Συμβάλει στην αποτροπή και διόρθωση προβλημάτων αρχείων βάσης δεδομένων με τη χρήση συμπύκνωσης και επιδιόρθωσης

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Αρχεία βάσης δεδομένων μπορεί να αυξηθεί γρήγορα όταν χρησιμοποιείτε αυτά, μερικές φορές παρεμπόδιση επιδόσεων. Να επίσης περιστασιακά γίνονται καταστραφεί ή καταστραφεί. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή Συμπύκνωση και επιδιόρθωση βάσης δεδομένων της Microsoft Office Access για αποτροπή ή επιδιόρθωση αυτά τα προβλήματα.

Σε αυτό το άρθρο εξηγεί πώς μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας ή να επαναφέρετε μια βάση δεδομένων. Βρείτε συνδέσεις για περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα Δείτε επίσης.

Σε αυτό το άρθρο

Γιατί συμπυκνώσετε και επιδιορθώσετε μια βάση δεδομένων

Πριν ξεκινήσετε

Αποτροπή και διόρθωση προβλημάτων σε αρχεία βάσεων δεδομένων με την εντολή συμπύκνωσης και επιδιόρθωσης

Γιατί συμπυκνώσετε και επιδιορθώσετε μια βάση δεδομένων

Αυτή η επισκόπηση εξηγεί πώς χρησιμοποιώντας την εντολή συμπύκνωσης και επιδιόρθωσης μπορεί να συμβάλει στην αποτροπή και διορθώνει τα ακόλουθα προβλήματα που επηρεάζουν μερικές φορές μια βάση δεδομένων: ανάπτυξη μεγαλύτερο με τη χρήση των αρχείων και τα αρχεία αποτρέψω την καταστροφή.

Μεγέθυνση αρχείων βάσης δεδομένων με χρήση

Καθώς προσθέτετε και ενημερώνετε δεδομένα και να αλλάξετε τη σχεδίαση, ένα αρχείο βάσης δεδομένων θα είναι μεγαλύτερο. Ορισμένα από αυτό growth προέρχεται από νέα δεδομένα, αλλά ορισμένα προέρχεται από άλλες πηγές:

 • Η Access δημιουργεί προσωρινά, κρυφά αντικείμενα για να εκτελέσετε διάφορες εργασίες. Ορισμένες φορές, αυτές οι προσωρινά αντικείμενα παραμένουν στη βάση δεδομένων σας μετά την Access δεν χρειάζεται πλέον τους.

 • Όταν διαγράφετε ένα αντικείμενο βάσης δεδομένων, ο χώρος στο δίσκο που καταλαμβάνουν το αντικείμενο δεν είναι αυτόματα ανακτηθεί — το αρχείο βάσης δεδομένων εξακολουθεί να χρησιμοποιεί συγκεκριμένο χώρο στο δίσκο, παρόλο που το αντικείμενο έχει διαγραφεί.

Όταν το αρχείο βάσης δεδομένων γεμίσει με το παραμένει προσωρινό και διαγραμμένων αντικειμένων, την απόδοση μπορεί να υποβαθμιστεί. Αντικείμενα μπορεί να ανοίξει πιο αργά, μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από το κανονικό για την εκτέλεση ερωτημάτων και τυπικές λειτουργίες γενικά φαίνεται να διαρκέσει περισσότερο.

Σημείωση: Η συμπύκνωση δεν συμπιέζει τα δεδομένα σας — κάνει τη βάση δεδομένων αρχείου μικρότερο από εξάλειψη χώρο που δεν χρησιμοποιείται.

Να καταστροφή αρχείων βάσης δεδομένων

Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, μπορεί να καταστραφεί ένα αρχείο βάσης δεδομένων. Εάν ένα αρχείο βάσης δεδομένων έχει θέσει σε κοινή χρήση μέσω δικτύου και να εργαστείτε απευθείας με το αρχείο πολλούς χρήστες ταυτόχρονα, αυτό το αρχείο έχει ένα μικρό κίνδυνο αποτρέψω την καταστροφή. Ο κίνδυνος καταστροφής είναι κάπως μεγαλύτερη εάν οι χρήστες συχνά επεξεργασία δεδομένων σε πεδία υπομνήματος και μεγαλώνει ο κίνδυνος για την πάροδο του χρόνου. Μπορείτε να συμβάλει στην αντιμετώπιση αυτόν τον κίνδυνο, χρησιμοποιώντας την εντολή συμπύκνωσης και επιδιόρθωσης.

