Συντομεύσεις πληκτρολογίου για την περιήγηση στην Αλληλογραφία στο Outlook

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για την περιήγηση στην Αλληλογραφία στο Outlook

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Πολλοί χρήστες πιστεύουν ότι χρησιμοποιώντας ένα εξωτερικό πληκτρολόγιο με συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Outlook στα Windows μπορούν να εργάζονται πιο αποτελεσματικά. Για χρήστες με προβλήματα κινητικότητας ή όρασης, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου είναι ενδεχομένως πιο εύκολες από τη χρήση της οθόνης αφής και αποτελούν μια σημαντική εναλλακτική λύση στη χρήση του ποντικιού. Στο παρόν άρθρο παρατίθενται οι συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Outlook στα Windows.

Αυτό το θέμα εστιάζει στις συντομεύσεις πληκτρολογίου που χρειάζεστε κατά την περιήγηση στην προβολή της Αλληλογραφίας στο Outlook. Για την προβολή "Ημερολόγιο" ανατρέξτε επίσης και στο θέμα Συντομεύσεις πληκτρολογίου για την περιήγηση στο ημερολόγιο στο Outlook.

Το Outlook είναι οργανωμένο σε προβολές: Αλληλογραφία, Ημερολόγιο, Επαφές, Εργασίες, Σημειώσεις και Xρονικό. Κάθε προβολή περιλαμβάνει μια κορδέλα με εντολές στο επάνω μέρος της σελίδας, ένα παράθυρο Περιήγησης, μια γραμμή Αναζήτησης, καθώς και μια περιοχή με τμήματα παραθύρων (για παράδειγμα, η προβολή Αλληλογραφίας έχει μια Λίστα μηνυμάτων και ένα παράθυρο Ανάγνωσης).

Τα μεμονωμένα στοιχεία μπορεί να περιέχουν μια Γραμμή πληροφοριών, ένα πλαίσιο που εμφανίζεται κοντά στο επάνω μέρος ενός ανοιχτού ή επιλεγμένου στοιχείου του Outlook, κάτω από την κορδέλα σε ένα ανοιχτό στοιχείο και κάτω από το θέμα και τον αποστολέα στην προβολή του Παραθύρου ανάγνωσης και παρέχει πληροφορίες σχετικά με το στοιχείο (όπως, "Δεν απαντάτε στο πιο πρόσφατο μήνυμα αυτής της συνομιλίας. Κάντε κλικ εδώ για να το ανοίξετε.").

Σημειώσεις: 

  • Οι συντομεύσεις σε αυτό το θέμα αναφέρονται στη διάταξη πληκτρολογίου Η.Π.Α. Τα πλήκτρα για άλλες διατάξεις ενδέχεται να μην αντιστοιχούν απόλυτα στα πλήκτρα του πληκτρολογίου Η.Π.Α.

  • Εάν για μια συντόμευση απαιτείται να πατήσετε δύο ή περισσότερα πλήκτρα ταυτόχρονα, αυτό το θέμα διαχωρίζει τα πλήκτρα με ένα σύμβολο συν (+). Εάν πρέπει να πατήσετε ένα πλήκτρο αμέσως μετά από ένα άλλο, τα πλήκτρα διαχωρίζονται με κόμμα (,).

Σε αυτό το θέμα

Γρήγορα βήματα περιήγησης

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Δημιουργία νέου μηνύματος (από οποιαδήποτε προβολή του Outlook).

Ctrl+Shift+M

Δημιουργία νέου μηνύματος (από την προβολή Αλληλογραφία), δημιουργία συνάντησης (από την προβολή Ημερολόγιο) ή νέας εργασίας (από την προβολή Εργασία)

Ctrl+N

Έλεγχος για νέα μηνύματα

Ctrl+M ή F9

Μετάβαση στο φάκελο "Εισερχόμενα"

Ctrl+Shift+I

Μετάβαση στο φάκελο "Εξερχόμενα"

Ctrl+Shift+O

Μετάβαση σε διαφορετικό φάκελο

Ctrl+Y

Μετακίνηση ενός στοιχείου σε φάκελο

Ctrl+Shift+V

Μετάβαση στο πλαίσιο Αναζήτηση

F3 ή Ctrl+E

Σύμπτυξη ή ανάπτυξη ομάδας στη λίστα μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ανάπτυξη: με το πλήκτρο δεξιού βέλους Σύμπτυξη: με το πλήκτρο αριστερού βέλους

