Συνάρτηση IFERROR

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης IFERROR στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει μια τιμή την οποία καθορίζετε στην περίπτωση που ένας τύπος καταλήξει σε σφάλμα, διαφορετικά, επιστρέφει το αποτέλεσμα του τύπου. Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση IFERROR για να "παγιδέψετε" και να χειριστείτε σφάλματα σε έναν τύπος.

Σύνταξη

IFERROR(τιμή; τιμή_εάν_σφάλμα)

Η σύνταξη της συνάρτησης IFERROR περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Τιμή    Υποχρεωτικό. Το όρισμα που ελέγχεται για την ύπαρξη σφάλματος.

  • Τιμή_εάν_σφάλμα    Υποχρεωτικό. Η τιμή που επιστρέφεται όταν ένας τύπος καταλήγει σε σφάλμα. Επιστρέφονται οι ακόλουθοι τύποι σφάλματος: #Δ/Υ, #ΤΙΜΗ!, #ΑΝΑΦ!, #ΔΙΑΙΡ./0!, #ΑΡΙΘ!, #ΟΝΟΜΑ? ή #ΚΕΝΟ!.

Παρατηρήσεις

  • Εάν το όρισμα τιμή ή το όρισμα τιμή_εάν_σφάλμα είναι ένα κενό κελί, η συνάρτηση IFERROR το αντιμετωπίζει ως κενή τιμή συμβολοσειράς ("").

  • Εάν το όρισμα τιμή είναι τύπος πίνακα, η συνάρτηση IFERROR επιστρέφει έναν πίνακα αποτελεσμάτων για κάθε κελί της περιοχής που καθορίζεται από την τιμή. Ανατρέξτε στο δεύτερο από τα παρακάτω παραδείγματα.

Παραδείγματα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για να εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Όριο

Μονάδες που πουλήθηκαν

210

35

55

0

23

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=IFERROR(A2/B2, "Σφάλμα στον υπολογισμό")

Ελέγχει το πρώτο όρισμα στον τύπο για την ύπαρξη σφάλματος (διαίρεση του 210 με το 35), δεν εντοπίζει σφάλμα και επιστρέφει το αποτέλεσμα του τύπου

6

=IFERROR(A3/B3; "Σφάλμα στον υπολογισμό")

Ελέγχει το πρώτο όρισμα του τύπου για την ύπαρξη σφάλματος (διαίρεση του 55 με το 0), βρίσκει σφάλμα διαίρεσης με το 0 και επιστρέφει την τιμή του ορίσματος τιμή_εάν_σφάλμα

Σφάλμα στον υπολογισμό

=IFERROR(A4/B4; "Σφάλμα στον υπολογισμό")

Ελέγχει το πρώτο όρισμα στον τύπο για την ύπαρξη σφάλματος (διαίρεση του "" με το 23), δεν εντοπίζει σφάλμα και επιστρέφει το αποτέλεσμα του τύπου.

0

Παράδειγμα 2

Όριο

Μονάδες που πουλήθηκαν

Αναλογία

210

35

6

55

0

Σφάλμα στον υπολογισμό

23

0

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=C2

Ελέγχει τον τύπο στο πρώτο στοιχείο του πίνακα στο πρώτο όρισμα για την ύπαρξη σφάλματος (A2/B2 ή διαίρεση του 210 με το 35), δεν εντοπίζει σφάλμα και επιστρέφει το αποτέλεσμα του τύπου

6

C3

Ελέγχει τον τύπο στο δεύτερο στοιχείο του πίνακα στο πρώτο όρισμα για την ύπαρξη σφάλματος (A3/B3 ή διαίρεση του 55 με το 0), εντοπίζει σφάλμα διαίρεσης με το 0 και επιστρέφει την τιμή του ορίσματος τιμή_εάν_σφάλμα

Σφάλμα στον υπολογισμό

=C4

Ελέγχει τον τύπο στο τρίτο στοιχείο του πίνακα στο πρώτο όρισμα για την ύπαρξη σφάλματος (A4/B4 ή διαίρεση του "" με το 23), δεν εντοπίζει σφάλμα και επιστρέφει το αποτέλεσμα του τύπου

0

Σημείωση: Ο τύπος του παραδείγματος πρέπει να καταχωρηθεί ως τύπος πίνακα. Μετά την αντιγραφή του παραδείγματος σε ένα κενό φύλλο εργασίας, επιλέξτε την περιοχή C2:C4, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+SHIFT+ENTER.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×