Συνάρτηση Input

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Σημείωση: Η συνάρτηση, τη μέθοδο, αντικείμενο ή ιδιότητα που περιγράφονται σε αυτό το θέμα είναι απενεργοποιημένη, εάν η Microsoft Jet Expression Service εκτελείται σε λειτουργία φίλτρου, η οποία δεν επιτρέπει την αξιολόγηση της ενδεχομένως μη ασφαλών παραστάσεων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία sandbox, κάντε αναζήτηση για "η λειτουργία φίλτρου" στη Βοήθεια.

Επιστρέφει συμβολοσειρά που περιέχει χαρακτήρες από ένα αρχείο ανοίξει σε κατάσταση λειτουργίας εισαγωγής ή δυαδική .

Σύνταξη

Εισαγωγής ( αριθμός, [ #] αριθμός_αρχείου)

Η σύνταξη της συνάρτησης εισαγωγής περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

Όρισμα

Περιγραφή

αριθμός

Απαιτείται. Οποιαδήποτε έγκυρη αριθμητική παράσταση που καθορίζει τον αριθμό των χαρακτήρων προς επιστροφή.

αριθμός_αρχείου

Απαιτείται. Οποιαδήποτε έγκυρη αριθμός αρχείου.


Παρατηρήσεις

Ανάγνωση με τη λειτουργία εισαγωγής δεδομένων συνήθως είναι γραμμένο σε ένα αρχείο με την Εκτύπωση # ή Τοποθέτηση. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη συνάρτηση μόνο με αρχεία που έχουν ανοίξει σε κατάσταση λειτουργίας εισαγωγής ή δυαδικό .

Σε αντίθεση με τη δήλωση Input # , η συνάρτηση Input επιστρέφει όλους τους χαρακτήρες που διαβάζει, συμπεριλαμβανομένων των κόμματα, χαρακτήρες επαναφοράς, γραμμής, εισαγωγικά και αρχικά κενά διαστήματα.

Με τα αρχεία που ανοίξατε για δυαδικό πρόσβαση, η προσπάθεια ανάγνωσης του αρχείου με τη συνάρτηση Input μέχρι να EOF επιστρέφει την τιμή True δημιουργεί ένα μήνυμα σφάλματος. Χρησιμοποιήστε τις συναρτήσεις LOF και Loc αντί για EOF κατά την ανάγνωση δυαδικών αρχείων με την Εισαγωγή δεδομένωνή χρησιμοποιήστε γρήγορα όταν χρησιμοποιείτε τη συνάρτηση EOF .

Σημείωση: Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση InputB για δεδομένα byte που περιέχονται σε αρχεία κειμένου. Με InputB, αριθμός καθορίζει τον αριθμό των byte για να επιστρέψετε και όχι τον αριθμό των χαρακτήρων προς επιστροφή.

Παράδειγμα

Σημείωση: Παραδείγματα που ακολουθούν δείχνουν τη χρήση αυτής της συνάρτησης σε ένα έργο Visual Basic για τη λειτουργική μονάδα Applications (VBA). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία με τη VBA, επιλέξτε Αναφορά προγραμματιστών στην αναπτυσσόμενη λίστα δίπλα στο στοιχείο Αναζήτηση και πληκτρολογήστε μία ή περισσότερες όρων στο πλαίσιο αναζήτησης.

Αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιεί τη συνάρτηση εισαγωγής για ανάγνωση κατά ένα χαρακτήρα τη φορά από ένα αρχείο και να το εκτυπώσετε στο παράθυρο Immediate . Αυτό το παράδειγμα προϋποθέτει που TESTFILE είναι ένα αρχείο κειμένου με μερικές γραμμές του δείγματος δεδομένων.

Dim MyChar
Open "TESTFILE" For Input As #1 ' Open file.
Do While Not EOF(1) ' Loop until end of file.
MyChar = Input(1, #1) ' Get one character.
Debug.Print MyChar ' Print to the Immediate window.
Loop
Close #1 ' Close file.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×