Συντομεύσεις πληκτρολογίου για την Access

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συντομεύσεις πληκτρολογίου για γρήγορη πρόσβαση σε εντολές που χρησιμοποιείτε συχνά ή λειτουργίες. Οι ακόλουθες ενότητες παραθέτουν τις συντομεύσεις πληκτρολογίου που είναι διαθέσιμες στο Microsoft Access 2010. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε συντομεύσεις πληκτρολογίου για να μετακινήσετε την εστίαση σε ένα μενού, εντολή ή στοιχείο ελέγχου χωρίς να χρησιμοποιήσετε το ποντίκι.

Γενικά πλήκτρα συντόμευσης

Καθολικά πλήκτρα συντόμευσης της Access

Άνοιγμα βάσεων δεδομένων

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πιέστε

Άνοιγμα βάσης δεδομένων

CTRL+N

Άνοιγμα μιας υπάρχουσας βάσης δεδομένων

CTRL+O

Εκτύπωση και αποθήκευση

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πιέστε

Εκτύπωση τρέχοντος ή επιλεγμένου αντικειμένου

CTRL+P

Άνοιγμα του παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση από την Προεπισκόπηση εκτύπωσης

P ή CTRL+P

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Διαμόρφωση σελίδας από την Προεπισκόπηση εκτύπωσης

Α

Ακύρωση της Προεπισκόπησης εκτύπωσης ή της Προεπισκόπησης διάταξης

C ή ESC

Αποθήκευση ενός αντικειμένου βάσης δεδομένων

CTRL+S ή SHIFT+F12

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Αποθήκευση ως

F12

Χρήση σύνθετου πλαισίου ή πλαισίου λίστας

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πιέστε

Άνοιγμα σύνθετου πλαισίου

F4 ή ALT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Ανανέωση των περιεχομένων του πλαισίου λίστας ή του σύνθετου πλαισίου ενός Πεδίο αναζήτησης

F9

Μετακίνηση προς τα κάτω κατά μια γραμμή

Βέλος προς τα κάτω

Μετακίνηση προς τα κάτω κατά μια σελίδα

PAGE DOWN

Μετακίνηση προς τα πάνω κατά μια γραμμή

Βέλος προς τα επάνω

Μετακίνηση προς τα πάνω κατά μια σελίδα

PAGE UP

Για έξοδο από το σύνθετο πλαίσιο ή τη σύνθετη λίστα

TAB

Εύρεση και αντικατάσταση κειμένου ή δεδομένων

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πιέστε

Για να ανοίξετε την καρτέλα Εύρεση του παραθύρου διαλόγου Εύρεση και Αντικατάσταση (μόνο σε Προβολή φύλλου δεδομένων και Προβολή φόρμας)

CTRL+F

Για να ανοίξετε την καρτέλα Αντικατάσταση του παραθύρου διαλόγου Εύρεση και Αντικατάσταση (μόνο σε Προβολή φύλλου δεδομένων και Προβολή φόρμας)

CTRL+H

Για να εντοπίσετε το επόμενο σημείο όπου εμφανίζεται το κείμενο που προσδιορίζεται στο παράθυρο διαλόγου Εύρεση και Αντικατάσταση, όταν το παράθυρο διαλόγου είναι κλειστό (μόνο σε Προβολή φύλλου δεδομένων και Προβολή φόρμας)

SHIFT+F4

Εργασία σε προβολή σχεδίασης

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πιέστε

Εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας επεξεργασίας (με εμφάνιση σημείου εισαγωγής) και της λειτουργία περιήγησης σε ένα φύλλο δεδομένων. Κατά την εργασία σε φόρμα ή έκθεση, πιέστε το πλήκτρο ESC για έξοδο από τη λειτουργία περιήγησης.

F2

Μετάβαση στο φύλλο ιδιοτήτων (Προβολή σχεδίασης σε φόρμες και εκθέσεις σε βάσεις δεδομένων και έργα της Access)

F4

Μετάβαση σε Προβολή φόρμας από Προβολή σχεδίασης

F5

Εναλλαγή μεταξύ των ανώτερων και κατώτερων τμημάτων ενός παραθύρου (σε Προβολή σχεδίασης ερωτημάτων και στο παράθυρο "Σύνθετο φίλτρο/ταξινόμηση")

F6

Εκ περιτροπής μετακίνηση στο πλέγμα πεδίου, στις ιδιότητες πεδίου, στο "Παράθυρο περιήγησης", στα κλειδιά πρόσβασης του Συστήματος πληκτρολογίου της Access, σε στοιχεία ελέγχου ζουμ, και στη γραμμή ασφαλείας (Πίνακες σε Προβολή σχεδίασης)

F6

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Επιλογή δόμησης (παράθυρο "Προβολή σχεδίασης" σε φόρμες και εκθέσεις)

F7

Άνοιγμα της Επεξεργασίας Visual Basic από μια επιλεγμένη ιδιότητα στο φύλλο ιδιοτήτων για μια φόρμα ή μια έκθεση

F7

Εναλλαγή από την Επεξεργασία της Visual Basic σε Προβολή σχεδίασης φόρμας ή έκθεσης

SHIFT+F7 ή ALT+F11

Επεξεργασία στοιχείων ελέγχου σε προβολή σχεδίασης φόρμας και αναφοράς

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πιέστε

Αντιγραφή του επιλεγμένου στοιχείου ελέγχου στο Πρόχειρο

CTRL+C

Αποκοπή του επιλεγμένου στοιχείου ελέγχου και αντιγραφή του στο Πρόχειρο

CTRL+X

Επικόλληση των περιεχομένων του Προχείρου στην επάνω αριστερή γωνία της επιλεγμένης ενότητας

CTRL+V

Μετακίνηση του επιλεγμένου στοιχείου ελέγχου προς τα δεξιά (εκτός από τα στοιχεία ελέγχου που αποτελούν τμήμα μιας διάταξης)

Βέλος προς τα δεξιά ή CTRL+Βέλος προς τα δεξιά

Μετακίνηση του επιλεγμένο στοιχείου ελέγχου προς τα αριστερά (εκτός από τα στοιχεία ελέγχου που αποτελούν τμήμα μιας διάταξης)

Βέλος προς τα αριστερά ή CTRL+βέλος προς τα αριστερά

Μετακίνηση του επιλεγμένου στοιχείου ελέγχου προς τα πάνω

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ ή CTRL+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση του επιλεγμένου στοιχείου ελέγχου προς τα κάτω

ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ ή CTRL+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Αύξηση του ύψους του επιλεγμένου στοιχείου ελέγχου

SHIFT+ Βέλος προς τα κάτω

Αύξηση του πλάτους του επιλεγμένου στοιχείου ελέγχου

Αν έχει χρησιμοποιηθεί με στοιχεία ελέγχου στη διάταξη, το μέγεθος της διάταξης αλλάζει συνολικά

SHIFT+ Βέλος προς τα δεξιά

Μείωση του ύψους του επιλεγμένου στοιχείου ελέγχου

SHIFT+ Βέλος προς τα επάνω

Μείωση του πλάτους του επιλεγμένου στοιχείου ελέγχου

Αν έχει χρησιμοποιηθεί με στοιχεία ελέγχου στη διάταξη, το μέγεθος της διάταξης αλλάζει συνολικά

SHIFT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Εργασίες σε παράθυρα

Από προεπιλογή, βάσεις δεδομένων Microsoft Access 2010 εμφανίζονται ως έγγραφα σε καρτέλες. Για να χρησιμοποιήσετε τα έγγραφα, κάντε κλικ στην καρτέλα αρχείο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές της Access, κάντε κλικ στην επιλογή Τρέχουσα βάση δεδομένων και, στην περιοχή Επιλογές παραθύρου εγγράφου, κάντε κλικ στην επιλογή Επικαλυπτόμενα παράθυρα.

Σημείωση: Θα πρέπει να κλείσετε και να ανοίξετε ξανά την τρέχουσα βάση δεδομένων για να τεθούν σε ισχύ οι επιλογές.

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πιέστε

Εναλλαγή του "Παραθύρου περιήγησης"

F11

Εναλλαγή μεταξύ ανοικτών παραθύρων

CTRL+F6

Ανάκτηση του επιλεγμένου ελαχιστοποιημένου παραθύρου, όταν όλα τα παράθυρα είναι ελαχιστοποιημένα

ENTER

Ενεργοποίηση της κατάστασης λειτουργίας Αλλαγής μεγέθους για το ενεργό παράθυρο, όταν αυτό δεν είναι μεγιστοποιημένο. Πατήστε τα πλήκτρα βελών, για να αλλάξετε το μέγεθος του παραθύρου

CTRL+F8

Εμφάνιση του μενού ελέγχου

ALT+Πλήκτρο διαστήματος

Εμφάνιση του μενού συντόμευσης

SHIFT+F10

Κλείσιμο του ενεργού παραθύρου

CTRL+W ή CTRL+F4

Εναλλαγή μεταξύ της Επεξεργασίας της Visual Basic και του προηγούμενου ενεργού παραθύρου

ALT+F11

Εργασία με οδηγούς

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πιέστε

Μετακίνηση της εστίασης προς τα εμπρός μεταξύ στοιχείων ελέγχου στον οδηγό

TAB

Μετακίνηση στην επόμενη σελίδα του οδηγού

ALT+N

Μετακίνηση στην προηγούμενη σελίδα του οδηγού

ALT+B

Ολοκλήρωση του οδηγού

ALT+F

Διάφορα

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πιέστε

Εμφάνιση ολόκληρης της διεύθυνσης υπερ-σύνδεσης για μια επιλεγμένη υπερ-σύνδεση

F2

Ορθογραφικός έλεγχος

F7

Άνοιγμα του πλαισίου Ζουμ για εισαγωγή εύκολων εκφράσεων και κειμένου σε μικρούς χώρους εισαγωγής

SHIFT+F2

Εμφάνιση ενός φύλλου ιδιοτήτων σε Προβολή σχεδίασης

ALT+ENTER

Έξοδος από την Access

ALT+F4

Κλήση σε μια Λειτουργία δόμησης

CTRL+F2

Να μετακινηθείτε προς τα εμπρός μεταξύ προβολών όταν βρίσκεστε σε έναν πίνακα, ερώτημα, φόρμα, έκθεση, σελίδα,   λίστα Συγκεντρωτικού Πίνακα, έκθεση Συγκεντρωτικού γραφήματος, αποθηκευμένη διαδικασία ή συνάρτηση έργου Access (.adp). Αν υπάρχουν διαθέσιμες επιπρόσθετες προβολές, με διαδοχικά πατήματα των πλήκτρων θα μετακινηθείτε στην επόμενη διαθέσιμη προβολή.

CTRL+Βέλος προς τα δεξιά ή CRTL+Κόμμα (,)

Μετακίνηση προς τα πίσω μεταξύ προβολών όταν βρίσκεστε σε πίνακα, ερώτημα, φόρμα, έκθεση, σελίδα, λίστα Συγκεντρωτικού Πίνακα, έκθεση Συγκεντρωτικού Γραφήματος, αποθηκευμένη διαδικασία ή συνάρτηση .adp. Αν υπάρχουν διαθέσιμες επιπρόσθετες προβολές, με διαδοχικά πατήματα των πλήκτρων μετακινήστε στην προηγούμενη προβολή.

Σημείωση: Ο συνδυασμός πλήκτρων CTRL+ΤΕΛΕΙΑ (.) δεν λειτουργεί σε όλες τις συνθήκες με όλα τα αντικείμενα.

CTRL+Βέλος προς τα αριστερά ή CRTL+Τελεία (.)

Πλήκτρα συντόμευσης του παραθύρου περιήγησης

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πιέστε

Μεταβείτε στο πλαίσιο αναζήτησης του παραθύρου περιήγησης από οποιοδήποτε σημείο της βάσης δεδομένων.

ALT+CTRL+F

Επεξεργασία και περιήγηση στη λίστα αντικειμένων

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πιέστε

Μετονομασία επιλεγμένου αντικειμένου

F2

Μετακίνηση προς τα κάτω κατά μια γραμμή

Βέλος προς τα κάτω

Μετακίνηση ένα παράθυρο προς τα κάτω

PAGE DOWN

Μετάβαση στο τελευταίο αντικείμενο

END

Μετακίνηση προς τα πάνω κατά μια γραμμή

Βέλος προς τα επάνω

Μετακίνηση ένα παράθυρο προς τα πάνω

PAGE UP

Μετάβαση στο πρώτο αντικείμενο

HOME

Περιήγηση και άνοιγμα αντικειμένων

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πιέστε

Άνοιγμα του επιλεγμένου πίνακα ή ερωτήματος σε Προβολή φύλλου δεδομένων.

