Συνάρηση Array

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Επιστρέφει aVariant που περιέχει ένα πίνακας.

Σύνταξη

Πίνακα ( arglist )

Τα απαιτούμενα arglistόρισμα είναι μια λίστα διαχωρισμένο με κόμματα των τιμών που έχουν εκχωρηθεί σε τα στοιχεία του πίνακα που περιέχει η Παραλλαγή. Εάν δεν έχουν καθοριστεί ορίσματα, δημιουργείται ένας πίνακας με μηδενικό μήκος.

Παρατηρήσεις

Η σημείωση που χρησιμοποιείται για την αναφορά σε ένα στοιχείο ενός πίνακα αποτελείται από το όνομα μεταβλητή ακολουθούμενο από παρενθέσεις που περιέχουν έναν αριθμό ευρετηρίου που υποδεικνύει ότι το στοιχείο που επιθυμείτε. Στο παρακάτω παράδειγμα, το πρώτο πρόταση δημιουργεί μια μεταβλητή με όνομα A ως διακύμανσης. Η δεύτερη πρόταση εκχωρεί έναν πίνακα στη μεταβλητή A. Η τελευταία δήλωση εκχωρεί την τιμή που περιέχεται στο δεύτερο στοιχείο του πίνακα σε μια άλλη μεταβλητή.

Σημείωση: Παραδείγματα που ακολουθούν δείχνουν τη χρήση αυτής της συνάρτησης σε ένα έργο Visual Basic για τη λειτουργική μονάδα Applications (VBA). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία με τη VBA, επιλέξτε Αναφορά προγραμματιστών στην αναπτυσσόμενη λίστα δίπλα στο στοιχείο Αναζήτηση και πληκτρολογήστε μία ή περισσότερες όρων στο πλαίσιο αναζήτησης.

Dim A As Variant
A = Array(10,20,30)
B = A(2)

Το κάτω δεσμευμένο στοιχείο ενός πίνακα που δημιουργήθηκε με χρήση της συνάρτησης πίνακα προσδιορίζεται από το κατώτατο όριο που καθορίζεται με τη δήλωση Option Base , εκτός αν είναι κατάλληλος πίνακα με το όνομα της βιβλιοθήκης τύπου (για παράδειγμα VBA. Ο πίνακας). Εάν είναι καθορισμένη με το όνομα της βιβλιοθήκης τύπου, πίνακα δεν επηρεάζεται από Την επιλογή βάσης.

Σημείωση: Χαρακτηριστικά που δεν έχουν δηλωθεί ως πίνακας μπορεί να περιέχει έναν πίνακα. Μια Παραλλαγή μεταβλητή μπορεί να περιέχει ένας πίνακας με οποιονδήποτε τύπο, εκτός από τις συμβολοσειρές μηδενικού μήκους και τύπους που ορίζονται από το χρήστη. Παρόλο που η μεταβλητή που περιέχει έναν πίνακα είναι διαφορετική από έναν πίνακα του οποίου τα στοιχεία είναι τύπου μεταβλητή, τα στοιχεία του πίνακα είναι δυνατή η πρόσβαση με τον ίδιο τρόπο.

Παράδειγμα

Αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιεί τη συνάρτηση πίνακα για να επιστρέψει μια μεταβλητή που περιέχει έναν πίνακα.

Dim MyWeek, MyDay
MyWeek = Array("Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat", "Sun")
' Return values assume lower bound set to 1 (using Option Base
' statement).
MyDay = MyWeek(2) ' MyDay contains "Tue".
MyDay = MyWeek(4) ' MyDay contains "Thu".

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×