να επιλέξετε τη στήλη από κάτω προς επάνω.

Επιλογή ολόκληρης γραμμής

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινηθείτε στο τέλος της γραμμής, είτε στο πρώτο κελί (αριστερότερο) στη γραμμή είτε στο τελευταίο κελί (δεξιότερο) στη γραμμή.

 • Από το πρώτο κελί της γραμμής, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Alt+End για να επιλέξετε τη γραμμή από αριστερά προς τα δεξιά.

 • Από το τελευταίο κελί της γραμμής, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Alt+Home για να επιλέξετε τη γραμμή από δεξιά προς τα αριστερά.

Επέκταση μια επιλογής (ή μπλοκ).

Ctrl+Shift+F8 και, στη συνέχεια, χρήση των πλήκτρων βέλους. Για ακύρωση της λειτουργίας επιλογής, πατήστε το πλήκτρο Esc.

Επιλογή ολόκληρου πίνακα.

Alt+5 στο αριθμητικό πληκτρολόγιο (με απενεργοποιημένο το πλήκτρο Num Lock)

Για μετακίνηση

Πατήστε

Στο επόμενο κελί σε μια γραμμή

Tab

Στο προηγούμενο κελί σε μια γραμμή

Shift+Tab

Στο πρώτο κελί σε μια γραμμή

Alt+Home

Στο τελευταίο κελί σε μια γραμμή

Alt+End

Στο πρώτο κελί σε μια στήλη

Alt+Page Up

Στο τελευταίο κελί σε μια στήλη

Alt+Page Down

Στην προηγούμενη γραμμή

Επάνω βέλος

Στην επόμενη γραμμή

Κάτω βέλος

Γραμμή επάνω

Alt+Shift+Επάνω βέλος

Γραμμή κάτω

Alt+Shift+Κάτω βέλος

Για να εισαγάγετε

Πατήστε

Νέες παραγράφους σε ένα κελί

Enter

Χαρακτήρες tab σε ένα κελί

Ctrl+Tab

Μορφοποίηση χαρακτήρων και παραγράφων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Γραμματοσειρά για να αλλάξετε τη μορφοποίηση των χαρακτήρων.

Ctrl+D

Αλλαγή πεζών-κεφαλαίων γραμμάτων.

Shift+F3

Μορφοποίηση όλων των γραμμάτων ως κεφαλαίων.

Ctrl+Shift+A

Εφαρμογή μορφοποίησης έντονης γραφής.

Ctrl+B

Εφαρμογή υπογράμμισης.

Ctrl+U

Υπογράμμιση λέξεων αλλά όχι διαστημάτων.

Ctrl+Shift+W

Διπλή υπογράμμιση κειμένου.

Ctrl+Shift+D

Εφαρμογή της μορφοποίησης κρυφού κειμένου.

Ctrl+Shift+H

Εφαρμογή μορφοποίησης πλάγιας γραφής.

Ctrl+I

Μορφοποίηση χαρακτήρων ως μικρών κεφαλαίων.

Ctrl+Shift+K

Εφαρμογή μορφοποίησης δείκτη (αυτόματα διαστήματα).

Ctrl+Σύμβολο ισότητας

Εφαρμογή μορφοποίησης εκθέτη (αυτόματα διαστήματα).

Ctrl+Shift+Σύμβολο του συν (+)

Κατάργηση μη αυτόματης μορφοποίησης χαρακτήρων.

Ctrl+Πλήκτρο διαστήματος

Αλλαγή της επιλογής στη γραμματοσειρά "Σύμβολο".

Ctrl+Shift+Q

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Γραμματοσειρά για να αλλάξετε τη γραμματοσειρά.

Ctrl+Shift+F

Αύξηση του μεγέθους της γραμματοσειράς.

Ctrl+Shift+>

Μείωση του μεγέθους της γραμματοσειράς.

Ctrl+Shift+<

Αύξηση του μεγέθους γραμματοσειράς κατά 1 στιγμή.

Ctrl+]

Μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς κατά 1 στιγμή.

Ctrl+[

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Αντιγραφή μορφοποίησης από κείμενο.

Ctrl+Shift+C

Εφαρμογή αντιγραμμένης μορφοποίησης σε κείμενο.

Ctrl+Shift+V

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εναλλαγή στοίχισης μιας παραγράφου μεταξύ "Στοίχισης στο κέντρο" και "Αριστερά".

Ctrl+E

Εναλλαγή στοίχισης μιας παραγράφου μεταξύ "Πλήρους στοίχισης" και "Αριστερά".

Ctrl+J

Εναλλαγή στοίχισης μιας παραγράφου μεταξύ "Δεξιά" και "Αριστερά".

Ctrl+R

Στοίχιση παραγράφου στα αριστερά.

Ctrl+L

Εσοχή παραγράφου από τα αριστερά.

Ctrl+M

Κατάργηση εσοχής παραγράφου από τα αριστερά.

Ctrl+Shift+M

Δημιουργία εσοχής πρώτης γραμμής.

Ctrl+T

Μείωση μιας εσοχής πρώτης γραμμής.

Ctrl+Shift+T

Κατάργηση μορφοποίησης παραγράφου.

Ctrl+Q

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εμφάνιση μη εκτυπώσιμων χαρακτήρων.

Ctrl+Shift+* (ο αστερίσκος στο αριθμητικό πληκτρολόγιο δεν λειτουργεί)

Αναθεώρηση μορφοποίησης κειμένου.

Shift+F1 (στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κείμενο με τη μορφοποίηση την οποία θέλετε να αναθεωρήσετε)

Αντιγραφή μορφοποιήσεων.

Ctrl+Shift+C

Επικόλληση μορφοποιήσεων.

Ctrl+Shift+V

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Γραμμές μονού διάστιχου.

Ctrl+1

Γραμμές διπλού διάστιχου.

Ctrl+2

Ορισμός διάστιχου ενάμισι διαστήματος.

Ctrl+5

Προσθήκη ή κατάργηση μονού διαστήματος πριν από μια παράγραφο.

Ctrl+0 (μηδέν)

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα του παραθύρου εργασιών Εφαρμογή στυλ.

Ctrl+Shift+S

Άνοιγμα του παραθύρου εργασιών Στυλ.

Alt+Ctrl+Shift+S

Έναρξη Αυτόματης Μορφοποίησης.

Alt+Ctrl+K

Εφαρμογή του Βασικού στυλ.

Ctrl+Shift+N

Εφαρμογή του στυλ "Επικεφαλίδα 1".

Alt+Ctrl+1

Εφαρμογή του στυλ "Επικεφαλίδα 2".

Alt+Ctrl+2

Εφαρμογή του στυλ "Επικεφαλίδα 3".

Alt+Ctrl+3

Για να κλείσετε το παράθυρο εργασιών "Στυλ"

 1. Εάν το παράθυρο εργασιών Στυλ δεν είναι επιλεγμένο, πατήστε το πλήκτρο F6 για να το επιλέξετε.

 2. Πατήστε Ctrl+Πλήκτρο διαστήματος

 3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε το κουμπί Κλείσιμο και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Για να εισαγάγετε

Πατήστε

Ένα πεδίο

Ctrl+F9

Μια αλλαγή γραμμής

Shift+Enter

Μια αλλαγή σελίδας

Ctrl+Enter

Μια αλλαγή στήλης

Ctrl+Shift+Enter

Μια μεγάλη παύλα

Alt+Ctrl+Μείον (στο αριθμητικό πληκτρολόγιο)

Μια παύλα

Ctrl+Μείον (στο αριθμητικό πληκτρολόγιο)

Ένα προαιρετικό ενωτικό

Ctrl+Ενωτικό

Ένα ενωτικό χωρίς διακοπή

Ctrl+Shift+Ενωτικό

Ένα διάστημα χωρίς διακοπή

Ctrl+Shift+Πλήκτρο διαστήματος

Το σύμβολο πνευματικών δικαιωμάτων

Alt+Ctrl+C

Το σύμβολο για το σήμα κατατεθέν

Alt+Ctrl+R

Το σύμβολο για το εμπορικό σήμα

Alt+Ctrl+T

Αποσιωπητικά

Alt+Ctrl+Τελεία

Ένα μονό αριστερό εισαγωγικό (ανοίγματος)

Ctrl+` (μονό εισαγωγικό), ` (μονό εισαγωγικό)

Ένα μονό δεξιό εισαγωγικό (κλεισίματος)

Ctrl+' (μονό εισαγωγικό), ' (μονό εισαγωγικό)

Διπλά δεξιά εισαγωγικά (ανοίγματος)

Ctrl+` (μονό εισαγωγικό), Shift+' (μονό εισαγωγικό)

Διπλά αριστερά εισαγωγικά (κλεισίματος)

Ctrl+' (μονό εισαγωγικό), Shift+' (μονό εισαγωγικό)

Μια καταχώρηση Αυτόματου κειμένου

Enter (αφού πληκτρολογήσετε τους πρώτους χαρακτήρες του ονόματος της καταχώρησης Αυτόματου κειμένου και εμφανιστεί η συμβουλή οθόνης)

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εισαγωγή χαρακτήρα Unicode για τον καθορισμένο κωδικό χαρακτήρα Unicode (δεκαεξαδικό). Για παράδειγμα, για να εισαγάγετε το σύμβολο του ευρώ ( Σύμβολο ευρώ ), πληκτρολογήστε 20AC και, στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Alt και πατήστε το πλήκτρο X.