ENTER

Άνοιγμα της επιλεγμένης φόρμας ή έκθεσης

ENTER

Εκτέλεση της επιλεγμένης μακροεντολής

ENTER

Άνοιγμα του επιλεγμένου πίνακα, ερωτήματος, φόρμας, έκθεσης, σελίδας πρόσβασης δεδομένων, μακροεντολής ή λειτουργικής μονάδας σε Προβολή σχεδίασης

CTRL+ENTER

Εμφάνιση του παραθύρου άμεσης παρακολούθησης στην Επεξεργασία της Visual Basic

CTRL+G

Εργασία με μενού

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πιέστε

Εμφάνιση του μενού συντόμευσης

SHIFT+F10

Εμφάνιση των κλειδιών πρόσβασης

ALT ή F10

Εμφάνιση του εικονιδίου του μενού προγράμματος (στη γραμμή τίτλων του προγράμματος)

ALT+Πλήκτρο διαστήματος

Αν το μενού ή το υπομενού είναι ορατό, επιλογή της επόμενης ή της προηγούμενης εντολής

ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ ή ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή του μενού στα αριστερά ή στα δεξιά ή, όταν είναι ανοιχτό ένα υπομενού, εναλλαγή μεταξύ του κύριου μενού και του υπομενού.

Βέλος προς τα δεξιά ή Βέλος προς τα αριστερά

Επιλογή της πρώτης ή της τελευταίας εντολής στο μενού ή στο υπομενού

HOME ή END

Ταυτόχρονο κλείσιμο του ενεργού μενού και του υπομενού

ALT

Κλείσιμο του ορατού μενού, ή όταν είναι ανοιχτό ένα υπομενού, για κλείσιμο του υπομενού μόνο

ESC

Εργασία σε παράθυρα και παράθυρα διαλόγου

Χρήση παραθύρου προγράμματος

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πιέστε

Μετάβαση στο επόμενο πρόγραμμα

ALT+TAB

Μετάβαση στο προηγούμενο πρόγραμμα

ALT+SHIFT+TAB

Εμφάνιση του μενού Έναρξη των Windows

CTRL+ESC

Κλείσιμο του ενεργού παραθύρου βάσης δεδομένων

CTRL+W

Μετάβαση στο επόμενο παράθυρο της βάσης δεδομένων

CTRL+F6

Μετάβαση στο προηγούμενο παράθυρο της βάσης δεδομένων

CTRL+SHIFT+F6

Ανάκτηση του επιλεγμένου ελαχιστοποιημένου παραθύρου, όταν όλα τα παράθυρα είναι ελαχιστοποιημένα

ENTER

Χρήση παραθύρου διαλόγου

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πιέστε

Μετάβαση στην επόμενη καρτέλα του παραθύρου διαλόγου

CTRL+TAB

Μετάβαση στην προηγούμενη καρτέλα του παραθύρου διαλόγου

CTRL+SHIFT+TAB

Μετάβαση στην επόμενη επιλογή ή ομάδα επιλογών

TAB

Μετάβαση στην προηγούμενη επιλογή ή ομάδα επιλογών

SHIFT+TAB

Μετακίνηση μεταξύ επιλογών στο επιλεγμένο αναπτυσσόμενο πλαίσιο λίστας ή μετακίνηση μεταξύ ορισμένων επιλογών σε μια ομάδα επιλογών

Πλήκτρα βέλους

Εκτέλεση της ενέργειας που έχει αντιστοιχιστεί με το επιλεγμένο κουμπί - επιλογή του πλαισίου ελέγχου ή κατάργηση της επιλογής του

Πλήκτρο διαστήματος

Μετάβαση στην επιλογή της οποίας το όνομα αρχίζει με το γράμμα αυτό, μέσα σε ένα αναπτυσσόμενο πλαίσιο λίστας

Πλήκτρο γράμματος που αντιστοιχεί στο πρώτο γράμμα του ονόματος της επιλογής που θέλετε (όταν έχετε επιλέξει ένα αναπτυσσόμενο πλαίσιο λίστας)

Ενεργοποίηση της επιλογής ή επιλογή του πλαισίου ελέγχου, ή κατάργηση της επιλογής του, με το υπογραμμισμένο γράμμα στο όνομα της επιλογής

ALT+πλήκτρο γράμματος

Άνοιγμα του επιλεγμένου αναπτυσσόμενου πλαισίου λίστας

ALT+ Βέλος προς τα κάτω

Κλείσιμο του επιλεγμένου αναπτυσσόμενου πλαισίου λίστας

ESC

Εκτέλεση της ενέργειας που έχει αντιστοιχηθεί στο προεπιλεγμένο κουμπί του παραθύρου διαλόγου

ENTER

Ακύρωση της εντολής και κλείσιμο του παραθύρου διαλόγου

ESC

Επεξεργασία σε πλαίσιο κειμένου

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πιέστε

Μετάβαση στην αρχή της καταχώρησης

HOME

Μετάβαση στο τέλος της καταχώρησης

END

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά

Βέλος προς τα δεξιά ή Βέλος προς τα αριστερά

Μετακίνηση μιας λέξης προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά

CTRL+Βέλος προς τα αριστερά ή CTRL+Βέλος προς τα δεξιά

Επιλογή του τμήματος της καταχώρησης από το σημείο εισαγωγής μέχρι την αρχή της καταχώρησης κειμένου

SHIFT+HOME

Επιλογή του τμήματος της καταχώρησης από το σημείο εισαγωγής μέχρι το τέλος καταχώρησης κειμένου.

SHIFT+END

Αλλαγή της επιλογής κατά ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά

SHIFT+ Βέλος προς τα αριστερά

Αλλαγή της επιλογής κατά ένα χαρακτήρα προς τα δεξιά

SHIFT+ Βέλος προς τα δεξιά

Αλλαγή της επιλογής κατά μια λέξη προς τα αριστερά

CTRL+SHIFT+Βέλος προς τα αριστερά

Αλλαγή της επιλογής κατά μια λέξη προς τα δεξιά

CTRL+SHIFT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Εργασία με φύλλα ιδιοτήτων

Χρήση ενός φύλλου ιδιοτήτων με μια φόρμα ή έκθεση σε προβολή σχεδίασης

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πιέστε

Εναλλαγή της καρτέλας του φύλλου ιδιοτήτων

F4

Μετακίνηση μεταξύ των επιλογών στην αναπτυσσόμενη λίστα του στοιχείου ελέγχου κατά ένα στοιχείο κάθε φορά

ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ ή ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση μεταξύ των επιλογών στην αναπτυσσόμενη λίστα του στοιχείου ελέγχου κατά πέντε στοιχεία κάθε φορά

PAGE DOWN ή PAGE UP

Μετακίνηση στις καρτέλες του φύλλου ιδιοτήτων από την αναπτυσσόμενη λίστα του στοιχείου ελέγχου

TAB

Μετακίνηση μεταξύ των καρτελών του φύλλου ιδιοτήτων με επιλεγμένη καρτέλα, αλλά όχι με επιλεγμένη ιδιότητα

Βέλος προς τα δεξιά ή Βέλος προς τα αριστερά

Με ήδη επιλεγμένη μια ιδιότητα, μετακίνηση προς τα κάτω κατά μία ιδιότητα σε μια καρτέλα

TAB

Με επιλεγμένη μια ιδιότητα, μετακίνηση προς τα πάνω κατά μία ιδιότητα σε μια καρτέλα ή, αν βρίσκεται ήδη στο επάνω μέρος, μετακίνηση στην καρτέλα

SHIFT+TAB

Μετακίνηση προς τα εμπρός μεταξύ καρτελών όταν έχει επιλεγεί κάποια ιδιότητα

CTRL+TAB

Μετακίνηση προς τα πίσω μεταξύ καρτελών όταν έχει επιλεγεί κάποια ιδιότητα

CTRL+SHIFT+TAB

Χρήση ενός φύλλου ιδιοτήτων με πίνακα ή ερώτημα

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πιέστε

Εναλλαγή της καρτέλας του φύλλου ιδιοτήτων

F4

Με επιλεγμένη μια καρτέλα, αλλά όχι με επιλεγμένη ιδιότητα, μετακίνηση στις καρτέλες φύλλου ιδιοτήτων

Βέλος προς τα δεξιά ή Βέλος προς τα αριστερά

Μετακίνηση στις καρτέλες του φύλλου ιδιοτήτων όταν έχει επιλεγεί κάποια ιδιότητα

CTRL+TAB

Μετακίνηση στην πρώτη ιδιότητα μιας καρτέλας όταν δεν έχει επιλεγεί κάποια ιδιότητα

TAB

Μετακίνηση προς τα κάτω κατά μία ιδιότητα σε μια καρτέλα

TAB

Μετακίνηση προς τα επάνω κατά μία ιδιότητα σε μια καρτέλα, ή εάν βρίσκεται ήδη στο επάνω μέρος, επιλογή της ίδιας της καρτέλας

SHIFT+TAB

Μετακίνηση προς τα εμπρός μεταξύ καρτελών όταν έχει επιλεγεί κάποια ιδιότητα

CTRL+TAB

Μετακίνηση προς τα πίσω μεταξύ καρτελών όταν έχει επιλεγεί κάποια ιδιότητα

CTRL+SHIFT+TAB

Εργασία με το παράθυρο Λίστα πεδίων

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πιέστε

Εναλλαγή του παραθύρου Λίστα πεδίων

ALT+F8

Προσθήκη του επιλεγμένου πεδίου στην ενότητα λεπτομερειών μιας φόρμας ή έκθεσης

ENTER

Μετακίνηση προς τα επάνω ή προς τα κάτω του παραθύρου Λίστα πεδίων

Βέλος προς τα επάνω ή βέλος προς τα κάτω

Μετακίνηση στο επάνω τμήμα του παραθύρου Λίστα πεδίων από το κάτω τμήμα του παραθύρου

SHIFT+TAB

Μετακίνηση στο κάτω τμήμα του παραθύρου Λίστα πεδίων από το επάνω τμήμα του παραθύρου

TAB

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για χρήση του παραθύρου "Βοήθεια"

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πιέστε

Επιλογή του επόμενου κρυφού κειμένου ή υπερ-σύνδεσης ή των επιλογών Εμφάνιση όλων ή Απόκρυψη όλων στο επάνω μέρος του παραθύρου ενός θέματος

TAB

Επιλογή του προηγούμενου κρυφού κειμένου ή υπερ-σύνδεσης ή του κουμπιού Προβολή προγράμματος περιήγησης στην αρχή ενός άρθρου σε μια τοποθεσία Web του Microsoft Office

SHIFT+TAB

Εκτέλεση ενέργειας για τις επιλογές Εμφάνιση όλων, Απόκρυψη όλων, κρυφό κείμενο ή υπερ-σύνδεση

ENTER

Μετακίνηση στο προηγούμενο θέμα Βοήθειας.

ALT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση στο επόμενο θέμα Βοήθειας.

ALT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Εκτύπωση

CTRL+P

Κύλιση με μικρά βήματα πάνω ή κάτω, αντιστοίχως, εντός του τρέχοντος θέματος της Βοήθειας.

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ και ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Κύλιση με μεγαλύτερα βήματα πάνω ή κάτω, αντιστοίχως, εντός του τρέχοντος θέματος της Βοήθειας.

PAGE UP και PAGE DOWN

Εμφάνιση μενού εντολών στο παράθυρο της Βοήθειας. Είναι απαραίτητο το παράθυρο της Βοήθειας να διαθέτει ενεργή εστίαση (κάντε κλικ σε ένα στοιχείο του παραθύρου της Βοήθειας).

