Συνάρτηση SLN

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Επιστρέφει μια τιμή διπλής ακρίβειας που καθορίζει τη σταθερή απόσβεση ενός περιουσιακού στοιχείου για μια μεμονωμένη περίοδο.

Σύνταξη

SLN ( κόστος, υπολειμματική; ζωή )

Η συνάρτηση SLN περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

Όρισμα

Περιγραφή

κόστος

Απαιτείται. Διπλής ακρίβειας που καθορίζει αρχικό κόστος του περιουσιακού στοιχείου.

υπολειμματική

Απαιτείται. Διπλά Καθορίζει την τιμή του περιουσιακού στοιχείου στο τέλος της ωφέλιμης ζωής.

χρόνος ζωής

Απαιτείται. Διπλής ακρίβειας που καθορίζει το μήκος της ωφέλιμης ζωής του περιουσιακού στοιχείου.


Παρατηρήσεις

Η περίοδος απόσβεσης πρέπει να εκφράζεται στην ίδια μονάδα ως η ζωήόρισμα. Όλα τα ορίσματα πρέπει να είναι θετικοί αριθμοί.

Παράδειγμα

Σημείωση: Παραδείγματα που ακολουθούν δείχνουν τη χρήση αυτής της συνάρτησης σε ένα έργο Visual Basic για τη λειτουργική μονάδα Applications (VBA). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία με τη VBA, επιλέξτε Αναφορά προγραμματιστών στην αναπτυσσόμενη λίστα δίπλα στο στοιχείο Αναζήτηση και πληκτρολογήστε μία ή περισσότερες όρων στο πλαίσιο αναζήτησης.

Αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιεί τη συνάρτηση SLN για να επιστρέψετε τη σταθερή απόσβεση ενός περιουσιακού στοιχείου για μια μεμονωμένη περίοδο δεδομένο του παγίου αρχικό κόστος (InitCost), η υπολειμματική αξία στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του περιουσιακού στοιχείου (SalvageVal) και ο συνολικός χρόνος ζωής του το περιουσιακού στοιχείου σε χρόνια (LifeTime).

Dim Fmt, InitCost, SalvageVal
Dim MonthLife, LifeTime, PDepr
Const YEARMONTHS = 12 ' Number of months in a year.
Fmt = "###,##0.00" ' Define money format.
InitCost = InputBox("What's the initial cost " & _
"of the asset?")
SalvageVal = InputBox("What's the asset's value " & _
"at the end of its useful life?")
MonthLife = InputBox("What's the asset's useful " & _
"life in months?")
' Ensure period is >= 1 year.
Do While MonthLife < YEARMONTHS
MsgBox "Asset life must be a year or more."
MonthLife = InputBox("What's the asset's " & _
"useful life in months?")
Loop
' Convert months to years.
LifeTime = MonthLife / YEARMONTHS
If LifeTime <> Int(MonthLife / YEARMONTHS) Then
' Round up to nearest year.
LifeTime = Int(LifeTime + 1)
End If
PDepr = SLN(InitCost, SalvageVal, LifeTime)
MsgBox "The depreciation is " & _
Format(PDepr, Fmt) & " per year."
Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×