Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Συγχώνευση στηλών (Power Query)

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σημείωση: Power Query είναι γνωστό ως γρήγορα & μετασχηματισμός στο Excel 2016. Πληροφορίες που παρέχονται εδώ ισχύουν για και τα δύο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Λήψη & μετασχηματισμός στο Excel 2016.

Σημείωση: Για ένα σύντομο βίντεο σχετικά με τον τρόπο για να εμφανίσετε το πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος, ανατρέξτε στο τέλος αυτού του άρθρου.

Με το Power Query, μπορείτε να συγχωνεύσετε δύο ή περισσότερες στήλες στο ερώτημά σας. Μπορείτε να συγχωνεύσετε στήλες για να τα αντικαταστήσετε με μια συγχωνευμένη στήλη, ή να δημιουργήσετε μια νέα στήλη συγχωνευμένων μαζί με τις στήλες που συγχωνεύονται. Μπορείτε να συγχωνεύσετε στήλες μόνο τον τύπο δεδομένων κειμένου.

 1. Στο Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος βεβαιωθείτε ότι ο τύπος δεδομένων των στηλών που θέλετε να συγχωνεύσετε είναι Κείμενο. Κάντε δεξί κλικ σε μια κεφαλίδα στήλης και επιλέξτε Αλλαγή τύπου > Κείμενο από το μενού περιβάλλοντος.

 2. Επιλέξτε δύο ή περισσότερες στήλες που χρειάζεστε για να συγχωνεύσετε. Πατήστε το πλήκτρο CTRL και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στις κεφαλίδες στήλης για να επιλέξετε καθεμία από τις στήλες που θα συμπεριλάβετε στη συγχώνευση.

  ΣΗΜΕΊΩΣΗ: τη σειρά με την οποία μπορείτε να επιλέξετε τις στήλες ορίζει τη σειρά των τιμών στη στήλη συγχωνευμένων.

 3. Κάντε δεξί κλικ στις στήλες και κάντε κλικ στην επιλογή Συγχώνευση στηλών.

  Συγχώνευση στηλών

  Σημείωση: Η εντολή Συγχώνευση στηλών είναι διαθέσιμη μόνο εάν ο τύπος δεδομένων σε όλες τις στήλες που έχουν επιλεγεί για τη λειτουργία της συγχώνευσης είναι Κείμενο.

 4. Στο αναδυόμενο παράθυρο Συγχώνευση στηλών, καθορίστε το διαχωριστικό που χρησιμοποιείται ανάμεσα σε κάθε μία από τις τιμές της στήλης. Μπορείτε να επιλέξετε από τις προκαθορισμένες διαχωριστικό τιμές ή να καθορίσετε μια τιμή προσαρμοσμένα διαχωριστικά.

  Επιλέξτε ένα διαχωριστικό

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να δημιουργήσετε μια στήλη συγχώνευσης που αντικαθιστά τις στήλες που έχουν επιλεγεί για τη λειτουργία συγχώνευσης. Μετονομάστε τη στήλη συγχωνευμένων ώστε να είναι περισσότερο νόημα για εσάς...

  Συγχωνευμένη στήλη

Μπορείτε να εισαγάγετε μια προσαρμοσμένη στήλη στον πίνακα του ερωτήματος και να χρησιμοποιήσετε έναν προσαρμοσμένο τύπο στήλης για να συγχωνεύσετε τιμές σε δύο ή περισσότερες στήλες. Σε αυτήν την περίπτωση, οι υπάρχουσες στήλες που συγχωνεύονται είναι διαθέσιμες παράλληλα με τη νέα συγχωνευμένη στήλη του πίνακα ερωτήματος.

Για να συγχωνεύσετε τιμές στήλης εισάγοντας μια προσαρμοσμένη στήλη:

 1. Στο Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος βεβαιωθείτε ότι ο τύπος δεδομένων των στηλών που θέλετε να συγχωνεύσετε είναι Κείμενο. Κάντε δεξί κλικ σε μια κεφαλίδα στήλης και επιλέξτε Αλλαγή τύπου > Κείμενο.

 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο πίνακα ( Εικονίδιο πίνακα ) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή προσαρμοσμένης στήλης. Προαιρετικά, κάντε δεξί κλικ σε μια κεφαλίδα στήλης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή προσαρμοσμένης στήλης.