Συχνά, αυτός ο τύπος καταστροφή προκύπτει από ένα πρόβλημα με ένα Visual Basic for Applications (VBA) λειτουργική μονάδα και δεν αποτελούν κίνδυνο απώλειας δεδομένων. Ωστόσο, αυτός ο τύπος καταστροφή προκαλέσει κίνδυνο βλάβης σχεδίασης βάσης δεδομένων, όπως χαθούν κώδικα VBA ή χωρίς δυνατότητα χρήσης φορμών.

Σπάνια, καταστροφής αρχείων βάσης δεδομένων έχει ως αποτέλεσμα απώλεια δεδομένων. Συνήθως, αυτή η απώλεια περιορίζεται στα της τελευταίας ενέργειας ενός χρήστη; Αυτό σημαίνει ότι μία αλλαγή δεδομένων. Όταν ένας χρήστης ξεκινά για αλλαγή των δεδομένων και διακοπεί η αλλαγή — για παράδειγμα, λόγω απώλεια υπηρεσία δικτύου — Access επισημαίνει το αρχείο βάσης δεδομένων ως καταστραφεί. Το αρχείο μπορεί να επιδιορθωθεί, αλλά ενδέχεται να λείπουν ορισμένα δεδομένα μετά την ολοκλήρωση της επιδιόρθωσης.

Συμβουλή: Διαίρεση μιας βάσης δεδομένων μπορεί να συμβάλει στην αποτροπή το της καταστροφής αρχείων βάσης δεδομένων και περιορισμό της απώλειας δεδομένων, διατηρώντας τα δεδομένα σε ένα ξεχωριστό αρχείο στο οποίο οι χρήστες δεν έχουν άμεση πρόσβαση.

Η Access σας ζητά να επιδιορθώσετε ένα αρχείο κατεστραμμένης βάσης δεδομένων

Όταν προσπαθείτε να ανοίξετε ένα αρχείο βάσης δεδομένων που έχει καταστραφεί, θα σας ζητηθεί να επιτρέψετε στην Access να επιδιορθώσετε αυτόματα το αρχείο. Επίσης με μη αυτόματο τρόπο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή συμπύκνωσης και επιδιόρθωσης για να επιδιορθώσετε και να ανοίξετε ένα αρχείο κατεστραμμένης βάσης δεδομένων.

Εάν η Access επιδιορθώνει πλήρως ένα κατεστραμμένο αρχείο, εμφανίζεται ένα μήνυμα που αναφέρει ότι η επιδιόρθωση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ότι θα πρέπει να ελέγξετε τα περιεχόμενα της βάσης δεδομένων για να βεβαιωθείτε ότι όλα τα στοιχεία είναι που θα πρέπει να είναι.

Εάν η Access μόνο είναι μερικώς επιτυχής, το παρακολουθεί των αντικειμένων βάσης δεδομένων που δεν ήταν δυνατό να επιδιορθώνει έτσι ώστε να μπορείτε να καθορίσετε τι χρειάζεστε για την ανάκτηση από ένα αντίγραφο ασφαλείας.

Σημείωση: Μπορείτε να ορίσετε μια επιλογή βάσης δεδομένων που προκαλεί τη δυνατότητα συμπύκνωσης και επιδιόρθωσης για να εκτελεστεί αυτόματα κάθε φορά που κλείνετε μια συγκεκριμένη βάση δεδομένων. Εάν είστε ο μοναδικός χρήστης της βάσης δεδομένων, θα πρέπει να ορίσετε αυτήν την επιλογή. Σε βάσεις δεδομένων πολλών χρηστών, δεν μπορείτε να ορίσετε αυτήν την επιλογή, επειδή στιγμιαία μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα διαθεσιμότητας βάσης δεδομένων.

