Συνάρτηση IsNull

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Επιστρέφει μια τιμή Boolean που υποδεικνύει εάν μια παράσταση δεν περιέχει έγκυρα δεδομένα (Null).

Σύνταξη

IsNull ( παράσταση )

Τα απαιτούμενα παράστασηόρισμα είναι μια μεταβλητή που περιέχει μια αριθμητική παράσταση ή παράσταση συμβολοσειράς.

Παρατηρήσεις

IsNull επιστρέφει True εάν η παράσταση είναι Null. Διαφορετικά, IsNull επιστρέφει την τιμή False. Εάν η παράσταση αποτελείται από περισσότερες από μία μεταβλητή, Null σε οποιαδήποτε μεταβλητή προκαλεί True για να επιστραφεί για ολόκληρη την παράσταση.

Η τιμή Null δηλώνει ότι του χαρακτηριστικού δεν περιέχει έγκυρα δεδομένα. Τιμή null δεν είναι ίδια με Κενό, που υποδηλώνει ότι μια μεταβλητή δεν έχουν ακόμα έχει προετοιμαστεί. Επίσης, δεν είναι ίδια με μια συμβολοσειρά μηδενικού μήκους (""), που αναφέρεται μερικές φορές ως συμβολοσειρά null.

Σημαντικό: Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση IsNull για να καθορίσετε εάν μια παράσταση περιέχει μια τιμή Null . Οι παραστάσεις που ενδέχεται να περιμένετε να λαμβάνουν την τιμή True , υπό ορισμένες συνθήκες, όπως If Var = Null και If Var <> Null, είναι πάντα False. Αυτό συμβαίνει επειδή οποιαδήποτε παράσταση που περιέχει μια Nλήρη είναι η ίδια τιμή Null και, επομένως, False.

Παράδειγμα

Σημείωση: Παραδείγματα που ακολουθούν δείχνουν τη χρήση αυτής της συνάρτησης σε ένα έργο Visual Basic για τη λειτουργική μονάδα Applications (VBA). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία με τη VBA, επιλέξτε Αναφορά προγραμματιστών στην αναπτυσσόμενη λίστα δίπλα στο στοιχείο Αναζήτηση και πληκτρολογήστε μία ή περισσότερες όρων στο πλαίσιο αναζήτησης.

Αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιεί τη συνάρτηση IsNull για να προσδιορίσετε εάν μια μεταβλητή περιέχει μια τιμή Null.

Dim MyVar, MyCheck
MyCheck = IsNull(MyVar) ' Returns False.
MyVar = ""
MyCheck = IsNull(MyVar) ' Returns False.
MyVar = Null
MyCheck = IsNull(MyVar) ' Returns True.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×