Συνάρτηση LBound

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Επιστρέφει έναν ακέραιο μεγάλου μήκους που περιέχει το μικρότερο διαθέσιμο δείκτη για την καθορισμένη διάσταση μια πίνακας.

Σύνταξη

LBound ( όνομα_πίνακα [Διάσταση ] )

Η σύνταξη της συνάρτησης LBound περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

Όρισμα

Περιγραφή

όνομα_πίνακα

Απαιτείται. Όνομα του πίνακα μεταβλητή; ακολουθεί τις τυπικές συμβάσεις ονομασίας μεταβλητών.

διάστασης

Προαιρετικό. Χαρακτηριστικού (Μεγάλη). Ακέραιος αριθμός που υποδεικνύει ποια διάσταση κατώτατο όριο επιστρέφεται. Χρησιμοποιήστε 1 για την πρώτη διάσταση, 2 για τη δεύτερη, και ούτω καθεξής. Εάν παραλειφθεί το όρισμα Διάσταση , λαμβάνεται 1.


Παρατηρήσεις

Η συνάρτηση LBound χρησιμοποιείται με τη συνάρτηση UBound για να προσδιορίσετε το μέγεθος ενός πίνακα. Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση UBound για να βρείτε το ανώτατο όριο της διάστασης ενός πίνακα.

LBound επιστρέφει τις τιμές στον παρακάτω πίνακα για έναν πίνακα με τις διαστάσεις των εξής:

Dim A(1 To 100, 0 To 3, -3 To 4)

Δήλωση

Τιμή επιστροφής

LBound(A, 1)

1

LBound(A, 2)

0

LBound(A, 3)

-3


Το προεπιλεγμένο κάτω όριο για κάθε διάσταση είναι 0 ή 1, ανάλογα με τη ρύθμιση της πρότασηςβάσητην επιλογή. Η βάση του ενός πίνακα που δημιουργήθηκε με τη συνάρτηση πίνακα είναι μηδέν. δεν επηρεάζεται από Την επιλογή βάσης.

Πίνακες για τα οποία έχουν οριστεί διαστάσεις χρησιμοποιώντας τον όρο σε σε μια πρόταση Dim, ιδιωτικό, δημόσια, ReDimή στατικό μπορούν να έχουν οποιαδήποτε ακέραια τιμή ως κάτω όριο.

Παράδειγμα

Σημείωση: Παραδείγματα που ακολουθούν δείχνουν τη χρήση αυτής της συνάρτησης σε ένα έργο Visual Basic για τη λειτουργική μονάδα Applications (VBA). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία με τη VBA, επιλέξτε Αναφορά προγραμματιστών στην αναπτυσσόμενη λίστα δίπλα στο στοιχείο Αναζήτηση και πληκτρολογήστε μία ή περισσότερες όρων στο πλαίσιο αναζήτησης.

Αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιεί τη συνάρτηση LBound για να προσδιορίσετε το μικρότερο διαθέσιμο δείκτη για την καθορισμένη διάσταση ενός πίνακα. Χρησιμοποιήστε την Επιλογή βασική πρόταση για να παρακάμψετε την προεπιλεγμένη τιμή βάσης δεικτών πίνακα 0.

Dim Lower
' Declare array variables.
Dim MyArray(1 To 10, 5 To 15, 10 To 20)
Dim AnyArray(10)
Lower = Lbound(MyArray, 1) ' Returns 1.
Lower = Lbound(MyArray, 3) ' Returns 10.
Lower = Lbound(AnyArray)
' Returns 0 or 1, depending on setting of Option Base.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×