SHIFT+F10

Πλήκτρα για εργασία με κείμενο και δεδομένα

Επιλογή κειμένου και δεδομένων

Επιλογή κειμένου σε πεδίο

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πιέστε

Αλλαγή του μεγέθους της επιλογής κατά ένα χαρακτήρα προς τα δεξιά

SHIFT+ Βέλος προς τα δεξιά

Αλλαγή του μέγεθος της επιλογής κατά μια λέξη προς τα δεξιά

CTRL+SHIFT+Βέλος προς τα δεξιά

Αλλαγή του μεγέθους της επιλογής κατά ένα χαρακτήρα προς τα δεξιά

SHIFT+ Βέλος προς τα αριστερά

Αλλαγή του μέγεθος της επιλογής κατά μια λέξη προς τα αριστερά

CTRL+SHIFT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή πεδίου ή εγγραφής

Σημείωση: Για να ακυρώσετε μια επιλογή, χρησιμοποιήστε το αντίθετο πλήκτρο βέλους

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πιέστε

Επιλογή του επόμενου πεδίου

TAB

Εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας επεξεργασίας (με εμφάνιση σημείου εισαγωγής) και της λειτουργία περιήγησης σε ένα φύλλο δεδομένων. Κατά τη χρήση μιας φόρμας ή έκθεσης, πιέστε το πλήκτρο ESC για έξοδο από τη λειτουργία περιήγησης.

F2

Εναλλαγή μεταξύ της επιλογής της τρέχουσας εγγραφής και της επιλογής του πρώτου πεδίου της τρέχουσας εγγραφής, σε κατάσταση λειτουργίας Περιήγησης

SHIFT+Πλήκτρο διαστήματος

Επέκταση της επιλογής στην προηγούμενη εγγραφή, αν είναι επιλεγμένη η τρέχουσα εγγραφή

SHIFT+ Βέλος προς τα επάνω

Επέκταση της επιλογής στην επόμενη εγγραφή, αν είναι επιλεγμένη η τρέχουσα εγγραφή

SHIFT+ Βέλος προς τα κάτω

Επιλογή όλων των εγγραφών

CTRL+A ή CTRL+SHIFT+Πλήκτρο διαστήματος

Επέκταση επιλογής

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πιέστε

Ενεργοποίηση της κατάστασης λειτουργίας Επέκτασης (σε Προβολή φύλλου δεδομένων, η Επέκταση επιλογής εμφανίζεται στην κάτω δεξιά γωνία του παραθύρου). Πατώντας επανειλημμένα το πλήκτρο F8 η επιλογή επεκτείνεται πρώτα στη λέξη, κατόπιν στο πεδίο, την εγγραφή και, τέλος, σε όλες τις εγγραφές

F8

Επέκταση της επιλογής σε γειτονικά πεδία στην ίδια γραμμή σε Προβολή φύλλου δεδομένων

Βέλος προς τα δεξιά ή Βέλος προς τα αριστερά

Επέκταση της επιλογής σε γειτονικές γραμμές σε Προβολή φύλλου δεδομένων

Βέλος προς τα επάνω ή βέλος προς τα κάτω

Αναίρεση της προηγούμενης ενέργειας

SHIFT+F8

Ακύρωση της κατάστασης λειτουργίας Επέκτασης

ESC

Επιλογή και μετακίνηση στήλης σε προβολή φύλλου δεδομένων

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πιέστε

Επιλογή της τρέχουσας στήλης ή ακύρωση της επιλογής στήλης, μόνο σε λειτουργία περιήγησης

CTRL+Πλήκτρο διαστήματος

Επιλογή της στήλης που βρίσκεται στα δεξιά, αν είναι επιλεγμένη η τρέχουσα στήλη

SHIFT+ Βέλος προς τα δεξιά

Επιλογή της στήλης που βρίσκεται στα αριστερά, αν είναι επιλεγμένη η τρέχουσα στήλη

SHIFT+ Βέλος προς τα αριστερά

Ενεργοποίηση της λειτουργία μετακίνησης. Στη συνέχεια, πατήστε το βέλος προς τα δεξιά ή το βέλος προς τα αριστερά, για να μετακινήσετε τις επιλεγμένες στήλες προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά

CTRL+SHIFT+F8

Επεξεργασία κειμένου και δεδομένων

Σημείωση: Στην περίπτωση που το σημείο εισαγωγής δεν είναι ορατό, πατήστε το πλήκτρο F2 για να το εμφανίσετε.

Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής σε πεδίο

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πιέστε

Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής κατά ένα χαρακτήρα προς τα δεξιά

Βέλος προς τα δεξιά

Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής κατά μια λέξη προς τα δεξιά

CTRL+Βέλος προς τα δεξιά

Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής κατά ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά

Βέλος προς τα αριστερά

Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής κατά μια λέξη προς τα αριστερά

CTRL+Βέλος προς τα αριστερά

Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής στο τέλος ενός πεδίου, σε πεδία μονής γραμμής, ή μετακίνησή του στο τέλος της γραμμής σε πεδία πολλών γραμμών

END

Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής στο τέλος του πεδίου, για πεδία με περισσότερες από μία γραμμές

CTRL+END

Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής στην αρχή ενός πεδίου, σε πεδία μονής γραμμής, ή μετακίνησή του στην αρχή της γραμμής σε πεδία πολλών γραμμών

HOME

Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής στην αρχή του πεδίου, για πεδία με περισσότερες από μία γραμμές

CTRL+HOME

Αντιγραφή, μετακίνηση ή διαγραφή κειμένου

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πιέστε

Αντιγραφή της επιλογής στο Πρόχειρο

CTRL+C

Αποκοπή της επιλογής και αντιγραφή της στο Πρόχειρο

CTRL+X

Επικόλληση των περιεχομένων του Προχείρου στο σημείο εισαγωγής

CTRL+V

Διαγραφή της επιλογής ή του χαρακτήρα που βρίσκεται στα αριστερά του σημείου εισαγωγής

BACKSPACE

Διαγραφή της επιλογής ή του χαρακτήρα που βρίσκεται στα δεξιά του σημείου εισαγωγής

DELETE

Διαγραφή όλων των χαρακτήρων που βρίσκονται στα δεξιά του σημείου εισαγωγής

CTRL+DELETE

Αναίρεση αλλαγών

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πιέστε

Αναίρεση πληκτρολόγησης

CTRL+Z ή ALT+BACKSPACE

Αναίρεση αλλαγών που έχουν γίνει στο τρέχον πεδίο ή την τρέχουσα εγγραφή. Σε περίπτωση που έχουν τροποποιηθεί και τα δύο, πατήστε το πλήκτρο ESC δύο φορές για να αναιρέσετε τις αλλαγές, πρώτα στο τρέχον πεδίο και κατόπιν στην τρέχουσα εγγραφή

ESC

Εισαγωγή δεδομένων σε προβολή φύλλου δεδομένων ή προβολή φόρμας

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πιέστε

Εισαγωγή τρέχουσας ημερομηνίας

CTRL+ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΟ (;)

Εισαγωγή τρέχουσας ώρας

CTRL+SHIFT+ΑΝΩ ΚΑΤΩ ΤΕΛΕΙΑ (:)

Εισαγωγή της προεπιλεγμένης τιμής για ένα πεδίο

CTRL+ALT+Πλήκτρο διαστήματος

Εισαγωγή της τιμής από το ίδιο πεδίο της προηγούμενης εγγραφής

CTRL+ΑΠΟΣΤΡΟΦΟΣ (')

Προσθήκη νέας εγγραφής

CTRL+ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΡΟΣΘΕΣΗΣ (+)

Σε ένα φύλλο δεδομένων, διαγραφή της τρέχουσας εγγραφής

CTRL+ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ (-)

Αποθήκευση αλλαγών στην τρέχουσα εγγραφή

SHIFT+ENTER

Εναλλαγή μεταξύ των τιμών, σε ένα πλαίσιο ελέγχου ή σε ένα κουμπί επιλογής

Πλήκτρο διαστήματος

Εισαγωγή νέας γραμμής

CTRL+ENTER

Ανανέωση πεδίων με τρέχοντα δεδομένα

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πιέστε

Νέος υπολογισμός των πεδίων στο παράθυρο

F9

Εκ νέου υποβολή ενός ερωτήματος στους υποκείμενους πίνακες. Σε μια δευτερεύουσα φόρμα, με αυτόν το συνδυασμό πλήκτρων, υποβάλλετε εκ νέου το ερώτημα μόνο για τη συγκεκριμένη δευτερεύουσα φόρμα του υποκείμενου πίνακα

SHIFT+F9

Για να ανανεώσετε το περιεχόμενο του πλαισίου λίστας ή του σύνθετου πλαισίου ενός Πεδίο αναζήτησης

F9

Πλήκτρα για περιήγηση σε εγγραφές

Περιήγηση στην προβολή σχεδίασης

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πιέστε

Εναλλαγή μεταξύ της κατάστασης λειτουργίας Επεξεργασίας (όταν εμφανίζεται το σημείο εισαγωγής) και της κατάστασης λειτουργίας Περιήγησης

F2

Εναλλαγή του φύλλου ιδιοτήτων

F4

Μετάβαση σε Προβολή φόρμας από Προβολή σχεδίασης

F5

Εναλλαγή μεταξύ των ανώτερων και κατώτερων τμημάτων ενός παραθύρου (σε προβολή σχεδίασης μακροεντολών, ερωτημάτων και στο παράθυρο "Σύνθετο φίλτρο/ταξινόμηση") Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο F6 αν με το πλήκτρο TAB δεν μεταβαίνετε στην περιοχή της οθόνης που θέλετε.

F6

Μετακίνηση προς τα εμπρός μεταξύ των στοιχείων ελέγχου παραθύρου σχεδίασης, ιδιοτήτων, "Παραθύρου περιήγησης", κλειδιών πρόσβασης, και ζουμ (πίνακες, φόρμες και εκθέσεις σε Προβολή σχεδίασης)

F6

Άνοιγμα της Επεξεργασίας Visual Basic από μια επιλεγμένη ιδιότητα στο φύλλο ιδιοτήτων για μια φόρμα ή μια έκθεση

F7

Κλήση του παραθύρου Λίστα πεδίων σε φόρμα, έκθεση ή σελίδα πρόσβασης δεδομένων. Εάν το παράθυρο Λίστα πεδίων είναι ήδη ανοιχτό, η εστίαση μετακινείται στο παράθυρο Λίστα πεδίων

ALT+F8

Όταν είναι ανοιχτή μια λειτουργική μονάδα κώδικα, εναλλαγή από την Επεξεργασία της Visual Basic σε προβολή σχεδίασης φόρμας ή έκθεσης

SHIFT+F7

Εναλλαγή από το φύλλο ιδιοτήτων ενός στοιχείου ελέγχου, σε Προβολή σχεδίασης φόρμας ή έκθεσης, στην επιφάνεια σχεδίασης χωρίς αλλαγή της εστίασης του στοιχείου ελέγχου

SHIFT+F7

Εμφάνιση ενός φύλλου ιδιοτήτων

ALT+ENTER

Αντιγραφή του επιλεγμένου στοιχείου ελέγχου στο Πρόχειρο

CTRL+C

Αποκοπή του επιλεγμένου στοιχείου ελέγχου και αντιγραφή του στο Πρόχειρο

CTRL+X

Επικόλληση των περιεχομένων του Προχείρου στην επάνω αριστερή γωνία της επιλεγμένης ενότητας

CTRL+V

Μετακίνηση του επιλεγμένου στοιχείου ελέγχου στα δεξιά κατά ένα pixel κατά μήκος του πλέγματος της σελίδας.

Βέλος προς τα δεξιά

Μετακίνηση του επιλεγμένου στοιχείου ελέγχου στα αριστερά κατά ένα pixel κατά μήκος του πλέγματος της σελίδας.

Βέλος προς τα αριστερά

Μετακίνηση του επιλεγμένου στοιχείο ελέγχου προς τα επάνω κατά ένα pixel κατά μήκος του πλέγματος της σελίδας.

Σημείωση: Για στοιχεία ελέγχου σε μια διάταξη σε στοίβα, αυτή η ενέργεια αλλάζει τη θέση του επιλεγμένου στοιχείου ελέγχου με το στοιχείο ελέγχου που βρίσκεται ακριβώς από πάνω του, εκτός και αν είναι ήδη το στοιχείο ελέγχου που βρίσκεται στο ανώτερο σημείο της διάταξης.

Βέλος προς τα επάνω

Μετακίνηση του επιλεγμένου στοιχείο ελέγχου προς τα κάτω κατά ένα pixel κατά μήκος του πλέγματος της σελίδας.

Σημείωση: Για στοιχεία ελέγχου σε μια διάταξη σε στοίβα, αυτή η ενέργεια αλλάζει τη θέση του επιλεγμένου στοιχείου ελέγχου με το στοιχείο ελέγχου που βρίσκεται ακριβώς από κάτω του, εκτός και αν είναι ήδη το στοιχείο ελέγχου που βρίσκεται στο κατώτερο σημείο της διάταξης.