Αρχή της σελίδας

Πριν ξεκινήσετε

Εξετάστε το ενδεχόμενο να εκτελεί τις ακόλουθες ενέργειες πριν να ξεκινήσετε μια λειτουργία συμπύκνωσης και επιδιόρθωσης:

 • Πάντα, δημιουργήστε ένα αντίγραφο ασφαλείας    Κατά τη διαδικασία επιδιόρθωσης, η Access μπορεί να περικόψει ορισμένα δεδομένα από πίνακες που είναι κατεστραμμένα. Μερικές φορές είναι δυνατό να ανακτήσετε δεδομένα από ένα αντίγραφο ασφαλείας. Εκτός από το κανονικό στρατηγική αντιγράφων ασφαλείας, θα πρέπει να κάνετε ένα αντίγραφο ασφαλείας πριν να χρησιμοποιήσετε την εντολή συμπύκνωσης και επιδιόρθωσης. Μπορείτε να κάνετε ένα αντίγραφο ασφαλείας, χρησιμοποιώντας την εντολή Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας βάσης δεδομένων:

  • Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Διαχείριση και, στη συνέχεια, στην περιοχή Διαχείριση της βάσης δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας βάσης δεδομένων.

 • Αυτόματη συμπύκνωση και επιδιόρθωση    Εκτός εάν κάνετε κοινή χρήση ένα μοναδικό αρχείο βάσης δεδομένων με άλλους χρήστες στο δίκτυο, θα πρέπει να ορίσετε τη βάση δεδομένων αυτόματα συμπύκνωσης και επιδιόρθωσης.

 • Λάβετε υπόψη του πίνακα σφάλματα αποκατάστασης συστήματος    Όταν η Access δεν είναι δυνατό να επιδιορθώσετε όλα τα αντικείμενα σε ένα αρχείο κατεστραμμένης βάσης δεδομένων, τα αντικείμενα που είναι δυνατή η ανάκτησή σημειώνονται σε έναν πίνακα με το όνομα MSysCompactErrors. Εάν υπάρχουν σφάλματα, η Access ανοίγει τον πίνακα MSysCompactErrors σε προβολή φύλλου δεδομένων.

  Εάν έχετε μια βάση δεδομένων αντιγράφων ασφαλείας πραγματοποιήσατε πριν από τη βάση δεδομένων γίνεται καταστροφή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον πίνακα MSysCompactErrors για να προσδιορίσετε ποια είδη που θέλετε να εισαγάγετε από το αντίγραφο ασφαλείας της βάσης δεδομένων στη βάση δεδομένων σας επιδιορθωμένων.

 • Αποκτήσει αποκλειστική πρόσβαση στη βάση δεδομένων σας για να χρησιμοποιήσετε την εντολή συμπύκνωσης και επιδιόρθωσης    Εάν είστε το μοναδικό άτομο που χρησιμοποιεί τη βάση δεδομένων, μπορείτε να παραλείψετε τα υπόλοιπα αυτής της ενότητας και να μεταβείτε απευθείας στο Συμπύκνωση και επιδιόρθωση βάσης δεδομένων.

  Μιας λειτουργίας συμπύκνωσης και επιδιόρθωσης απαιτεί αποκλειστική πρόσβαση στο αρχείο βάσης δεδομένων, επειδή η λειτουργία ενδέχεται να διακόψουν άλλους χρήστες. Θα πρέπει να ειδοποιήσετε άλλους χρήστες κατά το σχεδιασμό για να εκτελέσετε μια συμπύκνωση και επιδιόρθωση πράξη, έτσι ώστε να αποφύγουν τη χρήση της βάσης δεδομένων, αυτό το χρονικό διάστημα.

  Ενημερώστε τους χρήστες πόσο χρόνο πρέπει να αποφύγουν τη χρήση της βάσης δεδομένων. Εάν εκτελέσετε συμπύκνωση και επιδιόρθωση λειτουργίες σε τακτική βάση, συνεχίστε να πόσος χρόνος χρειάζεται μια εγγραφή. Στη συνέχεια, μπορείτε να κάνετε πιο ακριβή υπολογίζει που παρέχουν οι άλλοι χρήστες οδηγίες για πόσο χρόνο πρέπει να αποφύγουν τη χρήση της βάσης δεδομένων.

