Στόχος: Ορισμός φάσεις και εργασίες

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Αφού κατανοήσετε τις εργασίες που περιλαμβάνονται στο έργο σας, είστε έτοιμοι να δημιουργήσετε μια λίστα εργασιών στο Microsoft Office Project 2007. Η λίστα εργασιών είναι η καρδιά ενός έργου — μια λίστα εργασιών ελλιπείς ή εσφαλμένη προγραμματισμένη μπορεί να παρεμποδίσει την πρόοδο του έργου σας. Οργάνωση εργασιών σε ορόσημα και φάσεις παρέχει δομή στο έργο και διευκολύνει για να αξιολογήσετε την πρόοδο.

Η οργάνωση της λίστας εργασιών σας είναι σημαντικές για την επιτυχία του έργου σας, αν το έργο σας έχει χιλιάδων των βημάτων που εκτείνονται σε έτη και χρησιμοποιήστε μεθοδολογία διαχείρισης τυπική έργου ή μερικά βήματα που εκτείνονται σε έναν μήνα και να χρησιμοποιήσετε ευέλικτη διαχείριση έργου μέθοδοι.

Συμβουλή: Σε αυτό το άρθρο αποτελεί μέρος μιας σειράς άρθρα εντός Χάρτης του Project που περιγράφουν ένα ευρύ σύνολο δραστηριότητες διαχείρισης έργου. Ονομάζουμε αυτές τις δραστηριότητες "στόχους" επειδή είναι οργανωμένο γύρω από τον κύκλο ζωής διαχείρισης έργου: Δημιουργήστε ένα σχέδιο, παρακολούθηση και διαχείριση έργου και κλείσιμο του έργου.

Στόχος προηγούμενο |  Επόμενη στόχος

Δείτε όλους τους στόχους στο χάρτη έργου

Γραφικό στόχου σχεδίου έναρξης χρήστη

Αριθμός 1 Ορισμός εργασιών έργου     Στη βάση του, ένα έργο είναι ένα σύνολο εργασιών. Κάθε εργασία αντιπροσωπεύει δουλειά που πρέπει να εκτελεστούν για την ολοκλήρωση του έργου.  

Περισσότερα...

Σωστά καθορισμένο εργασίας είναι μια τιμή που έχει Απαλοιφή αρχή και τέλος, ώστε ο διαχειριστής έργου να προσδιορίσετε εύκολα όταν η εργασία έχει ολοκληρωθεί.

Λάβετε υπόψη τα ακόλουθα όταν κάνετε εργασίες:

 • Για σκοπούς πρακτική, εργασίες πρέπει να είναι πολύ τουλάχιστον μία ημέρα. Σε μακροπρόθεσμα έργα, οι εργασίες είναι πιθανό να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ισχύος. Έργα μικρής διάρκειας, τους συνήθως έχουν μικρότερες διάρκειες.

 • Γενικά, είναι καλή ιδέα να εισάγετε τις εργασίες με τη σειρά με την οποία αναμένετε εργασίας για να ξεκινήσετε σε αυτά. Ωστόσο, ορισμένα έργα μπορεί να χρειαστεί να ομαδοποιήσετε παρόμοιες εργασίες ή να ομαδοποιήσετε εργασίες από τον τύπο του πόρου που λειτουργούν σε αυτά. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να δημιουργήσετε φάσεις για το έργο σας.

  Εάν η εταιρεία σας συνήθως οι εργασία προβάλλεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες, μπορείτε να ομαδοποιήσετε την εργασία σε αυτές τις κατηγορίες. Λάβετε υπόψη ότι εάν ομαδοποιείτε εργασίες, δεν θα μπορείτε να εφαρμόσετε διάρθρωση αργότερα, επειδή η ομαδοποίηση εργασιών αποτελεί έναν άλλο τύπο διάρθρωση.

 • Η δομή της λίστας εργασιών σας καθορίζει το επίπεδο λεπτομερειών για το σχέδιο του έργου σας. Εάν η λίστα μόνο τις φάσεις του έργου και κάθε φάση καλύπτει μεγάλη χρονική περίοδο, το πρόγραμμά σας θα είναι μια προβολή υψηλού επιπέδου του έργου. Εάν λίστα ακόμη το μικρότερο τμημάτων της εργασίας, το πρόγραμμά σας θα είναι εξαιρετικά λεπτομερές. Τις περισσότερες φορές, που θέλετε να δημιουργήσετε μια ισορροπία μεταξύ αυτών των δύο ακραίες.