Ο κωδικός χαρακτήρα, Alt+X

Εύρεση του κωδικού του χαρακτήρα Unicode για τον επιλεγμένο χαρακτήρα

Alt+X

Εισαγωγή του χαρακτήρα ANSI για τον καθορισμένο κωδικό χαρακτήρα ANSI (δεκαδικό). Για παράδειγμα, για να εισαγάγετε το σύμβολο του ευρώ, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Alt και πληκτρολογήστε τον αριθμό 0128 στο αριθμητικό πληκτρολόγιο.

Alt+κωδικός χαρακτήρα (στο αριθμητικό πληκτρολόγιο)

Εισαγωγή και επεξεργασία αντικειμένων

 1. Πατήστε τα πλήκτρα Alt, N, J και στη συνέχεια, το πλήκτρο J για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Αντικείμενο.

 2. Κάντε ένα από τα εξής.

  • Πατήστε το Κάτω βέλος για να επιλέξετε έναν τύπο αντικειμένου και στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter για να δημιουργήσετε το αντικείμενο.

  • Πατήστε τα πλήκτρα Ctrl+Tab για να μεταβείτε στην καρτέλα Δημιουργία από αρχείο, πατήστε το πλήκτρο Tab και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το όνομα του αρχείου του αντικειμένου που θέλετε να εισαγάγετε ή κάντε αναζήτηση για το αρχείο.

 1. Με το δρομέα τοποθετημένο στα αριστερά του αντικειμένου στο έγγραφό σας, επιλέξτε το αντικείμενο πατώντας τα πλήκτρα Shift+Δεξιό βέλος.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+F10.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab για να μεταβείτε στο στοιχείο Όνομα αντικειμένου, πατήστε το πλήκτρο Enter και, στη συνέχεια, πατήστε πάλι το πλήκτρο Enter.

 1. Πατήστε και αφήστε τα πλήκτρα Alt, N και στη συνέχεια, το πλήκτρο M για να επιλέξετε το στοιχείο SmartArt.

 2. Πατήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε τον τύπο του γραφικού που θέλετε.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab και μετά πατήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε το γραφικό που θέλετε να εισαγάγετε.

 4. Πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 1. Πατήστε και αφήστε τα πλήκτρα Alt, N, και στη συνέχεια, το πλήκτρο W για να επιλέξετε το στοιχείο WordArt.

 2. Πατήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε το στυλ WordArt που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 3. Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Esc για να επιλέξετε το αντικείμενο WordArt και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινήσετε το αντικείμενο.

 5. Πατήστε πάλι το πλήκτρο Esc, για να επιστρέψετε στο έγγραφο.

Συγχώνευση αλληλογραφίας και πεδία

Σημείωση: Πρέπει να πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+M ή να κάνετε κλικ στην επιλογή Αλληλογραφία, για να χρησιμοποιήσετε αυτές τις συντομεύσεις πληκτρολογίου.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Προεπισκόπηση μιας συγχώνευσης αλληλογραφίας.

Alt+Shift+K

Συγχώνευση ενός εγγράφου.

Alt+Shift+N

Εκτύπωση του συγχωνευμένου εγγράφου.

Alt+Shift+M

Επεξεργασία ενός εγγράφου δεδομένων συγχώνευσης αλληλογραφίας.

Alt+Shift+E

Εισαγωγή ενός πεδίου συγχώνευσης.

Alt+Shift+F

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εισαγωγή ενός πεδίου DATE.

Alt+Shift+D

Εισαγωγή ενός πεδίου LISTNUM.

Alt+Ctrl+L

Εισαγωγή ενός πεδίου σελίδας.

Alt+Shift+P

Εισαγωγή ενός πεδίου TIME.

Alt+Shift+T

Εισαγωγή ενός κενού πεδίου.

Ctrl+F9

Ενημέρωση συνδεδεμένων πληροφοριών σε ένα έγγραφο προέλευσης του Microsoft Word.

Ctrl+Shift+F7

Ενημέρωση επιλεγμένων πεδίων.

F9

Κατάργηση σύνδεσης ενός πεδίου.

Ctrl+Shift+F9

Εναλλαγή μεταξύ ενός επιλεγμένου κώδικα πεδίου και του αποτελέσματός του.

Shift+F9

Εναλλαγή μεταξύ όλων των κωδίκων πεδίων και των αποτελεσμάτων τους.

Alt+F9

Εκτέλεση GOTOBUTTON ή MACROBUTTON από το πεδίο που εμφανίζει τα αποτελέσματα του πεδίου.

Alt+Shift+F9

Μετάβαση στο επόμενο πεδίο.

F11

Μετάβαση στο προηγούμενο πεδίο.

Shift+F11

Κλείδωμα ενός πεδίου.

Ctrl+F11

Κατάργηση κλειδώματος ενός πεδίου.

Ctrl+Shift+F11

Γραμμή γλώσσας

Κάθε έγγραφο έχει μια προεπιλεγμένη γλώσσα, συνήθως την ίδια προεπιλεγμένη γλώσσα με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας. Ωστόσο, εάν το έγγραφό σας περιέχει επίσης λέξεις ή φράσεις σε άλλη γλώσσα, είναι καλή ιδέα να ορίσετε τη γλώσσα ελέγχου για αυτές τις λέξεις. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να κάνετε ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο αυτών των φράσεων, αλλά και να κάνετε δυνατό το χειρισμό τους από βοηθητικές τεχνολογίες, όπως τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Ορισμός γλώσσας ελέγχου

Alt+R, U, L

Εξέταση λίστας γλωσσών ελέγχου

Κάτω βέλος

Ορισμός προεπιλεγμένων γλωσσών

Alt+R, L

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Επεξεργασίας μεθόδου εισόδου (Input Method Editor - IME) Ιαπωνικών σε πληκτρολόγιο 101.

ALT+~

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση Επεξεργασίας μεθόδου εισόδου (IME) Κορεατικών σε πληκτρολόγιο 101.

Δεξιό Alt

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση Επεξεργασίας μεθόδου εισόδου (IME) Κινεζικών σε πληκτρολόγιο 101.

Ctrl+Πλήκτρο διαστήματος

Αναφορά πλήκτρων λειτουργιών

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Λήψη Βοήθειας ή επίσκεψη στο Office.com.

F1

Μετακίνηση κειμένου ή γραφικών.

F2

Επανάληψη της τελευταίας ενέργειας.

F4

Επιλογή της εντολής Μετάβαση σε (Κεντρική καρτέλα).

F5

Μετάβαση στο επόμενο τμήμα παραθύρου ή πλαίσιο.

F6

Επιλογή της εντολής Ορθογραφικός έλεγχος (καρτέλα Αναθεώρηση).

F7

Επέκταση μιας επιλογής.

F8

Ενημέρωση των επιλεγμένων πεδίων.

F9

Εμφάνιση συμβουλών πλήκτρων συντόμευσης.

F10

Μετάβαση στο επόμενο πεδίο.

F11

Επιλογή της εντολής Αποθήκευση ως.

F12

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Έναρξη σχετικής Βοήθειας ή εμφάνιση της μορφοποίησης.

Shift+F1

Αντιγραφή κειμένου.

Shift+F2

Αλλαγή πεζών-κεφαλαίων γραμμάτων.

Shift+F3

Επανάληψη μιας ενέργειας Εύρεση ή Μετάβαση σε.

Shift+F4

Μετάβαση στην τελευταία αλλαγή.

Shift+F5

Μετάβαση στο προηγούμενο τμήμα παραθύρου ή πλαίσιο (μετά το πάτημα του πλήκτρου F6).

Shift+F6

Επιλογή της εντολής Θησαυρός (καρτέλα Αναθεώρηση, ομάδα Γλωσσικός έλεγχος).

Shift+F7

Μείωση του μεγέθους μιας επιλογής.

Shift+F8

Εναλλαγή μεταξύ ενός κώδικα πεδίου και του αποτελέσματός του.

Shift+F9

Εμφάνιση ενός μενού συντόμευσης.

Shift+F10

Μετάβαση στο προηγούμενο πεδίο.

Shift+F11

Επιλογή της εντολής Αποθήκευση.

Shift+F12

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Ανάπτυξη ή σύμπτυξη της Κορδέλας.

Ctrl+F1

Επιλογή της εντολής Προεπισκόπηση εκτύπωσης.

Ctrl+F2

Αποκοπή στο Συλλέκτη.

Ctrl+F3

Κλείσιμο του παραθύρου.

Ctrl+F4

Μετάβαση στο επόμενο παράθυρο.

Ctrl+F6

Εισαγωγή ενός κενού πεδίου.

Ctrl+F9

Μεγιστοποίηση του παραθύρου του εγγράφου.

Ctrl+F10

Κλείδωμα ενός πεδίου.

Ctrl+F11

Επιλογή της εντολής Άνοιγμα.

Ctrl+F12

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εισαγωγή των περιεχομένων του Συλλέκτη.

Ctrl+Shift+F3

Επεξεργασία ενός σελιδοδείκτη.

Ctrl+Shift+F5

Μετάβαση στο προηγούμενο παράθυρο.

Ctrl+Shift+F6

Ενημέρωση συνδεδεμένων πληροφοριών σε ένα έγγραφο προέλευσης του Word.

Ctrl+Shift+F7

Επέκταση μιας επιλογής ή μπλοκ.

Ctrl+Shift+F8 και μετά ένα πλήκτρο βέλους

Κατάργηση σύνδεσης ενός πεδίου.

Ctrl+Shift+F9

Κατάργηση κλειδώματος ενός πεδίου.

