Συνάρτηση InStrRev

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Επιστρέφει τη θέση μιας εμφάνισης μιας συμβολοσειράς μέσα σε μια άλλη, από το τέλος της συμβολοσειράς στο βάσης δεδομένων της Access.

Σύνταξη

InStrRev (συμβολοσειρά_ελέγχου, συμβολοσειρά_αντιστοίχισης [, Έναρξη [, σύγκριση]])

Η σύνταξη της συνάρτησης InStrRev περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα με όνομα:

Όρισμα

Περιγραφή

συμβολοσειρά_ελέγχου

Απαιτείται. Γίνεται αναζήτηση παράσταση συμβολοσειράς.

συμβολοσειρά_αντιστοίχισης

Απαιτείται. Η παράσταση συμβολοσειράς που αναζητείται.

έναρξη

Προαιρετικό. Αριθμητική παράσταση που ορίζει την αρχική θέση για κάθε αναζήτηση. Εάν παραλειφθεί το όρισμα, χρησιμοποιείται – 1, γεγονός που σημαίνει ότι η αναζήτηση αρχίζει από την τελευταία θέση του χαρακτήρα. Εάν εκκίνησης περιέχει την τιμή Null, παρουσιάζεται σφάλμα.

σύγκριση

Προαιρετικό. Αριθμητική τιμή που υποδεικνύει ότι το είδος σύγκρισης για χρήση κατά την αξιολόγηση των δευτερευουσών συμβολοσειρών. Εάν παραλειφθεί το όρισμα, εκτελείται δυαδική σύγκριση. Ανατρέξτε στην ενότητα ρυθμίσεις για τις τιμές.


Ρυθμίσεις

Ρυθμίσεις του ορίσματος σύγκριση είναι οι εξής:

Σταθερά

Τιμή

Περιγραφή

vbUseCompareOption

-1

Εκτελεί μια σύγκριση χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση της πρότασης Επιλογή σύγκριση .

vbBinaryCompare

0

Εκτελεί μια δυαδική σύγκριση.

vbTextCompare

1

Εκτελεί σύγκριση κειμένου.

vbDatabaseCompare

2

Microsoft Office Access 2007 μόνο. Εκτελεί μια σύγκριση με βάση τις πληροφορίες στη βάση δεδομένων σας.


Επιστροφή τιμών

Εάν

Επιστρέφει InStrRev

συμβολοσειρά_ελέγχου είναι μηδενικού μήκους

0

συμβολοσειρά_ελέγχου είναι Null

Τιμή null

συμβολοσειρά_αντιστοίχισης είναι μηδενικού μήκους

Έναρξη

συμβολοσειρά_αντιστοίχισης είναι Null

Τιμή null

συμβολοσειρά_αντιστοίχισης δεν βρέθηκε

0

συμβολοσειρά_αντιστοίχισης βρίσκεται μέσα σε συμβολοσειρά_ελέγχου

Θέση στην οποία βρεθεί αντιστοίχιση

Έναρξη > Len(stringmatch)

0


Παρατηρήσεις

Σημειώστε ότι η σύνταξη της συνάρτησης InStrRev δεν είναι ίδια με τη σύνταξη για τη συνάρτηση InStr .

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×