Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office
Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Microsoft Teams

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Microsoft Teams

Πολλοί χρήστες πιστεύουν ότι χρησιμοποιώντας ένα εξωτερικό πληκτρολόγιο με συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Microsoft Teams σε Windows μπορούν να εργάζονται πιο αποτελεσματικά. Για χρήστες με προβλήματα κινητικότητας ή όρασης, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου είναι ενδεχομένως πιο εύκολες από τη χρήση της οθόνης αφής και αποτελούν μια σημαντική εναλλακτική λύση στη χρήση του ποντικιού. Στο παρόν άρθρο παρατίθενται οι συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Microsoft Teams σε Windows ή για την εφαρμογή Web με χρήση πληκτρολογίου υπολογιστή.

Σημειώσεις: 

  • Οι συντομεύσεις σε αυτό το θέμα αναφέρονται στη διάταξη πληκτρολογίου Η.Π.Α. Τα πλήκτρα για άλλες διατάξεις ενδέχεται να μην αντιστοιχούν απόλυτα στα πλήκτρα του πληκτρολογίου Η.Π.Α.

  • Εάν για μια συντόμευση απαιτείται να πατήσετε δύο ή περισσότερα πλήκτρα ταυτόχρονα, αυτό το θέμα διαχωρίζει τα πλήκτρα με ένα σύμβολο συν (+). Εάν πρέπει να πατήσετε ένα πλήκτρο αμέσως μετά από ένα άλλο, τα πλήκτρα διαχωρίζονται με κόμμα (,).

  • Μπορείτε εύκολα να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα συντομεύσεων πληκτρολογίου μέσα από Microsoft Teams. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + E για να μεταβείτε στο πεδίο αναζήτησης , πληκτρολογήστε /Keysκαι, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

Σε αυτό το θέμα

Γενικά

Για να κάνετε το εξής

Στην εφαρμογή υπολογιστή, πατήστε το πλήκτρο

Στην εφαρμογή Web, πατήστε το πλήκτρο

Εμφάνιση συντομεύσεων πληκτρολογίου

Ο συνδυασμός CTRL+τελεία (.)

Ο συνδυασμός CTRL+τελεία (.)

Μετάβαση στο πεδίο Αναζήτηση

Ctrl+E

Ctrl+E

Εμφάνιση εντολών

CTRL + κάθετο (/)

CTRL + κάθετο (/)

Μετάβαση

Ctrl+G

Ctrl+Shift+G

Έναρξη νέας συνομιλίας

Ctrl+N

Left Alt + N

Άνοιγμα του μενού Ρυθμίσεις

Ctrl + κόμμα (,)

Ctrl + κόμμα (,)

Άνοιγμα του μενού Βοήθεια

F1

Ctrl+F1

Κλείσιμο

Esc

Esc

Μεγέθυνση

CTRL + σύμβολο ίσον (=)

Καμία συντόμευση

Σμίκρυνση

CTRL + σύμβολο πλην (-)

