Συναθροίσεις στο Power Pivot

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Συγκεντρώσεις είναι ένας τρόπος σύμπτυξη, σύνοψη ή ομαδοποίηση δεδομένων. Όταν ξεκινάτε με τα ανεπεξέργαστα δεδομένα από πίνακες ή άλλες προελεύσεις δεδομένων, τα δεδομένα είναι συχνά επίπεδο, γεγονός που σημαίνει ότι υπάρχουν πολλές λεπτομερειών, αλλά αυτό δεν έχει οργανωμένοι ή ομαδοποιημένα με οποιονδήποτε τρόπο. Αυτή η έλλειψη συνόψεις ή δομή ίσως είναι δύσκολο να ανακαλύψετε μοτίβα στα δεδομένα. Ένα σημαντικό μέρος της μοντελοποίηση δεδομένων είναι να καθορίσετε συγκεντρώσεις που θα απλοποιήσει, συνοπτική ή σύνοψη μοτίβα σε απάντησης σε μια συγκεκριμένη επιχειρηματική ερώτηση.

Πιο συνηθισμένες συγκεντρώσεις, όπως αυτές χρησιμοποιώντας μέσος ΌΡΟΣ, ΠΛΉΘΟΣ, DISTINCTCOUNT, MAX, MINή ΆΘΡΟΙΣΜΑ μπορούν να δημιουργηθούν σε μια μέτρηση αυτόματα με χρήση της Αυτόματης άθροισης. Άλλοι τύποι συγκεντρώσεις, όπως AVERAGEX, COUNTX, COUNTROWSή SUMXεπιστρέφουν έναν πίνακα και απαιτούν έναν τύπο που δημιουργούνται με χρήση Παραστάσεων ανάλυσης δεδομένων (DAX).

Κατανόηση συναθροίσεων στο Power Pivot

Επιλογή ομάδων για συνάθροιση

Όταν συναθροίζετε δεδομένα, ομαδοποιείτε τα δεδομένα κατά χαρακτηριστικά, όπως προϊόν, τιμή, περιοχή ή ημερομηνία και, στη συνέχεια, ορίζετε έναν τύπο ο οποίος λειτουργεί σε όλα τα δεδομένα της ομάδας. Για παράδειγμα, όταν δημιουργείτε ένα σύνολο έτους, δημιουργείτε μια συνάθροιση. Αν, στη συνέχεια, δημιουργήσετε μια αναλογία αυτού του έτους σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και την παρουσιάσετε ως ποσοστό, δημιουργείτε έναν διαφορετικό τύπο συνάθροισης.

Η απόφαση σχετικά με τον τρόπο ομαδοποίησης των δεδομένων καθορίζεται από την επιχειρηματική ερώτηση. Για παράδειγμα, οι συναθροίσεις μπορούν να δώσουν απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις:

Καταμετρά   Πόσες συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν σε έναν μήνα;

Μέσοι όροι    Τι έγινε το μέσος όρος των πωλήσεων αυτόν τον μήνα ανά πωλητή;

Ελάχιστες και μέγιστες    Ποιες περιφέρειες πωλήσεων ήταν οι πέντε πρώτες όσον αφορά τις μονάδες που πωλήθηκαν;

Για να δημιουργήσετε έναν υπολογισμό που θα απαντά αυτές τις ερωτήσεις, θα πρέπει να έχετε λεπτομερή δεδομένα τα οποία θα περιέχουν τους αριθμούς που θα υπολογιστούν ή θα αθροιστούν και τα αυτά αριθμητικά δεδομένα θα πρέπει να σχετίζονται με κάποιον τρόπο με τις ομάδες που θα χρησιμοποιήσετε για να οργανώσετε τα αποτελέσματα.

