Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το οργανόγραμμα

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφει τις συντομεύσεις πληκτρολογίου για κοινές εργασίες στο το Πρόσθετο οργανογραμμάτων για τα προγράμματα του Microsoft Office, όπως τη δημιουργία πλαίσια ή εμφάνιση οργανογραμμάτων. Οι συντομεύσεις πληκτρολογίου αναφέρονται στη διάταξη πληκτρολογίου των Η.π.α. Τα πλήκτρα σε άλλες διατάξεις πληκτρολογίου μπορεί να μην αντιστοιχούν ακριβώς στα πλήκτρα της σε ένα πληκτρολόγιο Η.π.α.

Για συντομεύσεις πληκτρολογίου στις οποίες πατάτε δύο ή περισσότερα πλήκτρα ταυτόχρονα, τα πλήκτρα διαχωρίζονται με το σύμβολο συν (+).

Για να εκτυπώσετε αυτό το θέμα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + P.

Δημιουργία πλαισίων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Δημιουργήστε μια υφισταμένου στο τρέχον επιλεγμένο πλαίσιο.

F2

Δημιουργήστε έναν συνάδελφο πριν από το επιλεγμένο πλαίσιο (προς τα αριστερά ή επάνω από το τρέχον πλαίσιο, ανάλογα με το στυλ ομάδας).

F3

Δημιουργήστε έναν συνάδελφο μετά το επιλεγμένο πλαίσιο (προς τα δεξιά ή κάτω από το τρέχον πλαίσιο, ανάλογα με το στυλ ομάδας).

F4

Δημιουργήστε ένα διαχειριστή για το τρέχον επιλεγμένο πλαίσιο.

F5

Δημιουργήστε ένα βοηθό στο τρέχον επιλεγμένο πλαίσιο.

F6

Επιλέξτε πλαίσια

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επιλέξτε όλα τα πλαίσια στο γράφημα.

CTRL+A

Επιλέξτε τον κλάδο κάτω από το στοιχείο του επιλεγμένου διαχειριστή.

CTRL+B

Επιλέξτε την ομάδα στην οποία ανήκει το επιλεγμένο πλαίσιο.

CTRL+G

Επιλέξτε το επάνω πλαίσιο.

CTRL + ALT + B

Επέκταση της επιλογής προς τα αριστερά.

SHIFT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Επέκταση της επιλογής προς τα δεξιά.

SHIFT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Επέκταση της επιλογής προς τα κάτω.

SHIFT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Επέκταση της επιλογής προς τα επάνω.

SHIFT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Όταν είναι επιλεγμένο ένα πλαίσιο, επιλέξτε το επόμενο πλαίσιο στα αριστερά.

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή του επόμενου πλαισίου προς τα δεξιά, όταν είναι επιλεγμένο ένα πλαίσιο.

ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση σε πλαίσια

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση στο επόμενο πλαίσιο στα αριστερά.

CTRL+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση στο επόμενο πλαίσιο στα δεξιά.

CTRL+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση στο επόμενο πλαίσιο προς τα επάνω στο γράφημα.

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση στο επόμενο πλαίσιο προς τα κάτω στο γράφημα.

ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση μέσα σε ένα γράφημα

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση στο επάνω μέρος του γραφήματος.

HOME

Μετακίνηση στο κάτω μέρος του γραφήματος.

END

Μετακίνηση κατά μία οθόνη προς τα κάτω στο γράφημα.

PAGE DOWN

Μετακίνηση κατά μία οθόνη προς τα δεξιά στο γράφημα.

CTRL+PAGE DOWN

Μετακίνηση κατά μία οθόνη προς τα επάνω στο γράφημα.

PAGE UP

Μετακίνηση κατά μία οθόνη προς τα αριστερά στο γράφημα.

CTRL+PAGE UP

Μετακίνηση στο επόμενο πεδίο κειμένου στο πλαίσιο.

TAB

Μετακίνηση στο προηγούμενο πεδίο κειμένου στο πλαίσιο.

SHIFT+TAB

Εμφάνιση γραφημάτων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εμφάνιση του γραφήματος πλήρως εντός του παραθύρου.

F9

Εμφάνιση του γραφήματος σε 50% του πραγματικού μεγέθους.

F10

Εμφάνιση του γραφήματος στο πραγματικό μέγεθος.

F11

Εμφάνιση του γραφήματος στο 200% του πραγματικού μεγέθους.