Βέλος προς τα κάτω

Μετακίνηση του επιλεγμένου στοιχείου ελέγχου στα δεξιά κατά ένα pixel (ανεξάρτητα από το πλέγμα της σελίδας).

CTRL+Βέλος προς τα δεξιά

Μετακίνηση του επιλεγμένου στοιχείου ελέγχου στα αριστερά κατά ένα pixel (ανεξάρτητα από το πλέγμα της σελίδας).

CTRL+Βέλος προς τα αριστερά

Μετακίνηση του επιλεγμένου στοιχείου ελέγχου προς τα επάνω κατά ένα pixel (ανεξάρτητα από το πλέγμα της σελίδας).

Σημείωση: Για στοιχεία ελέγχου σε μια διάταξη σε στοίβα, αυτή η ενέργεια αλλάζει τη θέση του επιλεγμένου στοιχείου ελέγχου με το στοιχείο ελέγχου που βρίσκεται ακριβώς από πάνω του, εκτός και αν είναι ήδη το στοιχείο ελέγχου που βρίσκεται στο ανώτερο σημείο της διάταξης.

CTRL+ Βέλος προς τα επάνω

Μετακίνηση του επιλεγμένου στοιχείου ελέγχου προς τα κάτω κατά ένα pixel (ανεξάρτητα από το πλέγμα της σελίδας).

Σημείωση: Για στοιχεία ελέγχου σε μια διάταξη σε στοίβα, αυτή η ενέργεια αλλάζει τη θέση του επιλεγμένου στοιχείου ελέγχου με το στοιχείο ελέγχου που βρίσκεται ακριβώς από κάτω του, εκτός και αν είναι ήδη το στοιχείο ελέγχου που βρίσκεται στο κατώτερο σημείο της διάταξης.

CTRL+ Βέλος προς τα κάτω

Αύξηση του πλάτους του επιλεγμένου στοιχείου ελέγχου (στα δεξιά) κατά ένα pixel.

Σημείωση: Για τα στοιχεία ελέγχου μιας διάταξης σε στοίβα, η ενέργεια αυτή αυξάνει το πλάτος σε ολόκληρη τη διάταξη.

SHIFT+ Βέλος προς τα δεξιά

Μείωση του πλάτους του επιλεγμένου στοιχείου ελέγχου (στα αριστερά) κατά ένα pixel.

Σημείωση: Για τα στοιχεία ελέγχου μιας διάταξης σε στοίβα, η ενέργεια αυτή μειώνει το πλάτος σε ολόκληρη τη διάταξη.

SHIFT+ Βέλος προς τα αριστερά

Μείωση του ύψους του επιλεγμένου στοιχείου ελέγχου (από κάτω) κατά ένα pixel.

SHIFT+ Βέλος προς τα επάνω

Αύξηση του ύψους του επιλεγμένου στοιχείου ελέγχου (από κάτω) κατά ένα pixel.

SHIFT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Περιήγηση στην προβολή φύλλου δεδομένων

Μετάβαση σε συγκεκριμένη εγγραφή

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πιέστε

Μετακινηθείτε στο πλαίσιο αριθμού εγγραφής, πληκτρολογήστε τον αριθμό εγγραφής και πιέστε το πλήκτρο ENTER

F5

Περιήγηση μεταξύ πεδίων και εγγραφών

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πιέστε

Μετακίνηση στο επόμενο πεδίο

TAB ή Βέλος προς τα δεξιά

Μετάβαση στο τελευταίο πεδίο της τρέχουσας εγγραφής, σε κατάσταση λειτουργίας Περιήγησης

END

Μετακίνηση στο προηγούμενο πεδίο

SHIFT+TAB ή Βέλος προς τα αριστερά

Μετάβαση στο πρώτο πεδίο της τρέχουσας εγγραφής, σε κατάσταση λειτουργίας Περιήγησης

HOME

Μετάβαση στο τρέχον πεδίο στην επόμενη εγγραφή

Βέλος προς τα κάτω

Μετάβαση στο τρέχον πεδίο της τελευταίας εγγραφής, σε κατάσταση λειτουργίας Περιήγησης

CTRL+ Βέλος προς τα κάτω

Μετάβαση στο τελευταίο πεδίο της τελευταίας εγγραφής, σε κατάσταση λειτουργίας Περιήγησης

CTRL+END

Μετάβαση στο τρέχον πεδίο στην προηγούμενη εγγραφή

Βέλος προς τα επάνω

Μετάβαση στο τρέχον πεδίο της πρώτης εγγραφής, σε κατάσταση λειτουργίας Περιήγησης

CTRL+ Βέλος προς τα επάνω

Μετάβαση στο πρώτο πεδίο της πρώτης εγγραφής, σε κατάσταση λειτουργίας Περιήγησης

CTRL+HOME

Περιήγηση σε άλλη οθόνη δεδομένων

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πιέστε

Μετακίνηση μια οθόνη προς τα κάτω

PAGE DOWN

Μετακίνηση μια οθόνη προς τα πάνω

PAGE UP

Μετακίνηση μια οθόνη προς τα δεξιά

CTRL+PAGE DOWN

Μετακίνηση μια οθόνη προς τα αριστερά

CTRL+PAGE UP

Περιήγηση σε δευτερεύοντα φύλλα δεδομένων

Μετάβαση σε συγκεκριμένη εγγραφή

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πιέστε

Μετάβαση από το δευτερεύον φύλλο δεδομένων στο πλαίσιο αριθμού εγγραφής. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον αριθμό εγγραφής και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ENTER

ALT+F5

Ανάπτυξη και σύμπτυξη δευτερεύοντος φύλλου δεδομένων

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πιέστε

Μετακίνηση από το φύλλο δεδομένων για επέκταση του δευτερεύοντος φύλλου δεδομένων της εγγραφής

CTRL+SHIFT+Βέλος προς τα κάτω

Σύμπτυξη του δευτερεύοντος φύλλου δεδομένων

CTRL+SHIFT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Μετάβαση από φύλλο δεδομένων σε δευτερεύον φύλλο δεδομένων

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πιέστε

Μετάβαση στο δευτερεύον φύλλο δεδομένων από το τελευταίο πεδίο της προηγούμενης εγγραφής στο φύλλο δεδομένων

TAB

Μετάβαση στο δευτερεύον φύλλο δεδομένων από το πρώτο πεδίο της επόμενης εγγραφής στο φύλλο δεδομένων

SHIFT+TAB

Έξοδος από το δευτερεύον φύλλο δεδομένων και μετακίνηση στο πρώτο πεδίο της επόμενης εγγραφής του φύλλου δεδομένων

CTRL+TAB

Έξοδος από το δευτερεύον φύλλο δεδομένων και μετάβαση στο τελευταίο πεδίο της προηγούμενης εγγραφής του φύλλου δεδομένων

CTRL+SHIFT+TAB

Μετάβαση στο επόμενο πεδίο του φύλλου δεδομένων από το τελευταίο πεδίο του δευτερεύοντος φύλλου δεδομένων

TAB

Παράκαμψη του δευτερεύοντος φύλλου δεδομένων, από το φύλλο δεδομένων, και μετάβαση στην επόμενη εγγραφή του φύλλου δεδομένων

Βέλος προς τα κάτω

Παράκαμψη του δευτερεύοντος φύλλου δεδομένων, από το φύλλο δεδομένων, και μετάβαση στην προηγούμενη εγγραφή του φύλλου δεδομένων

Βέλος προς τα επάνω

Έχετε τη δυνατότητα να περιηγηθείτε μεταξύ πεδίων και εγγραφών σε ένα δευτερεύον φύλλο δεδομένων με τα ίδια πλήκτρα συντόμευσης που χρησιμοποιούνται και στην Προβολή φύλλου δεδομένων.

Περιήγηση σε προβολή φόρμας

Μετάβαση σε συγκεκριμένη εγγραφή

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πιέστε

Μετάβαση στο πλαίσιο αριθμού εγγραφής. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον αριθμό εγγραφής και πατήστε το πλήκτρο ENTER

F5

Περιήγηση μεταξύ πεδίων και εγγραφών

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πιέστε

Μετακίνηση στο επόμενο πεδίο

TAB

Μετακίνηση στο προηγούμενο πεδίο

SHIFT+TAB

Μετάβαση στο τελευταίο στοιχείο ελέγχου της φόρμας και διατήρηση της τρέχουσας εγγραφής, σε κατάσταση λειτουργίας Περιήγησης

END

Μετάβαση στο τελευταίο στοιχείο ελέγχου της φόρμας και ορισμός της εστίασης στην τελευταία εγγραφή, σε κατάσταση λειτουργίας Περιήγησης

CTRL+END

Μετάβαση στο πρώτο στοιχείο ελέγχου της φόρμας και διατήρηση της τρέχουσας εγγραφής, σε κατάσταση λειτουργίας Περιήγησης

HOME

Μετάβαση στο πρώτο στοιχείο ελέγχου της φόρμας και ορισμός της εστίασης στην πρώτη εγγραφή, σε κατάσταση λειτουργίας Περιήγησης

CTRL+HOME

Μετάβαση στο τρέχον πεδίο της επόμενης εγγραφής

CTRL+PAGE DOWN

Μετάβαση στο τρέχον πεδίο στην προηγούμενη εγγραφή

CTRL+PAGE UP

Περιήγηση σε φόρμες με περισσότερες από μία σελίδες

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πιέστε

Μετακίνηση προς τα κάτω κατά μια σελίδα. Στο τέλος μιας εγγραφής, σας μεταφέρει στην αντίστοιχη σελίδα της επόμενης εγγραφής

PAGE DOWN

Μετακίνηση προς τα πάνω κατά μια σελίδα. Στο τέλος μιας εγγραφής, σας μεταφέρει στην αντίστοιχη σελίδα της προηγούμενης εγγραφής

PAGE UP

Περιήγηση μεταξύ της κύριας φόρμας και δευτερεύουσας φόρμας

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πιέστε

Μετάβαση στη δευτερεύουσα φόρμα από το προηγούμενο πεδίο της κύριας φόρμας

TAB

Εισαγωγή της δευτερεύουσας φόρμας από το επόμενο πεδίο της κύριας φόρμας

SHIFT+TAB

Έξοδος από τη δευτερεύουσα φόρμα και μετάβαση στο επόμενο πεδίο στην κύρια φόρμα ή στην επόμενη εγγραφή

CTRL+TAB

Έξοδος από τη δευτερεύουσα φόρμα και μετάβαση στο προηγούμενο πεδίο στην κύρια φόρμα ή στην προηγούμενη εγγραφή

CTRL+SHIFT+TAB

Περιήγηση σε προεπισκόπηση εκτύπωσης και προεπισκόπηση διάταξης

Εργασίες σε παράθυρα διαλόγου και παράθυρα

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πιέστε

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Εκτύπωση από την εντολή "Εκτύπωση"

CTRL+P (ή φύλλα δεδομένων, φόρμες και εκθέσεις)

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Διαμόρφωση σελίδας (μόνο φόρμες και εκθέσεις)

Α

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση μέρους της σελίδας

Σ

Ακύρωση της Προεπισκόπησης εκτύπωσης ή της Προεπισκόπησης διάταξης

C ή ESC

Προβολή διαφορετικών σελίδων

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πιέστε

Για να μετακινηθείτε στο πλαίσιο αριθμού σελίδας. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον αριθμό σελίδας και πατήστε το πλήκτρο ENTER

ALT+F5

Προβολή της επόμενης σελίδας (όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Προσαρμογή στο παράθυρο)

PAGE DOWN ή Βέλος προς τα κάτω

Προβολή της προηγούμενης σελίδας (όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Προσαρμογή στο παράθυρο)

