Συνάρτηση CORREL

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης CORREL στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει το συντελεστή συσχέτισης των περιοχών κελιών Πίνακας1 και Πίνακας2. Χρησιμοποιήστε το συντελεστή συσχέτισης, για να προσδιορίσετε τη σχέση ανάμεσα σε δύο ιδιότητες. Για παράδειγμα, μπορείτε να εξετάσετε τη σχέση ανάμεσα στις μέσες θερμοκρασίες μιας τοποθεσίας και στη χρήση συσκευών κλιματισμού.

Σύνταξη

CORREL(πίνακας1; πίνακας2)

Η σύνταξη της συνάρτησης CORREL περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

 • Πίνακας1    Απαιτείται. Μια περιοχή κελιών με τιμές.

 • Πίνακας2    Απαιτείται. Μια δεύτερη περιοχή κελιών με τιμές.

Παρατηρήσεις

 • Εάν κάποιο όρισμα πίνακα ή αναφοράς περιέχει κείμενο, λογικές τιμές ή κενά κελιά, οι τιμές αυτές παραβλέπονται. Ωστόσο, περιλαμβάνονται τα κελιά με τιμή μηδέν.

 • Εάν τα ορίσματα πίνακας1 και πίνακας2 έχουν διαφορετικό πλήθος σημείων δεδομένων, η συνάρτηση CORREL επιστρέφει την τιμή σφάλματος #Δ/Υ.

 • Εάν ένα από τα ορίσματα πίνακας1 ή πίνακας2 είναι κενό ή η τυπική απόκλιση (s) των τιμών τους ισούται με μηδέν, η συνάρτηση CORREL επιστρέφει #ΔΙΑΙΡ./0! ως τιμή σφάλματος.

 • Η εξίσωση για το συντελεστή συσχέτισης είναι:

  Εξίσωση

  όπου

  x και y

  είναι οι μέσες τιμές δείγματος AVERAGE(πίνακας1) και AVERAGE(πίνακας2).

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειάζεται, μπορείτε να ρυθμίσετε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε ολόκληρα τα δεδομένα.

Σύνολο δεδομένων 1

Σύνολο δεδομένων 2

3

9

2

7

4

12

5

15

6

17

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=CORREL(A2:A6;B2:B6)

Ο συντελεστής συσχέτισης μεταξύ των δύο συνόλων δεδομένων στις στήλες Α και Β.

0,997054486

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×