Συναρτήσεις (ταξινομημένες κατά κατηγορία)

Συναρτήσεις (ταξινομημένες κατά κατηγορία)

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σε αυτό το άρθρο περιέχει συνδέσεις για άρθρα που παρέχουν λεπτομέρειες σχετικά με τις κοινές συναρτήσεις που χρησιμοποιούνται σε παραστάσεις της Microsoft Access. Τους ταξινομούνται πρώτα κατά ομάδα και, στη συνέχεια, ταξινομημένα με αλφαβητική σειρά στο τέλος αυτού του άρθρου.

Συμβουλή: Ξεκινώντας με την Access 2010, η Δόμηση παραστάσεων έχει IntelliSense, ώστε να μπορείτε να δείτε ποιες ορίσματα που απαιτεί την παράστασή σας.

Στοιχεία ελέγχου

Η συνάρτηση CreateObject
Συνάρτηση GetObject

Επάνω μέρος της σελίδας

Εφαρμογή

Εντολή συνάρτηση
συνάρτηση Shell

Επάνω μέρος της σελίδας

Πίνακες

Συνάρτηση πίνακα
συνάρτηση Filter
συνάρτηση Join
Συνάρτηση LBound
συνάρτηση διαίρεση
Συνάρτηση UBound

Επάνω μέρος της σελίδας

Μετατροπή

Συνάρτηση Asc
Η συνάρτηση Chr
συνάρτηση Day
Συνάρτηση EuroConvert
Συνάρτηση FormatCurrency
Συνάρτηση FormatDateTime
FormatNumber Συνάρτηση
Συνάρτηση FormatPercent
Συνάρτηση GUIDFromString
δεκαεξαδική συνάρτηση
Συνάρτηση Nz
Συνάρτηση Oct
Str Συνάρτηση
Συνάρτηση StringFromGUID
συναρτήσεις μετατροπής τύπου
Συνάρτηση Val

Επάνω μέρος της σελίδας

Database

Η συνάρτηση DDE
Συνάρτηση DDEInitiate
Η συνάρτηση DDERequest
Συνάρτηση DDESend
συνάρτηση Eval
συνάρτηση Partition

Αρχή της σελίδας

Hμερομηνία/Ώρα

Συνάρτηση ημερομηνίας
Συνάρτηση DateAdd
Συνάρτηση DateDiff
Συνάρτηση DatePart
Συνάρτηση DateSerial
Συνάρτηση DateValue
συνάρτηση Hour
Λεπτό συνάρτηση
συνάρτηση Month
Συνάρτηση MonthName
συνάρτηση Now
συνάρτηση Second
συνάρτηση Time
Συνάρτηση Timer
Συνάρτηση TimeSerial
Συνάρτηση TimeValue
συνάρτηση Weekday
Συνάρτηση WeekdayName
συνάρτηση Year

Επάνω μέρος της σελίδας

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα τομέα

Η συνάρτηση DAvg
Συνάρτηση DCount
DFirst, και DLast λειτουργίες
Συνάρτηση DLookup
DMax συναρτήσεις, DMin
DStDev, DStDevP λειτουργίες
DSum Συνάρτηση
DVar, DVarP λειτουργίες

Επάνω μέρος της σελίδας

Χειρισμού σφαλμάτων

Η συνάρτηση CVErr
συνάρτηση σφάλματος

Επάνω μέρος της σελίδας

Αρχείο εισόδου/εξόδου

Συνάρτηση EOF
Συνάρτηση FreeFile
Εισαγωγή συνάρτησης
Συνάρτηση Loc
συνάρτηση LOF
συνάρτηση Seek

Επάνω μέρος της σελίδας

Διαχείριση αρχείων

Η συνάρτηση CurDir
Η συνάρτηση Dir
Συνάρτηση FileAttr
Συνάρτηση FileDateTime
Συνάρτηση FileLen
Συνάρτηση GetAttr

Επάνω μέρος της σελίδας

Οικονομικές

Συνάρτηση DDB
συνάρτηση FV
Συνάρτηση IPmt
συνάρτηση IRR
συνάρτηση MIRR
Συνάρτηση NPer
συνάρτηση NPV
συνάρτηση Pmt
Συνάρτηση PPmt
Συνάρτηση PV
συνάρτηση Rate
συνάρτηση SLN
συνάρτηση SYD

Επάνω μέρος της σελίδας

Επιθεώρηση

Συνάρτηση Environ
Συνάρτηση GetAllSettings
Συνάρτηση GetSetting
Συνάρτηση IsArray
Συνάρτηση IsDate
Συνάρτηση IsEmpty
IsError Συνάρτηση
Συνάρτηση IsMissing
Συνάρτηση IsNull
Συνάρτηση IsNumeric
Συνάρτηση IsObject
Συνάρτηση TypeName
Συνάρτηση VarType

Επάνω μέρος της σελίδας

Μαθηματικά

Συνάρτηση Abs
Η συνάρτηση Atn
Cos συνάρτηση
Συνάρτηση Exp
Int, Fix λειτουργίες
συνάρτηση Log
Συνάρτηση Rnd
Round Συνάρτηση
Συνάρτηση Sgn
Συνάρτηση Sin
Συνάρτηση Sqr
Συνάρτηση Tan

Επάνω μέρος της σελίδας

Μηνύματα

Συνάρτηση InputBox
Συνάρτηση MsgBox

Επάνω μέρος της σελίδας

Διάφορα

Η συνάρτηση CallByName
Συνάρτηση IMEStatus
Συνάρτηση MacID
Συνάρτηση MacScript
Συνάρτηση QBColor
συνάρτηση RGB
Συνάρτηση Spc
Συνάρτηση tab