Εάν τα δεδομένα δεν περιέχει ήδη τιμές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την ομαδοποίηση, όπως μια κατηγορία προϊόντος ή το όνομα του τη γεωγραφική περιοχή όπου βρίσκεται ο χώρος αποθήκευσης, ίσως θέλετε να παρουσιάζουν ομάδες σε τα δεδομένα σας, προσθέτοντας κατηγορίες. Όταν δημιουργείτε ομάδες στο Excel, πρέπει να με μη αυτόματο τρόπο να πληκτρολογήσετε ή να επιλέξετε τις ομάδες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποιες από τις στήλες στο φύλλο εργασίας σας. Ωστόσο, σε ένα σύστημα σχεσιακές, ιεραρχίες όπως κατηγορίες για τα προϊόντα, συχνά αποθηκεύονται σε διαφορετικό πίνακα από το γεγονός ή τιμή πίνακα. Συνήθως στον πίνακα κατηγορία είναι συνδεδεμένο με τα δεδομένα fact από κάποιο είδος του αριθμού-κλειδιού. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι μπορείτε να βρείτε ότι τα δεδομένα σας περιέχουν αναγνωριστικά προϊόντων, αλλά όχι τα ονόματα των προϊόντων ή τις κατηγορίες. Για να προσθέσετε την κατηγορία ένα επίπεδο φύλλο εργασίας του Excel, θα πρέπει να αντιγράψετε στη στήλη που περιέχει τα ονόματα των κατηγοριών. Με Power Pivot, μπορείτε να εισαγάγετε τον πίνακα κατηγορία προϊόντος στο μοντέλο δεδομένων, να δημιουργήσετε μια σχέση μεταξύ του πίνακα με τα δεδομένα του αριθμού και τη λίστα κατηγοριών προϊόντων και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τις κατηγορίες για να ομαδοποιήσετε δεδομένα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία σχέσης μεταξύ πινάκων.

Επιλογή μιας συνάρτησης για συνάθροιση

Αφού προσδιορίσετε και προσθέσετε τις ομαδοποιήσεις που θα χρησιμοποιήσετε, θα πρέπει να αποφασίσετε ποιες μαθηματικές συναρτήσεις θα χρησιμοποιήσετε για τη συνάθροιση. Ενίοτε, η λέξη συνάθροιση χρησιμοποιείται ως συνώνυμο μαθηματικών ή στατιστικών πράξεων που χρησιμοποιούνται συνήθως σε συναθροίσεις, όπως αθροίσματα, μέση τιμή, ελάχιστη τιμή ή μετρήσεις. Ωστόσο, το Power Pivot σάς δίνει τη δυνατότητα να δημιουργείτε προσαρμοσμένους τύπους για συναθροίσεις, εκτός των πρότυπων συναθροίσεων που υπάρχουν τόσο στο Power Pivot όσο και στο Excel.

Για παράδειγμα, με δεδομένο το ίδιο σύνολο τιμών και ομαδοποιήσεων που χρησιμοποιήθηκαν στα προηγούμενα παραδείγματα, θα μπορούσατε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες συναθροίσεις οι οποίες απαντούν στα παρακάτω ερωτήματα:

Καταμετρά φιλτραρισμένη   Πόσες συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν σε έναν μήνα, εκτός του παραθύρου συντήρησης τέλος του μήνα;

Λόγοι χρησιμοποιούν μέσες τιμές βάσει χρόνου    Ποια ήταν η ποσοστιαία αύξηση ή μείωση των πωλήσεων σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το περασμένο έτος;

Ομαδοποιημένη ελάχιστες και μέγιστες τιμές    Ποιες περιφέρειες πωλήσεων ήταν στην κατάταξη αρχή για κάθε κατηγορία προϊόντων ή για κάθε προώθησης πωλήσεων;

Προσθήκη συναθροίσεων σε τύπους και Συγκεντρωτικούς Πίνακες

Όταν έχετε μια γενική ιδέα για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να ομαδοποιηθούν τα δεδομένα σας και οι τιμές με τις οποίες θέλετε να εργαστείτε ώστε να είναι κατανοητά, μπορείτε να αποφασίσετε εάν θα δημιουργήσετε έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα ή υπολογισμούς εντός κάποιου πίνακα. Το Power Pivot επεκτείνει και βελτιώνει την εγγενή δυνατότητα του Excel να δημιουργεί συναθροίσεις όπως υπολογισμό αθροισμάτων, συνόλων ή μέσων όρων. Μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες συναθροίσεις στο Power Pivot είτε στο παράθυρο του Power Pivot είτε στην περιοχή του Συγκεντρωτικού Πίνακα του Excel.

  • Σε μια υπολογιζόμενη στήλη, μπορείτε να δημιουργήσετε συγκεντρώσεων που λαμβάνει υπόψη το τρέχον περιβάλλον γραμμής για να ανακτήσετε γραμμές από έναν άλλο πίνακα, και στη συνέχεια να αθροίσετε, απαρίθμηση ή μέσος όρος αυτών των τιμών τις σχετικές γραμμές.