 • Λήψη επαρκή δικαιώματα για την εκτέλεση μιας λειτουργίας συμπύκνωσης και επιδιόρθωσης    Εάν χρησιμοποιείτε ενός αρχείου βάση δεδομένων της προηγούμενης έκδοσης και αποτελούν μέρος ενός ομάδα εργασίας, ίσως σας δεν είναι δυνατή η συμπύκνωση και επιδιόρθωση της βάσης δεδομένων στη δική σας. Εάν δεν έχετε επαρκή δικαιώματα και πρέπει να συμπυκνώσετε και επιδιορθώσετε μια βάση δεδομένων, επικοινωνήστε με το διαχειριστή της ομάδας εργασίας σας για βοήθεια.

Αρχή της σελίδας

Αποτροπή και διόρθωση προβλημάτων σε αρχεία βάσεων δεδομένων με την εντολή συμπύκνωσης και επιδιόρθωσης

Αυτόματη συμπυκνώσετε και επιδιορθώσετε μια βάση δεδομένων κατά το κλείσιμο

Με μη αυτόματο τρόπο συμπυκνώσετε και επιδιορθώσετε μια βάση δεδομένων

Αυτόματη συμπυκνώσετε και επιδιορθώσετε μια βάση δεδομένων κατά το κλείσιμο

Εάν θέλετε να αυτόματα συμπυκνώσετε και επιδιορθώσετε μια βάση δεδομένων κατά το κλείσιμο, μπορείτε να επιλέξετε την επιλογή βάσης δεδομένων Συμπύκνωση κατά το κλείσιμο.

Σημείωση: Ρύθμιση αυτής της επιλογής επηρεάζει μόνο τη βάση δεδομένων που είναι ανοιχτή τη συγκεκριμένη στιγμή. Πρέπει να ορίσετε αυτήν την επιλογή ξεχωριστά για κάθε βάση δεδομένων που θέλετε να αυτόματα συμπύκνωση και επιδιόρθωση.

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές της Access.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές της Access, κάντε κλικ στην καρτέλα Τρέχουσα βάση δεδομένων.

 3. Στην περιοχή Επιλογές εφαρμογής, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Συμπύκνωση κατά το κλείσιμο.

Αρχή της σελίδας

Με μη αυτόματο τρόπο συμπυκνώσετε και επιδιορθώσετε μια βάση δεδομένων

Επιπλέον ή αντί να χρησιμοποιήσετε την επιλογή βάσης δεδομένων Συμπύκνωση κατά το κλείσιμο, μπορείτε να εκτελέσετε με μη αυτόματο τρόπο την εντολή συμπύκνωσης και επιδιόρθωσης. Μπορείτε να εκτελέσετε την εντολή όταν έχετε ανοιχτή μια βάση δεδομένων, και μπορείτε να εκτελέσετε την εντολή σε μια βάση δεδομένων που δεν είναι ανοικτό. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια συντόμευση υπολογιστή που εκτελεί την εντολή συμπύκνωσης και επιδιόρθωσης σε ένα συγκεκριμένο αρχείο βάσης δεδομένων.

Συμπυκνώσετε και επιδιορθώσετε μια βάση δεδομένων που έχετε ανοίξει

Σημείωση: Εάν οι άλλοι χρήστες επίσης τη στιγμή χρησιμοποιείτε το αρχείο βάσης δεδομένων, δεν μπορείτε να εκτελέσετε μια λειτουργία συμπύκνωσης και επιδιόρθωσης.

 • Επιλέξτε το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή Διαχείριση και, στη συνέχεια, στην περιοχή Διαχείριση της βάσης δεδομένων, κάντε κλικ στο κουμπί Συμπύκνωση και επιδιόρθωση βάσης δεδομένων.