Ctrl+Shift+F11

Επιλογή της εντολής Εκτύπωση.

Ctrl+Shift+F12

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετάβαση στο επόμενο πεδίο.

Alt+F1

Δημιουργία ενός νέου Μπλοκ δόμησης.

Alt+F3

Έξοδος από το Word.

Alt+F4

Επαναφορά του μεγέθους του παραθύρου του προγράμματος.

Alt+F5

Μετακίνηση από ένα ανοιχτό παράθυρο διαλόγου πίσω στο έγγραφο, για παράθυρα διαλόγου που υποστηρίζουν αυτή τη συμπεριφορά.

Alt+F6

Εύρεση του επόμενου ορθογραφικού ή γραμματικού λάθους.

Alt+F7

Εκτέλεση μακροεντολής.

Alt+F8

Εναλλαγή μεταξύ όλων των κωδίκων πεδίων και των αποτελεσμάτων τους.

Alt+F9

Εμφάνιση του παραθύρου εργασιών Επιλογή.

Alt+F10

Εμφάνιση κώδικα της Microsoft Visual Basic.

Alt+F11

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετάβαση στο προηγούμενο πεδίο.

Alt+Shift+F1

Επιλογή της εντολής Αποθήκευση.

Alt+Shift+F2

Εκτέλεση GOTOBUTTON ή MACROBUTTON από το πεδίο που εμφανίζει τα αποτελέσματα του πεδίου.

Alt+Shift+F9

Εμφάνιση μενού ή μηνύματος για μια διαθέσιμη ενέργεια.

Alt+Shift+F10

Επιλογή του κουμπιού Πίνακας περιεχομένων στο κοντέινερ "Πίνακας περιεχομένων" όταν το κοντέινερ είναι ενεργό.

Alt+Shift+F12

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εμφάνιση πληροφοριών συστήματος της Microsoft.

Ctrl+Alt+F1

Επιλογή της εντολής Άνοιγμα.

Ctrl+Alt+F2

Αυτό το άρθρο δεν καλύπτει την προσαρμογή συντομεύσεων πληκτρολογίου ή τη δημιουργία συντομεύσεων πληκτρολογίου για μακροεντολές ή Αυτόματο κείμενο.

Εάν χρησιμοποιείτε το Word, πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν υποστηρίζονται όλες οι δυνατότητες για το Word και στο Word Starter. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες δυνατότητες στο Word Starter, ανατρέξτε στην Υποστήριξη δυνατοτήτων των Word Starter.

Σε αυτό το άρθρο

Εύρεση και χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου

Βασικά στοιχεία του Microsoft Office

Μετακίνηση στην κορδέλα

Γρήγορη αναφορά για το Microsoft Word

Αναφορά πλήκτρων λειτουργιών

Εύρεση και χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου

Για συντομεύσεις πληκτρολογίου στις οποίες πατάτε δύο ή περισσότερα πλήκτρα ταυτόχρονα, τα πλήκτρα αυτά διαχωρίζονται με το σύμβολο "συν" (+) στη Βοήθεια του Microsoft Word 2010. Για συντομεύσεις πληκτρολογίου στις οποίες πατάτε ένα πλήκτρο και αμέσως μετά ένα άλλο, τα πλήκτρα αυτά διαχωρίζονται με κόμμα (,).

 • Για να αναπτύξετε όλες τις ενότητες του άρθρου, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να επιλεγεί το στοιχείο Εμφάνιση όλων και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Πατήστε ξανά το πλήκτρο Enter για να συμπτύξετε όλες τις ενότητες.

 • Για να αναπτύξετε μία μόνο ενότητα του άρθρου, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να επιλεγεί η επικεφαλίδα της συγκεκριμένης ενότητας και το σύμβολο "συν" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Πατήστε το πλήκτρο Enter ξανά για να συμπτύξετε την ενότητα.

Σημαντικό:  Προτού ξεκινήσετε την αναζήτηση, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να επιλεγεί το στοιχείο Εμφάνιση όλων και, στη συνέχεια, πατήστε Enter.

 1. Πατήστε Ctrl+F.

  Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου "Αναζήτηση" με το δρομέα έτοιμο για πληκτρολόγηση.

 2. Πληκτρολογήστε το κείμενο αναζήτησης στο πλαίσιο.

 3. Πατήστε το πλήκτρο ENTER.

Για να εκτυπώσετε αυτό το θέμα, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να επιλεγεί το στοιχείο Εμφάνιση όλων, πατήστε το πλήκτρο Enter και, στη συνέχεια, πατήστε Ctrl+P.

Βασικά στοιχεία του Microsoft Office

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετάβαση στο επόμενο παράθυρο.

Alt+Tab

Μετάβαση στο προηγούμενο παράθυρο.

Alt+Shift+Tab

Κλείσιμο του ενεργού παραθύρου.

Ctrl+W ή Ctrl+F4

Επαναφορά του μεγέθους του ενεργού παραθύρου μετά τη μεγιστοποίησή του.

Alt+F5

Μετακίνηση σε ένα παράθυρο εργασιών από ένα άλλο τμήμα παραθύρου στο παράθυρο προγράμματος (με δεξιόστροφη φορά). Ίσως χρειαστεί να πατήσετε το πλήκτρο F6 περισσότερες από μία φορές.

F6

Μετακίνηση σε ένα παράθυρο εργασιών από ένα άλλο τμήμα παραθύρου στο παράθυρο προγράμματος (με αριστερόστροφη φορά).

Shift+F6

Όταν είναι περισσότερα από ένα παράθυρα ανοιχτά, μετάβαση στο επόμενο παράθυρο.

Ctrl+F6

Μετάβαση στο προηγούμενο παράθυρο.

Ctrl+Shift+F6

Μεγιστοποίηση ή επαναφορά ενός επιλεγμένου παραθύρου.

Ctrl+F10

Αντιγραφή μιας εικόνας της οθόνης στο Πρόχειρο.

Εκτύπωση οθόνης

Αντιγραφή μιας εικόνας του επιλεγμένου παραθύρου στο Πρόχειρο.

Alt+Print Screen

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετάβαση στην επόμενη επιλογή ή ομάδα επιλογών.

Tab

Μετάβαση στην προηγούμενη επιλογή ή ομάδα επιλογών.

Shift+Tab

Μετάβαση στην επόμενη καρτέλα ενός παραθύρου διαλόγου.

Ctrl+Tab

Μετάβαση στην προηγούμενη καρτέλα ενός παραθύρου διαλόγου.

Ctrl+Shift+Tab

Μετακίνηση μεταξύ των επιλογών σε μια ανοικτή αναπτυσσόμενη λίστα ή μεταξύ των επιλογών σε μια ομάδα επιλογών.

Πλήκτρα βέλους

Εκτέλεση της ενέργειας που έχει αντιστοιχιστεί στο επιλεγμένο κουμπί. Επιλογή ή κατάργηση της επιλογής του επιλεγμένου πλαισίου ελέγχου.

Πλήκτρο διαστήματος

Ενεργοποίηση μιας επιλογής. Επιλογή ή κατάργηση της επιλογής σε ένα πλαίσιο ελέγχου.

Alt+ το υπογραμμισμένο γράμμα σε μια επιλογή

Άνοιγμα μιας επιλεγμένης αναπτυσσόμενης λίστας.

Alt+Κάτω βέλος

Επιλογή στοιχείου από μια αναπτυσσόμενη λίστα.

Το πρώτο γράμμα μιας επιλογής σε μια αναπτυσσόμενη λίστα

Κλείσιμο μιας επιλεγμένης αναπτυσσόμενης λίστας. Ακύρωση μιας εντολής και κλείσιμο ενός παραθύρου διαλόγου.

Esc

Εκτέλεση της επιλεγμένης εντολής.

Enter

Το πλαίσιο επεξεργασίας είναι ένα κενό πλαίσιο στο οποίο μπορείτε να πληκτρολογήσετε ή να επικολλήσετε μια καταχώρηση, όπως το όνομα χρήστη ή τη διαδρομή προς ένα φάκελο.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση στην αρχή της καταχώρησης.

Home

Μετακίνηση στο τέλος της καταχώρησης.

End

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

Αριστερό βέλος ή δεξιό βέλος

Μετακίνηση κατά μία λέξη προς τα αριστερά.

Ctrl+Αριστερό βέλος

Μετακίνηση κατά μία λέξη προς τα δεξιά.

Ctrl+Δεξιό βέλος

Επιλογή ή κατάργηση επιλογής ενός χαρακτήρα προς τα αριστερά.

Shift+Αριστερό βέλος

Επιλογή ή κατάργηση επιλογής ενός χαρακτήρα προς τα δεξιά.

Shift+Δεξιό βέλος

Επιλογή ή κατάργηση επιλογής μιας λέξης προς τα αριστερά.

Ctrl+Shift+Αριστερό βέλος

Επιλογή ή κατάργηση επιλογής μιας λέξης προς τα δεξιά.

Ctrl+Shift+Δεξιό βέλος

Επιλογή του τμήματος από το σημείο εισαγωγής μέχρι την αρχή της καταχώρησης.

Shift+Home

Επιλογή του τμήματος από το σημείο εισαγωγής μέχρι το τέλος της καταχώρησης.

Shift+End

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Άνοιγμα.

Ctrl+F12 ή Ctrl+O

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Αποθήκευση ως.

F12

Άνοιγμα του επιλεγμένου φακέλου ή αρχείου.