F12

Επεξεργασία κειμένου

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επεξεργασία των πληροφοριών σε ένα πλαίσιο στο πρώτο στοιχείο.
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ένα πλαίσιο και να αρχίσετε να πληκτρολογείτε. Τι πληκτρολογείτε θα αντικαταστήσει το πρώτο στοιχείο κειμένου στο πλαίσιο, εάν υπάρχει.

ENTER, αφού επιλέξετε το πλαίσιο

Διαγραφή του χαρακτήρα στα δεξιά του σημείου εισαγωγής, εάν δεν υπάρχει επιλεγμένο κείμενο.
Διαγράφει το επιλεγμένο κείμενο, εάν έχει επιλεγεί κείμενο.

DELETE

Διαγραφή του χαρακτήρα στα αριστερά του σημείου εισαγωγής, εάν δεν υπάρχει επιλεγμένο κείμενο.
Διαγράφει το επιλεγμένο κείμενο, εάν έχει επιλεγεί κείμενο.

BACKSPACE

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά.

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα δεξιά.

ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Επέκταση της επιλογής κατά ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά.

SHIFT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Επέκταση της επιλογής κατά ένα χαρακτήρα προς τα δεξιά.

SHIFT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση στην επόμενη γραμμή στο πλαίσιο κατά την επεξεργασία κειμένου.
Επιτρέπουν την επεξεργασία κειμένου στο πλαίσιο όταν είναι επιλεγμένο ένα πλαίσιο.

ENTER

Μετακίνηση στην αρχή της γραμμής.

HOME

Μετακίνηση στο τέλος της γραμμής.

END

Επέκταση της επιλογής στην αρχή της γραμμής.

SHIFT+HOME

Επέκταση της επιλογής στο τέλος της γραμμής.

SHIFT+END

Μετακίνηση στην προηγούμενη γραμμή κατά την επεξεργασία κειμένου.

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση στην επόμενη γραμμή κατά την επεξεργασία κειμένου.

ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Χρήση των παραθύρων διαλόγου

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση στο επόμενο στοιχείο (πλαίσιο λίστας, πλαίσιο κειμένου, κουμπί, επιλογή του πλαισίου ελέγχου, κ.λπ.).

TAB

Μετακίνηση στο προηγούμενο στοιχείο.

SHIFT+TAB

Επιλογή του επόμενου στοιχείου σε μια λίστα ή ομάδα παρόμοια στοιχείων.

Πλήκτρα ΒΈΛΟΥΣ

Ενεργοποιήστε το στοιχείο πλαισίου ελέγχου ή να απενεργοποιήσετε όταν είναι επιλεγμένο ένα πλαίσιο ελέγχου.
Πατήστε το κουμπί όταν είναι επιλεγμένο ένα κουμπί.

ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Μετακίνηση στην αρχή του επόμενου στοιχείου με αυτό το γράμμα σε μια λίστα ή ομάδα παρόμοια στοιχείων.

Επιστολή

Επιλέξτε ένα κουμπί με παχύ περίγραμμα.

ENTER

Ακύρωση το παράθυρο διαλόγου.

ESC

Χρήση των μενού

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Ενεργοποίηση της γραμμής μενού.

ALT

Άνοιγμα του μενού στοιχείων ελέγχου.

ALT+ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Όταν είναι ενεργοποιημένη η γραμμή μενού

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Ακύρωση του μενού.

ESC

Άνοιγμα του μενού στοιχείων ελέγχου.

ALT+ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εμφάνιση του μενού. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε F για να εμφανίσετε το μενού αρχείο.

ALT + το πρώτο γράμμα στο όνομα του μενού

Όταν εμφανίζεται ένα μενού

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επιλογή της εντολής που αρχίζει με το πρώτο γράμμα της εντολής στη λίστα μενού. Για παράδειγμα, στο μενού " αρχείο ", πληκτρολογήστε N για να επιλέξετε την εντολή Δημιουργία.

Το πρώτο γράμμα την εντολή στη λίστα μενού

Επιλέξτε την εντολή "επισήμανση".

ENTER

Ακύρωση του μενού.

ESC

Επισήμανση της προηγούμενης εντολής στο μενού.

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Επισημάνετε την επόμενη εντολή στο μενού.

ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Ανοίξτε το μενού στα αριστερά.

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Άνοιγμα του μενού προς τα δεξιά.

ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×