Συνάρτηση Switch

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Αξιολογεί μια λίστα από παραστάσεις και επιστρέφει μια Μεταβλητή ή μια παράσταση που αντιστοιχεί στην πρώτη παράσταση στη λίστα που είναι Αληθής.

Σύνταξη

Διακόπτης ( παράσταση-1, η τιμή-1 [παράσταση-2, τιμή-2 ]... [, Εκφρ- n, τιμή-n ] )

Η σύνταξη της συνάρτησης διακόπτη περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

Όρισμα

Περιγραφή

Εκφρ

Απαιτείται. Παράσταση διακύμανσης που θέλετε να αξιολογήσετε.

τιμή

Απαιτείται. Τιμή ή παράσταση που θα επιστραφεί εάν η αντίστοιχη παράσταση είναι Αληθής.


Παρατηρήσεις

Η λίστα διακόπτη συνάρτηση όρισμα αποτελείται από ζεύγη παραστάσεων και τιμών. Οι παραστάσεις αξιολογούνται από αριστερά προς τα δεξιά και, επιστρέφεται η τιμή που αντιστοιχεί στην πρώτη παράσταση για να λαμβάνουν την τιμή True . Εάν τα μέρη δεν έχουν αντιστοιχιστεί σωστά, προκύπτει ένα σφάλμα χρόνου εκτέλεσης. Για παράδειγμα, εάν παράσταση-1 είναι True, ο διακόπτης επιστρέφει τιμή-1. Εάν παράσταση-1 είναι False, αλλά παράσταση-2 είναι True, ο διακόπτης επιστρέφει τιμή-2και ούτω καθεξής.

Διακόπτης επιστρέφει μια τιμή Null εάν:

  • Καμία από τις παραστάσεις είναι Αληθής.

  • Η πρώτη παράσταση True έχει μια αντίστοιχη τιμή που είναι Null.

Εναλλαγή αξιολογεί όλες τις παραστάσεις, παρόλο που επιστρέφει μόνο μία από αυτές. Για αυτόν το λόγο, θα πρέπει να προσέχετε ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, εάν την αξιολόγηση των οποιαδήποτε παράσταση αποτέλεσμα μιας διαίρεσης με το μηδέν σφάλματος, παρουσιάζεται ένα σφάλμα.

Παράδειγμα

Σημείωση: Παραδείγματα που ακολουθούν δείχνουν τη χρήση αυτής της συνάρτησης σε ένα έργο Visual Basic για τη λειτουργική μονάδα Applications (VBA). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία με τη VBA, επιλέξτε Αναφορά προγραμματιστών στην αναπτυσσόμενη λίστα δίπλα στο στοιχείο Αναζήτηση και πληκτρολογήστε μία ή περισσότερες όρων στο πλαίσιο αναζήτησης.

Αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιεί τη συνάρτηση διακόπτη για να επιστρέψει το όνομα της γλώσσας που αντιστοιχεί στο όνομα της πόλης.

Function MatchUp (CityName As String)
Matchup = Switch(CityName = "London", "English", _
CityName = "Rome", "Italian", _
CityName = "Paris", "French")
End Function

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×