Συνάρτηση Len

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Επιστρέφει έναν ακέραιο μεγάλου μήκους που περιέχει τον αριθμό των χαρακτήρων σε μια συμβολοσειρά ή τον αριθμό των byte που απαιτούνται για την αποθήκευση ενός μεταβλητή.

Σύνταξη

Len ( συμβολοσειρά | όνομα_μεταβλητής)

Η σύνταξη της συνάρτησης Len περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

Όρισμα

Περιγραφή

συμβολοσειρά

Οποιαδήποτε έγκυρη παράσταση συμβολοσειράς. Εάν η συμβολοσειρά περιέχει Null, επιστρέφεται η τιμή Null.

όνομα_μεταβλητής

Οποιαδήποτε έγκυρη μεταβλητή όνομα. Εάν όνομα_μεταβλητής περιέχει την τιμή Null, επιστρέφεται η τιμή Null. Εάν όνομα_μεταβλητής είναι μια μεταβλητή, η συνάρτηση Len αντιμετωπίζει το ίδιο ως συμβολοσειρά και επιστρέφει πάντα τον αριθμό των χαρακτήρων που περιέχει.


Παρατηρήσεις

Μία (και μόνο μία) από τα δύο ορίσματα πιθανών πρέπει να έχει καθοριστεί. Με τους τύπους που ορίζονται από το χρήστη, η συνάρτηση Len επιστρέφει το μέγεθος όπως θα εγγραφεί στο αρχείο.

Σημείωση: Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση LenB με δεδομένα byte που περιέχονται σε μια συμβολοσειρά, όπως στο σύνολο χαρακτήρων των δύο byte (DBCS) γλώσσες. Αντί να επιστρέφει το πλήθος των χαρακτήρων σε μια συμβολοσειρά, η συνάρτηση LenB επιστρέφει τον αριθμό των byte που χρησιμοποιούνται για την αναπαράσταση αυτής της συμβολοσειράς. Με τους τύπους που ορίζονται από το χρήστη, η συνάρτηση LenB επιστρέφει το μέγεθος στη μνήμη, συμπεριλαμβανομένων των ανάμεσα στα στοιχεία. Για το δείγμα κώδικα που χρησιμοποιεί LenB, ανατρέξτε στο δεύτερο παράδειγμα του θέματος.

Σημείωση: Η συνάρτηση LEN ενδέχεται να μην μπορείτε να καθορίσετε τον πραγματικό αριθμό byte αποθήκευσης που απαιτείται όταν χρησιμοποιείται με συμβολοσειρές μεταβλητού μήκους στους τύπους δεδομένων που ορίζονται από το χρήστη.

Παράδειγμα

Σημείωση: Παραδείγματα που ακολουθούν δείχνουν τη χρήση αυτής της συνάρτησης σε ένα έργο Visual Basic για τη λειτουργική μονάδα Applications (VBA). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία με τη VBA, επιλέξτε Αναφορά προγραμματιστών στην αναπτυσσόμενη λίστα δίπλα στο στοιχείο Αναζήτηση και πληκτρολογήστε μία ή περισσότερες όρων στο πλαίσιο αναζήτησης.

Το πρώτο παράδειγμα χρησιμοποιεί Len για να λάβετε τον αριθμό των χαρακτήρων σε μια συμβολοσειρά ή τον αριθμό των byte που απαιτούνται για την αποθήκευση μιας μεταβλητής. Ο τύπος ... Τύπος λήξης μπλοκ τον ορισμό CustomerRecord πρέπει να προηγείται από τη λέξη-κλειδί ιδιωτικό εάν εμφανίζεται σε μια λειτουργική μονάδα κλάσης. Σε μια βασική λειτουργική μονάδα, μια πρόταση Τύπος μπορεί να είναι δημόσια.

Type CustomerRecord    ' Define user-defined type.
ID As Integer ' Place this definition in a
Name As String * 10 ' standard module.
Address As String * 30
End Type
Dim Customer As CustomerRecord ' Declare variables.
Dim MyInt As Integer, MyCur As Currency
Dim MyString, MyLen
MyString = "Hello World" ' Initialize variable.
MyLen = Len(MyInt) ' Returns 2.
MyLen = Len(Customer) ' Returns 42.
MyLen = Len(MyString) ' Returns 11.
MyLen = Len(MyCur) ' Returns 8.

Το δεύτερο παράδειγμα χρησιμοποιεί LenB και μια συνάρτηση που ορίζονται από το χρήστη (LenMbcs) για να επιστρέψει τον αριθμό των byte χαρακτήρων σε μια συμβολοσειρά εάν ANSI χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση της συμβολοσειράς.

Function LenMbcs (ByVal str as String)
LenMbcs = LenB(StrConv(str, vbFromUnicode))
End Function
Dim MyString, MyLen
MyString = "ABc"
' Where "A" and "B" are DBCS and "c" is SBCS.
MyLen = Len(MyString)
' Returns 3 - 3 characters in the string.
MyLen = LenB(MyString)
' Returns 6 - 6 bytes used for Unicode.
MyLen = LenMbcs(MyString)
' Returns 5 - 5 bytes used for ANSI.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×