PAGE UP ή Βέλος προς τα επάνω

Περιήγηση σε προεπισκόπηση εκτύπωσης και προεπισκόπηση διάταξης

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πιέστε

Κύλιση προς τα κάτω κατά μικρά διαστήματα

Βέλος προς τα κάτω

Κύλιση προς τα κάτω κατά μια πλήρη οθόνη

PAGE DOWN

Μετακίνηση στο κάτω μέρος της σελίδας

CTRL+ Βέλος προς τα κάτω

Κύλιση προς τα πάνω κατά μικρά διαστήματα

Βέλος προς τα επάνω

Κύλιση προς τα πάνω κατά μια πλήρη οθόνη

PAGE UP

Μετακίνηση στο επάνω μέρος της σελίδας

CTRL+ Βέλος προς τα επάνω

Κύλιση προς τα δεξιά κατά μικρά διαστήματα

Βέλος προς τα δεξιά

Μετακίνηση στη δεξιά άκρη της σελίδας

END

Μετακίνηση στην κάτω δεξιά γωνία της σελίδας

CTRL+END

Κύλιση προς τα αριστερά κατά μικρά διαστήματα

Βέλος προς τα αριστερά

Μετακίνηση στη αριστερή άκρη της σελίδας

HOME

Μετακίνηση στην επάνω αριστερή γωνία της σελίδας

CTRL+HOME

Μεταβείτε στο παράθυρο διάγραμμα βάσης δεδομένων σε ένα έργο της Access

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πιέστε

Μετακίνηση από ένα κελί πίνακα στη γραμμή τίτλου του πίνακα

ESC

Μετακίνηση από τη γραμμή τίτλου ενός πίνακα στο τελευταίο κελί που επεξεργαστήκατε

ENTER

Μετακίνηση από γραμμή τίτλου πίνακα σε γραμμή τίτλου πίνακα ή
από κελί σε κελί μέσα σε έναν πίνακα

TAB

Ανάπτυξη λίστας μέσα σε έναν πίνακα

ALT + ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Κύλιση στα στοιχεία σε μια αναπτυσσόμενη λίστα από την αρχή μέχρι το τέλος

Βέλος προς τα κάτω

Μετακίνηση στο προηγούμενο στοιχείο της λίστας

Βέλος προς τα επάνω

Επιλογή στοιχείου σε μια λίστα και μετακίνηση στο επόμενο κελί

ENTER

Αλλαγή της ρύθμισης σε ένα πλαίσιο ελέγχου

Πλήκτρο διαστήματος

Μετάβαση στο πρώτο κελί της γραμμής ή
στην αρχή του τρέχοντος κελιού

HOME

Μετάβαση στο τελευταίο κελί της γραμμής ή
στο τέλος του τρέχοντος κελιού

END

Κύλιση στην επόμενη "σελίδα" μέσα σε έναν πίνακα ή
στην επόμενη "σελίδα" του διαγράμματος

PAGE DOWN

Κύλιση στην προηγούμενη "σελίδα" μέσα σε έναν πίνακα ή
στην προηγούμενη "σελίδα" του διαγράμματος

PAGE UP

Μεταβείτε στη σχεδίαση ερωτήματος σε ένα έργο της Access

Οποιοδήποτε τμήμα παραθύρου

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πιέστε

Μετακίνηση μεταξύ τμημάτων παραθύρου της "Σχεδίασης ερωτήματος"

F6, SHIFT+F6

Παράθυρο διαγράμματος

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πιέστε

Μετακίνηση μεταξύ πινάκων, προβολών και συναρτήσεων (και σε γραμμές συνδέσμου, αν υπάρχουν)

TAB ή SHIFT+TAB

Μετακίνηση μεταξύ στηλών σε έναν πίνακα, μια προβολή ή μια συνάρτηση 

Πλήκτρα βέλους

Επιλογή των επιλεγμένων δεδομένων για έξοδο

Πλήκτρο ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ή ΣΥΝ

Κατάργηση της επιλεγμένης στήλης δεδομένων από το αποτέλεσμα του ερωτήματος

Πλήκτρο ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ή ΜΕΙΟΝ

Κατάργηση του επιλεγμένου πίνακα, προβολής ή συνάρτησης, ή της γραμμής συνδέσμου από το ερώτημα

DELETE

Εάν υπάρχουν πολλαπλά στοιχεία επιλεγμένα και πιέσετε το ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, επηρεάζονται όλα τα επιλεγμένα στοιχεία. Μπορείτε να επιλέξετε πολλαπλά στοιχεία κρατώντας πιεσμένο το πλήκτρο SHIFT ενώ κάνετε κλικ σε αυτά. Μπορείτε να εναλλάσσετε την κατάσταση επιλογής του ίδιου στοιχείου κρατώντας πιεσμένο το πλήκτρο CTRL ενώ κάνετε κλικ σε αυτό.

Παράθυρο πλέγματος

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πιέστε

Μετακίνηση μεταξύ κελιών

Πλήκτρα βέλους ή TAB ή SHIFT+TAB

Μετακίνηση στην τελευταία γραμμή της τρέχουσας στήλης

CTRL+ Βέλος προς τα κάτω

Μετακίνηση στην πρώτη γραμμή της τρέχουσας στήλης

CTRL+ Βέλος προς τα επάνω

Μετακίνηση στο επάνω αριστερό κελί του ορατού τμήματος του πλέγματος

CTRL+HOME

Μετακίνηση στο κάτω δεξιό κελί

CTRL+END

Μετακίνηση σε μια αναπτυσσόμενη λίστα

Βέλος προς τα επάνω ή βέλος προς τα κάτω

Επιλογή ολόκληρης στήλης πλέγματος

CTRL+Πλήκτρο διαστήματος

Εναλλαγή μεταξύ κατάστασης λειτουργίας επεξεργασίας και κατάστασης λειτουργίας επιλογής κελιού

F2

Αντιγραφή επιλεγμένου κειμένου ενός κελιού στο Πρόχειρο (σε κατάσταση λειτουργίας επεξεργασίας)

CTRL+C

Αποκοπή επιλεγμένου κειμένου ενός κελιού και τοποθέτηση αυτού του κειμένου στο Πρόχειρο (σε κατάσταση λειτουργίας επεξεργασίας)

CTRL+X

Επικόλληση κειμένου από το Πρόχειρο (σε κατάσταση λειτουργίας επεξεργασίας)

CTRL+V

Εναλλαγή μεταξύ κατάστασης λειτουργίας εισαγωγής και αντικατάστασης κατά την επεξεργασία ενός κελιού

INS

Εναλλαγή του πλαισίου ελέγχου στη στήλη εξόδουΣημείωση    , εάν έχουν επιλεγεί πολλά στοιχεία, το πάτημα αυτού του πλήκτρου επηρεάζει όλα τα επιλεγμένα στοιχεία.

Πλήκτρο διαστήματος

Εκκαθάριση των επιλεγμένων περιεχομένων ενός κελιού

DELETE

Κατάργηση γραμμής που περιέχει στήλη επιλεγμένων δεδομένων από το ερώτημα Σημείωση    , εάν έχουν επιλεγεί πολλά στοιχεία, το πάτημα αυτό κλειδιού επηρεάζει όλα τα επιλεγμένα στοιχεία.

DELETE

Εκκαθάριση όλων των τιμών για μια επιλεγμένη στήλη πλέγματος

DELETE

Εισαγωγή γραμμής μεταξύ υπαρχουσών γραμμών

INS (αφού επιλέξετε γραμμή πλέγματος)

Προσθήκη μιας στήλης "ή" …

INS (αφού επιλέξετε οποιαδήποτε στήλη "ή" ...)

Παράθυρο SQL

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα τυπικά πλήκτρα επεξεργασίας των Windows όταν εργάζεστε στο τμήμα παραθύρου SQL, όπως CTRL+ πλήκτρα βέλους για να μετακινείστε μεταξύ λέξεων, και τις εντολές Αποκοπή, Αντιγραφή, και Επικόλληση από το μενού Επεξεργασία.

Σημείωση: Έχετε μόνο τη δυνατότητα εισαγωγής κειμένου, ενώ η κατάσταση λειτουργίας αντικατάστασης κειμένου δεν είναι διαθέσιμη.

Εργασία με προβολές Συγκεντρωτικού πίνακα

Προβολή Συγκεντρωτικού πίνακα

Πλήκτρα για την επιλογή στοιχείων σε προβολή Συγκεντρωτικού πίνακα

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πιέστε

Μετακίνηση της επιλογής από αριστερά προς τα δεξιά και στη συνέχεια προς τα κάτω

Το πλήκτρο TAB 

Μετακίνηση της επιλογής από πάνω προς τα κάτω και στη συνέχεια προς τα δεξιά

ENTER

Επιλογή του κελιού προς τα αριστερά. Εάν το τρέχον κελί είναι το τελευταίο προς τα αριστερά, με τα πλήκτρα SHIFT+TAB επιλέγεται το τελευταίο κελί στην προηγούμενη γραμμή.

SHIFT+TAB

Επιλογή του κελιού επάνω από το τρέχον κελί. Εάν το τρέχον κελί είναι το τελευταίο προς τα επάνω, με τα πλήκτρα SHIFT+ENTER επιλέγεται το τελευταίο κελί στην προηγούμενη στήλη.

SHIFT+ENTER

Επιλογή των κελιών λεπτομερειών του επόμενου στοιχείου στην περιοχή γραμμών

CTRL+ENTER

Επιλογή των κελιών λεπτομερειών του προηγούμενου στοιχείου στην περιοχή γραμμών

SHIFT+CTRL+ENTER

Για να μετακινήσετε την επιλογή στην κατεύθυνση του πλήκτρου βέλους. Αν είναι επιλεγμένο ένα πεδίο γραμμής ή στήλης, πατήστε το βέλος προς τα κάτω, για να μετακινηθείτε στο πρώτο στοιχείο δεδομένων του πεδίου και μετά πατήστε ένα πλήκτρο βέλους, για να μετακινηθείτε στο επόμενο ή στο προηγούμενο στοιχείο ή πίσω στο πεδίο. Αν είναι επιλεγμένο ένα πεδίο λεπτομερειών, πατήστε το βέλος προς τα δεξιά ή το βέλος προς τα αριστερά, για να μετακινηθείτε στο πρώτο κελί της περιοχής λεπτομερειών.

Πλήκτρα βέλους

Ανάπτυξη ή μείωση της επιλογής προς την κατεύθυνση του πλήκτρου βέλους.

SHIFT+πλήκτρα βέλους

Μετακίνηση της επιλογής στο τελευταίο κελί προς την κατεύθυνση του πλήκτρου βέλους.

CTRL+πλήκτρα βέλους

Μετακίνηση του επιλεγμένου στοιχείου προς την κατεύθυνση του πλήκτρου βέλους.

SHIFT+ALT+πλήκτρα βέλους

Επιλογή του τελευταίου προς τα αριστερά κελιού στην τρέχουσα γραμμή

HOME

Επιλογή του τελευταίου προς τα δεξιά κελιού στην τρέχουσα γραμμή

END

Επιλογή το τελευταίου προς τα αριστερά κελιού στην πρώτη γραμμή

CTRL+HOME

Επιλογή του τελευταίου κελιού στην τελευταία γραμμή

CTRL+END

Επέκταση της επιλογής μέχρι το τελευταίο προς τα αριστερά κελί στην πρώτη γραμμή

SHIFT+CTRL+HOME

Επέκταση της επιλογής μέχρι το τελευταίο κελί στην τελευταία γραμμή

SHIFT+CTRL+END

Επιλογή του πεδίου για το τρέχον επιλεγμένο στοιχείο δεδομένων, συνόλου ή λεπτομερειών.

CTRL+Πλήκτρο διαστήματος

Επιλογή ολόκληρης της γραμμής που περιέχει το τρέχον επιλεγμένο κελί.

SHIFT+Πλήκτρο διαστήματος

Επιλογή ολόκληρης τηςΠροβολή Συγκεντρωτικού Πίνακα

CTRL+A

Εμφάνιση της επόμενης οθόνης 

PAGE DOWN

Εμφάνιση της προηγούμενης οθόνης.

PAGE UP

Ανάπτυξη της επιλογής κατά μια οθόνη προς τα κάτω

SHIFT+PAGE DOWN

Μείωση της επιλογής κατά μία οθόνη.

SHIFT+PAGE UP

Εμφάνιση της επόμενης οθόνης προς τα δεξιά

ALT+PAGE DOWN

Εμφάνιση της προηγούμενης οθόνης προς τα αριστερά

ALT+PAGE UP

Επέκταση της επιλογής στη σελίδα που βρίσκεται στα δεξιά

SHIFT+ALT+PAGE DOWN

Επέκταση της επιλογής στη σελίδα που βρίσκεται στα αριστερά

SHIFT+ALT+PAGE UP

Πλήκτρα για την εκτέλεση εντολών

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πιέστε

Εμφάνιση θεμάτων της Βοήθειας

F1

Για να εμφανίσετε το μενού συντόμευσης για το επιλεγμένο στοιχείο της προβολής Συγκεντρωτικού Πίνακα. Χρησιμοποιήστε τα μενού συντόμευσης, για να εκτελέσετε εντολές στην προβολή Συγκεντρωτικού Πίνακα.