Enter

Άνοιγμα του φακέλου που βρίσκεται ένα επίπεδο επάνω από τον επιλεγμένο φάκελο.

BACKSPACE

Διαγραφή του επιλεγμένου φακέλου ή αρχείου.

DELETE

Εμφάνιση του μενού συντόμευσης για ένα επιλεγμένο στοιχείο, όπως ένα φάκελο ή ένα αρχείο.

Shift+F10

Μετακίνηση προς τα εμπρός στις επιλογές.

Tab

Μετακίνηση προς τα πίσω στις επιλογές.

Shift+Tab

Άνοιγμα της λίστας Διερεύνηση σε.

F4 ή ALT+I

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Ακύρωση μιας ενέργειας.

Esc

Αναίρεση μιας ενέργειας.

Ctrl+Z

Κατάργηση αναίρεσης ή επανάληψη μιας ενέργειας.

Ctrl+Y

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση σε ένα παράθυρο εργασιών από ένα άλλο τμήμα παραθύρου στο παράθυρο προγράμματος. (Ίσως χρειαστεί να πατήσετε το πλήκτρο F6 περισσότερες από μία φορές).

F6

Μετακίνηση σε ένα παράθυρο εργασιών, όταν ένα μενού είναι ενεργό. (Ίσως χρειαστεί να πιέσετε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Tab περισσότερες από μία φορές.)

Ctrl+Tab

Επιλογή του επόμενου ή του προηγούμενου στοιχείου σε ένα παράθυρο εργασιών, όταν το παράθυρο εργασιών είναι ενεργό.

Tab ή Shift+Tab

Εμφάνιση του πλήρους συνόλου εντολών στο μενού του παραθύρου εργασιών.

Ctrl+πλήκτρο διαστήματος

Εκτέλεση της ενέργειας που έχει αντιστοιχιστεί στο επιλεγμένο κουμπί.

Πλήκτρο διαστήματος ή Enter

Άνοιγμα αναπτυσσόμενου μενού για το επιλεγμένο στοιχείο μιας συλλογής.

Shift+F10

Επιλογή του πρώτου ή του τελευταίου στοιχείου σε μια συλλογή.

Home ή End

Κύλιση προς τα επάνω ή προς τα κάτω, σε μια επιλεγμένη λίστα συλλογών.

Page Up ή Page Down

Κλείσιμο ενός παραθύρου εργασιών

 1. Αν χρειάζεται, πατήστε F6 για να μετακινηθείτε στο παράθυρο εργασιών.

 2. Πατήστε Ctrl+Πλήκτρο διαστήματος

 3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε το κουμπί Κλείσιμο και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Μετακίνηση ενός παραθύρου εργασιών

 1. Αν χρειάζεται, πατήστε F6 για να μετακινηθείτε στο παράθυρο εργασιών.

 2. Πατήστε Ctrl+Πλήκτρο διαστήματος

 3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε Μετακίνηση και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινήσετε το παράθυρο εργασιών και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο Enter.

Αλλαγή μεγέθους ενός παραθύρου εργασιών

 1. Αν χρειάζεται, πατήστε F6 για να μετακινηθείτε στο παράθυρο εργασιών.

 2. Πατήστε Ctrl+Πλήκτρο διαστήματος

 3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε Μέγεθος και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να αλλάξετε το μέγεθος του παραθύρου εργασιών και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο Enter.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εμφάνιση του μενού συντόμευσης για το επιλεγμένο στοιχείο.

Shift+F10

Εμφάνιση του μενού ή του μηνύματος για μια διαθέσιμη ενέργεια ή το κουμπί "Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης" Κουμπί 'Κατάργηση υπερ-σύνδεσης' ή το κουμπί "Επιλογές επικόλλησης" Εικόνα κουμπιού . Όταν υπάρχουν περισσότερες από μία ενέργειες, μεταβείτε στην επόμενη ενέργεια και εμφανίστε το μενού ή το μήνυμά της.

Alt+Shift+F10

Μετακίνηση μεταξύ των επιλογών σε ένα μενού διαθέσιμων ενεργειών.

Πλήκτρα βέλους

Εκτέλεση της ενέργειας του επιλεγμένου στοιχείου σε ένα μενού διαθέσιμων ενεργειών.

Enter

Κλείσιμο του μενού ή του μηνύματος διαθέσιμων ενεργειών.

Esc

Συμβουλές

 • Μπορείτε να ζητήσετε ηχητική ειδοποίηση κάθε φορά που θα υπάρχει μια διαθέσιμη ενέργεια (η δυνατότητα δεν είναι διαθέσιμη στο Word Starter). Για να μπορείτε να ακούτε ηχητικές υποδείξεις, πρέπει να διαθέτετε κάρτα ήχου. Πρέπει, επίσης, να έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας το στοιχείο "Ήχοι του Microsoft Office".

 • Εάν έχετε πρόσβαση στο Internet, μπορείτε να κάνετε λήψη του προσθέτου "Ήχοι του Microsoft Office" από την τοποθεσία Office.com. Μετά την εγκατάσταση των αρχείων ήχου, κάντε τα εξής:

  1. Πατήστε τα πλήκτρα Alt+F, T για να ανοίξει το στοιχείο Επιλογές Word.

  2. Πατήστε το πλήκτρο A για να επιλέξετε το στοιχείο Για προχωρημένους και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε στην επιλογή Επιλογές για προχωρημένους για εργασία με το Word.

  3. Πατήστε δύο φορές τα πλήκτρα Alt+S για να μετακινηθείτε στο πλαίσιο ελέγχου Συνοδεία ήχων, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Γενικά και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

  4. Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο Tab για να επιλέξετε το κουμπί OK και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

   Σημείωση: Με την επιλογή ή την κατάργηση της επιλογής από αυτό το πλαίσιο ελέγχου, η ρύθμιση θα ισχύει για όλα τα προγράμματα του Office που υποστηρίζουν ήχο.

Μετακίνηση στην κορδέλα

Τα πλήκτρα πρόσβασης σάς επιτρέπουν να χρησιμοποιήσετε γρήγορα μια εντολή πατώντας μερικά πλήκτρα, όπου και αν βρίσκεστε στο πρόγραμμα. Κάθε εντολή στο Word 2010 μπορεί να εκτελεστεί με ένα πλήκτρο πρόσβασης. Μπορείτε να μεταβείτε στις περισσότερες εντολές με δύο έως πέντε πατήματα πλήκτρων. Για να χρησιμοποιήσετε ένα πλήκτρο πρόσβασης:

 1. Πατήστε το πλήκτρο Alt.

  Οι συμβουλές πλήκτρων συντόμευσης εμφανίζονται επάνω από κάθε δυνατότητα που είναι διαθέσιμη στην τρέχουσα προβολή.

 2. Πατήστε το γράμμα που εμφανίζεται στη συμβουλή πλήκτρου συντόμευσης επάνω από τη δυνατότητα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 3. Ανάλογα με το γράμμα που θα πατήσετε, μπορεί να εμφανιστούν επιπλέον συμβουλές πλήκτρων συντόμευσης. Για παράδειγμα, εάν είναι ενεργή η Κεντρική καρτέλα και πατήσετε το N, τότε εμφανίζεται η καρτέλα Εισαγωγή, μαζί με τις συμβουλές πλήκτρων συντόμευσης για τις ομάδες σε αυτή την καρτέλα.

 4. Συνεχίστε να πατάτε γράμματα έως ότου πατήσετε το γράμμα της εντολής ή του στοιχείου ελέγχου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Σε ορισμένες περιπτώσεις, πρέπει πρώτα να πατήσετε το γράμμα της ομάδας που περιέχει την εντολή.

  Σημείωση: Για να ακυρώσετε την ενέργεια που εκτελείτε και να αποκρύψετε τις συμβουλές πλήκτρων, πατήστε το πλήκτρο Alt.

Ένας άλλος τρόπος για να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο και να εργαστείτε με τη προγράμματα που διαθέτουν την Κορδέλα του Office είναι να μετακινήσετε την εστίαση ανάμεσα στις καρτέλες και τις εντολές, έως ότου βρείτε τη δυνατότητα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται ορισμένοι τρόποι για να μετακινήσετε την εστίαση του πληκτρολογίου χωρίς τη χρήση του ποντικιού.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επιλογή της ενεργής καρτέλας της Κορδέλας και ενεργοποίηση των πλήκτρων πρόσβασης.

Alt ή F10. Πατήστε οποιοδήποτε από αυτά τα δύο πλήκτρα και πάλι για να μετακινηθείτε πίσω στο έγγραφο και να ακυρώσετε τα πλήκτρα πρόσβασης.

Μετακίνηση σε άλλη καρτέλα της Κορδέλας.

F10 για να επιλέξετε την ενεργή καρτέλα και έπειτα αριστερό βέλος ή δεξιό βέλος

Ανάπτυξη ή σύμπτυξη της Κορδέλας.

Ctrl+F1

Εμφάνιση του μενού συντόμευσης για το επιλεγμένο στοιχείο.

Shift+F10

Μετακίνηση της εστίασης για να επιλέξετε καθεμία από τις παρακάτω περιοχές του παραθύρου:

 • Ενεργή καρτέλα της κορδέλας

 • Τυχόν ανοικτά παράθυρα εργασιών

 • Γραμμή κατάστασης στο κάτω μέρος του παραθύρου

 • Το έγγραφό σας

F6

Μετακίνηση της εστίασης σε κάθε εντολή στην Κορδέλα, προς τα εμπρός και προς τα πίσω, αντίστοιχα.

