Τύποι και συναρτήσεις

Συνάρτηση SUM

Συνάρτηση SUM

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Η συνάρτηση SUM , μία από τις μαθηματικές και τριγωνομετρικές συναρτήσεις, αθροίζει τις τιμές. Μπορείτε να προσθέσετε μεμονωμένες τιμές, αναφορές κελιών ή περιοχών ή συνδυασμό των τριών.

Για παράδειγμα:

 • =SUM(A2:A10)

 • =SUM(A2:A10; C2:C10)

Το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε δεν υποστηρίζει βίντεο. Εγκαταστήστε το Microsoft Silverlight, το Adobe Flash Player ή τον Internet Explorer 9.

SUM(αριθμός1;[αριθμός2];...)

Όνομα ορίσματος

Περιγραφή

αριθμός1   . (Απαιτείται)

Ο πρώτος αριθμός που θέλετε να προσθέσετε. Ο αριθμός μπορεί να έχει τη μορφή 4, ένα αναφορά κελιού όπως B6, ή μια περιοχή κελιών όπως B2:B8.

αριθμός2-255    (Προαιρετικά)

Αυτός είναι ο δεύτερος αριθμός που θέλετε να προσθέσετε. Μπορείτε να καθορίσετε έως και 255 αριθμούς με αυτόν τον τρόπο.

Αυτή η ενότητα ασχολείται με ορισμένες βέλτιστες πρακτικές για την εργασία με τη συνάρτηση SUM. Πολλές από αυτές μπορούν να εφαρμοστούν με την εργασία με καθώς και άλλες λειτουργίες.

Η μέθοδος =1+2 ή =A+B – Αν και μπορείτε να εισαγάγετε =1+2+3 ή =A1+B1+C2 και να λάβετε απολύτως ακριβή αποτελέσματα, αυτές οι μέθοδοι παρουσιάζουν αρκετές πιθανότητες σφάλματος για διάφορους λόγους:

 1. Λάθη πληκτρολόγησης – Φανταστείτε ότι προσπαθείτε να εισαγάγετε πολλές ή/και πολύ μεγαλύτερες τιμές όπως αυτή:

  • =14598,93+65437,90+78496,23

  Στη συνέχεια, προσπαθήστε να επικυρώσετε ότι τις καταχωρήσεις σας είναι σωστές. Είναι πολύ πιο εύκολο να τοποθετήσετε αυτές τις τιμές σε μεμονωμένα κελιά και να χρησιμοποιήσετε έναν τύπο SUM. Επιπλέον, μπορείτε να μορφοποιήσετε τις τιμές κατά βρίσκονται στα κελιά, έτσι ώστε να είναι πολύ πιο ευανάγνωστο, στη συνέχεια, όταν βρίσκονται σε έναν τύπο.

  Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση SUM αντί για την ενσωμάτωση τιμών στον κώδικα τύπων. Ο τύπος στο κελί D5 είναι =SUM(D2:D4)
 2. Σφάλματα #ΤΙΜΗ! λόγω αναφορών σε κείμενο αντί για αριθμούς

  Εάν χρησιμοποιείτε έναν τύπο, όπως:

  • =A1+B1+C1 ή =A1+A2+A3

  Παράδειγμα κακής κατασκευής τύπου. Ο τύπος στο κελί D2 είναι =A2+B2+C2

  Ο τύπος μπορεί να επηρεάσει εάν υπάρχουν οποιαδήποτε μη αριθμητικές (text) τιμές στο οποίο γίνεται αναφορά κελιών, οι οποίες θα επιστρέψει μια #VALUE!. σφάλμα. ΆΘΡΟΙΣΜΑ θα Παράβλεψη τιμών κειμένου και θα σας δώσει το άθροισμα των μόνο τις αριθμητικές τιμές.

  Σωστή κατασκευή τύπου. Αντί για =A2+B2+C2, ο τύπος του κελιού D2 είναι =SUM(A2:C2)
 3. Σφάλμα #ΑΝΑΦ! λόγω διαγραφής γραμμών ή στηλών

  Σφάλμα #ΑΝΑΦ! λόγω της διαγραφής μιας στήλης. Ο τύπος έχει αλλάξει σε =A2+#ΑΝΑΦ!+B2

  Εάν διαγράψετε μια γραμμή ή στήλη, ο τύπος δεν θα ενημερωθεί ώστε να εξαιρεθεί η διαγραμμένη γραμμή και θα επιστρέψει ένα σφάλμα #ΑΝΑΦ!, ενώ μια συνάρτηση SUM θα ενημερωθεί αυτόματα.

