Συνάρτηση Log

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Επιστρέφει μια τιμή Διπλής ακρίβειας που καθορίζει τον φυσικό λογάριθμο ενός αριθμού.

Σύνταξη

Καταγραφής ( αριθμός )

Το απαιτούμενο αριθμόόρισμα είναι μια τιμή διπλής ή οποιαδήποτε έγκυρη αριθμητική παράσταση μεγαλύτερη από το μηδέν.

Παρατηρήσεις

Ο φυσικός λογάριθμος είναι το λογάριθμο με βάση το e. Το σταθεράe είναι περίπου 2,718282.

Μπορείτε να υπολογίσετε βάσης -n λογαρίθμων για οποιονδήποτε αριθμό x διαιρώντας τον φυσικό λογάριθμο της x από τον φυσικό λογάριθμο της n ως εξής:

Logn(x) = Log(x) / Log(n)

Το ακόλουθο παράδειγμα δείχνει ένα προσαρμοσμένο Επιλοn που υπολογίζει λογαρίθμων βάση το 10:

Σημείωση: Παραδείγματα που ακολουθούν δείχνουν τη χρήση αυτής της συνάρτησης σε ένα έργο Visual Basic για τη λειτουργική μονάδα Applications (VBA). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία με τη VBA, επιλέξτε Αναφορά προγραμματιστών στην αναπτυσσόμενη λίστα δίπλα στο στοιχείο Αναζήτηση και πληκτρολογήστε μία ή περισσότερες όρων στο πλαίσιο αναζήτησης.

Static Function Log10(X)
Log10 = Log(X) / Log(10#)
End Function

Παράδειγμα

Αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιεί τη συνάρτηση Log για να επιστρέψει τον φυσικό λογάριθμο ενός αριθμού.

Dim MyAngle, MyLog
' Define angle in radians.
MyAngle = 1.3
' Calculate inverse hyperbolic sine.
MyLog = Log(MyAngle + Sqr(MyAngle * MyAngle + 1))

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×