Tab ή Shift+Tab

Μετακίνηση κάτω, επάνω, αριστερά ή δεξιά, αντίστοιχα, ανάμεσα στα στοιχεία της Κορδέλας.

Κάτω βέλος, Επάνω βέλος, Αριστερό βέλος ή Δεξιό βέλος

Ενεργοποίηση της επιλεγμένης εντολής ή του στοιχείου ελέγχου στην Κορδέλα.

Πλήκτρο διαστήματος ή Enter

Άνοιγμα του επιλεγμένου μενού ή της συλλογής στην Κορδέλα.

Πλήκτρο διαστήματος ή Enter

Ενεργοποίηση εντολής ή στοιχείου ελέγχου στην Κορδέλα, ώστε να μπορείτε να τροποποιήσετε την τιμή.

Enter

Τέλος τροποποίησης μια τιμής σε ένα στοιχείο ελέγχου της Κορδέλας και μετακίνηση της εστίασης πίσω στο έγγραφο.

Enter

Λήψη Βοήθειας για μια συγκεκριμένη εντολή ή στοιχείο ελέγχου στην Κορδέλα. (Εάν δεν υπάρχει σχετικό θέμα Βοήθειας με την επιλεγμένη εντολή, εμφανίζεται ένα γενικό θέμα Βοήθειας για το πρόγραμμα.)

F1

Γρήγορη αναφορά για το Microsoft Word

Εργασία με έγγραφα και ιστοσελίδες

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Δημιουργία διαστήματος χωρίς διακοπή.

Ctrl+Shift+πλήκτρο διαστήματος

Δημιουργία ενωτικού χωρίς διακοπή.

Ctrl+Shift+ενωτικό

Μορφοποίηση χαρακτήρων με έντονη γραφή.

Ctrl+B

Μορφοποίηση χαρακτήρων με πλάγια γραφή.

Ctrl+I

Μορφοποίηση χαρακτήρων με υπογράμμιση.

Ctrl+U

Μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς κατά μία τιμή.

Ctrl+Shift+<

Αύξηση του μεγέθους γραμματοσειράς κατά μία τιμή.

Ctrl+Shift+>

Μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς κατά 1 στιγμή.

Ctrl+[

Αύξηση του μεγέθους γραμματοσειράς κατά 1 στιγμή.

Ctrl+]

Κατάργηση μορφοποίησης παραγράφου ή χαρακτήρων.

Ctrl+πλήκτρο διαστήματος

Αντιγραφή του επιλεγμένου κειμένου ή αντικειμένου.

Ctrl+C

Αποκοπή του επιλεγμένου κειμένου ή αντικειμένου.

Ctrl+X

Επικόλληση κειμένου ή αντικειμένου.

Ctrl+V

Ειδική επικόλληση

Ctrl+Alt+V

Επικόλληση μόνο μορφοποίησης

Ctrl+Shift+V

Αναίρεση της τελευταίας ενέργειας.

Ctrl+Z

Επανάληψη της τελευταίας ενέργειας.

Ctrl+Y

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Καταμέτρηση λέξεων.

Ctrl+Shift+G

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Δημιουργία νέου εγγράφου.

Ctrl+N

Άνοιγμα ενός εγγράφου.

Ctrl+O

Κλείσιμο ενός εγγράφου.

Ctrl+W

Διαίρεση του παραθύρου του εγγράφου.

Alt+Ctrl+S

Κατάργηση της διαίρεσης του παραθύρου του εγγράφου.

Alt+Shift+C ή Alt+Ctrl+S

Αποθήκευση ενός εγγράφου.

Ctrl+S

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα του παραθύρου εργασιών Περιήγηση (για την αναζήτηση εγγράφου).

Ctrl+F

Επανάληψη εύρεσης (μετά το κλείσιμο του παραθύρου Εύρεση και αντικατάσταση).

Alt+Ctrl+Y

Αντικατάσταση κειμένου, ειδικής μορφοποίησης και ειδικών στοιχείων.

Ctrl+H

Μετάβαση σε σελίδα, σελιδοδείκτη, υποσημείωση, πίνακα, σχόλιο, γραφικό ή άλλη θέση.

Ctrl+G

Εναλλαγή μεταξύ των τελευταίων τεσσάρων θέσεων που επεξεργαστήκατε.

Alt+Ctrl+Z

Άνοιγμα λίστας με επιλογές περιήγησης. Πατήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε μια επιλογή και, στη συνέχεια,πατήστε το πλήκτρο Enter για να κάνετε περιήγηση μέσα σε ένα έγγραφο με χρήση της επιλεγμένης επιλογής.

Alt+Ctrl+Home

Μετακίνηση στο προηγούμενο αντικείμενο αναζήτησης (έχει οριστεί στις επιλογές αναζήτησης).

Ctrl+Page Up

Μετακίνηση στο επόμενο αντικείμενο αναζήτησης (έχει οριστεί στις επιλογές αναζήτησης).

Ctrl+Page Down

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετάβαση στην προβολή "Διάταξη εκτύπωσης".

Alt+Ctrl+P

Μετάβαση στην προβολή "Διάρθρωση".

Alt+Ctrl+O

Μετάβαση στην "Πρόχειρη" προβολή.

Alt+Ctrl+N

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Προβιβασμός μιας παραγράφου.

Alt+Shift+Αριστερό βέλος

Υποβιβασμός μιας παραγράφου.

Alt+Shift+Δεξιό βέλος

Υποβιβασμός σε σώμα κειμένου.

Ctrl+Shift+N

Μετακίνηση των επιλεγμένων παραγράφων προς τα επάνω.

Alt+Shift+Επάνω βέλος

Μετακίνηση των επιλεγμένων παραγράφων προς τα κάτω.

Alt+Shift+Κάτω βέλος

Ανάπτυξη κειμένου κάτω από μια επικεφαλίδα.

Alt+Shift+σύμβολο συν

Σύμπτυξη κειμένου κάτω από μια επικεφαλίδα.

Alt+Shift+Σύμβολο πλην

Ανάπτυξη ή σύμπτυξη όλου του κειμένου ή των επικεφαλίδων.

Alt+Shift+A

Απόκρυψη ή εμφάνιση της μορφοποίησης χαρακτήρων.

Το πλήκτρο της καθέτου (/) στο αριθμητικό πληκτρολόγιο

Εμφάνιση της πρώτης γραμμής του σώματος κειμένου ή ολόκληρου του σώματος κειμένου.

Alt+Shift+L

Εμφάνιση όλων των επικεφαλίδων με το στυλ "Επικεφαλίδα 1".

Alt+Shift+1

Εμφάνιση όλων των επικεφαλίδων έως την Επικεφαλίδα χ.

Alt+Shift+n

Εισαγωγή χαρακτήρα tab.

Ctrl+Tab

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εκτύπωση ενός εγγράφου.

Ctrl+P

Μετάβαση σε προεπισκόπηση εκτύπωσης.

Alt+Ctrl+I

Μετακίνηση μέσα στη σελίδα προεπισκόπησης κατά τη μεγέθυνση.

Πλήκτρα βέλους

Μετακίνηση κατά μία σελίδα προεπισκόπησης κατά τη σμίκρυνση.

Page Up ή Page Down

Μετακίνηση στην πρώτη σελίδα προεπισκόπησης κατά τη σμίκρυνση.

Ctrl+Home

Μετακίνηση στην τελευταία σελίδα προεπισκόπησης κατά τη σμίκρυνση.

Ctrl+End

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εισαγωγή σχολίου.

Alt+Ctrl+M

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της παρακολούθησης αλλαγών.

Ctrl+Shift+E

Κλείσιμο του παραθύρου αναθεώρησης εάν είναι ανοικτό.

Alt+Shift+C

Σημείωση: Ορισμένα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης ενδέχεται να μην είναι συμβατά με την προβολή "Ανάγνωση πλήρους οθόνης".

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετάβαση στην αρχή του εγγράφου.

Home

Μετάβαση στο τέλος του εγγράφου.

End

Μετάβαση στη σελίδα χ.

n, Enter

Έξοδος από την προβολή διάταξης ανάγνωσης.

Esc

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Σήμανση μιας καταχώρησης πίνακα περιεχομένων.

Alt+Shift+O

Σήμανση μιας καταχώρησης σε πίνακα αναφορών νομολογίας (παραπομπή).

Alt+Shift+I

Ενεργοποιήστε επιλογές αναφοράς

Alt + Shift + F12, ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Σήμανση μιας καταχώρησης ευρετηρίου.

Alt+Shift+X

Εισαγωγή υποσημείωσης.

Alt+Ctrl+F

Εισαγωγή σημείωσης τέλους.

Alt+Ctrl+D

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης.

Ctrl+K

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα.

Alt+Αριστερό βέλος

Μετάβαση στην επόμενη σελίδα.

Alt+Δεξιό βέλος

Ανανέωση.

F9

Επεξεργασία και μετακίνηση κειμένου και γραφικών

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Διαγραφή ενός χαρακτήρα προς τα αριστερά.

BACKSPACE

Διαγραφή μίας λέξης προς τα αριστερά.

Ctrl+Backspace

Διαγραφή ενός χαρακτήρα προς τα δεξιά.

DELETE

Διαγραφή μίας λέξης προς τα δεξιά.

Ctrl+Delete

Αποκοπή του επιλεγμένου κειμένου στο Πρόχειρο του Office.

Ctrl+X

Αναίρεση της τελευταίας ενέργειας.

Ctrl+Z

Αποκοπή στο Συλλέκτη.