Ανοίξτε την καρτέλα Αρχείο, όπου μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις και τις επιλογές του λογαριασμού

Alt+F

Μετάβαση στις Πληροφορίες

Alt+Q

Εμφάνιση της γραμμής Εκκρεμείς εργασίες (σύνοψη)

Πατήστε ALT+V, B και, στη συνέχεια: για το Ημερολόγιο πατήστε C, για τα Άτομα πατήστε P, για τις Εργασίες πατήστε T, για Απενεργοποίηση πατήστε το πλήκτρο O

Περιήγηση ανάμεσα στην Αλληλογραφία, το Ημερολόγιο και άλλες προβολές

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετάβαση στην προβολή Αλληλογραφία

Ctrl+1

Μετάβαση στην προβολή Ημερολόγιο

Ctrl+2

Μετάβαση στην προβολή Επαφές

Ctrl+3

Μετάβαση στην προβολή Εργασίες

Ctrl+4

Μετάβαση στην προβολή Σημειώσεις

Ctrl+5

Άνοιγμα του παραθύρου Περιήγηση με τη λίστα φακέλων

Ctrl+6

Άνοιγμα του παραθύρου Συντομεύσεις

Ctrl+7

Μετάβαση στην προβολή Χρονικό

Ctrl+8

Επιστροφή στην προηγούμενη προβολή

Alt+B ή Alt+αριστερό βέλος

Μετάβαση στην επόμενη προβολή

Alt+Δεξιό βέλος

Άνοιγμα του Βιβλίου διευθύνσεων

Ctrl+Shift+B

Περιήγηση στο κύριο παράθυρο της προβολής Αλληλογραφίας

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση μεταξύ της κορδέλας, της γραμμής Αναζήτησης, του παραθύρου Περιήγησης, της Λίστας μηνυμάτων, του παραθύρου Ανάγνωσης και της γραμμής Εκκρεμών εργασιών

F6 ή Ctrl+Shift+Tab

Μετακίνηση μεταξύ των μικρότερων τμημάτων παραθύρων του Παραθύρου περιήγησης, του Παραθύρου ανάγνωσης και των τμημάτων της γραμμής Εκκρεμών εργασιών.

Πλήκτρο Tab

Μετακίνηση μέσα στο παράθυρο Περιήγησης

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση στη Λίστα μηνυμάτων από το παράθυρο Περιήγησης

Πλήκτρο διαστήματος ή Enter

Μετακίνηση προς τα πίσω στο παράθυρο Περιήγησης από τη Λίστα μηνυμάτων

Shift+Tab

Μετακίνηση μέσα στο Παράθυρο περιήγησης

Τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους

Ανάπτυξη η σύμπτυξη μίας επιλεγμένης ομάδας

Ανάπτυξη: με το πλήκτρο δεξιού βέλους Σύμπτυξη: με το πλήκτρο αριστερού βέλους

Ανοίξτε ένα επιλεγμένο στοιχείο στο παράθυρο Περιήγηση

Πλήκτρο διαστήματος ή Enter

Δημιουργία νέου φακέλου

Shift+F10

Μετονομασία ενός επιλεγμένου φακέλου στη λίστα

F2

Διαγράψετε έναν επιλεγμένο φάκελο στη λίστα (λάβετε υπόψη ότι οι προεπιλεγμένοι φάκελοι, όπως οι φάκελοι Εισερχόμενα, Εξερχόμενα, Πρόχειρα και Απεσταλμένα) δεν μπορούν να διαγραφούν.)

Shift+F10, D

Μεταβείτε στο φάκελο, πληκτρολογώντας το πρώτο γράμμα του ονόματος του φακέλου. Για παράδειγμα, για να μεταβείτε στο φάκελο "Πρόχειρα", πληκτρολογήστε "π". Εάν πολλοί φάκελοι ξεκινούν με το ίδιο γράμμα, επαναλάβετε το γράμμα μέχρι να φτάσετε στο φάκελο που θέλετε.

α, β, γ...