  • Σε μια μονάδα μέτρησης, μπορείτε να δημιουργήσετε δυναμικές συγκεντρώσεων που χρησιμοποιούν τόσο τα φίλτρα που ορίζονται από το μέσα στον τύπο και φίλτρα που επιβάλλονται από τη σχεδίαση του Συγκεντρωτικού πίνακα και την επιλογή των αναλυτών, επικεφαλίδες στηλών και τις επικεφαλίδες γραμμών. Μετρήσεις χρησιμοποιώντας τυπική συναθροίσεις μπορούν να δημιουργηθούν σε Power Pivot, χρησιμοποιώντας την Αυτόματη Άθροιση ή με τη δημιουργία ενός τύπου. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε έμμεσα μετρήσεις χρησιμοποιώντας τυπική συγκεντρώσεων σε έναν Συγκεντρωτικό πίνακα στο Excel.

Προσθήκη ομαδοποιήσεων σε έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα

Όταν σχεδιάζετε έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα, μπορείτε να σύρετε τα πεδία που αντιπροσωπεύουν ομαδοποιήσεις, κατηγορίες ή ιεραρχίες στην ενότητα στηλών και γραμμών του Συγκεντρωτικού Πίνακα για ομαδοποίηση των δεδομένων. Στη συνέχεια, μπορείτε να σύρετε πεδία που περιέχουν αριθμητικές τιμές στην περιοχή τιμών, ώστε να είναι δυνατός ο υπολογισμός του πλήθους, του μέσου όρου ή του αθροίσματος.

Εάν προσθέσετε κατηγορίες σε έναν Συγκεντρωτικό πίνακα, αλλά τα δεδομένα κατηγορίας δεν σχετίζεται με τα δεδομένα fact, μπορεί να λάβετε ένα μήνυμα σφάλματος ή ιδιαίτερων αποτελέσματα. Συνήθως Power Pivot θα προσπαθήσει να διορθώσετε το πρόβλημα, αυτόματα τον εντοπισμό και που υποδεικνύει την ύπαρξη σχέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα εργασία με σχέσεις σε Συγκεντρωτικούς πίνακες.

Επίσης, μπορείτε να σύρετε πεδία σε αναλυτές, να επιλέξετε συγκεκριμένες ομάδες δεδομένων για προβολή. Οι αναλυτές σας δίνουν τη δυνατότητα, με αλληλεπιδραστικό τρόπο, να ομαδοποιείτε, να ταξινομείτε και να φιλτράρετε τα αποτελέσματα σε έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα.

Εργασία με ομαδοποιήσεις σε έναν τύπο

Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε ομαδοποιήσεις και κατηγορίες για να συγκεντρώσετε τα δεδομένα που αποθηκεύονται σε πίνακες δημιουργώντας σχέσεις μεταξύ πινάκων και, στη συνέχεια, δημιουργώντας τύπους που αξιοποιούν αυτές τις σχέσεις για αναζητήσεις στους σχετικούς πίνακες.

Με άλλα λόγια, εάν θέλετε να δημιουργήσετε έναν τύπο που ομαδοποιεί τιμές με βάση μια κατηγορία, πρώτα θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια σχέση για να συνδεθείτε στον πίνακα που περιέχει τα αναλυτικά δεδομένα και τις κατηγορίες που περιέχουν τις κατηγορίες και, στη συνέχεια, να δημιουργήσετε τον τύπο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας τύπων που χρησιμοποιούν αναζητήσεις, ανατρέξτε στο άρθρο αναζητήσεις σε τύπους Power Pivot.

Χρήση φίλτρων σε συναθροίσεις

Μια νέα δυνατότητα στο Power Pivot έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσετε φίλτρα σε στήλες και πίνακες δεδομένων, όχι μόνο στο περιβάλλον εργασίας χρήστη και μέσα σε έναν Συγκεντρωτικό πίνακα ή ένα γράφημα, αλλά και στους τύπους πολύ που χρησιμοποιείτε για να υπολογίσετε συναθροίσεων. Φίλτρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τύπους τόσο σε υπολογιζόμενες στήλες όσο και στο s.

Για παράδειγμα, στις νέες συναρτήσεις συνάθροισης DAX, αντί να καθορίσετε τις τιμές που πρόκειται να αθροιστούν ή να μετρηθούν, μπορείτε να καθορίσετε έναν ολόκληρο πίνακα ως όρισμα. Αν δεν εφαρμόσετε φίλτρα σε αυτόν τον πίνακα, η συνάρτηση συνάθροισης θα εφαρμοστεί σε όλες τις τιμές στην καθορισμένη στήλη του πίνακα. Ωστόσο, στη γλώσσα DAX μπορείτε να δημιουργήσετε ένα δυναμικό ή στατικό φίλτρο στον πίνακα έτσι, ώστε η συνάθροιση να εφαρμόζεται σε ένα διαφορετικό υποσύνολο δεδομένων ανάλογα με τους όρους του φιλτραρίσματος και το τρέχον περιβάλλον.

