Συνάρτηση InputBox

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Εμφανίζει ένα μήνυμα σε ένα παράθυρο διαλόγου, περιμένει το χρήστη για να εισαγάγετε κείμενο ή κάντε κλικ σε ένα κουμπί και επιστρέφει μια συμβολοσειρά που περιέχει τα περιεχόμενα του πλαισίου κειμένου.

Σύνταξη

Πλαίσιο εισαγωγής ( εντολών [Τίτλος ] [προεπιλογή ] [, xpos ] [, ypos ] [, αρχείο Βοήθειας ] [περιβάλλον ] )

Η σύνταξη της συνάρτησης InputBox περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

Όρισμα

Περιγραφή

γραμμή εντολών

Απαιτείται. Παράσταση συμβολοσειράς που εμφανίζεται ως το μήνυμα στο παράθυρο διαλόγου. Το μέγιστο μήκος των εντολών είναι περίπου 1.024 χαρακτήρες, ανάλογα με το πλάτος των χαρακτήρων που χρησιμοποιούνται. Εάν η ερώτηση αποτελείται από περισσότερες από μία γραμμές, μπορείτε να διαχωρίσετε τις γραμμές με χρήση ενός χαρακτήρα (Chr() 13)), ένα χαρακτήρα αλλαγής γραμμής (Chr(10)) ή μεταφορά επιστροφής συνδυασμού (Chr() 13) & Chr(10)) μεταξύ κάθε γραμμής του.

Τίτλος

Προαιρετικό. Παράσταση συμβολοσειράς που εμφανίζεται στη γραμμή τίτλου του παραθύρου διαλόγου. Εάν παραλειφθεί το όρισμα τίτλου, το όνομα της εφαρμογής τοποθετείται στη γραμμή τίτλου.

προεπιλεγμένη

Προαιρετικό. Παράσταση συμβολοσειράς που εμφανίζεται στο πλαίσιο κειμένου ως προεπιλεγμένη απόκριση εάν παρέχεται δεν υπάρχει εισαγωγή. Εάν παραλειφθεί το όρισμα προεπιλογή, το πλαίσιο κειμένου εμφανίζεται κενή.

xpos

Προαιρετικό. Αριθμητική παράσταση που καθορίζει, σε twip, την οριζόντια απόσταση του αριστερού άκρου του πλαισίου διαλόγου από το αριστερό άκρο της οθόνης. Εάν παραλειφθεί το όρισμα xpos , το παράθυρο διαλόγου εμφανίζεται στο κέντρο.

ypos

Προαιρετικό. Αριθμητική παράσταση που καθορίζει, σε twip, την κατακόρυφη απόσταση του επάνω άκρου του πλαισίου διαλόγου από το επάνω μέρος της οθόνης. Εάν παραλειφθεί το όρισμα ypos , το παράθυρο διαλόγου τοποθετείται κατακόρυφα στο ένα τρίτο περίπου του τρόπου με τον προς τα κάτω στην οθόνη.

αρχείο Βοήθειας

Προαιρετικό. Παράσταση συμβολοσειράς που προσδιορίζει το αρχείο Βοήθειας για να χρησιμοποιήσετε για την παροχή σχετικής Βοήθειας για το παράθυρο διαλόγου. Εάν παρέχεται αρχείο Βοήθειας , πρέπει επίσης να δοθεί περιβάλλοντος .

περιβάλλον

Προαιρετικό. Αριθμητική παράσταση που είναι ο αριθμός περιβάλλοντος Βοήθειας που έχουν εκχωρηθεί στο κατάλληλο θέμα Βοήθειας από τον συντάκτη της Βοήθειας. Εάν παρέχεται περιβάλλοντος , πρέπει επίσης να δοθεί αρχείο Βοήθειας .


Παρατηρήσεις

Όταν παρέχονται αρχείο Βοήθειας και περιβάλλον , ο χρήστης μπορεί να πατήστε το πλήκτρο F1 (Windows) ή της ΒΟΉΘΕΙΑΣ (Macintosh) για να προβάλετε το θέμα της Βοήθειας που αντιστοιχεί στο περιβάλλον. Ορισμένες κεντρική εφαρμογή, για παράδειγμα, Microsoft Office Excel 2007, προσθέστε επίσης αυτόματα ένα κουμπί Βοήθεια στο παράθυρο διαλόγου. Εάν ο χρήστης κάνει κλικ στο κουμπί OK ή πατήσει το πλήκτρο ENTER, η συνάρτηση InputBox επιστρέφει ό, τι βρίσκεται στο πλαίσιο κειμένου. Εάν ο χρήστης κάνει κλικ στο κουμπί Άκυρο, η συνάρτηση επιστρέφει μια συμβολοσειρά μηδενικού μήκους ("").

Σημείωση: Για να καθορίσετε περισσότερα από το πρώτο όρισμα με όνομα, πρέπει να χρησιμοποιήσετε την InputBox μια παράσταση. Για να παραλείψετε κάποια ορίσματα θέσης, πρέπει να συμπεριλάβετε το αντίστοιχο κόμμα.

Παράδειγμα

Σημείωση: Παραδείγματα που ακολουθούν δείχνουν τη χρήση αυτής της συνάρτησης σε ένα έργο Visual Basic για τη λειτουργική μονάδα Applications (VBA). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία με τη VBA, επιλέξτε Αναφορά προγραμματιστών στην αναπτυσσόμενη λίστα δίπλα στο στοιχείο Αναζήτηση και πληκτρολογήστε μία ή περισσότερες όρων στο πλαίσιο αναζήτησης.

Αυτό το παράδειγμα εμφανίζει διάφοροι τρόποι για να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση InputBox για να γίνεται ερώτηση στο χρήστη για να εισαγάγετε μια τιμή. Εάν το x και y είναι παραλειφθεί το όρισμα θέσεις, το παράθυρο διαλόγου εμφανίζεται στο κέντρο των αντίστοιχων αξόνων. Η μεταβλητή MyValue περιέχει την τιμή που εισάγονται από το χρήστη, εάν ο χρήστης κάνει κλικ στο κουμπί OK ή πατήσει το πλήκτρο ENTER. Εάν ο χρήστης κάνει κλικ στο κουμπί Άκυρο, επιστρέφεται μια συμβολοσειρά μηδενικού μήκους.

Dim Message, Title, Default, MyValue
Message = "Enter a value between 1 and 3" ' Set prompt.
Title = "InputBox Demo" ' Set title.
Default = "1" ' Set default.
' Display message, title, and default value.
MyValue = InputBox(Message, Title, Default)
' Use Helpfile and context.
' The Help button is added automatically.
MyValue = InputBox(Message, Title,,,,"DEMO.HLP", 10)
' Display dialog box at position 100, 100.
MyValue = InputBox(Message, Title, Default, 100, 100)

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×