Συνεργασία σε έγγραφα και σύνταξη εγγράφων από κοινού

Συνεργασία σε έγγραφα και σύνταξη εγγράφων από κοινού

Με το Office και το OneDrive ή το SharePoint, πολλά άτομα μπορούν να εργαστούν μαζί σε ένα έγγραφο του Word, ένα υπολογιστικό φύλλο του Excel ή μια παρουσίαση του PowerPoint. Όταν όλοι οι χρήστες εργάζονται ταυτόχρονα, αυτό ονομάζεται σύνταξη από κοινού.

Σημαίες που υποδεικνύουν ότι δύο συντάκτες εργάζονται σε ένα έγγραφο του Word

Τι χρειάζομαι για να συντάξω από κοινού ένα έγγραφο;

Η σύνταξη από κοινού είναι διαθέσιμη για έγγραφα που είναι αποθηκευμένα στο OneDrive ή στο SharePoint. 

Για να συντάξετε από κοινού με άλλους χρήστες, χρειάζεστε:    

  • Μια κοινόχρηστη περιοχή αποθήκευσης    Το OneDrive, το OneDrive για επιχειρήσεις, το SharePoint Online και ο SharePoint Server είναι κοινόχρηστες περιοχές αποθήκευσης που επιτρέπουν τη σύνταξη από κοινού.

  • Οι εφαρμογές που υποστηρίζουν τη σύνταξη από κοινού   Word και PowerPoint σε όλες τις συσκευές και τις εκδόσεις πιο πρόσφατες από το Office 2010 υποστηρίζουν τη σύνταξη από κοινού. Η Excel εφαρμογών για κινητές συσκευές και η πιο πρόσφατη έκδοση του Excel για το Office 365 υποστηρίζουν επίσης τη σύνταξη από κοινού.

  • Ένα έγγραφο που υποστηρίζει τη σύνταξη από κοινού    Η σύνταξη από κοινού υποστηρίζεται μόνο σε σύγχρονες μορφές αρχείων, όπως:. docx (Word ),. pptx (PowerPoint ) και. xlsx (Excel ).

  • Δικαιώματα επεξεργασίας για τους συντάκτες από κοινού    Όλοι οι συντάκτες από κοινού πρέπει να έχουν δικαιώματα για την πρόσβαση και επεξεργασία των εγγράφων.

Δημιουργία ή άνοιγμα εγγράφων για σύνταξη από κοινού

Μπορείτε να δημιουργήσετε έγγραφα στα προϊόντα του Office Online ή του Office για υπολογιστή. Αυτά τα θέματα θα σας βοηθήσουν να μάθετε πώς να συντάξετε από κοινού έγγραφα:

Κοινή χρήση των εγγράφων σας για συνεργασία και σύνταξη από κοινού με άλλους χρήστες

Το κλειδί για τη συνεργασία και σύνταξη από κοινού είναι η κοινή χρήση των εγγράφων σας. Στο SharePoint, στο OneDrive και στις εφαρμογές του Office μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση αρχείων με άλλα άτομα.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την κοινή χρήση εγγράφων στο OneDrive και στο SharePoint, δείτε αυτά τα θέματα:

Όταν ανοίγετε ένα κοινόχρηστο έγγραφο σε μια εφαρμογή υπολογιστή ή κινητής συσκευής, δεν έχει σημασία εάν είστε σε σύνδεση ή εκτός σύνδεσης, μπορείτε να συνεχίσετε να εργάζεστε. Εάν υπάρχουν άλλα άτομα που επεξεργάζονται το ίδιο έγγραφο, δεν θα μπορούν να δουν τις αλλαγές σας όσο είστε εκτός σύνδεσης. Όταν επανασυνδεθείτε στο Internet, θα ειδοποιηθείτε για οποιεσδήποτε διαθέσιμες αλλαγές και οι άλλοι χρήστες θα δουν ότι έχετε πραγματοποιήσει αλλαγές.

