Συνάρτηση EOF

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Σημείωση: Η συνάρτηση, τη μέθοδο, αντικείμενο ή ιδιότητα που περιγράφονται σε αυτό το θέμα είναι απενεργοποιημένη, εάν η Microsoft Jet Expression Service εκτελείται σε λειτουργία φίλτρου, η οποία δεν επιτρέπει την αξιολόγηση της ενδεχομένως μη ασφαλών παραστάσεων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία sandbox, κάντε αναζήτηση για "η λειτουργία φίλτρου" στη Βοήθεια.

Επιστρέφει έναν ακέραιο που περιέχει την τιμή δυαδική τιμήTrue όταν ανοίξει το τέλος ενός αρχείου για τυχαία ή διαδοχική εισαγωγής συμπληρώθηκε.

Σύνταξη

EOF ( αριθμός_αρχείου )

Τα απαιτούμενα αριθμός_αρχείουόρισμα είναι ένας Ακέραιος που περιέχει οποιαδήποτε έγκυρη αριθμός αρχείου.

Παρατηρήσεις

Χρησιμοποιήστε EOF για να αποφύγετε το σφάλμα που προκύπτει όταν προσπαθείτε να λάβετε εισαγωγής μετά το τέλος του αρχείου.

Η συνάρτηση EOF επιστρέφει False μέχρι το τέλος του αρχείου συμπληρώθηκε. Με τα αρχεία που ανοίξατε για πρόσβαση τυχαία ή δυαδικό , EOF επιστρέφει False μέχρι να εκτελεστεί η τελευταία κατάσταση λήψη δεν είναι δυνατό να διαβάσετε ολόκληρη την εγγραφή.

Με τα αρχεία που ανοίξατε για δυαδικό πρόσβαση, η προσπάθεια ανάγνωσης του αρχείου με τη συνάρτηση Input μέχρι να EOF επιστρέφει την τιμή True δημιουργεί ένα μήνυμα σφάλματος. Χρησιμοποιήστε τις συναρτήσεις LOF και Loc αντί για EOF κατά την ανάγνωση δυαδικών αρχείων με την Εισαγωγή δεδομένωνή χρησιμοποιήστε γρήγορα όταν χρησιμοποιείτε τη συνάρτηση EOF . Με τα αρχεία που ανοίξατε για έξοδο, EOF πάντα επιστρέφει την τιμή True.

Παράδειγμα

Σημείωση: Παραδείγματα που ακολουθούν δείχνουν τη χρήση αυτής της συνάρτησης σε ένα έργο Visual Basic για τη λειτουργική μονάδα Applications (VBA). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία με τη VBA, επιλέξτε Αναφορά προγραμματιστών στην αναπτυσσόμενη λίστα δίπλα στο στοιχείο Αναζήτηση και πληκτρολογήστε μία ή περισσότερες όρων στο πλαίσιο αναζήτησης.

Αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιεί τη συνάρτηση EOF για να εντοπίσετε το τέλος του αρχείου. Αυτό το παράδειγμα προϋποθέτει που MYFILE είναι ένα αρχείο κειμένου με μερικές γραμμές κειμένου.

Dim InputData
' Open file for input.
Open "MYFILE" For Input As #1
' Check for end of file.
Do While Not EOF(1)
' Read line of data.
Line Input #1, InputData
' Print to the Immediate window.
Debug.Print InputData
Loop
' Close file.
Close #1

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×