Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Microsoft Office Project Web Access

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Οι συντομεύσεις πληκτρολογίου που περιγράφονται σε αυτό το θέμα της Βοήθειας αναφέρονται στη διάταξη πληκτρολογίου Η.Π.Α. Τα πλήκτρα άλλων διατάξεων μπορεί να μην αντιστοιχούν απόλυτα με τα πλήκτρα του πληκτρολογίου Η.Π.Α.

Για συντομεύσεις πληκτρολογίου στις οποίες πιέζετε δύο ή περισσότερα πλήκτρα ταυτόχρονα, τα πλήκτρα διαχωρίζονται με το σύμβολο 'συν' (+) στη Βοήθεια του Microsoft Office Project 2007. Για συντομεύσεις πληκτρολογίου στις οποίες πιέζετε ένα πλήκτρο και αμέσως μετά ένα άλλο, τα πλήκτρα διαχωρίζονται με κόμμα (,).

Σημείωση: Για να εκτυπώσετε αυτό το θέμα, πατήστε το πλήκτρο TAB για να επιλέξετε την εντολή Εμφάνιση όλων, πατήστε το πλήκτρο ENTER και, στη συνέχεια, πατήστε τα πλήκτρα CTRL+P.

Ηλεκτρονική Βοήθεια

Χρήση του παραθύρου Βοήθειας

Το παράθυρο ’Βοήθεια’ δίνει πρόσβαση σε ολόκληρο το περιεχόμενο της Βοήθειας του Office. Το παράθυρο της Βοήθειας θα εμφανίζει θέματα και άλλο περιεχόμενο της Βοήθειας.

Στο παράθυρο ’Βοήθεια’

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πατήστε

Άνοιγμα του παραθύρου της Βοήθειας

F1

Κλείσιμο του παραθύρου της Βοήθειας.

ALT+F4

Εναλλαγή μεταξύ του παραθύρου της Βοήθειας και του ενεργού προγράμματος.

ALT+TAB

Επιστροφή στην Κεντρική σελίδα της εφαρμογής Όνομα προγράμματος.

ALT+HOME

Επιλογή του επόμενου στοιχείου στο παράθυρο της Βοήθειας

TAB

Επιλογή του προηγούμενου στοιχείου στο παράθυρο της Βοήθειας

SHIFT+TAB

Εκτέλεση της ενέργειας για το επιλεγμένο στοιχείο

ENTER

Στην ενότητα Αναζήτηση στη Βοήθεια για το <όνομα προγράμματος> του παραθύρου Βοήθειας, επιλογή του επόμενου ή του προηγούμενου στοιχείου, αντίστοιχα.

TAB ή SHIFT+TAB

Στην ενότητα Αναζήτηση στη Βοήθεια για το <όνομα προγράμματος> του παραθύρου Βοήθειας, ανάπτυξη ή σύμπτυξη του επιλεγμένου στοιχείου, αντίστοιχα.

ENTER

Επιλογή του επόμενου κειμένου με απόκρυψη ή υπερ-σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένων των επιλογών Εμφάνιση όλων ή Απόκρυψη όλων στο επάνω μέρος ενός θέματος.

TAB

Επιλογή του προηγούμενου κρυφού κειμένου ή υπερ-σύνδεσης

SHIFT+TAB

Εκτέλεση ενέργειας για τις επιλογές Εμφάνιση όλων, Απόκρυψη όλων, κρυφό κείμενο ή υπερ-σύνδεση

ENTER

Επιστροφή στο προηγούμενο θέμα της Βοήθειας (κουμπί Προηγούμενο).

ALT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ ή BACKSPACE

Επιστροφή στο επόμενο θέμα της Βοήθειας (κουμπί Εμπρός).

ALT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Κύλιση με μικρά βήματα επάνω ή κάτω, αντίστοιχα, εντός του τρέχοντος θέματος της Βοήθειας

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ ή ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Κύλιση με μεγαλύτερα βήματα επάνω ή κάτω, αντίστοιχα, εντός του τρέχοντος θέματος της Βοήθειας

PAGE DOWN ή PAGE UP

Αλλαγή του τρόπου εμφάνισης του παραθύρου της Βοήθειας, είτε συνδεδεμένο (σε παράθεση) είτε διαχωρισμένο (χωρίς παράθεση) από το ενεργό πρόγραμμα.