Καμία συντόμευση

Κλήση της Cortana

Αριστερό ALT + C

Αριστερό ALT + C

Περιήγηση

Για να κάνετε το εξής

Στην εφαρμογή υπολογιστή, πατήστε το πλήκτρο

Στην εφαρμογή Web, πατήστε το πλήκτρο

Άνοιγμα του στοιχείου Δραστηριότητα

Ctrl+1

Ctrl+Shift+1

Άνοιγμα του στοιχείου Συνομιλία

Ctrl+2

Ctrl+Shift+2

Άνοιγμα του στοιχείου Ομάδες

Ctrl+3

Ctrl+Shift+3

Άνοιγμα ημερολογίου

Ctrl+4

Ctrl+Shift+4

Άνοιγμα του στοιχείου Κλήσεις

Ctrl+5

Ctrl+Shift+5

Άνοιγμα του στοιχείου Αρχεία

Ctrl+6

Ctrl+Shift+6

Μετάβαση στο προηγούμενο στοιχείο της λίστας

Αριστερό πλήκτρο ALT + πλήκτρο επάνω βέλους

Αριστερό πλήκτρο ALT + πλήκτρο επάνω βέλους

Μετάβαση στο επόμενο στοιχείο της λίστας

Αριστερό ALT + πλήκτρο κάτω βέλους

Αριστερό ALT + πλήκτρο κάτω βέλους

Μετακίνηση επιλεγμένης ομάδας προς τα πάνω

Ctrl + Shift + πλήκτρο επάνω βέλους

Καμία συντόμευση

Μετακίνηση επιλεγμένης ομάδας προς τα κάτω

Ctrl + Shift + πλήκτρο κάτω βέλους

Καμία συντόμευση

Μετάβαση στην προηγούμενη ενότητα

Ctrl+Shift+F6

Ctrl+Shift+F6

Μετάβαση στην επόμενη ενότητα

Ctrl+F6

Ctrl+F6

Μηνύματα

Για να κάνετε τα εξής

Στην εφαρμογή υπολογιστή, πατήστε το πλήκτρο

Στην εφαρμογή Web, πατήστε το πλήκτρο

Μετάβαση στο πλαίσιο σύνταξης

C

C

Ανάπτυξη πλαισίου σύνταξης

Ctrl+Shift+X

Ctrl+Shift+X

Αποστολή (ανεπτυγμένο πλαίσιο σύνταξης)

Ctrl+Enter

Ctrl+Enter

Επισύναψη αρχείου

Ctrl+O

Ctrl+Shift+O

Έναρξη νέας γραμμής

Shift+Enter

Shift+Enter

Απάντηση σε νήμα

R

R

Σήμανση ως σημαντικού

Ctrl+Shift+I

Ctrl+Shift+I

Συσκέψεις και κλήσεις

Για να κάνετε τα εξής

Στην εφαρμογή υπολογιστή, πατήστε το πλήκτρο

Στην εφαρμογή Web, πατήστε το πλήκτρο

Αποδοχή κλήσης βίντεο

Ctrl+Shift+A

Ctrl+Shift+A

Αποδοχή κλήσης ήχου

Ctrl+Shift+S

Ctrl+Shift+S

Απόρριψη κλήσης

Ctrl+Shift+D

Ctrl+Shift+D

Έναρξη κλήσης ήχου

Ctrl+Shift+C

Ctrl+Shift+C

Έναρξη βιντεοκλήσης

Ctrl+Shift+U

Ctrl+Shift+U

Εναλλαγή σίγασης

Ctrl+Shift+M

Ctrl+Shift+M

Εναλλαγή βίντεο

Ctrl+Shift+O

Καμία συντόμευση

Εναλλαγή πλήρους οθόνης

Ctrl+Shift+F

Ctrl+Shift+F

Μετάβαση στη γραμμή εργαλείων κοινής χρήσης

Ctrl+Shift+Πλήκτρο διαστήματος

Ctrl+Shift+πλήκτρο διαστήματος

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση στο Microsoft teams

Σε αυτό το θέμα παρατίθενται οι συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Microsoft Teams σε Mac.

Σημειώσεις: 

  • Οι συντομεύσεις σε αυτό το θέμα αναφέρονται στη διάταξη πληκτρολογίου Η.Π.Α. Τα πλήκτρα για άλλες διατάξεις ενδέχεται να μην αντιστοιχούν απόλυτα στα πλήκτρα του πληκτρολογίου Η.Π.Α.

  • Εάν για μια συντόμευση απαιτείται να πατήσετε δύο ή περισσότερα πλήκτρα ταυτόχρονα, σε αυτό το θέμα τα πλήκτρα διαχωρίζονται με ένα σύμβολο συν (+). Εάν πρέπει να πατήσετε ένα πλήκτρο αμέσως μετά από ένα άλλο, τα πλήκτρα διαχωρίζονται με κόμμα (,).

  • Μπορείτε να ανοίξετε μια λίστα με τις συντομεύσεις πληκτρολογίου στην εφαρμογή Microsoft Teams σε Mac. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command + E για να μετακινήσετε την εστίαση στο πεδίο αναζήτησης στο επάνω μέρος της οθόνης, πληκτρολογήστε /Keysκαι πατήστε το πλήκτρο Return. Για να κλείσετε τη λίστα, πατήστε το πλήκτρο ESC.