Περιήγηση στη λίστα μηνυμάτων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση προς τα κάτω και προς τα επάνω μεταξύ των μηνυμάτων

Τα πλήκτρα κάτω και επάνω βέλους

Ανάπτυξη ή σύμπτυξη ομάδων (για παράδειγμα, "Προηγούμενη εβδομάδα")

Ανάπτυξη: με το πλήκτρο δεξιού βέλους Σύμπτυξη: με το πλήκτρο αριστερού βέλους

Επιλογή πολλών γειτονικών στοιχείων

Shift+Κάτω βέλος και Shift+Πάνω βέλος

Επιλογή πολλών μη γειτονικών μηνυμάτων

Ctrl+επάνω ή κάτω βέλος και στη συνέχεια, για να επιλέξετε κάθε μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος

Μετακίνηση μηνύματος σε φάκελο

Ctrl+Shift+V

Προσθήκη Παρακολούθησης ή Γρήγορης σημαίας σε μήνυμα

Shift+F10, U και, στη συνέχεια, T (στον Αφηγητή, Εισαγωγή)

Προσθήκη Προσαρμοσμένης σημαίας σε μήνυμα

Ctrl+Shift+G

Σήμανση μηνύματος ως ανεπιθύμητης αλληλογραφίας ή μη ανεπιθύμητης αλληλογραφίας

Πατήστε Shift+F10, J και το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους και, στη συνέχεια, πατήστε Enter.

Σήμανση ως αναγνωσμένου

Ctrl+Q

Σήμανση ως μη αναγνωσμένου

Ctrl+U

Σήμανση για λήψη

ALT+S, M και, στη συνέχεια, T (σήμανση για λήψη) ή C (σήμανση για λήψη αντιγράφου)

Κατάργηση σήμανσης για λήψη

ALT+S, U και, στη συνέχεια, U (κατάργηση σήμανσης για λήψη) ή K (κατάργηση σήμανσης για λήψη αντιγράφου)

Διαγραφή μηνύματος

Alt+H+D

Παράβλεψη μηνύματος

Alt+H+X

Απάντηση σε μήνυμα

Alt+H, R+P

Απάντηση σε όλους σε μήνυμα

Alt+H, R+A

Προώθηση μηνύματος

Alt+H, F+W

Άνοιγμα μηνύματος

Enter

Εμφάνιση μενού αποκλεισμένου περιεχομένου

Ctrl+Shift+W

Λήψη αποκλεισμένων φωτογραφιών ή εικόνων

Ctrl+Shift+W, P

Εμφάνιση ιδιοτήτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Alt+Enter

Καταχώρηση σε φάκελο

Ctrl+Shift+S

Αντιγραφή στοιχείου σε φάκελο

Ctrl+Shift+Y

Εκτύπωση μηνύματος

Ctrl+P

Ορίστε τη συχνότητα που το Outlook ελέγχει για νέα μηνύματα

Ctrl+Alt+S

Ορίστε επιλογές ανεπιθύμητης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας

ALT + H, J και στη συνέχεια, O

Περιήγηση στο παράθυρο ανάγνωσης

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετάβαση στο προηγούμενο μήνυμα

Alt+επάνω βέλος ή Ctrl+κόμμα ή Alt+Page Up

Μετακίνηση σελίδας προς τα κάτω μέσα στο κείμενο

Πλήκτρο διαστήματος

Μετακίνηση σελίδας προς τα επάνω μέσα στο κείμενο

Shift+Πλήκτρο διαστήματος

Μετακίνηση στο επόμενο πεδίο

Πλήκτρο Tab

Μετακίνηση στο προηγούμενο πεδίο

Shift+Tab

Μετακίνηση στην επόμενη ή προηγούμενη σύνδεση

Πλήκτρο Tab και Shift+Tab

Μετάβαση στο κουμπί Απάντηση

Ctrl+Tab

Επιλογή της Γραμμής πληροφοριών σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αν υπάρχει, εμφάνιση του μενού εντολών. (Λάβετε υπόψη ότι η Γραμμή πληροφοριών εμφανίζεται μόνο στα μηνύματα που απαιτούν πρόσθετες πληροφορίες, για παράδειγμα "Αυτή η σύσκεψη συμπίπτει με άλλη σύσκεψη στο χρονοδιάγραμμά σας". Εάν είναι δυνατό, η Γραμμή πληροφοριών εμφανίζεται στο μήνυμα κάτω από το θέμα και τον αποστολέα.)

Ctrl+Shift+W

Κλείστε το μενού InfoBar

Esc

Δείτε επίσης

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εξερευνήσετε και να περιηγηθείτε αλληλογραφία του Outlook

Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Outlook

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×