  Η συνάρτηση SUM προσαρμόζεται αυτόματα κατά την εισαγωγή ή τη διαγραφή γραμμών και στηλών
 4. Οι τύποι δεν ενημερώνουν τις αναφορές κατά την εισαγωγή γραμμών ή στηλών

  Οι τύποι =A+B+C δεν θα ενημερωθούν, εάν προσθέσετε γραμμές

  Εάν εισαγάγετε μια γραμμή ή στήλη, ο τύπος δεν θα ενημερωθούν για να συμπεριλάβετε προστέθηκε γραμμή, όπου μια συνάρτηση SUM θα ενημερωθεί αυτόματα (με την προϋπόθεση ότι δεν είστε εκτός της περιοχής που αναφέρονται στον τύπο). Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό Εάν θεωρείτε ότι ο τύπος για να ενημερώσετε και όχι, όπως το αφήνει μπορείτε με μη ολοκληρωμένη αποτελέσματα που μπορεί να επεξεργαστεί.

  Το παράδειγμα παρουσιάζει έναν τύπο SUM που αναπτύσσεται αυτόματα από =SUM(A2:C2) σε =SUM(A2:D2) κατά την εισαγωγή μιας στήλης
 5. SUM με μεμονωμένες αναφορές κελιών σε σύγκριση με τις περιοχές

  Η χρήση ενός τύπου όπως:

  • =SUM(A1;2;A3;B1;B2;B3)

  Είναι εξίσου σφάλμα ευνοεί κατά την εισαγωγή ή διαγραφή γραμμών μέσα στην περιοχή αναφοράς για τους ίδιους λόγους. Είναι πολύ καλύτερη χρήσης μεμονωμένων περιοχές, όπως:

  • =SUM(A1:A3;B1:B3)

  Οι οποίες θα ενημερώνονται κατά την προσθήκη ή τη διαγραφή γραμμών.

Πρόβλημα

Τι δεν πήγε καλά

Η συνάρτηση SUM εμφανίζει την ένδειξη #####, όχι το αποτέλεσμα.

Επιλέξτε το πλάτος των στηλών. ### Γενικά σημαίνει ότι η στήλη είναι πολύ μικρό για να εμφανιστεί το αποτέλεσμα του τύπου.

Η συνάρτηση SUM εμφανίζει τον ίδιο τον τύπο ως κείμενο και όχι το αποτέλεσμα.

Ελέγξτε ότι το κελί δεν έχει μορφοποιηθεί ως κείμενο. Επιλέξτε το κελί ή την περιοχή εν λόγω και χρησιμοποιήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + 1 για να εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση κελιών , στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα ο αριθμός και επιλέξτε τη μορφή που θέλετε. Εάν το κελί έχει μορφοποιηθεί ως κείμενο και δεν αλλάζει αφού αλλάξετε τη μορφή, ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε F2 > Enter για να επιβάλετε τη μορφή για να αλλάξετε.

Η συνάρτηση SUM δεν ενημερώνεται.

Βεβαιωθείτε ότι έχει οριστεί υπολογισμού σε αυτόματα. Στην καρτέλα τύπου , επιλέξτε διαδοχικά Επιλογές υπολογισμού. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε F9 για να επιβάλετε στο φύλλο εργασίας για τον υπολογισμό.

Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογισμός έχει οριστεί σε "Αυτόματος". Στην καρτέλα "Τύποι", μεταβείτε στις "Επιλογές υπολογισμού".

Κάποιες τιμές δεν αθροίζονται.

Μόνο οι αριθμητικές τιμές της αναφοράς ή της περιοχής της συνάρτησης μπορούν να αθροιστούν. Τα κενά κελιά, οι λογικές τιμές όπως TRUE ή το κείμενο παραβλέπονται.

Εμφανίζεται η τιμή σφάλματος #ΟΝΟΜΑ? αντί για το αναμενόμενο αποτέλεσμα.

Αυτό συνήθως σημαίνει ότι ο τύπος έχει πληκτρολογηθεί εσφαλμένα, όπως =sume(A1:A10) αντί για =SUM(A1:A10).

Η συνάρτηση SUM εμφανίζει έναν ακέραιο αριθμό, αλλά θα έπρεπε να εμφανίζει δεκαδικά ψηφία

Ελέγξτε τη μορφοποίηση του κελιού για να βεβαιωθείτε ότι επιτρέπετε την εμφάνιση δεκαδικών ψηφίων. Επιλέξτε το συγκεκριμένο κελί ή την περιοχή και χρησιμοποιήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+1 για να εμφανίσετε το παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση κελιών. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Αριθμός και επιλέξτε τη μορφή που θέλετε, φροντίζοντας να υποδείξετε τον αριθμό δεκαδικών ψηφίων που θέλετε.

 1. Θέλω απλώς να κάνω πρόσθεση/αφαίρεση/πολλαπλασιασμό/διαίρεση αριθμών Δείτε αυτή τη σειρά βίντεο σχετικά με τις Βασικές μαθηματικές πράξεις στο Excel ή ανατρέξτε στο θέμα Χρήση του Excel ως αριθμομηχανής.

