Συνάρτηση StrConv

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Επιστρέφει μια Μεταβλητή (Συμβολοσειρά) η οποία έχει μετατραπεί με τον τρόπο που έχει καθοριστεί.

Σύνταξη

StrConv ( συμβολοσειρά, μετατροπή [LCID ] )

Η σύνταξη της συνάρτησης StrConv περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

Όρισμα

Περιγραφή

συμβολοσειρά

Απαιτείται. Παράσταση συμβολοσειράς προς μετατροπή.

Μετατροπή

Απαιτείται. Ακέραιος αριθμός. Το άθροισμα των τιμών που καθορίζει τον τύπο της μετατροπής για να εκτελέσετε.

LCID

Προαιρετικό. Το αναγνωριστικό τοπικών ρυθμίσεων, εάν είναι διαφορετική από το σύστημα LocaleID. (Η προεπιλογή είναι το σύστημα LocaleID.)


Ρυθμίσεις

Οι ρυθμίσειςόρισμαμετατροπήςείναι:

Σταθερά

Value

Περιγραφή

vbUpperCase

1

Μετατρέπει της συμβολοσειράς σε κεφαλαίους χαρακτήρες.

vbLowerCase

2

Μετατρέπει τη συμβολοσειρά σε πεζούς χαρακτήρες.

vbProperCase

3

Μετατρέπει το πρώτο γράμμα κάθε λέξης της συμβολοσειράς σε κεφαλαία.

vbWide *

4 *

Μετατρέπει περιορίσετε χαρακτήρες (ενός byte) σε συμβολοσειράς σε χαρακτήρες wide (των δύο byte).

vbNarrow *

8 *

Μετατρέπει wide (των δύο byte) τους χαρακτήρες της συμβολοσειράς για να περιορίσετε χαρακτήρες (ενός byte).

vbKatakana **

16 **

Μετατρέπει τους χαρακτήρες Χιράγγανα της συμβολοσειράς σε χαρακτήρες Κατάκανα.

vbHiragana **

32 **

Μετατρέπει τους χαρακτήρες Κατάκανα της συμβολοσειράς σε χαρακτήρες Χιράγγανα.

vbUnicode

64

Μετατρέπει τη συμβολοσειρά σε Unicode χρησιμοποιώντας την προεπιλεγμένη κωδικοσελίδα του συστήματος. (Δεν είναι διαθέσιμη σε Macintosh.)

vbFromUnicode

128

Μετατρέπει τη συμβολοσειρά από Unicode για την προεπιλεγμένη κωδικοσελίδα του συστήματος. (Δεν είναι διαθέσιμη σε Macintosh.)


* Ισχύει για γλώσσες Ανατολικής Ασίας.

** Ισχύει μόνο για Ιαπωνία.

Σημείωση: Οι σταθερές αυτές καθορίζονται από τη Visual Basic for Applications (VBA). Ως αποτέλεσμα, τους μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε στον κώδικά σας στη θέση τις πραγματικές τιμές. Πιο μπορεί να συνδυαστεί, για παράδειγμα, vbUpperCase + vbWide, εκτός από όταν είναι αμοιβαία αποκλειόμενα, για παράδειγμα,e + vbUnicodvbFromUnicode. Το σταθερές vbWide, vbNarrow, vbKatakanaκαι vbHiragana προκαλούν σφάλμα χρόνου εκτέλεσης όταν χρησιμοποιείται σε χώρες όπου δεν ισχύουν.

Οι παρακάτω είναι έγκυρες word διαχωριστικά για το πρώτο γράμμα κάθε λέξης περίβλημα: Null (Chr$(0)), οριζόντια καρτέλα (Chr$(9)), αλλαγής γραμμής (Chr$(10)), κατακόρυφη καρτέλα (Chr$(11)), φόρμα τροφοδοσία (Chr$(12)), χαρακτήρας επαναφοράς (Chr$(13)), κενό διάστημα (SBCS) (Chr$(32)). Η πραγματική τιμή για ένα κενό διάστημα διαφέρει ανά χώρα/περιοχή για DBCS.

Παρατηρήσεις

Όταν μετατρέπετε από ένα πίνακα Byte σε μορφή ANSI για μια συμβολοσειρά, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση StrConv . Όταν μετατρέπετε από έναν τέτοιον πίνακα σε μορφή Unicode, χρησιμοποιήστε μια πρόταση ανάθεσης.

Παράδειγμα

Σημείωση: Παραδείγματα που ακολουθούν δείχνουν τη χρήση αυτής της συνάρτησης σε ένα έργο Visual Basic για τη λειτουργική μονάδα Applications (VBA). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία με τη VBA, επιλέξτε Αναφορά προγραμματιστών στην αναπτυσσόμενη λίστα δίπλα στο στοιχείο Αναζήτηση και πληκτρολογήστε μία ή περισσότερες όρων στο πλαίσιο αναζήτησης.

Αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιεί τη συνάρτηση StrConv για να μετατρέψετε μια συμβολοσειρά Unicode σε συμβολοσειρά ANSI.

Dim i As Long
Dim x() As Byte
x = StrConv("ABCDEFG", vbFromUnicode) ' Convert string.
For i = 0 To UBound(x)
Debug.Print x(i)
Next

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×