SHIFT+F10

Εκτέλεση μιας εντολής στο μενού συντόμευσης.

Υπογραμμισμένο γράμμα

Κλείσιμο του μενού συντόμευσης χωρίς να εκτελείται καμία εντολή.

ESC

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Ιδιότητες

ALT+ENTER

Ακύρωση μιας λειτουργίας ανανέωσης σε εξέλιξη.

ESC

Για να αντιγράψετε τα επιλεγμένα δεδομένα από την προβολή Συγκεντρωτικού Πίνακα στο Πρόχειρο

CTRL+C

Εξαγωγή των περιεχομένων της προβολής Συγκεντρωτικού πίνακα σε Microsoft Excel 2010Excel 2010

CTRL+E

Πλήκτρα για εμφάνιση, απόκρυψη, φιλτράρισμα και ταξινόμηση δεδομένων

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πατήστε

Εμφάνιση ή απόκρυψη των δεικτών ανάπτυξης (πλαίσια Πλαίσιο συν και Πλαίσιο "πλην" ) δίπλα σε στοιχεία

CTRL+8

Ανάπτυξη του τρέχοντος επιλεγμένου στοιχείου.

CTRL+ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΡΟΣΘΕΣΗΣ (στο αριθμητικό πληκτρολόγιο)

Απόκρυψη του τρέχοντος επιλεγμένου στοιχείου.

CTRL+ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ (στο αριθμητικό πληκτρολόγιο)

Άνοιγμα της λίστας για το επιλεγμένο τη συγκεκριμένη στιγμή πεδίο

ALT+ Βέλος προς τα κάτω

Διαδοχική μετακίνηση στο πιο πρόσφατα επιλεγμένο στοιχείο, στο κουμπί OK και στο κουμπί Άκυρο στην αναπτυσσόμενη λίστα για ένα πεδίο

Το πλήκτρο TAB 

Μετακίνηση στο επόμενο στοιχείο της αναπτυσσόμενης λίστας ενός πεδίου.

Πλήκτρα βέλους

Επιλογή ή κατάργηση του σημαδιού επιλογής στο πλαίσιο ελέγχου για το τρέχον στοιχείο στην αναπτυσσόμενη λίστα για ένα πεδίο

Πλήκτρο διαστήματος

Κλείσιμο της αναπτυσσόμενης λίστας για ένα πεδίο και εφαρμογή οποιωνδήποτε αλλαγών πραγματοποιήθηκαν

ENTER

Κλείσιμο της αναπτυσσόμενης λίστας για ένα πεδίο χωρίς εφαρμογή των αλλαγών

ESC

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Αυτόματου Φίλτρου.

CTRL+T

Ταξινόμηση των δεδομένων στο επιλεγμένο πεδίο ή άθροισμα σε αύξουσα σειρά (A – Ω 0 – 9).

CTRL+SHIFT+A

Ταξινόμηση των δεδομένων στο επιλεγμένο πεδίο ή άθροισμα σε φθίνουσα σειρά (Ω – A 9 – 0).

CTRL+SHIFT+Z

Μετακίνηση του επιλεγμένου μέλους προς τα επάνω ή προς τα αριστερά.

ALT+SHIFT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ ή ALT+SHIFT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση του επιλεγμένου μέλους προς τα κάτω ή προς τα δεξιά.

ALT+SHIFT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ ή ALT+SHIFT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Πλήκτρα για την προσθήκη πεδίων και συνόλων και αλλαγή της διάταξης μιας προβολής Συγκεντρωτικού πίνακα

Πλήκτρα για εργασία με το παράθυρο Λίστα πεδίων

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πιέστε

Εμφάνιση του παραθύρου Λίστα πεδίων ή ενεργοποίησή του, αν εμφανίζεται ήδη

CTRL+L

Μετακίνηση στο επόμενο στοιχείο του παραθύρου Λίστα πεδίων

Πλήκτρα βέλους

Μετακίνηση στο προηγούμενο στοιχείο το οποίο και συμπεριλαμβάνεται στην επιλογή.

SHIFT+ Βέλος προς τα επάνω

Μετακίνηση στο επόμενο στοιχείο το οποίο και συμπεριλαμβάνεται στην επιλογή.

SHIFT+ Βέλος προς τα κάτω

Μετακίνηση στο προηγούμενο στοιχείο, χωρίς όμως συμπερίληψη του στοιχείου στην επιλογή

CTRL+ Βέλος προς τα επάνω

Μετακίνηση στο επόμενο στοιχείο, χωρίς όμως συμπερίληψη του στοιχείου στην επιλογή

CTRL+ Βέλος προς τα κάτω

Κατάργηση του στοιχείου από την επιλογή, εάν το στοιχείο εστίασης περιλαμβάνεται στην επιλογή και αντίστροφα

CTRL+Πλήκτρο διαστήματος

Ανάπτυξη του τρέχοντος στοιχείου στο παράθυρο Λίστα πεδίων για την εμφάνιση των περιεχομένων του. Ή, ανάπτυξη των συνόλων για την εμφάνιση του διαθέσιμου συνόλου πεδίων.

ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΡΟΣΘΕΣΗΣ  (αριθμητικό πληκτρολόγιο)

Σύμπτυξη του τρέχοντος στοιχείου στο παράθυρο Λίστα πεδίων για την απόκρυψη των περιεχομένων του. Ή, σύμπτυξη των συνόλων για την απόκρυψη του διαθέσιμου συνόλου πεδίων.

ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ (αριθμητικό πληκτρολόγιο)

Εναλλακτικά, μετακίνηση στο πιο πρόσφατα επιλεγμένο στοιχείο, στο κουμπί Προσθήκη σε και στη λίστα δίπλα από το κουμπί Προσθήκη σε στο παράθυρο Λίστα πεδίων

Το πλήκτρο TAB 

Άνοιγμα της αναπτυσσόμενης λίστας δίπλα από το κουμπί Προσθήκη σε του παραθύρου Λίστα πεδίων. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για τη μετακίνηση στο επόμενο στοιχείο της λίστας και μετά πιέστε το πλήκτρο ENTER για να επιλέξετε ένα στοιχείο.

ALT+ Βέλος προς τα κάτω

Προσθήκη του πεδίου με επισήμανση στο παράθυρο Λίστα πεδίων στην περιοχή της προβολής Συγκεντρωτικού Πίνακα που εμφανίζεται στη λίστα Προσθήκη σε

ENTER

Πλήκτρα για την προσθήκη πεδίων και συνόλων

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πιέστε

Για να προσθέσετε ένα νέο πεδίο συνόλου για το επιλεγμένο πεδίο στην προβολή Συγκεντρωτικού Πίνακα χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση σύνοψης Sum

CTRL+SHIFT+S

Για να προσθέσετε ένα νέο πεδίο συνόλου για το επιλεγμένο πεδίο στην προβολή Συγκεντρωτικού Πίνακα χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση σύνοψης Count

CTRL+SHIFT+C

Για να προσθέσετε ένα νέο πεδίο συνόλου για το επιλεγμένο πεδίο στην προβολή Συγκεντρωτικού Πίνακα χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση σύνοψης Min

CTRL+SHIFT+M

Για να προσθέσετε ένα νέο πεδίο συνόλου για το επιλεγμένο πεδίο στην προβολή Συγκεντρωτικού Πίνακα χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση σύνοψης Max

CTRL+SHIFT+X

Για να προσθέσετε ένα νέο πεδίο συνόλου για το επιλεγμένο πεδίο στην προβολή Συγκεντρωτικού Πίνακα χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση σύνοψης Average

CTRL+SHIFT+E

Για να προσθέσετε ένα νέο πεδίο συνόλου για το επιλεγμένο πεδίο στην προβολή Συγκεντρωτικού Πίνακα χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση σύνοψης Standard Deviation

CTRL+SHIFT+D

Για να προσθέσετε ένα νέο πεδίο συνόλου για το επιλεγμένο πεδίο στην προβολή Συγκεντρωτικού Πίνακα χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση σύνοψης Standard Deviation Population

CTRL+SHIFT+T

Για να προσθέσετε ένα νέο πεδίο συνόλου για το επιλεγμένο πεδίο στην προβολή Συγκεντρωτικού Πίνακα χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση σύνοψης Variance

CTRL+SHIFT+V

Για να προσθέσετε ένα νέο πεδίο συνόλου για το επιλεγμένο πεδίο στην προβολή Συγκεντρωτικού Πίνακα χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση σύνοψης Variance Population

CTRL+SHIFT+R

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε υποσύνολα και γενικά σύνολα για το επιλεγμένο πεδίο στην προβολή Συγκεντρωτικού Πίνακα

CTRL+SHIFT+B

Προσθήκη υπολογιζόμενου πεδίου λεπτομερειών

CTRL+F

Πλήκτρα για την αλλαγή της διάταξης

Σημείωση: Οι ακόλουθες τέσσερις συντομεύσεις δεν λειτουργούν εάν πιέσετε τα πλήκτρα 1, 2, 3, ή 4 από το αριθμητικό πληκτρολόγιο στο πληκτρολόγιό σας.

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πιέστε

Για να μετακινήσετε το επιλεγμένο πεδίο της προβολής Συγκεντρωτικού Πίνακα στην περιοχή γραμμών

CTRL+1

Για να μετακινήσετε το επιλεγμένο πεδίο της προβολής Συγκεντρωτικού Πίνακα στην περιοχή στηλών

CTRL+2

Για να μετακινήσετε το επιλεγμένο πεδίο της προβολής Συγκεντρωτικού Πίνακα στην περιοχή φίλτρου

CTRL+3

Για να μετακινήσετε το επιλεγμένο πεδίο της προβολής Συγκεντρωτικού Πίνακα στην περιοχή λεπτομερειών

CTRL+4

Για να μετακινήσετε το επιλεγμένο πεδίο γραμμής ή στήλης της προβολής Συγκεντρωτικού Πίνακα σε ένα ανώτερο επίπεδο

CTRL+Βέλος προς τα αριστερά

Για να μετακινήσετε το επιλεγμένο πεδίο γραμμής ή στήλης της προβολής Συγκεντρωτικού Πίνακα σε ένα κατώτερο επίπεδο

CTRL+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Πλήκτρα για τη μορφοποίηση στοιχείων σε προβολή Συγκεντρωτικού πίνακα

Για να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω συντομεύσεις, επιλέξτε πρώτα ένα πεδίο λεπτομερειών ή ένα κελί δεδομένων σε ένα πεδίο συνόλου.

Οι πρώτες επτά συντομεύσεις πληκτρολογίου αλλάζουν τη μορφή αριθμού του επιλεγμένου πεδίο.

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πιέστε

Εφαρμογή της γενικής μορφής αριθμού σε τιμές του επιλεγμένου πεδίου συνόλου ή λεπτομερειών.

CTRL+SHIFT+~ (περισπωμένη)

Εφαρμογή της μορφής νομισματικής μονάδας, με δύο δεκαδικά ψηφία και αρνητικούς αριθμούς σε παρένθεση, σε τιμές του επιλεγμένου πεδίου συνόλου ή λεπτομερειών.

CTRL+SHIFT+$

Εφαρμογή της μορφής ποσοστού, χωρίς κανένα δεκαδικό ψηφίο, σε τιμές του επιλεγμένου πεδίου συνόλου ή λεπτομερειών.

CTRL+SHIFT+%

Εφαρμογή της εκθετικής μορφής αριθμού, με δύο δεκαδικά ψηφία, σε τιμές του επιλεγμένου πεδίου συνόλου ή λεπτομερειών.

CTRL+SHIFT+^

Εφαρμογή της μορφής ημερομηνίας, με ημέρα, μήνα και έτος, σε τιμές του επιλεγμένου πεδίου συνόλου ή λεπτομερειών.

CTRL+SHIFT+#

Εφαρμογή της μορφής ώρας με ώρα, λεπτά και πμ ή μμ, σε τιμές του επιλεγμένου πεδίου συνόλου ή λεπτομερειών.

CTRL+SHIFT+@

Εφαρμογή της αριθμητικής μορφής, με δύο δεκαδικά ψηφία, διαχωριστικό χιλιάδων και σύμβολο αφαίρεσης για αρνητικές τιμές, σε τιμές του επιλεγμένου πεδίου συνόλου ή λεπτομερειών.

CTRL+SHIFT+!

