Συναρτήσεις IS

Το άρθρο αυτό περιγράφει τις οκτώ συναρτήσεις που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχομιας αναφοράς τιμής ή στήλης. Κάθε μια από αυτές τις συναρτήσεις, που συνολικά ονομάζονται συναρτήσεις IS, ελέγχει τον τύπο του ορίσματος value και αποδίδει τη λογική τιμή TRUE (αληθές) ή FALSE (ψευδές), ανάλογα με το αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, η συνάρτηση ISBLANK αποδίδει τη λογική τιμή TRUE εάν το όρισμα value είναι αναφορά σε στήλη που είναι κενή, διαφορετικά αποδίδει τη λογική τιμή FALSE.

Σύνταξη

ISBLANK(value)

ISERR(value)

ISERROR(value)

ISLOGICAL(value)

ISNA(value)

ISNONTEXT(value)

ISNUMBER(value)

ISTEXT(value)

Value     είναι η τιμή που θέλετε να ελεγχθεί. Η τιμή μπορεί να είναι κενή, τιμή σφάλματος, λογική τιμή, κείμενο αριθμός ή αναφορά στήλης.

Συνάρτηση

Επιστρέφει τη λογική τιμή TRUE, εάν

ISBLANK

Το όρισμα value αναφέρεται σε κενή αναφορά στήλης.

ISERR

Το όρισμα value αναφέρεται σε οποιαδήποτε τιμή σφάλματος εκτός από τη #N/A.

ISERROR

Το όρισμα value αναφέρεται σε οποιαδήποτε τιμή σφάλματος (#N/A, #VALUE!, #REF!, #DIV/0!, #NUM!, #NAME? ή #NULL!).

ISLOGICAL

Το όρισμα value αναφέρεται σε λογική τιμή.

ISNA

Το όρισμα value αναφέρεται στην τιμή σφάλματος #N/A (δεν υπάρχει τιμή).

ISNONTEXT

Το όρισμα value αναφέρεται σε στοιχείο που δεν είναι κείμενο. (Σημειώστε ότι αποδίδει τη λογική τιμή TRUE, αν το όρισμα value αναφέρεται σε κενή αναφορά στήλης.)

ISNUMBER

Το όρισμα value αναφέρεται σε αριθμό.

ISTEXT

Το όρισμα value αναφέρεται σε κείμενο.

Remarks

  • Το όρισμα value των συναρτήσεων IS δεν μετατρέπεται. Για παράδειγμα, στις περισσότερες από τις άλλες συναρτήσεις που δέχονται αριθμό, η τιμή κειμένου "19" μετατρέπεται στον αριθμό 19. Ωστόσο, στον τύπο ISNUMBER("19"), το κείμενο "19" δεν μετατρέπεται σε αριθμό και η συνάρτηση ISNUMBER αποδίδει τη λογική τιμή FALSE (ψευδές).

  • Οι συναρτήσεις IS είναι χρήσιμες σε τύπους και μακροεντολές, για τον έλεγχο του αποτελέσματος ενός υπολογισμού. Συνδυαζόμενες με τη συνάρτηση IF παρέχουν τη δυνατότητα εντοπισμού σφαλμάτων σε τύπους (δείτε τα παραδείγματα που ακολουθούν).

Σύνολο παραδείγματος 1

Τύπος

Περιγραφή (Αποτέλεσμα)

=ISLOGICAL(TRUE)

Ελέγχει εάν το TRUE είναι η λογική τιμή (Ναι)

=ISLOGICAL("TRUE")

Ελέγχει εάν το "TRUE" είναι λογική τιμή (Όχι)

=ISNUMBER(4)

Ελέγχει εάν το 4 είναι αριθμός (Ναι)

Σύνολο παραδείγματος 2

Στ1

Τύπος

Περιγραφή (Αποτέλεσμα)

Χρυσός

=ISBLANK([Col1])

Ελέγχει εάν η τιμή στη Στ1 είναι κενή (Όχι)

#ΑΝΑΦ!

=ISERROR([Col1])

Ελέγχει εάν η τιμή # στη Στ1 είναι σφάλμα (Ναι)

#ΑΝΑΦ!

=ISNA([Col1])

Ελέγχει εάν η τιμή στη Στ1 είναι τιμή σφάλματος #Δ/Υ (Όχι)

#Δ/Υ

=ISNA([Col1])

Ελέγχει εάν η τιμή στη Στ1 είναι τιμή σφάλματος #Δ/Υ (Ναι)

#Δ/Υ

=ISERR([Col1])

Ελέγχει εάν η τιμή στη Στ1 είναι σφάλμα (Όχι)

330,92

=ISNUMBER([Col1])

Ελέγχει εάν η τιμή στη Στ1 είναι αριθμός (Ναι)

Περιοχή1

=ISTEXT([Col1])

Ελέγχει εάν η τιμή στη Στ1 είναι κείμενο (Ναι)

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×