Όταν εργάζεστε στο Word, η παράγραφος στην οποία εργάζεστε κλειδώνει έτσι ώστε κανείς άλλος χρήστης να μην μπορεί να αντικαταστήσει αυτό πάνω στο οποίο εργάζεστε. Όταν εργάζεστε εκτός σύνδεσης, είναι πιθανό να εργαστείτε πάνω στην ίδια παράγραφο με κάποιο άλλο άτομο από την ομάδα σας. Όταν αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας, θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο μήνυμα που αναφέρει ότι υπάρχει διένεξη. Στη συνέχεια, μπορείτε να κάνετε κλικ στο σημείο αυτό όπου θα μπορείτε να διευθετήσετε τη διένεξη.

Πρόταση με διένεξη στο Word

Εάν εργάζεστε σε ένα αρχείο που βρίσκεται σε έναν φάκελο συγχρονισμού (όπως το OneDrive ή το OneDrive για επιχειρήσεις), συγχρονίζεται όταν επανασυνδεθείτε στο Internet, ανεξαρτήτως εάν εκτελείται ή όχι η εφαρμογή (Word, PowerPoint). Όταν επανασυνδέεστε, το αρχείο σας συγχρονίζεται αυτόματα. Εάν υπάρχουν διενέξεις, θα λάβετε μια ειδοποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Συγχρονισμός αρχείων με το πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού του OneDrive στα Windows.

Από προεπιλογή, στο SharePoint οι ομάδες και τα δικαιώματα που εκχωρούνται σε μια βιβλιοθήκη όπου αποθηκεύετε ή δημιουργείτε ένα έγγραφο μεταβιβάζονται σε όλα τα έγγραφα της βιβλιοθήκης. Για παράδειγμα, σε μια τοποθεσία ομάδας όπου όλοι οι χρήστες έχουν δικαιώματα ανάγνωσης/γραφής, κάθε χρήστης μπορεί να συντάξει από κοινού. Ενώ μια SharePoint Online βιβλιοθήκη εγγράφων με δικαιώματα μόνο για ανάγνωση επιτρέπει μόνο τα έγγραφα προβολής του ατόμων, αν και κανείς άλλος, αλλά ο συντάκτης, μπορεί να κάνει αλλαγές εκτός εάν έχει προσκληθεί ρητά.

Τα δικαιώματα του SharePoint μεταβιβάζονται, αλλά μπορείτε να ορίσετε διαφορετικά δικαιώματα για συγκεκριμένα άτομα. Εάν μια βιβλιοθήκη του SharePoint είναι κοινόχρηστη για προβολή μόνο, μπορείτε να δώσετε δικαιώματα επεξεργασίας σε ορισμένους χρήστες. Ωστόσο, εάν η βιβλιοθήκη έχει οριστεί με δικαιώματα επεξεργασίας για όλους, δεν μπορείτε να ορίσετε για μερικούς μόνο χρήστες να έχουν δικαιώματα απλώς προβολής. Μπορείτε να αντικαταστήσετε δικαιώματα που έχουν μεταβιβαστεί με ένα υψηλότερο επίπεδο δικαιωμάτων και όχι χαμηλότερο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα, ανατρέξτε στο θέμα Κατανόηση των επιπέδων δικαιωμάτων στο SharePoint

Με το στοιχείο "Η τοποθεσία μου" του SharePoint, μια προσωπική βιβλιοθήκη του OneDrive για επιχειρήσεις ή το OneDrive καταναλωτή, τα αρχεία σας πρέπει να τίθενται ξεχωριστά σε κοινή χρήση. Από προεπιλογή, μόνο ο κάτοχος της βιβλιοθήκης μπορεί να τα επεξεργαστεί και να τα προβάλει. Μπορείτε να επιλέξετε ποιος μπορεί να επεξεργαστεί μεμονωμένα αρχεία θέτοντάς τα σε κοινή χρήση για άτομα ή ομάδες με δικαιώματα επεξεργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κοινή χρήση, ανατρέξτε στο θέμα Κοινή χρήση αρχείων ή φακέλων στο Office 365.

