Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Microsoft Teams

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Microsoft Teams

Πολλοί χρήστες πιστεύουν ότι χρησιμοποιώντας ένα εξωτερικό πληκτρολόγιο με συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Microsoft Teams στα Windows μπορούν να εργάζονται πιο αποτελεσματικά. Για χρήστες με προβλήματα κινητικότητας ή όρασης, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου είναι ενδεχομένως πιο εύκολες από τη χρήση της οθόνης αφής και αποτελούν μια σημαντική εναλλακτική λύση στη χρήση του ποντικιού. Στο παρόν άρθρο παρατίθενται οι συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Microsoft Teams στα Windows.

Σημειώσεις: 

  • Οι συντομεύσεις σε αυτό το θέμα αναφέρονται στη διάταξη πληκτρολογίου Η.Π.Α. Τα πλήκτρα για άλλες διατάξεις ενδέχεται να μην αντιστοιχούν απόλυτα στα πλήκτρα του πληκτρολογίου Η.Π.Α.

  • Εάν για μια συντόμευση απαιτείται να πατήσετε δύο ή περισσότερα πλήκτρα ταυτόχρονα, αυτό το θέμα διαχωρίζει τα πλήκτρα με ένα σύμβολο συν (+). Εάν πρέπει να πατήσετε ένα πλήκτρο αμέσως μετά από ένα άλλο, τα πλήκτρα διαχωρίζονται με κόμμα (,).

Σε αυτό το θέμα

Γενικές συντομεύσεις

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εμφάνιση συντομεύσεων πληκτρολογίου

Alt+/

Μετάβαση στο πεδίο Αναζήτηση

Alt+E

Έναρξη νέας συνομιλίας

Alt+N

Άνοιγμα της σελίδας Βοήθεια

Alt+H

Άνοιγμα του μενού Ρυθμίσεις

Alt+G

Μετάβαση στην επόμενη ενότητα

Ctrl+F6

Μετάβαση στην προηγούμενη ενότητα

Shift+Ctrl+F6

Κλείσιμο παραθύρου διαλόγου ή μετακίνηση της εστίασης προς τα πίσω

Esc

Συντομεύσεις περιήγησης

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα του στοιχείου Δραστηριότητα

Alt+1

Άνοιγμα του στοιχείου Συνομιλία

Alt+2

Άνοιγμα του στοιχείου Ομάδες

Alt+3

Άνοιγμα του στοιχείου Συσκέψεις

Alt+4

Άνοιγμα του στοιχείου Αρχεία

Alt+5

Μετάβαση στο προηγούμενο στοιχείο της λίστας

Alt+πλήκτρο επάνω βέλους

Μετάβαση στο επόμενο στοιχείο της λίστας

Alt+πλήκτρο κάτω βέλους

Μετάβαση στην προηγούμενη καρτέλα

Alt+πλήκτρο αριστερού βέλους

Μετάβαση στην επόμενη καρτέλα

Alt+πλήκτρο δεξιού βέλους

Συντομεύσεις μηνυμάτων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση της εστίασης στο πλαίσιο σύνταξης

C

Ανάπτυξη πλαισίου σύνταξης

Alt+X

Αποστολή μηνύματος όταν είναι ανεπτυγμένο το πλαίσιο σύνταξης

Ctrl+Enter

Άνοιγμα του μενού emoji

Alt+Q

Επισύναψη αρχείου

Alt+A

Έναρξη νέας γραμμής

Shift+Enter

Συντομεύσεις κλήσεων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Αποδοχή κλήσης

Ctrl+Shift+A

Απόρριψη κλήσης

Ctrl+Shift+D

Έναρξη κλήσης ήχου

Ctrl+Shift+C

Έναρξη κλήσης βίντεο

Ctrl+Shift+U

Σίγαση ή διακοπή σίγασης ήχου

Ctrl+Shift+M

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του βίντεο

Ctrl+Shift+O

Είσοδος ή έξοδος από λειτουργία πλήρους οθόνης

Ctrl+Shift+F

Δείτε επίσης

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Microsoft Teams χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Σε αυτό το θέμα παρατίθενται οι συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Microsoft Teams σε Mac.

Σημειώσεις: 

  • Οι συντομεύσεις σε αυτό το θέμα αναφέρονται στη διάταξη πληκτρολογίου Η.Π.Α. Τα πλήκτρα για άλλες διατάξεις ενδέχεται να μην αντιστοιχούν απόλυτα στα πλήκτρα του πληκτρολογίου Η.Π.Α.

  • Εάν για μια συντόμευση απαιτείται να πατήσετε δύο ή περισσότερα πλήκτρα ταυτόχρονα, αυτό το θέμα διαχωρίζει τα πλήκτρα με ένα σύμβολο συν (+). Εάν πρέπει να πατήσετε ένα πλήκτρο αμέσως μετά από ένα άλλο, τα πλήκτρα διαχωρίζονται με κόμμα (,).

Σε αυτό το θέμα

Γενικές συντομεύσεις

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εμφάνιση συντομεύσεων πληκτρολογίου

Option+/

Μετάβαση στο πεδίο Αναζήτηση

Option+E

Έναρξη νέας συνομιλίας

Option+N

Άνοιγμα της σελίδας Βοήθεια

Option+H

Άνοιγμα του μενού Ρυθμίσεις

Option+G

Μετάβαση στην επόμενη ενότητα

Command+F6

Μετάβαση στην προηγούμενη ενότητα

Shift+Command+F6

Κλείσιμο παραθύρου διαλόγου ή μετακίνηση της εστίασης προς τα πίσω

Esc

Συντομεύσεις περιήγησης

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα του στοιχείου Δραστηριότητα

Option+1

Άνοιγμα του στοιχείου Συνομιλία

Option+2

Άνοιγμα του στοιχείου Ομάδες

Option+3

Άνοιγμα του στοιχείου Συσκέψεις

Option+4

Άνοιγμα του στοιχείου Αρχεία

Option+5

Μετάβαση στο προηγούμενο στοιχείο της λίστας

Option+πλήκτρο επάνω βέλους

Μετάβαση στο επόμενο στοιχείο της λίστας

Option+πλήκτρο κάτω βέλους

Μετάβαση στην προηγούμενη καρτέλα

Option+πλήκτρο αριστερού βέλους

Μετάβαση στην επόμενη καρτέλα

Option+πλήκτρο δεξιού βέλους

Συντομεύσεις μηνυμάτων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση της εστίασης στο πλαίσιο σύνταξης

C

Ανάπτυξη πλαισίου σύνταξης

Option+X

Αποστολή μηνύματος όταν είναι ανεπτυγμένο το πλαίσιο σύνταξης

Command+Enter

Άνοιγμα του μενού emoji

Option+Q

Επισύναψη αρχείου

Option+A

Έναρξη νέας γραμμής

Shift+Enter

Συντομεύσεις κλήσεων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Αποδοχή κλήσης

Command+Option+A

Απόρριψη κλήσης

Command+Option+D

Έναρξη κλήσης ήχου

Command+Option+C

Έναρξη κλήσης βίντεο

Command+Option+V

Σίγαση ή διακοπή σίγασης ήχου

Command+Option+M

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του βίντεο

Command+Option+O

Είσοδος ή έξοδος από λειτουργία πλήρους οθόνης

Command+Option+F

Δείτε επίσης

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Microsoft Teams χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×