Ctrl+F3

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα του Προχείρου του Office

Πατήστε τα πλήκτρα ALT+H για να μετακινηθείτε στην Κεντρική καρτέλα και, στη συνέχεια, πατήστε τα πλήκτρα F, O.

Αντιγραφή επιλεγμένου κειμένου ή γραφικών στο Πρόχειρο του Office.

Ctrl+C

Αποκοπή επιλεγμένου κειμένου ή γραφικών στο Πρόχειρο του Office.

Ctrl+X

Επικόλληση της πιο πρόσφατης προσθήκης ή επικολλημένου στοιχείου από το Πρόχειρο του Office.

Ctrl+V

Μετακίνηση κειμένου ή γραφικών μία φορά.

F2 (στη συνέχεια, μετακινήστε το δρομέα και πατήστε το πλήκτρο Enter)

Αντιγραφή κειμένου ή γραφικών μία φορά.

Shift+F2 (στη συνέχεια, μετακινήστε το δρομέα και πατήστε το πλήκτρο Enter)

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Δημιουργία νέου μπλοκ δόμησης, έχοντας επιλέξει κείμενο ή ένα αντικείμενο.

Alt+F3

Εμφάνιση του μενού συντόμευσης που σχετίζεται με ένα επιλεγμένο μπλοκ δόμησης — για παράδειγμα ένα γραφικό SmartArt .

Shift+F10

Αποκοπή στο Συλλέκτη.

Ctrl+F3

Επικόλληση των περιεχομένων του Συλλέκτη.

Ctrl+Shift+F3

Αντιγραφή της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου που χρησιμοποιήθηκε στην προηγούμενη ενότητα του εγγράφου.

Alt+Shift+R

Για να εισαγάγετε

Πατήστε

Ένα πεδίο

Ctrl+F9

Μια αλλαγή γραμμής

Shift+Enter

Μια αλλαγή σελίδας

Ctrl+Enter

Μια αλλαγή στήλης

Ctrl+Shift+Enter

Μια μεγάλη παύλα

Alt+Ctrl+σύμβολο μείον

Μια παύλα

Ctrl+σύμβολο μείον

Ένα προαιρετικό ενωτικό

Ctrl+Ενωτικό

Ένα ενωτικό χωρίς διακοπή

Ctrl+Shift+Ενωτικό

Ένα διάστημα χωρίς διακοπή

Ctrl+Shift+Πλήκτρο διαστήματος

Το σύμβολο πνευματικών δικαιωμάτων

Alt+Ctrl+C

Το σύμβολο για το σήμα κατατεθέν

Alt+Ctrl+R

Το σύμβολο για το εμπορικό σήμα

Alt+Ctrl+T

Αποσιωπητικά

Alt+Ctrl+Τελεία

Ένα μονό αριστερό εισαγωγικό (ανοίγματος)

Ctrl+` (μονό εισαγωγικό), ` (μονό εισαγωγικό)

Ένα μονό δεξιό εισαγωγικό (κλεισίματος)

Ctrl+' (μονό εισαγωγικό), ' (μονό εισαγωγικό)

Διπλά δεξιά εισαγωγικά (ανοίγματος)

Ctrl+` (μονό εισαγωγικό), Shift+' (μονό εισαγωγικό)

Διπλά αριστερά εισαγωγικά (κλεισίματος)

Ctrl+' (μονό εισαγωγικό), Shift+' (μονό εισαγωγικό)

Μια καταχώρηση Αυτόματου κειμένου

Enter (αφού πληκτρολογήσετε τους πρώτους χαρακτήρες του ονόματος της καταχώρησης Αυτόματου κειμένου και εμφανιστεί η συμβουλή οθόνης)

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εισαγωγή χαρακτήρα Unicode για τον καθορισμένο κωδικό χαρακτήρα Unicode (δεκαεξαδικό). Για παράδειγμα, για να εισαγάγετε το σύμβολο του ευρώ ( Σύμβολο ευρώ ), πληκτρολογήστε 20AC και, στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Alt και πατήστε το πλήκτρο X.

Ο κωδικός χαρακτήρα, Alt+X

Εύρεση του κωδικού του χαρακτήρα Unicode για τον επιλεγμένο χαρακτήρα

Alt+X

Εισαγωγή του χαρακτήρα ANSI για τον καθορισμένο κωδικό χαρακτήρα ANSI (δεκαδικό). Για παράδειγμα, για να εισαγάγετε το σύμβολο του ευρώ, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Alt και πληκτρολογήστε τον αριθμό 0128 στο αριθμητικό πληκτρολόγιο.

Alt+κωδικός χαρακτήρα (στο αριθμητικό πληκτρολόγιο)

Επιλέξτε το κείμενο κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Shift και χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους για να μετακινήσετε το δρομέα.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Ενεργοποίηση της λειτουργίας επέκτασης.

F8

Επιλογή του πλησιέστερου χαρακτήρα.

F8 και μετά αριστερό ή δεξιό βέλος

Αύξηση του μεγέθους μιας επιλογής.

F8 (πατήστε μία φορά για να επιλέξετε μια λέξη, δύο φορές για να επιλέξετε μια πρόταση κ.ο.κ.)

Μείωση του μεγέθους μιας επιλογής.

Shift+F8

Απενεργοποίηση της λειτουργίας επέκτασης.

Esc

Επέκταση μιας επιλογής κατά ένα χαρακτήρα προς τα δεξιά.

Shift+Δεξιό βέλος

Επέκταση μιας επιλογής κατά ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά.

Shift+Αριστερό βέλος

Επέκταση μιας επιλογής έως το τέλος μιας λέξης.

Ctrl+Shift+Δεξιό βέλος

Επέκταση μιας επιλογής έως την αρχή μιας λέξης.

Ctrl+Shift+Αριστερό βέλος

Επέκταση μιας επιλογής έως το τέλος μιας γραμμής.

Shift+End

Επέκταση μιας επιλογής έως την αρχή μιας γραμμής.

Shift+Home

Επέκταση μιας επιλογής κατά μία γραμμή προς τα κάτω.

Shift+Κάτω βέλος

Επέκταση μιας επιλογής κατά μία γραμμή προς τα επάνω.

Shift+Επάνω βέλος

Επέκταση μιας επιλογής έως το τέλος μιας παραγράφου.

Ctrl+Shift+Κάτω βέλος

Επέκταση μιας επιλογής έως την αρχή μιας παραγράφου.

Ctrl+Shift+Επάνω βέλος

Επέκταση μιας επιλογής κατά μία οθόνη προς τα κάτω.

Shift+Page Down

Επέκταση μιας επιλογής κατά μία οθόνη προς τα επάνω.

Shift+Page Up

Επέκταση μιας επιλογής έως την αρχή ενός εγγράφου.

Ctrl+Shift+Home

Επέκταση μιας επιλογής έως το τέλος ενός εγγράφου.

Ctrl+Shift+End

Επέκταση μιας επιλογής έως το τέλος ενός παραθύρου.

Alt+Ctrl+Shift+Page Down

Επέκταση μιας επιλογής για τη συμπερίληψη ολόκληρου του εγγράφου.

Ctrl+A

Επιλογή ενός κατακόρυφου μπλοκ κειμένου.

Ctrl+Shift+F8 και, στη συνέχεια, χρήση των πλήκτρων βέλους. Για ακύρωση της λειτουργίας επιλογής, πατήστε το πλήκτρο Esc.

Επέκταση μιας επιλογής έως μια συγκεκριμένη θέση σε ένα έγγραφο.

F8+πλήκτρα βέλους. Για ακύρωση της λειτουργίας επιλογής, πατήστε το πλήκτρο Esc

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επιλογή των περιεχομένων του επόμενου κελιού.

Tab

Επιλογή των περιεχομένων του προηγούμενου κελιού.

Shift+Tab

Επέκταση μιας επιλογής στα γειτονικά κελιά.

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift και πατήστε επανειλημμένα ένα πλήκτρο βέλους

Επιλογή μιας στήλης.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για μετακίνηση στο πρώτο ή το τελευταίο κελί της στήλης και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

 • Πατήστε Shift+Alt+Page Down για να επιλέξετε τη στήλη από επάνω προς τα κάτω.

 • Πατήστε Shift+Alt+Page Up για να επιλέξετε τη στήλη από κάτω προς επάνω.

Επέκταση μια επιλογής (ή μπλοκ).

Ctrl+Shift+F8 και, στη συνέχεια, χρήση των πλήκτρων βέλους. Για ακύρωση της λειτουργίας επιλογής, πατήστε το πλήκτρο Esc.

Επιλογή ολόκληρου πίνακα.