Σε αυτό το θέμα

Γενικά

Για να κάνετε τα εξής

Mac

Web

Εμφάνιση συντομεύσεων πληκτρολογίου

Command + τελεία (.)

Command + τελεία (.)

Μετάβαση στο πεδίο Αναζήτηση

Command+E

Command+E

Εμφάνιση εντολών

Command + κάθετο (/)

Command + κάθετο (/)

Μετάβαση

Command+G

Command+Shift+G

Έναρξη νέας συνομιλίας

Command+N

Option+N

Άνοιγμα του μενού Ρυθμίσεις

Command+κόμμα (,)

Command + Shift + κόμμα (,)

Άνοιγμα του μενού Βοήθεια

F1

Command+F1

Κλείσιμο

Esc 

Esc

Μεγέθυνση

Command + σύμβολο ίσον (=)

Καμία συντόμευση

Σμίκρυνση

Command + σύμβολο πλην (-)

Καμία συντόμευση

Επιστροφή στο προεπιλεγμένο ζουμ

Command + 0

Καμία συντόμευση

Περιήγηση

Για να κάνετε τα εξής

Mac

Web

Άνοιγμα του στοιχείου Δραστηριότητα

Command+1

Command+Shift+1

Άνοιγμα του στοιχείου Συνομιλία

Command+2

Command+Shift+2

Άνοιγμα του στοιχείου Ομάδες

Command+3

Command+Shift+3

Άνοιγμα ημερολογίου

Command+4

Command+Shift+4

Άνοιγμα του στοιχείου Κλήσεις

Command+5

Command+Shift+5

Άνοιγμα του στοιχείου Αρχεία

Command+6

Command+Shift+6

Μετάβαση στο προηγούμενο στοιχείο της λίστας

Left Option + πλήκτρο επάνω βέλους

Left Option + πλήκτρο επάνω βέλους

Μετάβαση στο επόμενο στοιχείο της λίστας

Left Option + πλήκτρο κάτω βέλους

Left Option + πλήκτρο κάτω βέλους

Μετακίνηση επιλεγμένης ομάδας προς τα πάνω

Command + Shift + πλήκτρο επάνω βέλους

Καμία συντόμευση

Μετακίνηση επιλεγμένης ομάδας προς τα κάτω

Command + Shift + πλήκτρο κάτω βέλους

Καμία συντόμευση

Μετάβαση στην προηγούμενη ενότητα

Command+Shift+F6

Command+Shift+F6

Μετάβαση στην επόμενη ενότητα

Command+F6

Command+F6

Μηνύματα

Για να κάνετε τα εξής

Mac

Web

Μετάβαση στο πλαίσιο σύνταξης

C

C

Ανάπτυξη πλαισίου σύνταξης

Command+Shift+X

Command+Shift+X

Αποστολή (ανεπτυγμένο πλαίσιο σύνταξης)

Command+Enter

Command+Enter

Επισύναψη αρχείου

Command+O

Command+Shift+O

Έναρξη νέας γραμμής

Shift+Enter

Shift+Enter

Απάντηση σε νήμα

R

R

Συσκέψεις και κλήσεις

Για να κάνετε τα εξής

Mac

Web

Αποδοχή κλήσης βίντεο

Command+Shift+A

Command+Shift+A

Αποδοχή κλήσης ήχου

Command+Shift+S

Command+Shift+S

Απόρριψη κλήσης

Command+Shift+D

Command+Shift+D

Έναρξη κλήσης ήχου

Command+Shift+C

Command+Shift+C

Έναρξη βιντεοκλήσης

Command+Shift+U

Command+Shift+U

Εναλλαγή σίγασης

Command+Shift+M

Command+Shift+M

Εναλλαγή βίντεο

Command+Shift+O

Καμία συντόμευση

Εναλλαγή πλήρους οθόνης

Command+Shift+F

Command+Shift+F

Μετάβαση στη γραμμή εργαλείων κοινής χρήσης

Command+Shift+πλήκτρο διαστήματος

Command+Shift+πλήκτρο διαστήματος

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση στο Microsoft teams

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×