 2. Πώς εμφανίζεται περισσότερες/λιγότερες δεκαδικά ψηφία; Μπορείτε να αλλάξετε τη μορφή των αριθμών. Επιλέξτε το κελί ή την περιοχή εν λόγω και χρησιμοποιήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + 1 για να εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση κελιών , στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα "Αριθμός" και επιλέξτε τη μορφή που θέλετε, φροντίζοντας να δηλώσετε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων που θέλετε.

 3. Πώς μπορώ να αθροίσω ή να αφαιρέσω ώρες; Μπορείτε να αθροίσετε και να αφαιρέσετε ώρες με αρκετούς διαφορετικούς τρόπους. Για παράδειγμα, για να υπολογίσετε τη διαφορά μεταξύ 8:00 πμ - 12:00 μμ για σκοπούς μισθοδοσίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον τύπο: =("12:00 μμ"-"8:00 πμ")*24, δηλαδή την ώρα λήξης μείον την ώρα έναρξης. Λάβετε υπόψη ότι το Excel υπολογίζει τις ώρες ως κλάσμα της ημέρας, επομένως πρέπει να πολλαπλασιάσετε επί 24 για να λάβετε τις συνολικές ώρες. Στο πρώτο παράδειγμα, χρησιμοποιούμε τον τύπο =((B2-A2)+(D2-C2))*24 για να υπολογίσουμε το άθροισμα των ωρών από την έναρξη μέχρι τη λήξη, μείον το μεσημεριανό διάλειμμα (8,50 ώρες συνολικά).

  Εάν απλώς αθροίζετε ώρες και λεπτά και θέλετε να εμφανίζονται έτσι, μπορείτε να τα αθροίσετε και δεν χρειάζεται να πολλαπλασιάσετε επί 24, επομένως, στο δεύτερο παράδειγμα χρησιμοποιούμε τον τύπο =SUM(A6:C6), καθώς απλώς θέλουμε τον συνολικό αριθμό ωρών και λεπτών για τις εργασίες που ανατέθηκαν (5:36 ή 5 ώρες, 36 λεπτά).

  Υπολογισμός ωρών

  Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα: Πρόσθεση ή αφαίρεση χρόνου.

 4. Πώς μπορώ να αποκτήσω τη διαφορά μεταξύ ημερομηνιών; Όπως με φορές, μπορείτε να προσθέσετε και να αφαιρέσετε τις ημερομηνίες. Ακολουθεί ένα παράδειγμα πολύ συνηθισμένη των μετρώντας τον αριθμό των ημερών μεταξύ δύο ημερομηνιών. Είναι τόσο απλή όσο η = B2 A2. Το κλειδί για την εργασία με ημερομηνίες και ώρες είναι ότι ξεκινάτε με την ημερομηνία/ώρα λήξης και αφαίρεση την ημερομηνία/ώρα έναρξης.

  Υπολογισμός διαφορών μεταξύ ημερομηνιών

  Για περισσότερους τρόπους για να εργαστείτε με ημερομηνίες, ανατρέξτε στο θέμα: Υπολογισμός του αριθμού των ημερών μεταξύ δύο ημερομηνιών

 5. Πώς μπορώ να αθροίσω μόνο τα ορατά κελιά; Ορισμένες φορές, κατά τη μη αυτόματη απόκρυψη γραμμών ή τη χρήση Αυτόματου Φίλτρου για την εμφάνιση ορισμένων μόνο δεδομένων, μπορεί να θέλετε επίσης να αθροίσετε μόνο τα ορατά κελιά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση SUBTOTAL. Εάν χρησιμοποιείτε μια γραμμή αθροίσματος σε έναν πίνακα του Excel, κάθε συνάρτηση που επιλέγετε από την αναπτυσσόμενη λίστα "Σύνολο" εισάγεται αυτόματα ως μερικό άθροισμα. Δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σύνολο των δεδομένων σε έναν πίνακα του Excel.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel, να λάβετε υποστήριξη από την κοινότητα Answers ή να προτείνετε μια νέα δυνατότητα ή βελτίωση στο Excel User Voice.

Δείτε επίσης

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το ΆΘΡΟΙΣΜΑ

Η συνάρτηση SUMIF προσθέτει μόνο τις τιμές που ικανοποιούν ένα συγκεκριμένο κριτήριο

Συνάρτηση SUMIFS το προσθέτει μόνο τις τιμές που ικανοποιούν πολλαπλά κριτήρια

Συνάρτηση COUNTIF το μετρά μόνο τις τιμές που ικανοποιούν ένα συγκεκριμένο κριτήριο

Συνάρτηση COUNTIFS το μετρά μόνο τις τιμές που ικανοποιούν πολλαπλά κριτήρια

Επισκόπηση τύπων στο Excel

Πώς να αποφύγετε εσφαλμένους τύπους

Εύρεση και διόρθωση σφαλμάτων σε τύπους

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Excel για Windows

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Excel για Mac

Μαθηματικές & Τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Συναρτήσεις του Excel (αλφαβητικά)

Συναρτήσεις του Excel (ανά κατηγορία)

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×