Συνάρτηση DOLLAR

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης DOLLAR στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Η συνάρτηση που περιγράφεται σε αυτό το θέμα της Βοήθειας μετατρέπει έναν αριθμό σε μορφή κειμένου και εφαρμόζει ένα σύμβολο νομίσματος. Το όνομα της συνάρτησης (και το σύμβολο που εφαρμόζει) εξαρτάται από τις ρυθμίσεις γλώσσας που χρησιμοποιείτε.

Η συνάρτηση μετατρέπει έναν αριθμό σε κείμενο χρησιμοποιώντας νομισματική μορφή, με στρογγυλοποίηση στο καθορισμένο δεκαδικό ψηφίο. Η μορφή που χρησιμοποιείται είναι #.##0,00 €_);(#.##0,00 €).

Σύνταξη

DOLLAR(αριθμός; [δεκαδικά_ψηφία])

Η σύνταξη της συνάρτησης DOLLAR περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Αριθμός    Υποχρεωτικό. Ένας αριθμός, μια αναφορά σε κελί που περιέχει αριθμό ή τύπος που επιστρέφει αριθμό.

  • Δεκαδικά_ψηφία    Προαιρετικό. Ο αριθμός των ψηφίων δεξιά της υποδιαστολής. Εάν το όρισμα δεκαδικά_ψηφία είναι αρνητικός αριθμός, τότε ο αριθμός στρογγυλοποιείται αριστερά της υποδιαστολής. Εάν παραλειφθεί το όρισμα δεκαδικά_ψηφία, θεωρείται ίσο με 2.

Παρατήρηση

Η διαφορά ανάμεσα στη μορφοποίηση ενός κελιού με εντολή της κορδέλας και με τη χρήση της συνάρτησης DOLLAR, είναι ότι η συνάρτηση DOLLAR μετατρέπει το αποτέλεσμα σε κείμενο. Ένας αριθμός που μορφοποιείται με το παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση κελιών παραμένει αριθμός. Μπορείτε να συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε τα αποτελέσματα της συνάρτησης DOLLAR σε άλλους τύπους, επειδή, κατά τον υπολογισμό, το Excel μετατρέπει τους αριθμούς που έχουν εισαχθεί ως κείμενο σε αριθμούς.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

1234,567

-1234,567

-0,123

99,888

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=DOLLAR(A2; 2)

Εμφανίζει τον πρώτο αριθμό με μορφή νομισματικής μονάδας, με 2 ψηφία δεξιά της υποδιαστολής.

1.234,57 €

=DOLLAR(A2; -2)

Εμφανίζει τον πρώτο αριθμό με μορφή νομισματικής μονάδας, με 2 ψηφία αριστερά της υποδιαστολής.

1.200 €

=DOLLAR(A3; -2)

Εμφανίζει τον πρώτο αριθμό με μορφή νομισματικής μονάδας, με 2 ψηφία αριστερά της υποδιαστολής.

(1.200 €)

=DOLLAR(A4; 4)

Εμφανίζει τον τρίτο αριθμό με μορφή νομισματικής μονάδας, με 4 ψηφία δεξιά της υποδιαστολής.

(0,1230 €)

=DOLLAR(A5)

Εμφανίζει τον τέταρτο αριθμό με μορφή νομισματικής μονάδας, με 2 ψηφία αριστερά της υποδιαστολής.

99,89 €

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×