Παρόλο που μπορείτε να αποστείλετε αρχεία μέσω Word και PowerPoint 2007 ή παλαιότερη έκδοση σε SharePoint Online ή OneDrive και μπορείτε να τα ανοίξετε για επεξεργασία, δεν μπορείτε να συντάξετε από κοινού αυτά τα έγγραφα με αυτές τις εφαρμογές παλαιού τύπου. Όταν ένας χρήστης ανοίγει ένα έγγραφο με Word ή PowerPoint 2007,SharePoint Online ή OneDrive δημιουργεί ένα κλείδωμα στο έγγραφο και αποτρέπει άλλους χρήστες του Office να επεξεργαστούν αυτό το έγγραφο. Για να αξιοποιήσετε καλύτερα τη σύνταξη από κοινού στο Word ή στο PowerPoint, συνιστάται όλοι οι χρήστες να εργάζονται τουλάχιστον με Office 2010 στον υπολογιστή, Office Online, νεότερο Mac ή μια εφαρμογή για κινητές συσκευές.

Ναι, η Microsoft έχει συνεργαστεί με δεκάδες συνεργάτες παγκοσμίως ώστε να μπορείτε να συντάξετε από κοινού με το Office Online. Επιλέξτε την υπηρεσία παροχής αποθήκευσης για να δείτε εάν υποστηρίζεται η σύνταξη από κοινού με το Office online.

Ωστόσο, δεν υπάρχει υποστήριξη για τρίτες υπηρεσίες παροχής με το Office για υπολογιστή ή άλλες πλατφόρμες και η Microsoft δεν υποστηρίζει τη σύνταξη από κοινού εγγράφων που είναι αποθηκευμένα στο Google Drive.

Δείτε εδώ ορισμένες συνδέσεις για να ξεκινήσετε.

Εάν η σύνταξη από κοινού δεν λειτουργεί σωστά, υπάρχουν αρκετά πράγματα που μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα. Για να λάβετε βοήθεια για την αντιμετώπιση προβλημάτων με περιόδους λειτουργίας της σύνταξης από κοινού και τη ρύθμισή της, ανατρέξτε στο θέμα Αντιμετώπιση προβλημάτων με τη σύνταξη από κοινού στο Office.

Εάν έχετε θέσει σε κοινή χρήση τα έγγραφά σας χρησιμοποιώντας το OneDrive ή το OneDrive για επιχειρήσεις, μπορείτε να λαμβάνετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας ενημερώνει ότι το έγγραφο έχει ενημερωθεί.

Άλλα θέματα ενδιαφέροντος

Εάν δεν έχετε χρησιμοποιήσει Word για το web ή Office Online, μπορείτε να δοκιμάσετε να το οδηγήσετε εδώ: Word για το Web. Για να αλλάξετε σε μια διαφορετική εφαρμογή online, κάντε κλικ στην εκκίνηση εφαρμογών Κουμπί εκκίνησης εφαρμογών και επιλέξτε μια άλλη εφαρμογή.

Για διαχειριστές του SharePoint:

Σημείωση: Αναζητήστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνταξη εγγράφων από κοινού στη Βοήθεια για το Word, το PowerPoint και το Office Online. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση των παραμέτρων του SharePoint για τη συνεργασία σε έγγραφα και τη σύνταξη από κοινού, ανατρέξτε στην τοποθεσία του TechNet στο Web.

Σημείωση: Η σύνταξη από κοινού δεν είναι διαθέσιμη για έγγραφα που προστατεύονται με Διαχείριση δικαιωμάτων πληροφοριών (IRM) ή Υπηρεσία διαχείρισης δικαιωμάτων (RMS).

Ενημερώθηκε στις 2018 Οκτωβρίου.

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×