Για να εφαρμόσετε έντονη γραφή κειμένου στο επιλεγμένο πεδίο της προβολής Συγκεντρωτικού Πίνακα

CTRL+B

Για να εφαρμόσετε υπογράμμιση κειμένου στο επιλεγμένο πεδίο της προβολής Συγκεντρωτικού Πίνακα

CTRL+U

Για να εφαρμόσετε πλάγια γραφή κειμένου στο επιλεγμένο πεδίο της προβολής Συγκεντρωτικού Πίνακα

CTRL+I

Προβολή Συγκεντρωτικού γραφήματος

Πλήκτρα για την επιλογή στοιχείων σε ένα γράφημα

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πιέστε

Επιλογή του επόμενου στοιχείου στο γράφημα

Βέλος προς τα δεξιά

Επιλογή του προηγούμενου στοιχείου στο γράφημα

Βέλος προς τα αριστερά

Επιλογή της επόμενης ομάδας στοιχείων

ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή της προηγούμενης ομάδας στοιχείων

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Πλήκτρα για εργασία με ιδιότητες και επιλογές

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πιέστε

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Ιδιότητες

ALT+ENTER

Όταν είναι ενεργό το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες, για να επιλέξετε το επόμενο στοιχείο στην ενεργή καρτέλα

Το πλήκτρο TAB

Όταν είναι ενεργό το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες, για να επιλέξετε την επόμενη καρτέλα

Βέλος προς τα δεξιά

Όταν είναι ενεργό το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες, για να επιλέξετε την προηγούμενη καρτέλα

Βέλος προς τα αριστερά

Για να εμφανίσετε μια λίστα ή παλέτα, όταν το κουμπί που περιέχει τη λίστα ή την παλέτα είναι επιλεγμένο

Βέλος προς τα κάτω

Εμφάνιση του μενού συντόμευσης

SHIFT+F10

Εκτέλεση μιας εντολής στο μενού συντόμευσης.

Υπογραμμισμένο γράμμα

Κλείσιμο του μενού συντόμευσης χωρίς να εκτελείται καμία εντολή.

ESC

Πλήκτρα για εργασία με πεδία

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πιέστε

Άνοιγμα της λίστας για το επιλεγμένο τη συγκεκριμένη στιγμή πεδίο

ALT+ Βέλος προς τα κάτω

Στο αναπτυσσόμενο πλαίσιο λίστας ενός πεδίου, για να μετακινηθείτε στο πιο πρόσφατα επιλεγμένο στοιχείο, στο κουμπί OK και στο κουμπί Άκυρο

Το πλήκτρο TAB 

Στο αναπτυσσόμενο πλαίσιο λίστας ενός πεδίου, για να μετακινηθείτε στο επόμενο στοιχείο

Πλήκτρα βέλους

Στο αναπτυσσόμενο πλαίσιο λίστας ενός πεδίου, για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου για το τρέχον στοιχείο, ή να καταργήσετε την επιλογή του

Πλήκτρο διαστήματος

Κλείσιμο της αναπτυσσόμενης λίστας για ένα πεδίο και εφαρμογή οποιωνδήποτε αλλαγών πραγματοποιήθηκαν

ENTER

Κλείσιμο της αναπτυσσόμενης λίστας για ένα πεδίο χωρίς εφαρμογή των αλλαγών

ESC

Πλήκτρα για εργασία με το παράθυρο Λίστα πεδίων

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πιέστε

Εμφάνιση του παραθύρου Λίστα πεδίων ή ενεργοποίησή του, αν εμφανίζεται ήδη

CTRL+L

Μετακίνηση στο επόμενο στοιχείο του παραθύρου Λίστα πεδίων

Πλήκτρα βέλους

Μετακίνηση στο προηγούμενο στοιχείο το οποίο και συμπεριλαμβάνεται στην επιλογή.

SHIFT+ Βέλος προς τα επάνω

Μετακίνηση στο επόμενο στοιχείο το οποίο και συμπεριλαμβάνεται στην επιλογή.

SHIFT+ Βέλος προς τα κάτω

Μετακίνηση στο προηγούμενο στοιχείο, χωρίς όμως συμπερίληψη του στοιχείου στην επιλογή

CTRL+ Βέλος προς τα επάνω

Μετακίνηση στο επόμενο στοιχείο, χωρίς όμως συμπερίληψη του στοιχείου στην επιλογή

CTRL+ Βέλος προς τα κάτω

Για να καταργήσετε το στοιχείο από την επιλογή, αν το στοιχείο στο οποίο βρίσκεται η εστίαση συμπεριλαμβάνεται στην επιλογή και αντιστρόφως

CTRL+Πλήκτρο διαστήματος

Ανάπτυξη του τρέχοντος στοιχείου στο παράθυρο Λίστα πεδίων για την εμφάνιση των περιεχομένων του ή ανάπτυξη των συνόλων για την εμφάνιση του διαθέσιμου συνόλου πεδίων.

ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΡΟΣΘΕΣΗΣ  (αριθμητικό πληκτρολόγιο)

Σύμπτυξη του τρέχοντος στοιχείου στο παράθυρο Λίστα πεδίων για την απόκρυψη των περιεχομένων του ή σύμπτυξη των συνόλων για την απόκρυψη του διαθέσιμου συνόλου πεδίων.

ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ (αριθμητικό πληκτρολόγιο)

Στο παράθυρο Λίστα πεδίων, εναλλακτικά, μετακίνηση στο πιο πρόσφατα επιλεγμένο στοιχείο, στο κουμπί Προσθήκη σε και στη λίστα δίπλα από το κουμπί Προσθήκη σε

Το πλήκτρο TAB 

Άνοιγμα της αναπτυσσόμενης λίστας δίπλα από το κουμπί Προσθήκη σε του παραθύρου Λίστα πεδίων. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για τη μετακίνηση στο επόμενο στοιχείο της λίστας και μετά πιέστε το πλήκτρο ENTER για να επιλέξετε ένα στοιχείο.

ALT+ Βέλος προς τα κάτω

Προσθήκη του πεδίου με επισήμανση στο παράθυρο Λίστα πεδίων στην περιοχή απόθεσης που εμφανίζεται στη λίστα Προσθήκη σε

ENTER

Κορδέλα του Microsoft Office Fluent

Κορδέλα του Office Fluent

 1. Πατήστε το πλήκτρο ALT.

  Οι συμβουλές πλήκτρων εμφανίζονται πάνω από κάθε δυνατότητα που είναι διαθέσιμη στην τρέχουσα προβολή.

 2. Πατήστε το γράμμα που εμφανίζεται στη συμβουλή πλήκτρου επάνω από τη δυνατότητα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 3. Ανάλογα με το γράμμα που πιέζετε, ενδέχεται να εμφανίζονται πρόσθετες συμβουλές πλήκτρων. Για παράδειγμα, αν είναι ενεργή η καρτέλα Εξωτερικά δεδομένα και πιέσετε το γράμμα C, εμφανίζεται η καρτέλα Δημιουργία, μαζί με τις συμβουλές πλήκτρων για τις ομάδες αυτής της καρτέλας.

 4. Συνεχίστε να πατάτε γράμματα έως ότου πατήσετε το γράμμα της εντολής ή του στοιχείου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. σε ορισμένες περιπτώσεις, πρέπει πρώτα να πατήσετε το γράμμα της ομάδας που περιέχει την εντολή.

  Για να ακυρώσετε την ενέργεια που εκτελείτε και να κάνετε απόκρυψη των συμβουλών πλήκτρων, πατήστε το πλήκτρο ALT.

Ηλεκτρονική Βοήθεια

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για χρήση του παραθύρου "Βοήθεια"

Το παράθυρο ’Βοήθεια’ δίνει πρόσβαση σε ολόκληρο το περιεχόμενο της Βοήθειας του Office. Το παράθυρο της Βοήθειας θα εμφανίζει θέματα και άλλο περιεχόμενο της Βοήθειας.

Στο παράθυρο ’Βοήθεια’

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πατήστε

Άνοιγμα του παραθύρου της Βοήθειας

F1

Εναλλαγή μεταξύ του παραθύρου της Βοήθειας και του ενεργού προγράμματος.

ALT+TAB

Επιστροφή στην Κεντρική σελίδα της εφαρμογής Όνομα προγράμματος.

ALT+HOME

Επιλογή του επόμενου στοιχείου στο παράθυρο της Βοήθειας

TAB

Επιλογή του προηγούμενου στοιχείου στο παράθυρο της Βοήθειας

SHIFT+TAB

Εκτέλεση της ενέργειας για το επιλεγμένο στοιχείο

ENTER

Στην ενότητα Αναζήτηση στη Βοήθεια για το <όνομα προγράμματος> του παραθύρου Βοήθειας, επιλογή του επόμενου ή του προηγούμενου στοιχείου, αντίστοιχα.

TAB ή SHIFT+TAB

Στην ενότητα Αναζήτηση στη Βοήθεια για το <όνομα προγράμματος> του παραθύρου Βοήθειας, ανάπτυξη ή σύμπτυξη του επιλεγμένου στοιχείου, αντίστοιχα.

ENTER

Επιλογή του επόμενου κειμένου με απόκρυψη ή υπερ-σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένων των επιλογών Εμφάνιση όλων ή Απόκρυψη όλων στο επάνω μέρος ενός θέματος.

TAB

Επιλογή του προηγούμενου κρυφού κειμένου ή υπερ-σύνδεσης

SHIFT+TAB

Εκτέλεση ενέργειας για τις επιλογές Εμφάνιση όλων, Απόκρυψη όλων, κρυφό κείμενο ή υπερ-σύνδεση

ENTER

Επιστροφή στο προηγούμενο θέμα της Βοήθειας (κουμπί Προηγούμενο).

ALT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ ή BACKSPACE

Επιστροφή στο επόμενο θέμα της Βοήθειας (κουμπί Εμπρός).

ALT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Κύλιση μικρών συνόλων προς τα επάνω ή προς τα κάτω, αντίστοιχα, μέσα στο τρέχον θέμα της Βοήθειας που εμφανίζεται.

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ, ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Κύλιση μεγαλύτερων συνόλων προς τα επάνω ή προς τα κάτω, αντίστοιχα, μέσα στο τρέχον θέμα της Βοήθειας που εμφανίζεται.

PAGE UP, PAGE DOWN

Εμφάνιση μενού εντολών στο παράθυρο της Βοήθειας. Είναι απαραίτητο το παράθυρο της Βοήθειας να διαθέτει ενεργή εστίαση (κάντε κλικ μέσα στο παράθυρο της Βοήθειας).

SHIFT+F10

Διακοπή της τελευταίας ενέργειας (κουμπί Διακοπή).

ESC

Ανανέωση του παραθύρου (κουμπί Ανανέωση).

F5

Εκτύπωση του τρέχοντος θέματος της Βοήθειας.

Σημείωση: Εάν ο δείκτης του ποντικιού δεν είναι στο τρέχον θέμα της Βοήθειας, πιέστε το πλήκτρο F6 και μετά πιέστε τον συνδυασμό πλήκτρων CTRL+P.

CTRL+P

Αλλαγή της κατάστασης σύνδεσης.

F6 και μετά πάτημα του πλήκτρου ENTER για το άνοιγμα της λίστας επιλογών

Εναλλαγή μεταξύ περιοχών στο παράθυρο της Βοήθειας. Για παράδειγμα, εναλλαγή μεταξύ της γραμμής εργαλείων και της λίστας Αναζήτησης.

F6

Σε έναν Πίνακα περιεχομένων σε προβολή δέντρου, επιλογή αντίστοιχα του επόμενου ή προηγούμενου στοιχείου.

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ, ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Σε έναν Πίνακα περιεχομένων σε προβολή δέντρου, αναπτύξτε ή συμπτύξτε το επιλεγμένο στοιχείο αντίστοιχα.

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ ή ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Βασικά στοιχεία του Microsoft Office

Εμφάνιση και χρήση των παραθύρων

Για να κάνετε αυτό

Πατήστε

Μετάβαση στο επόμενο παράθυρο.

ALT+TAB

Μετάβαση στο προηγούμενο παράθυρο.

ALT+SHIFT+TAB

Κλείσιμο του ενεργού παραθύρου.

CTRL+W ή CTRL+F4

Μετακίνηση σε παράθυρο εργασιών από άλλο παράθυρο στο παράθυρο προγράμματος (δεξιόστροφη κατεύθυνση). Ενδέχεται να πρέπει να πιέσετε το πλήκτρο F6 περισσότερες από μία φορές.