ALT+U

Εμφάνιση μενού εντολών στο παράθυρο της Βοήθειας. Είναι απαραίτητο το παράθυρο της Βοήθειας να διαθέτει ενεργή εστίαση (κάντε κλικ μέσα στο παράθυρο της Βοήθειας).

SHIFT+F10

Διακοπή της τελευταίας ενέργειας (κουμπί Διακοπή).

ESC

Ανανέωση του παραθύρου (κουμπί Ανανέωση).

F5

Εκτύπωση του τρέχοντος θέματος της Βοήθειας.

Σημείωση: Εάν ο δρομέας δεν βρίσκεται στο τρέχον θέμα της Βοήθειας, πατήστε το πλήκτρο F6 και μετά το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+P.

CTRL+P

Αλλαγή της κατάστασης σύνδεσης.

F6 και στη συνέχεια, Βέλος προς τα κάτω

Πληκτρολογήστε το κείμενο Πληκτρολογήστε λέξεις για αναζήτηση στο πλαίσιο.

F6 και στη συνέχεια, Βέλος προς τα κάτω

Εναλλαγή μεταξύ των περιοχών στο παράθυρο "Βοήθεια". Για παράδειγμα, εναλλαγή μεταξύ της γραμμής εργαλείων, το πλαίσιο Πληκτρολογήστε λέξεις για αναζήτηση και της λίστας Αναζήτηση σε .

F6

Σε έναν Πίνακα περιεχομένων σε προβολή δέντρου, επιλογή αντίστοιχα του επόμενου ή προηγούμενου στοιχείου.

ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ ή ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Σε έναν Πίνακα περιεχομένων σε προβολή δέντρου, ανάπτυξη ή σύμπτυξη αντίστοιχα του στοιχείου.

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ ή ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Microsoft Office Project Web Access

Μεταβείτε στο Project Web Access

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πατήστε

Μετακίνηση της επιλογής μεταξύ των συνδέσεων στην ανώτερη γραμμή συνδέσεων.

ALT+J

Μετακίνηση της επιλογής από Τμήμα Web σε Τμήμα Web σε σελίδες που χρησιμοποιούν πολλά Τμήματα Web.

ALT+W

Ανάπτυξη αναπτυσσόμενων λιστών.

ALT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Πρόσβαση σε στοιχεία μενού με το πληκτρολόγιο

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πατήστε

Άνοιγμα του μενού Δημιουργία.

ALT+N

Άνοιγμα του μενού Ενέργειες.

ALT+C

Άνοιγμα του μενού Μετάβαση σε.

ALT+G

Επιλογή της εντολής Προβολή.

ALT+W

Επιλογή της εντολής Ρυθμίσεις.

ALT+I

Επιλογή της εντολής Φίλτρο.

ALT+R

Επιλογή της εντολής Ομάδα.

ALT+P

Επιλογή της εντολής Αναζήτηση.

ALT+Q

Επιλογή του πρώτου στοιχείου σε μια ανεπτυγμένη ενότητα με καρτέλες.

ALT+B

Περιήγηση σε σελίδες φόρμας

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πατήστε

Επιλογή του κουμπιού OK.

ALT+O ή ENTER

Επιλογή του κουμπιού Υποβολή/Αποθήκευση.

ALT+S

Επιλογή του κουμπιού Άκυρο/Κλείσιμο.

ALT+C

Επιλογή του κουμπιού Διαγραφή.

ALT+X

Μεταβείτε στο παράθυρο διαλόγου " Εισαγωγή "

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πατήστε

Επιλογή του κουμπιού OK.

ALT+O ή ENTER

Επιλογή του κουμπιού Άκυρο/Κλείσιμο.

ALT+C

Προσθήκη αντιστοίχισης.

ALT+M

Λήψη της λίστα για εισαγωγή.

ALT+G

Περιήγηση σε συγκεκριμένες σελίδες

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πατήστε

Στη σελίδα Επεξεργασία πόρου, επιλογή του πλαισίου Διαθέσιμες ομάδες στην ενότητα Ομάδες ασφαλείας.