Συμπύκνωση και επιδιόρθωση βάσης δεδομένων που δεν είναι ανοιχτό

Σημείωση: Εάν οι άλλοι χρήστες αυτήν τη στιγμή χρησιμοποιείτε το αρχείο βάσης δεδομένων, δεν μπορείτε να εκτελέσετε μια λειτουργία συμπύκνωσης και επιδιόρθωσης. Κατά την εκτέλεση της λειτουργίας συμπύκνωσης και επιδιόρθωσης, κανείς να χρησιμοποιήσετε το αρχείο βάσης δεδομένων.

 1. Ξεκινήστε την Access, αλλά μην ανοίξετε μια βάση δεδομένων.

 2. Επιλέξτε το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή Διαχείριση και, στη συνέχεια, στην περιοχή Διαχείριση της βάσης δεδομένων, κάντε κλικ στο κουμπί Συμπύκνωση και επιδιόρθωση βάσης δεδομένων.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου βάση δεδομένων για να συμπιέσετε από, μεταβείτε και κάντε διπλό κλικ στη βάση δεδομένων που θέλετε να συμπυκνώσετε και επιδιορθώσετε.

Δημιουργία συντόμευσης στην επιφάνεια εργασίας που συμπιέζει και επιδιορθώνει μια συγκεκριμένη βάση δεδομένων

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια συντόμευση στην επιφάνεια εργασίας σας που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να συμπυκνώσετε και επιδιορθώσετε μια συγκεκριμένη βάση δεδομένων.

Πριν ξεκινήσετε, επαληθεύστε τη θέση του αρχείου Msaccess.exe στον υπολογιστή σας. Το αρχείο Msaccess.exe συνήθως βρίσκεται στον παρακάτω φάκελο:

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12

Εάν δεν βρείτε το αρχείο Msaccess.exe στην τοποθεσία αυτή, αναζητήστε το αρχείο και σημειώστε την πλήρη διαδρομή.

Δημιουργήστε τη συντόμευση επιφάνειας εργασίας   

 1. Κάντε δεξί κλικ στην επιφάνεια εργασίας, επιλέξτε Δημιουργία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή συντόμευση στο μενού συντόμευσης.

 2. Στην πρώτη σελίδα του οδηγού Δημιουργία συντόμευσης, στο πλαίσιο Πληκτρολογήστε τη θέση του στοιχείου, πληκτρολογήστε διπλά εισαγωγικά (""), πληκτρολογήστε την πλήρη διαδρομή για το αρχείο Msaccess.exe (συμπεριλαμβανομένου του ονόματος αρχείου) και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε μια άλλη διπλά εισαγωγικά. (Εναλλακτικά, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση για να εντοπίσετε και να επιλέξετε το αρχείο. Σε αυτήν την περίπτωση, τα εισαγωγικά προστίθενται αυτόματα.)

  Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε:"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\msaccess.exe"

 3. Μετά το κλείσιμο εισαγωγικών, πληκτρολογήστε ένα διάστημα και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε την πλήρη διαδρομή της βάσης δεδομένων που θέλετε να συμπυκνώσετε και επιδιορθώσετε. Εάν η διαδρομή περιλαμβάνει κενά διαστήματα, θα πρέπει να περικλείσετε τη διαδρομή σε εισαγωγικά. Πληκτρολογήστε άλλο ένα διάστημα και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε/compact.

  Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε: την "C:\My Folder\My Database.accdb"

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 5. Στο πλαίσιο Πληκτρολογήστε ένα όνομα για αυτήν τη συντόμευση, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη συντόμευση και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

  Ο οδηγός δημιουργεί τη συντόμευση και την τοποθετεί στην επιφάνεια εργασίας σας.

 6. Κάθε φορά που θέλετε να συμπυκνώσετε και επιδιορθώσετε τη βάση δεδομένων, κάντε διπλό κλικ στη συντόμευση.

  Συμβουλή: Για να προσθέσετε τη συντόμευση επιφάνειας εργασίας στο μενού Έναρξη, κάντε δεξί κλικ στη συντόμευση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Καρφίτσωμα στο μενού "Έναρξη" στο μενού συντόμευσης.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×