Συγκράτηση γραφημάτων, εικόνων και αντικειμένων σε πλέγμα για στοίχιση ή μορφοποίηση

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Στοιχίστε εικόνες, γραφήματα ή άλλα αντικείμενα στη σελίδα ή μεταξύ τους, με χρήση των εντολών "συγκράτηση σε".

Ποιο πρόγραμμα του Office χρησιμοποιείτε;

Excel

PowerPoint

Word

Excel  

Ενεργοποίηση των επιλογών "συγκράτηση σε"

 1. Κάντε κλικ στο γράφημα, στην εικόνα ή στο αντικείμενο του φύλλου εργασίας.

 2. Κάντε ένα ή και τα δύο από τα εξής:

  • Για να τοποθετήσετε σχήματα ή αντικείμενα στην πλησιέστερη διασταύρωση του πλέγματος, επιλέξτε Μορφή > Στοίχιση > Συγκράτηση στο πλέγμα.

  • Για να στοιχίσετε ένα σχήμα ή ένα αντικείμενο με άλλα σχήματα ή αντικείμενα, επιλέξτε Μορφή > Στοίχιση > Συγκράτηση στο σχήμα.

Συμβουλή: Για να παρακάμψετε προσωρινά τις επιλογές "συγκράτηση σε", κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ALT ενώ σύρετε το γράφημα, την εικόνα ή το αντικείμενο.

Απενεργοποίηση των επιλογών "συγκράτηση σε"

 1. Κάντε κλικ στο γράφημα, στην εικόνα ή στο αντικείμενο του φύλλου εργασίας.

 2. Επιλέξτε Μορφή > Στοίχιση και, ανάλογα με τις επιλογές, επιλέξτε Συγκράτηση στο πλέγμα ή Συγκράτηση στο σχήμα για να απενεργοποιήσετε αυτές τις επιλογές.

PowerPoint

Ενεργοποίηση των επιλογών "συγκράτηση σε"

 1. Επιλέξτε Προβολή και στην ομάδα Εμφάνιση, κάντε κλικ στην εκκίνηση παραθύρου διαλόγου.
  Εκκίνηση παραθύρου διαλόγου στην ομάδα "Εμφάνιση"

 2. Για να τοποθετήσετε σχήματα ή αντικείμενα στην πλησιέστερη διασταύρωση του πλέγματος, στην περιοχή Συγκράτηση σε, επιλέξτε το πλαίσιο Συγκράτηση στο πλέγμα. Εάν θέλετε να δείτε το πλέγμα στην οθόνη σας, στην περιοχή Ρυθμίσεις πλέγματος, επιλέξτε το πλαίσιο Εμφάνιση πλέγματος στην οθόνη.
  Παράθυρο διαλόγου "Πλέγμα και οδηγοί" στο PowerPoint

  Σημειώσεις: 

  • Για να παρακάμψετε προσωρινά τις επιλογές "συγκράτηση σε", κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ALT ενώ σύρετε το γράφημα, την εικόνα ή το αντικείμενο.

  • Για να εμφανίσετε οδηγούς σχεδίασης στην οθόνη σας, στην περιοχή Ρυθμίσεις οδηγού, επιλέξτε το πλαίσιο Εμφάνιση οδηγών σχεδίασης στην οθόνη. Όταν οι οδηγοί σχεδίασης είναι ενεργοποιημένοι, τα αντικείμενα θα συγκρατούνται σε αυτές τις γραμμές όταν σύρονται εντός ενός ορίου λίγων pixel:

  • Εάν θέλετε οι τρέχουσες ρυθμίσεις στο παράθυρο διαλόγου πλέγμα και οδηγοί να είναι οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για όλες τις παρουσιάσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός ως προεπιλογής.

  • Εάν έχει επιλεγεί το πλαίσιο Συγκράτηση στο πλέγμα, μπορείτε να σχεδιάσετε ευθείες γραμμές όταν σχεδιάζετε ένα σχήμα ελεύθερης σχεδίασης Εικόνα κουμπιού .

