Συνάρτηση PV

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Επιστρέφει μια τιμή διπλής ακρίβειας που καθορίζει την παρούσα αξία μιας επένδυσης με βάση περιοδικές, σταθερές πληρωμές που θα καταβληθούν στο μέλλον και σταθερό επιτόκιο.

Σύνταξη

PV ( επιτόκιο, nper pmt [μελλοντική_αξία ] [Τύπος ] )

Η σύνταξη της συνάρτησης PV περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

Όρισμα

Περιγραφή

επιτόκιο

Απαιτείται. Διπλά Καθορίζει το επιτόκιο ανά περίοδο. Για παράδειγμα, εάν λάβετε ένα δάνειο, με ετήσιο ρυθμό ποσοστό (ΑΠΡ) 10 τοις εκατό και μηνιαίες δόσεις, το επιτόκιο ανά περίοδο είναι 0,1/12 ή 0,0083.

nper

Απαιτείται. Ακέραιος αριθμός που καθορίζει το συνολικό αριθμό των περιόδων πληρωμής στο προσόδου. Για παράδειγμα, εάν κάνετε μηνιαίων πληρωμών για ένα δάνειο τετραετής, το δάνειο έχει ένα σύνολο 4 * 12 (ή 48) περιόδους πληρωμής.

συνάρτηση PMT

Απαιτείται. Διπλά καθορίζοντας πληρωμής πρέπει να γίνουν σε κάθε περίοδο. Συνήθως, οι πληρωμές περιλαμβάνουν κεφάλαιο και τον τόκο που δεν αλλάζει κατά τη διάρκεια της επένδυσης.

Fv

Προαιρετικό. Μεταβλητή που είναι μελλοντική αξία ή το υπόλοιπο που θέλετε αφού κάνετε την τελευταία πληρωμή. Για παράδειγμα, η μελλοντική αξία του δανείου είναι $0, επειδή αυτή είναι η αξία μετά την τελευταία πληρωμή. Ωστόσο, εάν θέλετε να αποθηκεύσετε 50.000 πάνω από 18 ετών για εκπαιδευτικά ιδρύματα του παιδιού σας, στη συνέχεια, 50.000 είναι η μελλοντική αξία. Εάν παραλειφθεί, λαμβάνεται 0.

Τύπος

Προαιρετικό. Η μεταβλητή καθορίζει όταν οι πληρωμές καταβάλλονται. Χρησιμοποιήστε την τιμή 0 αν οι πληρωμές καταβάλλονται στο τέλος της περιόδου πληρωμής ή χρησιμοποιήστε 1 αν οι πληρωμές καταβάλλονται στην αρχή της περιόδου. Εάν παραλειφθεί, λαμβάνεται 0.


Παρατηρήσεις

Ετήσιας προσόδου είναι μια σειρά σταθερών ταμειακών πληρωμών για μια χρονική περίοδο. Ετήσιας προσόδου μπορεί να είναι ένα δάνειο (όπως μια αρχική στεγαστικού) ή μια επένδυση (όπως ένα μηνιαίο πρόγραμμα εξοικονόμησης).

Τα ορίσματα rate και nper πρέπει να υπολογίζεται χρησιμοποιώντας περιόδους πληρωμής εκφράζονται με τις ίδιες μονάδες. Για παράδειγμα, εάν επιτόκιο υπολογίζεται με βάση τους μήνες, nper πρέπει επίσης να υπολογίζεται με βάση τους μήνες.

Για όλα τα ορίσματα, ποσά καταβολής (όπως οι καταθέσεις που κάνετε) εκφράζονται με θετικούς αριθμούς. εισπράττετε (όπως οι επιταγές μερισμάτων) αντιπροσωπεύεται από τους θετικούς αριθμούς.

Παράδειγμα

Σημείωση: Παραδείγματα που ακολουθούν δείχνουν τη χρήση αυτής της συνάρτησης σε ένα έργο Visual Basic για τη λειτουργική μονάδα Applications (VBA). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία με τη VBA, επιλέξτε Αναφορά προγραμματιστών στην αναπτυσσόμενη λίστα δίπλα στο στοιχείο Αναζήτηση και πληκτρολογήστε μία ή περισσότερες όρων στο πλαίσιο αναζήτησης.

Σε αυτό το παράδειγμα, η συνάρτηση PV επιστρέφει την παρούσα αξία μιας ετήσιας προσόδου 1.000.000 που θα παρέχουν 50.000 έτος για τα επόμενα 20 χρόνια. Είναι το αναμενόμενο ετήσιο επιτόκιο (APR), ο συνολικός αριθμός πληρωμών (TotPmts), το ποσό της κάθε πληρωμής (YrIncome), η συνολική μελλοντική αξία της επένδυσης (FVal) και ένας αριθμός που υποδεικνύει εάν κάθε πληρωμή στην αρχή ή στο τέλος της περιόδου πληρωμής (PayType). Σημείωση που YrIncome είναι αρνητικός αριθμός διότι εκφράζει χρήματα που καταβάλλονται από προσόδου κάθε έτος.

Dim Fmt, APR, TotPmts, YrIncome, FVal, PayType, PVal
Const ENDPERIOD = 0, BEGINPERIOD = 1
Fmt = "###,##0.00" ' Define money format.
APR = .0825 ' Annual percentage rate.
TotPmts = 20 ' Total number of payments.
YrIncome = 50000 ' Yearly income.
FVal = 1000000 ' Future value.
PayType = BEGINPERIOD ' Payment at beginning of month.
PVal = PV(APR, TotPmts, -YrIncome, FVal, PayType)
MsgBox "The present value is " & Format(PVal, Fmt) & "."
Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×