Alt+5 στο αριθμητικό πληκτρολόγιο (με απενεργοποιημένο το πλήκτρο NUM LOCK)

Για μετακίνηση

Πατήστε

Κατά ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά

Αριστερό βέλος

Κατά ένα χαρακτήρα προς τα δεξιά

Δεξιό βέλος

Κατά μία λέξη προς τα αριστερά

Ctrl+αριστερό βέλος

Κατά μία λέξη προς τα δεξιά

Ctrl+δεξιό βέλος

Κατά μία παράγραφο προς τα επάνω

Ctrl+επάνω βέλος

Κατά μία παράγραφο προς τα κάτω

CTRL+κάτω βέλος

Κατά ένα κελί προς τα αριστερά (σε έναν πίνακα)

Shift+Tab

Κατά ένα κελί προς τα δεξιά (σε έναν πίνακα)

Tab

Μία γραμμή προς τα επάνω

Επάνω βέλος

Μία γραμμή προς τα κάτω

Κάτω βέλος

Στο τέλος της γραμμής

End

Στην αρχή της γραμμής

Home

Στην κορυφή του παραθύρου

Alt+Ctrl+Page Up

Στο τέλος του παραθύρου

Alt+Ctrl+Page Down

Κατά μία οθόνη προς τα επάνω (κύλιση)

Page Up

Κατά μία οθόνη προς τα κάτω (κύλιση)

Page Down

Στην κορυφή της επόμενης σελίδας

Ctrl+Page Down

Στην κορυφή της προηγούμενης σελίδας

Ctrl+Page Up

Στο τέλος ενός εγγράφου

Ctrl+End

Στην αρχή ενός εγγράφου

Ctrl+Home

Σε μια προηγούμενη αναθεώρηση

Shift+F5

Μετά το άνοιγμα του εγγράφου, στη θέση όπου εργαζόσαστε κατά το τελευταίο κλείσιμο του εγγράφου

Shift+F5

Για μετακίνηση

Πατήστε

Στο επόμενο κελί σε μια γραμμή

Tab

Στο προηγούμενο κελί σε μια γραμμή

Shift+Tab

Στο πρώτο κελί σε μια γραμμή

Alt+Home

Στο τελευταίο κελί σε μια γραμμή

Alt+End

Στο πρώτο κελί σε μια στήλη

Alt+Page Up

Στο τελευταίο κελί σε μια στήλη

Alt+Page Down

Στην προηγούμενη γραμμή

Επάνω βέλος

Στην επόμενη γραμμή

Κάτω βέλος

Γραμμή επάνω

Alt+Shift+Επάνω βέλος

Γραμμή κάτω

Alt+Shift+Κάτω βέλος

Για να εισαγάγετε

Πατήστε

Νέες παραγράφους σε ένα κελί

Enter

Χαρακτήρες tab σε ένα κελί

Ctrl+Tab

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της αντικατάστασης έτσι ώστε να μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία αντικατάστασης πατώντας το πλήκτρο INSERT, κάντε τα εξής:

 1. Πατήστε τα πλήκτρα Alt+F, T για να ανοίξει το στοιχείο Επιλογές Word.

 2. Πατήστε το πλήκτρο A για να επιλέξετε ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab.

 3. Πατήστε Alt+O για να μετακινηθείτε στο πλαίσιο ελέγχου Χρήση του πλήκτρου Insert για τον έλεγχο της λειτουργίας αντικατάστασης.

 4. Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αντικατάστασης, πατήστε το πλήκτρο INSERT.

Μορφοποίηση χαρακτήρων και παραγράφων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Αντιγραφή μορφοποίησης από κείμενο.

Ctrl+Shift+C

Εφαρμογή αντιγραμμένης μορφοποίησης σε κείμενο.

Ctrl+Shift+V

Σημείωση: Οι παρακάτω συντομεύσεις πληκτρολογίου δεν λειτουργούν σε λειτουργία Ανάγνωσης πλήρους οθόνης.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Γραμματοσειρά για να αλλάξετε τη γραμματοσειρά.

Ctrl+Shift+F

Αύξηση του μεγέθους της γραμματοσειράς.

Ctrl+Shift+>

Μείωση του μεγέθους της γραμματοσειράς.

Ctrl+Shift+<

Αύξηση του μεγέθους γραμματοσειράς κατά 1 στιγμή.

Ctrl+]

Μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς κατά 1 στιγμή.

Ctrl+[

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Γραμματοσειρά για να αλλάξετε τη μορφοποίηση των χαρακτήρων.

Ctrl+D

Αλλαγή πεζών-κεφαλαίων γραμμάτων.

Shift+F3

Μορφοποίηση όλων των γραμμάτων ως κεφαλαίων.

Ctrl+Shift+A

Εφαρμογή μορφοποίησης έντονης γραφής.

Ctrl+B

Εφαρμογή υπογράμμισης.

Ctrl+U

Υπογράμμιση λέξεων αλλά όχι διαστημάτων.

Ctrl+Shift+W

Διπλή υπογράμμιση κειμένου.

Ctrl+Shift+D

Εφαρμογή της μορφοποίησης κρυφού κειμένου.

Ctrl+Shift+H

Εφαρμογή μορφοποίησης πλάγιας γραφής.

Ctrl+I

Μορφοποίηση χαρακτήρων ως μικρών κεφαλαίων.

Ctrl+Shift+K

Εφαρμογή μορφοποίησης δείκτη (αυτόματα διαστήματα).

Ctrl+Σύμβολο ισότητας

Εφαρμογή μορφοποίησης εκθέτη (αυτόματα διαστήματα).

Ctrl+Shift+σύμβολο συν

Κατάργηση μη αυτόματης μορφοποίησης χαρακτήρων.

Ctrl+Πλήκτρο διαστήματος

Αλλαγή της επιλογής στη γραμματοσειρά "Σύμβολο".

Ctrl+Shift+Q

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εμφάνιση μη εκτυπώσιμων χαρακτήρων.

Ctrl+Shift+* (ο αστερίσκος στο αριθμητικό πληκτρολόγιο δεν λειτουργεί)

Αναθεώρηση μορφοποίησης κειμένου.

Shift+F1 (στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κείμενο με τη μορφοποίηση την οποία θέλετε να αναθεωρήσετε)

Αντιγραφή μορφοποιήσεων.

Ctrl+Shift+C

Επικόλληση μορφοποιήσεων.

Ctrl+Shift+V

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Γραμμές μονού διάστιχου.

Ctrl+1

Γραμμές διπλού διάστιχου.

Ctrl+2

Ορισμός διάστιχου ενάμισι διαστήματος.

Ctrl+5

Προσθήκη ή κατάργηση μονού διαστήματος πριν από μια παράγραφο.

Ctrl+0 (μηδέν)

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εναλλαγή στοίχισης μιας παραγράφου μεταξύ "Στοίχισης στο κέντρο" και "Αριστερά".

Ctrl+E

Εναλλαγή στοίχισης μιας παραγράφου μεταξύ "Πλήρους στοίχισης" και "Αριστερά".

Ctrl+J

Εναλλαγή στοίχισης μιας παραγράφου μεταξύ "Δεξιά" και "Αριστερά".

Ctrl+R

Στοίχιση παραγράφου στα αριστερά.

Ctrl+L

Εσοχή παραγράφου από τα αριστερά.

Ctrl+M

Κατάργηση εσοχής παραγράφου από τα αριστερά.

Ctrl+Shift+M

Δημιουργία εσοχής πρώτης γραμμής.

Ctrl+T

Μείωση μιας εσοχής πρώτης γραμμής.

Ctrl+Shift+T

Κατάργηση μορφοποίησης παραγράφου.

Ctrl+Q

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα του παραθύρου εργασιών Εφαρμογή στυλ.

Ctrl+Shift+S

Άνοιγμα του παραθύρου εργασιών Στυλ.

Alt+Ctrl+Shift+S

Έναρξη Αυτόματης Μορφοποίησης.

Alt+Ctrl+K

Εφαρμογή του Βασικού στυλ.

Ctrl+Shift+N

Εφαρμογή του στυλ "Επικεφαλίδα 1".

Alt+Ctrl+1

Εφαρμογή του στυλ "Επικεφαλίδα 2".

Alt+Ctrl+2

Εφαρμογή του στυλ "Επικεφαλίδα 3".

Alt+Ctrl+3

Κλείσιμο του παραθύρου εργασιών "Στυλ"

 1. Εάν το παράθυρο εργασιών Στυλ δεν είναι επιλεγμένο, πατήστε το πλήκτρο F6 για να το επιλέξετε.

 2. Πατήστε Ctrl+Πλήκτρο διαστήματος

 3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε το κουμπί Κλείσιμο και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Εισαγωγή και επεξεργασία αντικειμένων

 1. Πατήστε τα πλήκτρα Alt, N, J και στη συνέχεια, το πλήκτρο J για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Αντικείμενο.

 2. Κάντε ένα από τα εξής.

  • Πατήστε το Κάτω βέλος για να επιλέξετε έναν τύπο αντικειμένου και στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter για να δημιουργήσετε το αντικείμενο.

  • Πατήστε τα πλήκτρα Ctrl+Tab για να μεταβείτε στην καρτέλα Δημιουργία από αρχείο, πατήστε το πλήκτρο Tab και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το όνομα του αρχείου του αντικειμένου που θέλετε να εισαγάγετε ή κάντε αναζήτηση για το αρχείο.

 1. Με το δρομέα τοποθετημένο στα αριστερά του αντικειμένου στο έγγραφό σας, επιλέξτε το αντικείμενο πατώντας τα πλήκτρα Shift+Δεξιό βέλος.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+F10.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab για να μεταβείτε στο στοιχείο Όνομα αντικειμένου, πατήστε το πλήκτρο Enter και, στη συνέχεια, πατήστε πάλι το πλήκτρο Enter.

 1. Πατήστε και αφήστε τα πλήκτρα Alt, N και στη συνέχεια, το πλήκτρο M για να επιλέξετε το στοιχείο SmartArt.

 2. Πατήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε τον τύπο του γραφικού που θέλετε.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab και μετά πατήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε το γραφικό που θέλετε να εισαγάγετε.

 4. Πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 1. Πατήστε και αφήστε τα πλήκτρα Alt, N, και στη συνέχεια, το πλήκτρο W για να επιλέξετε το στοιχείο WordArt.