Απενεργοποίηση των επιλογών "συγκράτηση σε"

 1. Επιλέξτε Προβολή, και στην ομάδα Εμφάνιση, κάντε κλικ στην εκκίνηση παραθύρου διαλόγου Εικόνα εικονιδίου . Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Πλέγμα και οδηγοί.

 2. Καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο Συγκράτηση αντικειμένων στο πλέγμα.

  Σημείωση: Εάν θέλετε οι τρέχουσες ρυθμίσεις στο παράθυρο διαλόγου πλέγμα και οδηγοί να είναι οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για όλες τις παρουσιάσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός ως προεπιλογής.

Word

Ενεργοποίηση των επιλογών "συγκράτηση σε"

 1. Κάντε κλικ στο γράφημα, στην εικόνα ή στο αντικείμενο του εγγράφου.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή μορφή > Στοίχιση > Ρυθμίσεις πλέγματος. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου " πλέγμα και οδηγοί ".
  Παράθυρο διαλόγου "Πλέγμα και οδηγοί" στο Word

 3. Κάντε ένα ή και τα δύο από τα εξής:

  • Για να τοποθετήσετε γραφήματα, εικόνες ή αντικείμενα στην πλησιέστερη διασταύρωση του πλέγματος ακόμη και όταν το πλέγμα δεν είναι ορατό, στην περιοχή Εμφάνιση πλέγματος, επιλέξτε το πλαίσιο Συγκράτηση αντικειμένων στο πλέγμα όταν οι γραμμές πλέγματος δεν εμφανίζονται.

  • Για να στοιχίσετε ένα σχήμα ή αντικείμενο με άλλα σχήματα ή αντικείμενα, στην περιοχή Συγκράτηση αντικειμένου, επιλέξτε το πλαίσιο Συγκράτηση σε άλλα αντικείμενα.

   Σημειώσεις: 

   • Για να παρακάμψετε προσωρινά τις επιλογές "συγκράτηση σε", κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ALT ενώ σύρετε το γράφημα, την εικόνα ή το αντικείμενο.

   • Εάν θέλετε οι τρέχουσες ρυθμίσεις στο παράθυρο διαλόγου πλέγμα και οδηγοί να είναι οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για όλα τα έγγραφα, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός ως προεπιλογής.

   • Από προεπιλογή, τα σχήματα και άλλα αντικείμενα συγκρατούνται στην πλησιέστερη διασταύρωση των γραμμών πλέγματος μόνο εάν το πλέγμα είναι ορατό. Αυτό μπορείτε να το αλλάξετε επιλέγοντας το πλαίσιο Συγκράτηση αντικειμένων στο πλέγμα όταν οι γραμμές πλέγματος δεν εμφανίζονται.

Απενεργοποίηση των επιλογών "συγκράτηση σε"

 1. Κάντε κλικ στο γράφημα, στην εικόνα ή στο αντικείμενο του εγγράφου.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή μορφή > Στοίχιση > Ρυθμίσεις πλέγματος. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου " πλέγμα και οδηγοί ".

 3. Για να απενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις Συγκράτηση αντικειμένων στο πλέγμα όταν οι γραμμές πλέγματος δεν εμφανίζονται ή Συγκράτηση σε άλλα αντικείμενα, καταργήστε την επιλογή από το αντίστοιχο πλαίσιο.

  Σημείωση: Εάν θέλετε οι τρέχουσες ρυθμίσεις στο παράθυρο διαλόγου πλέγμα και οδηγοί να είναι οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για όλα τα έγγραφα, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός ως προεπιλογής.

Δείτε επίσης

Εμφάνιση ή απόκρυψη γραμμών πλέγματος

Εμφάνιση ή απόκρυψη γραμμών πλέγματος σε φύλλο εργασίας

Σχεδίαση ή διαγραφή μιας γραμμής ή γραμμής σύνδεσης

Χρήση οδηγών κύριου επιπέδου για στοίχιση αντικειμένων σε όλες τις διαφάνειες

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×