Συναρτήσεις συμβολοσειράς και πώς χρησιμοποιούνται

Συναρτήσεις συμβολοσειράς και πώς χρησιμοποιούνται

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Με τις συναρτήσεις συμβολοσειράς, μπορείτε να δημιουργήσετε παραστάσεις της Access που χειρίζονται κείμενο με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να εμφανίσετε μόνο ένα μέρος του έναν σειριακό αριθμό σε μια φόρμα. Εναλλακτικά, ίσως χρειαστεί να συνδέσμου (concatenate) ακολουθίες μαζί, όπως ένα επώνυμο και ένα όνομα. Εάν δεν είστε ενημερωμένοι με τις παραστάσεις ακόμη, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία μιας παράστασης.

Ακολουθεί μια λίστα με κάποιες από τις πιο κοινές λειτουργίες συμβολοσειράς στην Access και τις συναρτήσεις που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεσή τους:

Για να κάνετε αυτό…

Χρησιμοποιήστε...

Παράδειγμα...

Αποτελέσματα

Επιστροφή χαρακτήρων από την αρχή μιας συμβολοσειράς

Συνάρτηση LEFT

=Left([ΣειριακόςΑριθμός];2)

Αν ο [ΣειριακόςΑριθμός] είναι "CD234", το αποτέλεσμα είναι "CD".

Επιστροφή χαρακτήρων από το τέλος μιας συμβολοσειράς

Συνάρτηση RIGHT

=Right([ΣειριακόςΑριθμός];3)

Αν ο [ΣειριακόςΑριθμός] είναι "CD234", το αποτέλεσμα είναι "234".

Εύρεση της θέσης ενός χαρακτήρα σε μια συμβολοσειρά

Συνάρτηση InStr

=InStr(1;[Όνομα];"i")

Αν το [Όνομα] είναι "Colin", το αποτέλεσμα είναι 4.

Επιστροφή χαρακτήρων από τη μέση μιας συμβολοσειράς

Συνάρτηση MID

=Mid([ΣειριακόςΑριθμός];2;2)

Αν ο [ΣειριακόςΑριθμός] είναι "CD234", το αποτέλεσμα είναι "D2".

Αποκοπή αρχικών κενών ή κενών διαστημάτων από μια συμβολοσειρά

LTrim, RTrim και Trim συναρτήσεις

=Trim([Όνομα])

Αν το [Όνομα] είναι " Colin ", το αποτέλεσμα είναι "Colin".

Ένωση δύο συμβολοσειρών μαζί

Τελεστής συμβόλου συν (+)*

=[Όνομα] + [Επώνυμο]

Αν το [Όνομα] είναι "Colin" και το [Επώνυμο] είναι Wilcox, το αποτέλεσμα είναι "ColinWilcox"

Ένωση δύο συμβολοσειρών μαζί με ένα κενό διάστημα ανάμεσά τους

Τελεστής συμβόλου συν (+)*

=[Όνομα] + " " + [Επώνυμο]

Αν το [Όνομα] είναι "Colin" και το [Επώνυμο] είναι Wilcox, το αποτέλεσμα είναι "Colin Wilcox"

Αλλαγή μιας συμβολοσειράς σε κεφαλαία ή πεζά

Συνάρτηση UCase ή συνάρτηση LCase

=UCase([Όνομα])

Αν το [Όνομα] είναι "Colin", το αποτέλεσμα είναι "COLIN".

Προσδιορισμός του μήκους μιας συμβολοσειράς

Συνάρτηση LEN

=Len([Όνομα])

Αν το [Όνομα] είναι "Colin", το αποτέλεσμα είναι 5.

* Εντάξει, δεν είναι συνάρτηση, είναι τελεστής. Ωστόσο, αποτελεί τον πιο γρήγορο τρόπο ένωσης συμβολοσειρών μαζί. Σε μια βάση δεδομένων υπολογιστή, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον τελεστή εμπορικού "και" (&) για συνένωση. Σε μια εφαρμογή της Access, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το σύμβολο συν (+).

Υπάρχουν πολλές ακόμη συναρτήσεις κειμένου στην Access. Ένας καλός τρόπος για να μάθετε περισσότερα για αυτές είναι να ανοίξετε τη Δόμηση παραστάσεων και να περιηγηθείτε στις λίστες των συναρτήσεων. Η Δόμηση παραστάσεων είναι διαθέσιμη οπουδήποτε σχεδόν θέλετε να δημιουργήσετε μια παράσταση —συνήθως υπάρχει ένα μικρό κουμπί Δόμηση σαν αυτό: Εικόνα κουμπιού

Για να δείχνουν τη Δόμηση παραστάσεων, ανοίξτε το ας από την ιδιότητα Προέλευση στοιχείου ελέγχου σε μια φόρμα ή προβολή. Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω διαδικασίες, ανάλογα με το εάν χρησιμοποιείτε μια βάση δεδομένων υπολογιστή ή εφαρμογές web της Access.

Εμφάνιση της Δόμησης παραστάσεων σε μια βάση δεδομένων υπολογιστή

 1. Ανοίξτε μια βάση δεδομένων υπολογιστή (.accdb).

 2. Πατήστε το πλήκτρο F11 για να ανοίξει το Παράθυρο περιήγησης, αν δεν είναι ήδη ανοικτό.

 3. Εάν έχετε ήδη μια φόρμα διαθέσιμη, κάντε δεξί κλικ στο Παράθυρο περιήγησης και επιλέξτε Προβολή διάταξης. Εάν δεν έχετε φόρμα για να εργαστείτε, επιλέξτε Δημιουργία > Φόρμα.