 2. Πατήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε το στυλ WordArt που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 3. Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Esc για να επιλέξετε το αντικείμενο WordArt και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινήσετε το αντικείμενο.

 5. Πατήστε πάλι το πλήκτρο Esc, για να επιστρέψετε στο έγγραφο.

Συγχώνευση αλληλογραφίας και πεδία

Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε τις συντομεύσεις πληκτρολογίου πρέπει να βρίσκεστε στην καρτέλα Στοιχεία αλληλογραφίας.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Προεπισκόπηση μιας συγχώνευσης αλληλογραφίας.

Alt+Shift+K

Συγχώνευση ενός εγγράφου.

Alt+Shift+N

Εκτύπωση του συγχωνευμένου εγγράφου.

Alt+Shift+M

Επεξεργασία ενός εγγράφου δεδομένων συγχώνευσης αλληλογραφίας.

Alt+Shift+E

Εισαγωγή ενός πεδίου συγχώνευσης.

Alt+Shift+F

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εισαγωγή ενός πεδίου DATE.

Alt+Shift+D

Εισαγωγή ενός πεδίου LISTNUM.

Alt+Ctrl+L

Εισαγωγή ενός πεδίου PAGE.

Alt+Shift+P

Εισαγωγή ενός πεδίου TIME.

Alt+Shift+T

Εισαγωγή ενός κενού πεδίου.

Ctrl+F9

Ενημέρωση συνδεδεμένων πληροφοριών σε ένα έγγραφο προέλευσης του Microsoft Word.

Ctrl+Shift+F7

Ενημέρωση επιλεγμένων πεδίων.

F9

Κατάργηση σύνδεσης ενός πεδίου.

Ctrl+Shift+F9

Εναλλαγή μεταξύ ενός επιλεγμένου κώδικα πεδίου και του αποτελέσματός του.

Shift+F9

Εναλλαγή μεταξύ όλων των κωδίκων πεδίων και των αποτελεσμάτων τους.

Alt+F9

Εκτέλεση GOTOBUTTON ή MACROBUTTON από το πεδίο που εμφανίζει τα αποτελέσματα του πεδίου.

Alt+Shift+F9

Μετάβαση στο επόμενο πεδίο.

F11

Μετάβαση στο προηγούμενο πεδίο.

Shift+F11

Κλείδωμα ενός πεδίου.

Ctrl+F11

Κατάργηση κλειδώματος ενός πεδίου.

Ctrl+Shift+F11

Γραμμή γλώσσας

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εναλλαγή μεταξύ των γλωσσών ή των διατάξεων πληκτρολογίου.

Αριστερό Alt+Shift

Εμφάνιση λίστας με τις εναλλακτικές επιλογές διόρθωσης.

Εικόνα κουμπιού +C

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση χειρογράφου.

Εικόνα κουμπιού

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Επεξεργασίας μεθόδου εισόδου (Input Method Editor - IME) Ιαπωνικών σε πληκτρολόγιο 101.

ALT+~

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση IME Κορεατικών σε πληκτρολόγιο 101.

Δεξιό Alt

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση IME Κινεζικών σε πληκτρολόγιο 101.

Ctrl+πλήκτρο διαστήματος

Συμβουλές

 • Μπορείτε να επιλέξετε το συνδυασμό πλήκτρων για την εναλλαγή μεταξύ των γλωσσών ή των διατάξεων πληκτρολογίου στο παράθυρο διαλόγου Σύνθετες ρυθμίσεις πλήκτρων. Για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Σύνθετες ρυθμίσεις πλήκτρων, κάντε δεξί κλικ στη γραμμή Γλώσσα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Ρυθμίσεις. Στην περιοχή Προτιμήσεις, κάντε κλικ στο στοιχείο Ρυθμίσεις πλήκτρων.

 • Στα περισσότερα πληκτρολόγια το πλήκτρο λογότυπου των Windows Εικόνα κουμπιού βρίσκεται στην κάτω σειρά των πλήκτρων.

Αναφορά πλήκτρων λειτουργιών

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Λήψη Βοήθειας ή επίσκεψη στο Microsoft Office.com.

F1

Μετακίνηση κειμένου ή γραφικών.

F2

Επανάληψη της τελευταίας ενέργειας.

F4

Επιλογή της εντολής Μετάβαση σε (Κεντρική καρτέλα).

F5

Μετάβαση στο επόμενο τμήμα παραθύρου ή πλαίσιο.

F6

Επιλογή της εντολής Ορθογραφικός έλεγχος (καρτέλα Αναθεώρηση).

F7

Επέκταση μιας επιλογής.

F8

Ενημέρωση των επιλεγμένων πεδίων.

F9

Εμφάνιση συμβουλών πλήκτρων συντόμευσης.

F10

Μετάβαση στο επόμενο πεδίο.

F11

Επιλογή της εντολής Αποθήκευση ως.

F12

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Έναρξη σχετικής Βοήθειας ή εμφάνιση της μορφοποίησης.

Shift+F1

Αντιγραφή κειμένου.

Shift+F2

Αλλαγή πεζών-κεφαλαίων γραμμάτων.

Shift+F3

Επανάληψη μιας ενέργειας Εύρεση ή Μετάβαση σε.

Shift+F4

Μετάβαση στην τελευταία αλλαγή.

Shift+F5

Μετάβαση στο προηγούμενο τμήμα παραθύρου ή πλαίσιο (μετά το πάτημα του πλήκτρου F6).

Shift+F6

Επιλογή της εντολής Θησαυρός (καρτέλα Αναθεώρηση, ομάδα Γλωσσικός έλεγχος).

Shift+F7

Μείωση του μεγέθους μιας επιλογής.

Shift+F8

Εναλλαγή μεταξύ ενός κώδικα πεδίου και του αποτελέσματός του.

Shift+F9

Εμφάνιση ενός μενού συντόμευσης.

Shift+F10

Μετάβαση στο προηγούμενο πεδίο.

Shift+F11

Επιλογή της εντολής Αποθήκευση.

Shift+F12

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Ανάπτυξη ή σύμπτυξη της Κορδέλας.

Ctrl+F1

Επιλογή της εντολής Προεπισκόπηση εκτύπωσης.

Ctrl+F2

Αποκοπή στο Συλλέκτη.

Ctrl+F3

Κλείσιμο του παραθύρου.

Ctrl+F4

Μετάβαση στο επόμενο παράθυρο.

Ctrl+F6

Εισαγωγή ενός κενού πεδίου.

Ctrl+F9

Μεγιστοποίηση του παραθύρου του εγγράφου.

Ctrl+F10

Κλείδωμα ενός πεδίου.

Ctrl+F11

Επιλογή της εντολής Άνοιγμα.

Ctrl+F12

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εισαγωγή των περιεχομένων του Συλλέκτη.

Ctrl+Shift+F3

Επεξεργασία ενός σελιδοδείκτη.

Ctrl+Shift+F5

Μετάβαση στο προηγούμενο παράθυρο.

Ctrl+Shift+F6

Ενημέρωση συνδεδεμένων πληροφοριών σε ένα έγγραφο προέλευσης του Word 2010.

Ctrl+Shift+F7

Επέκταση μιας επιλογής ή μπλοκ.

Ctrl+Shift+F8 και μετά ένα πλήκτρο βέλους

Κατάργηση σύνδεσης ενός πεδίου.

Ctrl+Shift+F9

Κατάργηση κλειδώματος ενός πεδίου.

Ctrl+Shift+F11

Επιλογή της εντολής Εκτύπωση.

Ctrl+Shift+F12

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετάβαση στο επόμενο πεδίο.

Alt+F1

Δημιουργία ενός νέου Μπλοκ δόμησης.

Alt+F3

Έξοδος από το Word 2010.

Alt+F4

Επαναφορά του μεγέθους του παραθύρου του προγράμματος.

Alt+F5

Μετακίνηση από ένα ανοιχτό παράθυρο διαλόγου πίσω στο έγγραφο, για παράθυρα διαλόγου που υποστηρίζουν αυτή τη συμπεριφορά.

Alt+F6

Εύρεση του επόμενου ορθογραφικού ή γραμματικού λάθους.

Alt+F7

Εκτέλεση μακροεντολής.

Alt+F8

Εναλλαγή μεταξύ όλων των κωδίκων πεδίων και των αποτελεσμάτων τους.

Alt+F9

Εμφάνιση του παραθύρου εργασιών Επιλογή και αναγνωσιμότητα.

Alt+F10

Εμφάνιση κώδικα της Microsoft Visual Basic.

Alt+F11

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετάβαση στο προηγούμενο πεδίο.

Alt+Shift+F1

Επιλογή της εντολής Αποθήκευση.

Alt+Shift+F2

Εμφάνιση του παραθύρου εργασιών Έρευνα.

Alt+Shift+F7

Εκτέλεση GOTOBUTTON ή MACROBUTTON από το πεδίο που εμφανίζει τα αποτελέσματα του πεδίου.

Alt+Shift+F9

Εμφάνιση μενού ή μηνύματος για μια διαθέσιμη ενέργεια.

Alt+Shift+F10

Επιλογή του κουμπιού Πίνακας περιεχομένων στο κοντέινερ "Πίνακας περιεχομένων" όταν το κοντέινερ είναι ενεργό.

Alt+Shift+F12

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εμφάνιση πληροφοριών συστήματος της Microsoft.

Ctrl+Alt+F1

Επιλογή της εντολής Άνοιγμα.

Ctrl+Alt+F2

Δείτε επίσης

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Word χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×