Συνδυάζοντας συνθήκες και φίλτρα στους τύπους μπορείτε να δημιουργείτε συναθροίσεις που αλλάζουν ανάλογα με τις τιμές που παρέχονται στους τύπους ή άλλες που αλλάζουν ανάλογα με την επιλογή επικεφαλίδων γραμμών και στηλών σε έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Φιλτράρισμα δεδομένων σε τύπους.

Σύγκριση των συναρτήσεων συνάθροισης του Excel και των συναρτήσεων συνάθροισης της γλώσσας DAX

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει ορισμένες από τις τυπικές συναρτήσεις συνάθροισης που παρέχονται από το Excel καθώς και συνδέσεις για την υλοποίηση αυτών των συναρτήσεων στο Power Pivot. Η έκδοση DAX αυτών των συναρτήσεων συμπεριφέρεται σε μεγάλο βαθμό όμοια με τις συναρτήσεις συνάθροισης στην έκδοση Excel, με ορισμένες μικρές διαφορές σύνταξης και χειρισμού ορισμένων τύπων δεδομένων.

Τυπικές συναρτήσεις συνάθροισης

Συνάρτηση

Χρήση

ΜΈΣΟΣ ΌΡΟΣ

Επιστρέφει τον μέσο όρο (αριθμητικός μέσος) όλων των αριθμών σε μια στήλη.

ΣΥΝΆΡΤΗΣΗ AVERAGEA

Επιστρέφει το μέσο όρο (αριθμητικός μέσος) όλων των τιμών σε μια στήλη. Χειρίζεται τιμές κειμένου και μη αριθμητικές τιμές.

ΚΑΤΑΜΈΤΡΗΣΗ

Μετράει τον αριθμό των αριθμητικών τιμών σε μια στήλη.

ΣΥΝΆΡΤΗΣΗ COUNTA

Μετράει τον αριθμό των τιμών σε μια στήλη, οι οποίες δεν είναι κενές.

MAX

Επιστρέφει τη μεγαλύτερη αριθμητική τιμή μιας στήλης.

MAXX

Επιστρέφει τη μεγαλύτερη τιμή από ένα σύνολο παραστάσεων που υπολογίζονται σε έναν πίνακα.

MIN

Επιστρέφει τη μικρότερη αριθμητική τιμή μιας στήλης.

MINX

Επιστρέφει τη μικρότερη τιμή από ένα σύνολο παραστάσεων που υπολογίζονται σε έναν πίνακα.

ΆΘΡΟΙΣΜΑ

Προσθέτει όλους τους αριθμούς σε μια στήλη.

Συναρτήσεις συνάθροισης DAX

Η γλώσσα DAX περιλαμβάνει συναρτήσεις συνάθροισης οι οποίες σας δίνουν τη δυνατότητα να καθορίσετε έναν πίνακα βάσει του οποίου θα πραγματοποιηθεί η συνάθροιση. Επομένως, αντί απλά να προσθέσουν τις τιμές ή να υπολογίσουν τον μέσο όρο σε μια στήλη, αυτές οι συναρτήσεις σάς επιτρέπουν να δημιουργήσετε μια παράσταση, η οποία ορίζει δυναμικά τα δεδομένα προς συνάθροιση.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι συναρτήσεις συνάθροισης που είναι διαθέσιμες στη γλώσσα DAX.

Συνάρτηση

Χρήση

AVERAGEX

Επιστρέφει τον μέσο όρο παραστάσεων που υπολογίζονται σε ένα πίνακα.

COUNTAX

Μετράει ένα σύνολο παραστάσεων που αξιολογούνται σε ένα πίνακα.

COUNTBLANK

Μετράει τον αριθμό των κενών τιμών σε μια στήλη.

COUNTX

Μετράει τον συνολικό αριθμό γραμμών σε έναν πίνακα.

COUNTROWS

Μετράει τον αριθμό γραμμών που επιστρέφονται από μια ένθετη συνάρτηση πίνακα, όπως μια συνάρτηση φίλτρου.

SUMX

Επιστρέφει το άθροισμα ενός συνόλου παραστάσεων που αξιολογούνται σε ένα πίνακα.