Σημείωση: Εάν το πλήκτρο F6 δεν εμφανίζει το παράθυρο εργασιών που θέλετε, δοκιμάστε να πιέσετε το πλήκτρο ALT για να μεταφερθεί η εστίαση στη γραμμή μενού ή στην Κορδέλα του Microsoft Office Fluent και στη συνέχεια πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+TAB, για να μετακινηθείτε στο παράθυρο εργασιών. 

F6

Όταν είναι περισσότερα από ένα παράθυρα ανοιχτά, μετάβαση στο επόμενο παράθυρο.

CTRL+F6

Μετάβαση στο προηγούμενο παράθυρο.

CTRL+SHIFT+F6

Όταν ένα παράθυρο εγγράφου δεν είναι σε μεγέθυνση, εκτέλεση της εντολής Μέγεθος (στο μενού Στοιχείο ελέγχου του παραθύρου). Πιέστε τα πλήκτρα βέλους για την αλλαγή μεγέθους του παραθύρου και, όταν τελειώσετε, πιέστε το πλήκτρο ESC.

CTRL+F8

Ελαχιστοποίηση ενός παραθύρου σε εικονίδιο (λειτουργεί μόνο με κάποια προγράμματα του Microsoft Office).

CTRL+F9

Μεγιστοποίηση ή επαναφορά ενός επιλεγμένου παραθύρου.

CTRL+F10

Αντιγραφή μιας εικόνας της οθόνης στο Πρόχειρο.

PRINT SCREEN

Αντιγραφή μιας εικόνας του επιλεγμένου παραθύρου στο Πρόχειρο.

ALT+PRINT SCREEN

Μετακίνηση σε κείμενο ή κελιά

Για να κάνετε αυτό

Πατήστε

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά.

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα δεξιά.

ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κατά μία γραμμή επάνω.

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κατά μία γραμμή κάτω.

ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση μια λέξη αριστερά.

CTRL+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση μια λέξη δεξιά.

CTRL+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση στο τέλος της γραμμής.

END

Μετακίνηση στην αρχή της γραμμής.

HOME

Μετακίνηση επάνω κατά μία παράγραφο.

CTRL+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κάτω κατά μία παράγραφο.

CTRL+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση στο τέλος ενός πλαισίου κειμένου.

CTRL+END

Μετακίνηση στην αρχή ενός πλαισίου κειμένου.

CTRL+HOME

Επανάληψη της τελευταίας ενέργειας Εύρεση.

SHIFT+F4

Περιήγηση και εργασία μέσα σε πίνακες

Για να κάνετε αυτό

Πατήστε

Μετακίνηση στο επόμενο κελί.

TAB

Μετακίνηση στο προηγούμενο κελί.

SHIFT+TAB

Μετακίνηση στην επόμενη γραμμή.

ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση στην προηγούμενη γραμμή.

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Εισαγωγή στηλοθέτη σε κελί.

CTRL+TAB

Έναρξη νέας παραγράφου.

ENTER

Προσθήκη μιας νέας γραμμής στο κάτω μέρος ενός πίνακα

TAB στο τέλος της τελευταίας γραμμής

Πρόσβαση και χρήση παραθύρων εργασιών

Για να κάνετε αυτό

Πιέστε

Μετακίνηση σε παράθυρο εργασιών από άλλο παράθυρο στο παράθυρο προγράμματος. (Ενδέχεται να πρέπει να πιέσετε το πλήκτρο F6 περισσότερες από μία φορές).

Σημείωση: Εάν με το πάτημα του πλήκτρου F6 δεν εμφανίζεται το παράθυρο εργασιών που θέλετε, προσπαθήστε με πάτημα του πλήκτρου ALT να τοποθετήσετε την εστίαση στη γραμμή μενού και, κατόπιν, με πάτημα του συνδυασμού πλήκτρων CTRL+TAB να εκτελέσετε τη μετακίνηση στο παράθυρο εργασιών.

F6

Μετακίνηση σε ένα παράθυρο εργασιών, όταν ένα μενού ή μια γραμμή εργαλείων είναι ενεργά. (Ενδέχεται να πρέπει να πιέσετε τα πλήκτρα CTRL+TAB περισσότερες από μία φορές.)

CTRL+TAB

Επιλογή της επόμενης ή της προηγούμενης επιλογής σε ένα παράθυρο εργασιών, όταν το παράθυρο εργασιών είναι ενεργό.

TAB ή SHIFT+TAB

Εμφάνιση του πλήρους συνόλου εντολών στο μενού του παραθύρου εργασιών.

CTRL+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση μεταξύ των επιλογών σε ένα επιλεγμένο υπομενού και μετακίνηση μεταξύ συγκεκριμένων επιλογών σε μια ομάδα επιλογών σε ένα παράθυρο διαλόγου.

ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ ή ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Άνοιγμα του επιλεγμένου μενού ή πραγματοποίηση της ενέργειας που σχετίζεται με το επιλεγμένο κουμπί.

ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ή ENTER

Άνοιγμα ενός μενού συντόμευσης, άνοιγμα ενός αναπτυσσόμενου μενού για το επιλεγμένο στοιχείο συλλογής.

SHIFT+F10

Επιλογή της πρώτης ή της τελευταίας εντολής στο μενού ή στο υπομενού, όταν ένα μενού ή υπομενού είναι ορατό.

HOME ή END

Κύλιση προς τα επάνω ή προς τα κάτω, σε μια επιλεγμένη λίστα συλλογής.

PAGE DOWN ή PAGE UP

Μετακίνηση στο επάνω ή στο κάτω μέρος της επιλεγμένης λίστας συλλογής.

CTRL+HOME ή CTRL+END

Συμβουλές

Αλλαγή μεγέθους και μετακίνηση γραμμών εργαλείων, μενού και παραθύρων εργασιών

 1. Πιέστε το πλήκτρο ALT για να επιλέξετε τη γραμμή μενού.

 2. Πιέστε επανειλημμένα τον συνδυασμό πλήκτρων CTRL+TAB για να επιλέξετε τη γραμμή εργαλείων ή το παράθυρο εργασιών που θέλετε.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  Αλλαγή μεγέθους γραμμής εργαλείων

  1. Στη γραμμή εργαλείων, πιέστε τον συνδυασμό πλήκτρων CTRL+ΔΙΑΣΤΗΜΑ για την εμφάνιση του μενούΕπιλογές γραμμής εργαλείων.

  2. Κάντε κλικ στην εντολή Μέγεθος και μετά πιέστε το πλήκτρο ENTER.

  3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για αλλάξετε το μέγεθος της γραμμής εργαλείων. Πιέστε CTRL+ τα πλήκτρα βέλους για αλλάξετε το μέγεθος κατά ένα pixel τη φορά.

  Μετακίνηση γραμμής εργαλείων

  1. Στη γραμμή εργαλείων, πιέστε τον συνδυασμό πλήκτρων CTRL+ΔΙΑΣΤΗΜΑ για την εμφάνιση του μενούΕπιλογές γραμμής εργαλείων.

  2. Κάντε κλικ στην εντολή Μετακίνηση και μετά πιέστε το πλήκτρο ENTER.

  3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για αλλάξετε τη θέση της γραμμής εργαλείων. Πιέστε CTRL+ τα πλήκτρα βέλους για να εκτελέσετε μετακίνηση κατά ένα pixel τη φορά. Για να αποσυνδέσετε τη γραμμή εργαλείων, πιέστε επανειλημμένα το ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ. Για να αγκυρώσετε κατακόρυφα τη γραμμή εργαλείων στην αριστερή ή στη δεξιά πλευρά, πιέστε, αντίστοιχα, το ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ ή το ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ, όταν η γραμμή εργαλείων βρίσκεται στο τέρμα της αριστερής ή της δεξιάς πλευράς.

  Αλλαγή μεγέθους παραθύρου εργασιών

  1. Στο παράθυρο εργασιών, πιέστε τον συνδυασμό πλήκτρων CTRL+ΔΙΑΣΤΗΜΑ για να εμφανίσετε ένα μενού πρόσθετων εντολών.

  2. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΥΣ για να επιλέξετε την εντολή Μέγεθος και μετά πιέστε το πλήκτρο ENTER.

  3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για αλλάξετε το μέγεθος του παραθύρου εργασιών. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο CTRL+ τα πλήκτρα βέλους για να αλλάξετε το μέγεθος κατά ένα pixel τη φορά.

  Μετακίνηση παραθύρου εργασιών

  1. Στο παράθυρο εργασιών, πιέστε τον συνδυασμό πλήκτρων CTRL+ΔΙΑΣΤΗΜΑ για να εμφανίσετε ένα μενού πρόσθετων εντολών.

  2. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΥΣ για να επιλέξετε την εντολή Μετακίνηση και μετά πιέστε το πλήκτρο ENTER.

  3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για αλλάξετε τη θέση του παραθύρου εργασιών. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο CTRL+ τα πλήκτρα βέλους για να εκτελέσετε μετακίνηση κατά ένα pixel τη φορά.

 4. Όταν τελειώσετε τη μετακίνηση ή την αλλαγή μεγέθους, πιέστε το πλήκτρο ESC.

Χρήση παραθύρων διαλόγου

Για να κάνετε αυτό

Πατήστε

Μετάβαση στην επόμενη επιλογή ή ομάδα επιλογών.

TAB

Μετάβαση στην προηγούμενη επιλογή ή ομάδα επιλογών.

SHIFT+TAB

Μετάβαση στην επόμενη καρτέλα ενός παραθύρου διαλόγου

CTRL+TAB

Μετάβαση στην προηγούμενη καρτέλα ενός παραθύρου διαλόγου

CTRL+SHIFT+TAB

Μετακίνηση μεταξύ των επιλογών σε μια ανοικτή αναπτυσσόμενη λίστα ή μεταξύ των επιλογών σε μια ομάδα επιλογών.

Πλήκτρα βέλους

Εκτέλεση της ενέργειας που έχει αντιστοιχηθεί στο επιλεγμένο κουμπί. Επιλογή ή κατάργηση της επιλογής του επιλεγμένου πλαίσιο ελέγχου

ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Άνοιγμα της λίστας, αν είναι κλειστή, και μετακίνηση στη συγκεκριμένη επιλογή της λίστας

Το πρώτο γράμμα μιας επιλογής σε μια αναπτυσσόμενη λίστα

Επιλογή μιας επιλογής. Επιλογή ή κατάργηση της επιλογής σε ένα πλαίσιο ελέγχου.

ALT+ το υπογραμμισμένο γράμμα σε μια επιλογή

Άνοιγμα μιας επιλεγμένης αναπτυσσόμενης λίστας.

ALT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Κλείσιμο μιας επιλεγμένης αναπτυσσόμενης λίστας. Ακύρωση εντολής και κλείσιμο ενός παραθύρου διαλόγου.

ESC

Εκτέλεση της ενέργειας που έχει αντιστοιχηθεί σε ένα προεπιλεγμένο κουμπί ενός παραθύρου διαλόγου.

ENTER

Χρήση των πλαισίων επεξεργασίας μέσα σε παράθυρα εργασίας

Το πλαίσιο επεξεργασίας είναι ένα κενό πεδίο, στο οποίο μπορείτε να πληκτρολογήσετε ή να επικολλήσετε μια καταχώρηση, όπως το όνομα χρήστη ή τη διαδρομή προς ένα φάκελο.

Για να κάνετε αυτό

Πατήστε

Μετακίνηση στην αρχή της καταχώρησης.

HOME

Μετακίνηση στο τέλος της καταχώρησης.

END

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ ή ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση μια λέξη αριστερά.

CTRL+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση μια λέξη δεξιά.

CTRL+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή ή ακύρωση επιλογής κατά ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά.

SHIFT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή ή ακύρωση επιλογής κατά ένα χαρακτήρα προς τα δεξιά.

SHIFT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή ή ακύρωση επιλογής κατά μια λέξη προς τα αριστερά.

CTRL+SHIFT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή ή ακύρωση επιλογής κατά μια λέξη προς τα δεξιά.

CTRL+SHIFT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή του τμήματος της καταχώρησης από το σημείο εισαγωγής μέχρι την αρχή της καταχώρησης.

SHIFT+HOME

Επιλογή του τμήματος της καταχώρησης από το σημείο εισαγωγής μέχρι το τέλος καταχώρησης.

SHIFT+END

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×