ALT+B

Στη σελίδα Επεξεργασία πόρου, επιλογή του πλαισίου Διαθέσιμες κατηγορίες στην ενότητα Κατηγορίες ασφαλείας.

ALT+G

Στη σελίδα Κανόνες, εκτέλεση του επιλεγμένου κανόνα.

CTRL+R

Στη σελίδα Αναφορές κατάστασης, επεξεργασία του επιλεγμένου αιτήματος.

ALT+I

Στη σελίδα Αναφορές κατάστασης, διαγραφή του επιλεγμένου αιτήματος.

ALT+L

Στη σελίδα Αναφορές κατάστασης, προβολή των απαντήσεων για το επιλεγμένο αίτημα.

ALT+W

Στη σελίδα Κέντρο φύλλων κατανομής χρόνου, σχεδιασμός του χρόνου διαχείρισης.

ALT+P

Στη σελίδα Κέντρο φύλλων κατανομής χρόνου, δημιουργία ενός νέου υποκατάστατου χρόνου φύλλου.

ALT+S

Στη σελίδα Κέντρο φύλλων κατανομής χρόνου, ανανέωση της λίστας των φύλλων κατανομής χρόνου.

ALT+R

Περιήγηση σε ένα στοιχείο ελέγχου πλέγματος

Το Microsoft Office Project Web Access, το πρόγραμμα-πελάτης για το Web του Microsoft Office Project Server 2007, χρησιμοποιεί στοιχεία ελέγχου πλέγματος ActiveX και HTML για να εμφανίσει διάφορες πληροφορίες.

Ορισμένες από τις σελίδες στο Office Project Web Access πλέγμα HTML με βάση πίνακα για την προβολή και την επεξεργασία πληροφοριών. Για παράδειγμα, η σελίδα Εργασίες χρησιμοποιεί ένα πλέγμα HTML με βάση πίνακα . Στα πλέγματα HTML μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες συντομεύσεις πληκτρολογίου:

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πατήστε

Μετακίνηση στο επόμενο κελί ή γραμμή.

ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ ή TAB

Μετακίνηση στο προηγούμενο κελί ή γραμμή.

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ ή SHIFT+TAB

Μετακίνηση επάνω.

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κάτω.

ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ ή ENTER

Περιήγηση στη URL του επιλεγμένου κελιού.

ENTER

Κατάργηση της εστίασης από το επιλεγμένο κελί.

ESC

Μετακίνηση στο τελευταίο κελί ή γραμμή.

CTRL+END

Μετακίνηση στο πρώτο κελί ή γραμμή.

CTRL+HOME

Εναλλαγή επισήμανσης γραμμής.

CTRL+ ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ανάπτυξη ή σύμπτυξη μιας ομαδοποίησης.

CTRL+ ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ανάπτυξη μιας ομάδας.

CTRL+ ΣΥΜΒΟΛΟ ΣΥΝ (+)

Σύμπτυξη μιας ομάδας.

CTRL+ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΛΗΝ (-)

Εναλλαγή ενός πλαισίου ελέγχου.

ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Άνοιγμα ενός αναπτυσσόμενου κελιού.

ALT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Το Office Project Web Access χρησιμοποιεί επίσης στοιχεία ελέγχου πλέγματος ActiveX για την προβολή και την επεξεργασία πληροφοριών. Για παράδειγμα, η σελίδα Κέντρο έργου χρησιμοποιεί ένα πλέγμα ActiveX. Στα πλέγματα ActiveX μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες συντομεύσεις πληκτρολογίου:

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πατήστε

Μετακίνηση στο επόμενο κελί ή γραμμή.

ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση στο προηγούμενο κελί ή γραμμή.

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση επάνω.

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κάτω.

ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση στο τελευταίο κελί ή γραμμή.

CTRL+END

Μετακίνηση στο πρώτο κελί ή γραμμή.

CTRL+HOME

Ανάπτυξη ή σύμπτυξη μιας ομάδας.

CTRL+SHIFT+ΣΥΜΒΟΛΟ ΣΥΝ (+) ή CTRL+SHIFT+ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΛΗΝ (-)

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×