Διαφορές μεταξύ συναρτήσεων συνάθροισης της γλώσσας DAX και του Excel

Παρόλο που αυτές οι συναρτήσεις έχουν τα ίδια ονόματα με τις αντίστοιχες εκδόσεις του Excel, μπορούν να χρησιμοποιούν μηχανισμός ανάλυσης που βρίσκεται στη μνήμη Power Pivot του και έχουν εγγραφεί εκ νέου για εργασία με πίνακες και στήλες. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν τύπο DAX στο βιβλίο εργασίας του Excel και το αντίστροφο. Αυτές μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στο παράθυρο Power Pivot και σε Συγκεντρωτικούς πίνακες που βασίζονται σε δεδομένα Power Pivot. Επίσης, παρόλο που οι συναρτήσεις έχουν τα ίδια ονόματα, η συμπεριφορά μπορεί να είναι λίγο διαφορετική. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα θέματα αναφοράς μεμονωμένη συνάρτηση.

Ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζονται οι στήλες σε μια συνάθροιση διαφέρει επίσης από τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τις συναθροίσεις το Excel. Ακολουθεί ένα διευκρινιστικό παράδειγμα.

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να λάβετε ένα άθροισμα των τιμών στη στήλη "Ποσό" στον πίνακα "Πωλήσεις", επομένως δημιουργείτε τον εξής τύπο:

=SUM('Sales'[Amount])

Στην περίπτωση που απλούστερος, η συνάρτηση λαμβάνει τις τιμές από μία στήλη μη φιλτραρισμένης και το αποτέλεσμα είναι η ίδια όπως στο Excel, το οποίο πάντα απλώς προσθέτει τις τιμές στη στήλη, ποσό. Ωστόσο, στο Power Pivot, ο τύπος ερμηνεύεται ως "λήψη της τιμής στο ποσό για κάθε γραμμή του πίνακα πωλήσεις και, στη συνέχεια, προσθέστε αυτές τις μεμονωμένες τιμές. Power Pivot υπολογίζει κάθε γραμμή βάσει του οποίου τη συνάθροιση εκτελείται και υπολογίζει μια μοναδική ανυσματική τιμή για κάθε γραμμή και, στη συνέχεια, εκτελεί μια συγκέντρωση σε αυτές τις τιμές. Επομένως, το αποτέλεσμα του τύπου μπορεί να είναι διαφορετικά εάν φίλτρα που έχουν εφαρμοστεί σε έναν πίνακα ή υπολογισμού των άλλων συγκεντρώσεις οι οποίες μπορεί να είναι δυνατό το φιλτράρισμα με βάση τις τιμές. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα περιβάλλον σε τύπους DAX.

Συναρτήσεις χρονικής ευφυΐας DAX

Εκτός από τις συναρτήσεις συνάθροισης του πίνακα που περιγράφονται στην προηγούμενη ενότητα, DAX έχει συναρτήσεις συνάθροισης που λειτουργούν με ημερομηνίες και ώρες που καθορίζετε, για την παροχή ενσωματωμένης χρονικής ευφυΐας. Αυτές οι συναρτήσεις Χρησιμοποιήστε περιοχές ημερομηνιών για τη λήψη σχετικών τιμών και να αθροίσετε τις τιμές. Μπορείτε επίσης να συγκρίνετε τιμές σε περιοχές ημερομηνιών.

Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται οι συναρτήσεις χρονικής ευφυΐας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συνάθροιση.

Συνάρτηση

Χρήση

CLOSINGBALANCEMONTH

CLOSINGBALANCEQUARTER

CLOSINGBALANCEYEAR

Υπολογίζει μια τιμή στο τέλος της καθορισμένης ημερολογιακής περιόδου.

OPENINGBALANCEMONTH

OPENINGBALANCEQUARTER

OPENINGBALANCEYEAR

Υπολογίζει μια τιμή στο τέλος της περιόδου πριν την καθορισμένη ημερολογιακή περίοδο.

TOTALMTD

TOTALYTD

TOTALQTD

Υπολογίζει μια τιμή για το διάστημα που αρχίζει την πρώτη ημέρα της περιόδου και τελειώνει την τελευταία ημερομηνία της καθορισμένης στήλης ημερομηνίας.

Οι άλλες συναρτήσεις στην ενότητα συνάρτηση χρονικής ευφυΐας (Συναρτήσεις χρονικής ευφυΐας) είναι συναρτήσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάκτηση ημερομηνίες ή προσαρμοσμένες περιοχές ημερομηνιών για να χρησιμοποιήσετε στο συγκέντρωσης. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση DATESINPERIOD για να επιστρέψει μια περιοχή ημερομηνιών και χρήση αυτού του συνόλου ημερομηνιών ως όρισμα μια άλλη συνάρτηση για να υπολογίσετε μια προσαρμοσμένη συνάθροισης για μόνο αυτές τις ημερομηνίες.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×