  Εισαγωγή προσαρμοσμένης στήλης

 3. Στο αναδυόμενο παράθυρο Εισαγωγή προσαρμοσμένης στήλης:

  1. Κάντε διπλό κλικ πρώτα τη στήλη που θέλετε να συγχωνεύσετε από τη λίστα Διαθέσιμες στήλες ή κάντε κλικ στη στήλη από τη λίστα Διαθέσιμες στήλες και κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή. Η στήλη προστίθενται στο πλαίσιο Τύπος προσαρμοσμένης στήλης.

  2. Στο πλαίσιο Προσαρμοσμένος τύπος στήλης, πληκτρολογήστε & μετά την πρώτη στήλη που έχετε εισαγάγει. Ο τελεστής & χρησιμοποιείται για το συνδυασμό τιμών.

  3. Καθορίστε το διαχωριστικό μεταξύ των τιμών. Σε αυτό το παράδειγμα, καθορίστε χώρο ως το διαχωριστικό μεταξύ των τιμών, καθορίζοντας "".

  4. Τύπος "και" μετά το "".

  5. Τύπος & Αφού " ".

  6. Καθορισμός της δεύτερης στήλης που χρειάζεστε για να συγχωνεύσετε μετά &κάνοντας διπλό κλικ στο όνομα της στήλης στη λίστα Διαθέσιμες στήλες. Εναλλακτικά, κάντε κλικ στη στήλη από τη λίστα Διαθέσιμες στήλες και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στην επιλογή Εισαγωγή. Σε αυτό το παράδειγμα, θα σας να συγχωνεύσετε τις ίδιες στήλες ως παλαιότερη έκδοση (OrderID και CustomerID), διαχωρισμένα με διάστημα.

   Καθορίστε τον προσαρμοσμένο τύπο στήλης για να συγχωνεύσετε τιμές στήλης

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη στήλη στο τέλος του ερωτήματος πίνακα με συγχωνευμένα τιμές από τις αρχικές στήλες. Σε αυτήν την περίπτωση, οι αρχικές στήλες είναι επίσης διαθέσιμες στον πίνακα ερωτήματος. Μετονομάστε το όνομα της προσαρμοσμένης στήλης όπως απαιτείται.

  Προσαρμοσμένη συγχωνευμένη στήλη

Σημείωση: Πρόγραμμα Επεξεργασίας ερωτήματος εμφανίζεται μόνο κατά τη φόρτωση, επεξεργασία ή δημιουργήστε ένα νέο ερώτημα χρησιμοποιώντας το Power Query. Το βίντεο παρακάτω εμφανίζει το παράθυρο του Προγράμματος επεξεργασίας ερωτήματος που εμφανίζονται μετά την επεξεργασία ενός ερωτήματος από το βιβλίο εργασίας του Excel. Για να προβάλετε το Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος χωρίς τη φόρτωση ή την επεξεργασία ενός υπάρχοντος ερωτήματος βιβλίου εργασίας, από την ενότητα Λήψη εξωτερικών δεδομένων στην καρτέλα κορδέλας Power Query, επιλέξτε από άλλες προελεύσεις > κενό ερώτημα. Το βίντεο παρουσιάζει ένας τρόπος για να εμφανίσετε το Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος.

Τρόπος προβολής προγράμματος επεξεργασίας ερωτήματος στο Excel

Σημείωση: Πρόγραμμα Επεξεργασίας ερωτήματος εμφανίζεται μόνο κατά τη φόρτωση, επεξεργασία ή δημιουργήστε ένα νέο ερώτημα χρησιμοποιώντας το Power Query. Το βίντεο παρακάτω εμφανίζει το παράθυρο του Προγράμματος επεξεργασίας ερωτήματος που εμφανίζονται μετά την επεξεργασία ενός ερωτήματος από το βιβλίο εργασίας του Excel. Για να προβάλετε το Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος χωρίς τη φόρτωση ή την επεξεργασία ενός υπάρχοντος ερωτήματος βιβλίου εργασίας, από την ενότητα Λήψη εξωτερικών δεδομένων στην καρτέλα κορδέλας Power Query, επιλέξτε από άλλες προελεύσεις > κενό ερώτημα. Το βίντεο παρουσιάζει ένας τρόπος για να εμφανίσετε το Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος.

Τρόπος προβολής προγράμματος επεξεργασίας ερωτήματος στο Excel

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel, να λάβετε υποστήριξη από την κοινότητα Answers ή να προτείνετε μια νέα δυνατότητα ή βελτίωση στο Excel User Voice.

Δείτε επίσης

Εισαγωγή προσαρμοσμένης στήλης σε πίνακα

Διαμόρφωση δεδομένων

Βοήθεια για το Microsoft Power Query για το Excel

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×