Συναρτήσεις μηχανικής (υλικό αναφοράς)

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με μια συνάρτηση, κάντε κλικ στο όνομά της στην πρώτη στήλη.

Σημείωση: Οι δείκτες έκδοσης υποδεικνύουν την έκδοση του Excel στην οποία παρουσιάστηκε μια συνάρτηση για πρώτη φορά. Οι συναρτήσεις αυτές δεν είναι διαθέσιμες σε παλαιότερες εκδόσεις. Για παράδειγμα, ο δείκτης έκδοσης 2013 υποδεικνύει ότι αυτή η συνάρτηση είναι διαθέσιμη στο Excel 2013 και σε όλες τις νεότερες εκδόσεις.

Συνάρτηση

Περιγραφή

Συνάρτηση BESSELI

Επιστρέφει την τροποποιημένη συνάρτηση Bessel In(x)

Συνάρτηση BESSELJ

Επιστρέφει τη συνάρτηση Bessel Jn(x)

Συνάρτηση BESSELK

Επιστρέφει την τροποποιημένη συνάρτηση Bessel Kn(x)

Συνάρτηση BESSELY

Επιστρέφει τη συνάρτηση Bessel Yn(x)

Συνάρτηση BIN2DEC

Μετατρέπει έναν δυαδικό αριθμό σε δεκαδικό

Συνάρτηση BIN2HEX

Μετατρέπει έναν δυαδικό αριθμό σε δεκαεξαδικό

Συνάρτηση BIN2OCT

Μετατρέπει έναν δυαδικό αριθμό σε οκταδικό

Συνάρτηση BITAND
Excel 2013

Επιστρέφει το αποτέλεσμα πράξης 'And' δύο αριθμών σε επίπεδο bit

Συνάρτηση BITLSHIFT
Excel 2013

Επιστρέφει έναν αριθμό μετατοπισμένο προς τα αριστερά κατά ποσότητα_μετατόπισης bit

Συνάρτηση BITOR
Excel 2013

Επιστρέφει το αποτέλεσμα πράξης 'Or' δύο αριθμών σε επίπεδο bit

Συνάρτηση BITRSHIFT
Excel 2013

Επιστρέφει έναν αριθμό μετατοπισμένο προς τα δεξιά κατά ποσότητα_μετατόπισης bit

Συνάρτηση BITXOR
Excel 2013

Επιστρέφει το αποτέλεσμα πράξης Exclusive Or δύο αριθμών σε επίπεδο bit

Συνάρτηση COMPLEX

Μετατρέπει τον πραγματικό και τον φανταστικό συντελεστή σε μιγαδικό αριθμό

Συνάρτηση CONVERT

Μετατρέπει έναν αριθμό από το ένα μετρικό σύστημα στο άλλο

Συνάρτηση DEC2BIN

Μετατρέπει έναν δεκαδικό αριθμό σε δυαδικό

Συνάρτηση DEC2HEX

Μετατρέπει έναν δεκαδικό αριθμό σε δεκαεξαδικό

Συνάρτηση DEC2OCT

Μετατρέπει έναν δεκαδικό αριθμό σε οκταδικό

Συνάρτηση DELTA

Ελέγχει εάν δύο τιμές είναι ίσες

Συνάρτηση ERF

Επιστρέφει τη συνάρτηση σφάλματος

Συνάρτηση ERF.PRECISE
Excel 2010

Επιστρέφει τη συνάρτηση σφάλματος

Συνάρτηση ERFC

Επιστρέφει τη συμπληρωματική συνάρτηση σφάλματος

Συνάρτηση ERFC.PRECISE
Excel 2010

Επιστρέφει το ολοκλήρωμα της συμπληρωματικής συνάρτησης ERF από το x έως το άπειρο

Συνάρτηση GESTEP

Ελέγχει εάν ένας αριθμός είναι μεγαλύτερος από μια οριακή τιμή

Συνάρτηση HEX2BIN

Μετατρέπει έναν δεκαεξαδικό αριθμό σε δυαδικό

Συνάρτηση HEX2DEC

Μετατρέπει έναν δεκαεξαδικό αριθμό σε δεκαδικό

Συνάρτηση HEX2OCT

Μετατρέπει έναν δεκαεξαδικό αριθμό σε οκταδικό

Συνάρτηση IMABS

Επιστρέφει την απόλυτη τιμή (μέτρο) ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMAGINARY

Επιστρέφει το φανταστικό συντελεστή ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMARGUMENT

Επιστρέφει το όρισμα θήτα, μια γωνία εκφρασμένη σε ακτίνια

Συνάρτηση IMCONJUGATE

Επιστρέφει τον συζυγή μιγαδικό ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMCOS

Επιστρέφει το συνημίτονο ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMCOSH
Excel 2013

Επιστρέφει το υπερβολικό συνημίτονο ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMCOT
Excel 2013

Επιστρέφει τη συνεφαπτομένη ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMCSC
Excel 2013

Επιστρέφει τη συντέμνουσα ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMCSCH
Excel 2013

Επιστρέφει την υπερβολική συντέμνουσα ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMDIV

Επιστρέφει το πηλίκο δύο μιγαδικών αριθμών

Συνάρτηση IMEXP

Επιστρέφει την εκθετική δύναμη ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMLN

Επιστρέφει τον φυσικό λογάριθμο ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMLOG10

Επιστρέφει τον δεκαδικό λογάριθμο ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMLOG2

Επιστρέφει το λογάριθμο με βάση 2 ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMPOWER

Επιστρέφει έναν μιγαδικό αριθμό υψωμένο σε ακέραια δύναμη

Συνάρτηση IMPRODUCT

Επιστρέφει το γινόμενο των μιγαδικών αριθμών 2 έως 255

Συνάρτηση IMREAL

Επιστρέφει τον πραγματικό συντελεστή ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMSEC
Excel 2013

Επιστρέφει την τέμνουσα ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMSECH
Excel 2013

Επιστρέφει την υπερβολική τέμνουσα ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMSIN

Επιστρέφει το ημίτονο ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMSINH
Excel 2013

Επιστρέφει το υπερβολικό ημίτονο ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMSQRT

Επιστρέφει την τετραγωνική ρίζα ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMSUB

Επιστρέφει τη διαφορά μεταξύ δύο μιγαδικών αριθμών

Συνάρτηση IMSUM

Επιστρέφει το άθροισμα μιγαδικών αριθμών

Συνάρτηση IMTAN
Excel 2013

Επιστρέφει την εφαπτομένη ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση OCT2BIN

Μετατρέπει έναν οκταδικό αριθμό σε δυαδικό

Συνάρτηση OCT2DEC

Μετατρέπει έναν οκταδικό αριθμό σε δεκαδικό

Συνάρτηση OCT2HEX

Μετατρέπει έναν οκταδικό αριθμό σε δεκαεξαδικό

Σημαντικό: Τα αποτελέσματα του υπολογισμού τύπων και ορισμένων συναρτήσεων φύλλου εργασίας του Excel μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς μεταξύ υπολογιστή Windows με αρχιτεκτονική x86 ή x86-64 και υπολογιστή Windows RT με αρχιτεκτονική ARM. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις διαφορές.

Δείτε επίσης

Συναρτήσεις του Excel (ανά κατηγορία)

Συναρτήσεις του Excel (αλφαβητικά)

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×