Συνάρτηση PV

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Αποδίδει την παρούσα αξία μίας επένδυσης. Η παρούσα αξία είναι το συνολικό ποσό στο οποίο ανέρχεται αυτήν τη στιγμή μια σειρά μελλοντικών πληρωμών. Για παράδειγμα, όταν δανείζεστε χρήματα, το ποσό του δανείου αποτελεί για το δανειστή την παρούσα αξία.

Σύνταξη

PV(rate,nper,pmt,fv,type)

Rate     είναι το επιτόκιο ανά περίοδο. Για παράδειγμα, αν πάρετε ένα καταναλωτικό δάνειο με ετήσιο επιτόκιο 10% και καταβάλετε μηνιαίες δόσεις, το μηνιαίο επιτόκιο είναι 10%/12 ή 0,83%. Θα έπρεπε να καταχωρήσετε στον τύπο την τιμή 10%/12 ή 0,83% ή 0,0083, για το όρισμα rate.

Nper     είναι ο συνολικός αριθμός των περιόδων πληρωμής μιας προσόδου. Για παράδειγμα, αν πάρετε ένα τετραετές καταναλωτικό δάνειο και καταβάλετε μηνιαίες δόσεις, το δάνειο έχει 4*12 (ή 48) περιόδους. Θα έπρεπε να καταχωρήσετε στον τύπο την τιμή 48 για το όρισμα nper.

Pmt     είναι η πληρωμή που καταβάλλεται σε κάθε περίοδο και δεν μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια της προσόδου. Συνήθως το όρισμα pmt περιλαμβάνει κεφάλαιο και επιτόκιο, αλλά όχι τέλη ή φόρους. Για παράδειγμα, οι μηνιαίες πληρωμές για ένα τετραετές καταναλωτικό δάνειο 1.000.000 Δρχ. με 12% επιτόκιο είναι 26.333 Δρχ. Θα έπρεπε να καταχωρήσετε την τιμή -26333 για το όρισμα pmt. Εάν παραλείψετε το όρισμα pmt, πρέπει να συμπεριλάβετε το όρισμα fv.

Fv     είναι η μελλοντική αξία ή το υπόλοιπο που θέλετε να έχετε μετά την καταβολή της τελευταίας πληρωμής. Εάν παραλειφθεί το όρισμα fv, θεωρείται ίσο με 0 (η μελλοντική αξία ενός δανείου, για παράδειγμα, είναι 0). Για παράδειγμα, αν θέλετε να αποταμιεύσετε 5.000.000 Δρχ. για κάτι που σχεδιάζετε να κάνετε σε 18 χρόνια, τότε το ποσό των 5.000.000 Δρχ. αποτελεί τη μελλοντική αξία. Θα μπορούσατε να κάνετε μια συντηρητική πρόβλεψη για το επιτόκιο και να προσδιορίσετε πόσα χρήματα πρέπει να αποταμιεύετε μηνιαίως. Εάν παραλείψετε το όρισμα fv, πρέπει να συμπεριλάβετε το όρισμα pmt.

Type     είναι ο αριθμός 0 ή 1 και επισημαίνει πότε είναι καταβλητέες οι πληρωμές.

Ορισμός πληρωμής σε

Αν οι πληρωμές είναι καταβλητέες

0 ή παράλειψη της τιμής

Στο τέλος της περιόδου

1

Στην αρχή της περιόδου

Σχόλια

 • Βεβαιωθείτε για τη συνέπεια των μονάδων που χρησιμοποιούνται στις τιμές των ορισμάτων rate και nper. Εάν κάνετε μηνιαίες πληρωμές για ένα τετραετές δάνειο με 12 τοις εκατό ετήσιο επιτόκιο, χρησιμοποιείστε το 12%/12 για το όρισμα rate και το 4*12 για το όρισμα nper. Εάν κάνετε ετήσιες πληρωμές για το ίδιο δάνειο, χρησιμοποιείστε το 12% για το όρισμα rate και το 4 για το όρισμα nper.

 • Οι παρακάτω συναρτήσεις αφορούν προσόδους: FV; IPMT; PMT; PPMT; PV; και RATE. Πρόσοδος είναι μία σειρά σταθερών ταμειακών πληρωμών για μία συνεχή περίοδο. Για παράδειγμα, ένα δάνειο ή μία υποθήκη αποτελεί πρόσοδο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην περιγραφή των συναρτήσεων που σχετίζονται με προσόδους.

 • Σε συναρτήσεις προσόδων, τα χρήματα που καταβάλλετε, όπως οι καταθέσεις που κάνετε, αποδίδονται με αρνητικούς αριθμούς, ενώ τα χρήματα που εισπράττετε, όπως τα μερίσματα, αποδίδονται με θετικούς αριθμούς. Για παράδειγμα, μια κατάθεση 100.000 Δρχ. σε λογαριασμό τραπέζης αντιστοιχεί στην τιμή -100000 για τον καταθέτη και στην τιμή 100000 για την τράπεζα.

 • Ένα οικονομικό όρισμα συσχετίζεται κατά την επίλυσή του. Εάν το όρισμα rate δεν είναι 0, τότε:

  Εξίσωση

  Εάν το όρισμα rate είναι 0, τότε:

  (pmt * nper) + pv + fv = 0

Παράδειγμα

Στο ακόλουθο παράδειγμα:

 • Pmt είναι τα χρήματα που καταβάλλονται για ασφάλιστρα στο τέλος κάθε μήνα.

 • Rate είναι η επιστροφή επιτοκίου για τα καταβαλλόμενα χρήματα.

 • Nper είναι τα έτη αποπληρωμής των χρημάτων.

Το επιτόκιο διαιρείται δια του 12, για τον υπολογισμό του μηνιαίου επιτοκίου. Τα έτη καταβολής των χρημάτων πολλαπλασιάζονται επί δώδεκα, για τον υπολογισμό του αριθμού των πληρωμών.

Pmt

Rate

Nper

Τύπος

Περιγραφή (Αποτέλεσμα)

500

8%

20

=PV([Rate]/12, 12*[Nper], [Pmt], , 0)

Παρούσα αξία μιας προσόδου με τους παραπάνω όρους (-597,7715).

Το αποτέλεσμα είναι αρνητικός αριθμός γιατί αντιπροσωπεύει καταβλητέο ποσό χρημάτων, δηλαδή ταμειακή εκροή. Εάν κληθείτε να πληρώσετε (6.000) για την πρόσοδο, θα συμπεραίνατε ότι δεν πρόκειται για καλή επένδυση διότι η παρούσα αξία της προσόδου (597,7715) είναι μικρότερη από το ποσό που καλείστε να πληρώσετε.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×