Επάνω μέρος της σελίδας

Ροή προγράμματος

Συνάρτηση CHOOSE
Η συνάρτηση DoEvents
Συνάρτηση IIf
συνάρτηση Switch

Αρχή της σελίδας

Κείμενο

Μορφοποίηση συνάρτηση
Συνάρτηση InStr
Συνάρτηση InStrRev
Συνάρτηση LCase
προς τα αριστερά συνάρτηση
Συνάρτηση Len
LTrim, RTrim και Trim συναρτήσεις
Συνάρτηση mid
συνάρτηση Replace
συνάρτηση Right
συνάρτηση Space
Συνάρτηση StrComp
Συνάρτηση StrConv
Συνάρτηση string
Συνάρτηση StrReverse
Συνάρτηση UCase

Επάνω μέρος της σελίδας

Συναρτήσεις (αλφαβητικά)

Συνάρτηση Abs
συνάρτηση πίνακα
Συνάρτηση Asc
Η συνάρτηση Atn
Η συνάρτηση CallByName
συνάρτηση Choose
Η συνάρτηση Chr
Εντολή συνάρτηση
Cos συνάρτηση
Η συνάρτηση CreateObject
Η συνάρτηση CurDir
Η συνάρτηση CVErr
συνάρτηση Date
DateAdd Συνάρτηση
Συνάρτηση DateDiff
Συνάρτηση DatePart
Συνάρτηση DateSerial
Συνάρτηση DateValue
Συνάρτηση DAvg
ημέρα Συνάρτηση
Συνάρτηση DCount
συνάρτηση DDB
συνάρτηση DDE
Συνάρτηση DDEInitiate
Η συνάρτηση DDERequest
DDESend Συνάρτηση
DFirst, και DLast λειτουργίες
Η συνάρτηση Dir
Συνάρτηση DLookup
DMax συναρτήσεις, DMin
Η συνάρτηση DoEvents
DStDev, DStDevP λειτουργίες
Συνάρτηση DSum
DVar, DVarP λειτουργίες
συνάρτηση Environ
Συνάρτηση EOF
συνάρτηση σφάλματος
Συνάρτηση EuroConvert
συνάρτηση Eval
Συνάρτηση Exp
Συνάρτηση FileAttr
Συνάρτηση FileDateTime
Συνάρτηση FileLen
Συνάρτηση Filter
συνάρτηση Format
Συνάρτηση FormatCurrency
Συνάρτηση FormatDateTime
Συνάρτηση FormatNumber
συνάρτηση FormatPercent
Συνάρτηση FreeFile
συνάρτηση FV
Συνάρτηση GetAllSettings
Συνάρτηση GetAttr
Συνάρτηση GetObject
Συνάρτηση GetSetting
Συνάρτηση GUIDFromString
δεκαεξαδική συνάρτηση
συνάρτηση Hour
Συνάρτηση IIf
Συνάρτηση IMEStatus
Εισαγωγή συνάρτησης
Συνάρτηση InputBox
Συνάρτηση InStr
Συνάρτηση InStrRev
Int, Fix λειτουργίες
Συνάρτηση IPmt
Συνάρτηση IRR
Συνάρτηση IsArray
Συνάρτηση IsDate
Συνάρτηση IsEmpty
Συνάρτηση IsError
Συνάρτηση IsMissing
Συνάρτηση IsNull
Συνάρτηση IsNumeric
Συνάρτηση IsObject
συνάρτηση Join
συνάρτηση LBound
Συνάρτηση LCase
προς τα αριστερά συνάρτηση
Συνάρτηση Len
Συνάρτηση Loc
συνάρτηση LOF
συνάρτηση Log
Trim συναρτήσεις LTrim, RTrim, και
Συνάρτηση MacID
Συνάρτηση MacScript
συνάρτηση Mid
συνάρτηση Minute
Συνάρτηση MIRR
συνάρτηση Month
Συνάρτηση MonthName
Συνάρτηση MsgBox
συνάρτηση Now
NPer Συνάρτηση
συνάρτηση NPV
Συνάρτηση Nz
Συνάρτηση Oct
συνάρτηση Partition
Συνάρτηση Pmt
Συνάρτηση PPmt
Συνάρτηση PV
Συνάρτηση QBColor
συνάρτηση Rate
συνάρτηση Replace
συνάρτηση RGB
Συνάρτηση RIGHT
Συνάρτηση Rnd
συνάρτηση Round
συνάρτηση Second
συνάρτηση Seek
Συνάρτηση Sgn
συνάρτηση Shell
Συνάρτηση sin
συνάρτηση SLN
συνάρτηση Space
Συνάρτηση Spc
συνάρτηση διαίρεση
Sqr Συνάρτηση
Συνάρτηση Str
Συνάρτηση StrComp
Συνάρτηση StrConv
συνάρτηση String
Συνάρτηση StringFromGUID
Συνάρτηση StrReverse
συνάρτηση Switch
συνάρτηση SYD
συνάρτηση Tab
Συνάρτηση Tan
ώρα Συνάρτηση
συνάρτηση Timer
Συνάρτηση TimeSerial
Συνάρτηση TimeValue
συναρτήσεις μετατροπής τύπου
συνάρτηση TypeName
Συνάρτηση UBound
Συνάρτηση UCase
Συνάρτηση Val
Συνάρτηση VarType
συνάρτηση Weekday
Συνάρτηση WeekdayName
συνάρτηση Year

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×