 4. Κάντε δεξί κλικ σε ένα πλαίσιο κειμένου στη φόρμα και επιλέξτε Ιδιότητες.

 5. Στο φύλλο ιδιοτήτων, επιλέξτε Όλα > Προέλευση στοιχείου ελέγχου και κάντε κλικ στο κουμπί Δόμηση Εικόνα κουμπιού στη δεξιά πλευρά του πλαισίου ιδιοτήτων Προέλευση στοιχείου ελέγχου.

  Το κουμπί Δόμηση στο φύλλο ιδιοτήτων.

 6. Στην ενότητα Στοιχεία παραστάσεων, αναπτύξτε τον κόμβο Συναρτήσεις και κάντε κλικ στην επιλογή Ενσωματωμένες συναρτήσεις.

 7. Στην ενότητα Κατηγορίες παραστάσεων, κάντε κλικ στην επιλογή Κείμενο.

 8. Στην κατηγορία Τιμές παραστάσεων, κάντε κλικ στις διάφορες συναρτήσεις και διαβάστε τις σύντομες περιγραφές στο κάτω μέρος της Δόμησης παραστάσεων.

  Σημείωση: Δεν είναι όλες οι συναρτήσεις διαθέσιμες σε όλα τα περιβάλλοντα. Η Access φιλτράρει τη λίστα αυτόματα ανάλογα με το ποιες λειτουργούν σε κάθε περιβάλλον.

Εμφάνιση της δόμησης παραστάσεων σε μια εφαρμογή web της Access

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή web της Access. Εάν προβάλλετε στο πρόγραμμα περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις > Προσαρμογή στην Access.

 2. Κάντε κλικ στην αριστερή στήλη και, στη συνέχεια, στα δεξιά της λίστας πινάκων, κάντε κλικ στο όνομα μιας προβολής.

  Επιλογή μιας προβολής στην Access.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία, κάντε κλικ σε ένα πλαίσιο κειμένου και πατήστε το κουμπί Δεδομένα που εμφανίζεται δίπλα στο πλαίσιο κειμένου.

  Το κουμπί "Δεδομένα" δίπλα σε ένα στοιχείο ελέγχου πλαισίου κειμένου.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Δόμηση Εικόνα κουμπιού στα δεξιά της αναπτυσσόμενης λίστας Προέλευση στοιχείου ελέγχου.

 5. Στην ενότητα Στοιχεία παραστάσεων, αναπτύξτε τον κόμβο Συναρτήσεις και κάντε κλικ στην επιλογή Ενσωματωμένες συναρτήσεις.

 6. Στην ενότητα Κατηγορίες παραστάσεων, κάντε κλικ στην επιλογή Κείμενο.

 7. Στην κατηγορία Τιμές παραστάσεων, κάντε κλικ στις διάφορες συναρτήσεις και διαβάστε τις σύντομες περιγραφές στο κάτω μέρος της Δόμησης παραστάσεων.

Συνδυασμός συναρτήσεων κειμένου για περισσότερη ευελιξία

Κάποιες από τις συναρτήσεις συμβολοσειράς έχουν αριθμητικά ορίσματα, τα οποία μερικές φορές χρειάζεται να υπολογίσετε κάθε φορά που καλείτε τη συνάρτηση. Για παράδειγμα, η συνάρτηση Left λαμβάνει μια συμβολοσειρά και έναν αριθμό, όπως =Left(ΑριθμόςΣειράς; 2). Αυτό είναι εξαιρετικό εάν ξέρετε ότι πάντα θα χρειάζεστε τους αριστερούς δύο χαρακτήρες, αλλά, τι γίνεται εάν το πλήθος των χαρακτήρων που χρειάζεστε διαφέρει από στοιχείο σε στοιχείο; Αντί να καταχωρείτε μονίμως τον αριθμό των χαρακτήρων, μπορείτε να εισαγάγετε μια άλλη συνάρτηση που θα τον υπολογίζει.

Παρακάτω δίνεται ένα παράδειγμα σειριακών αριθμών που όλοι περιέχουν μια παύλα σε κάποιο σημείο της συμβολοσειράς. Ωστόσο, η θέση της παύλας διαφέρει:

ΣειριακόςΑριθμός

3928-29993

23-9923

333-53234

3399940-444

Εάν θέλετε να εμφανίζονται μόνο οι αριθμοί που βρίσκονται αριστερά της παύλας, πρέπει να κάνετε έναν υπολογισμό κάθε φορά για να βρείτε τη θέση της παύλας. Μια επιλογή είναι να κάνετε το εξής:

=Left([ΣειριακόςΑριθμός];InStr(1;[ΣειριακόςΑριθμός];"-")-1)

Αντί να πληκτρολογήσετε έναν αριθμό ως δεύτερο όρισμα της συνάρτησης αριστερά, θα σας έχετε συνδεδεμένη η συνάρτηση InStr, η οποία επιστρέφει τη θέση της παύλας σε τον σειριακό αριθμό. Αφαιρέστε 1 από αυτήν την τιμή και να λάβετε τον σωστό αριθμό χαρακτήρων για τη συνάρτηση Left για να επιστρέψει. Φαίνεται κάπως περίπλοκο στο πρώτα, αλλά με μια μικρή πειραματισμός μπορείτε να συνδυάσετε δύο ή περισσότερες παραστάσεις για να λάβετε τα αποτελέσματα που θέλετε.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συναρτήσεις συμβολοσειράς, ανατρέξτε στο θέμα χρήση συναρτήσεων συμβολοσειρών σε ερωτήματα SQL της Access.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×