  Ένας τρόπος για να σας βοηθήσουν να αποφασίσετε το επίπεδο λεπτομερειών για τη λίστα εργασιών σας είναι να σκεφτείτε πώς στενά θέλετε να παρακολουθείτε το έργο σας:

  • Εάν η λίστα κάθε δουλειά που πρέπει να γίνει, ωστόσο δευτερεύουσες, πρέπει να παρακολουθείτε κάθε μία από αυτές τις εργασίες και να καταχωρήσετε την πρόοδό τους, πιθανότατα τουλάχιστον μία φορά την ημέρα. Στη συνέχεια, μπορείτε να γνωρίζετε όταν ακόμα και μικρότερη στοιχείου εργασίας είναι λίγο πιο.

   Εάν ο οργανισμός σας προτιμά να διασπάσετε εργασίας γύρω από μια σειρά μήνα και μήκους εργασίες, έχοντας λεπτομερέστερες εργασίες ενδέχεται να έχει νόημα. Μερικές φορές μια μικρότερη σειρά των εργασιών, όπως η ευέλικτη προσέγγιση έργο διαχείρισης, να κάνετε ένα έργο πιο αποκρίνεται σε αλλαγές στο εύρος ή πόρους.

  • Εάν η λίστα και παρακολουθείτε μόνο τις φάσεις του έργου σας, δεν θα χρειαστεί να ενημερώσετε το έργο πολύ συχνά. Στη συνέχεια, δεν θα μπορείτε να γνωρίζετε πότε εργασία καθυστερεί μέχρι το τέλος της φάσης.

 • Εξετάστε το ενδεχόμενο πώς κρίσιμες το έργο, πόσο συχνά μπορείτε να λαμβάνετε γρήγορα και να εισάγετε ενημερώσεις και το επίπεδο της εργασίας που πρέπει να παρακολουθείτε ώστε να διατηρείτε ένα έργο σε ισορροπία.

Αριθμός 3 ENTER μια εργασία σε ένα έργο     Προσθήκη επαναλαμβανόμενων εργασιών και εργασιών που προκύπτουν μόνο μία φορά.  

Αριθμός 4 Δημιουργία φάσεων και δευτερευουσών φάσεων σε ένα έργο    Οργανώστε το έργο σας με την ομαδοποίηση σχετικών εργασιών που ολοκληρώστε τα κύρια βήματα σε ένα έργο.  

Αριθμός 5 Δημιουργία ορόσημου     Ορόσημα σάς επιτρέπουν να δημιουργήσετε σημεία αναφοράς που επισημάνετε σημαντικές συμβάντα σε ένα έργο. Ορόσημα που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της προόδου του έργου.  

Αριθμός 2 Εισαγωγή εργασιών σε ένα έργο     Εισαγωγή εργασιών, εάν έχετε ήδη τις πληροφορίες λίστα εργασίας που είναι αποθηκευμένα σε άλλη θέση.  

Κάντε κλικ στην επιλογή όλες τις ακόλουθες ενέργειες:

 • Σύνδεση ή ενσωμάτωση δεδομένων του Excel στο Project ως έναν απλό τρόπο για να προσθέσετε εργασίες σε ένα έργο που δυναμικά είναι συνδεδεμένες με το Microsoft Office Excel.

 • Εισαγωγή δεδομένων από άλλη μορφή αρχείου στο έργο σας. Μπορείτε να εισαγάγετε δεδομένα της εργασίας από ένα φύλλο εργασίας του Excel, μια βάση δεδομένων ή ένα αρχείο κειμένου και, στη συνέχεια, αντιστοιχίστε αυτά τα δεδομένα αντίστοιχα πεδία στον Project 2007. Επίσης, μπορείτε να εισαγάγετε αρχεία μορφή κειμένου οριοθετημένου με στηλοθέτες και διαχωρισμένες με κόμματα τιμών στο αρχείο του έργου σας.

 • Εισαγωγή λίστας εργασιών του Outlook στο Project Εάν διατηρείτε μια λίστα εργασιών στο Microsoft Office Outlook και θέλετε να αντιγράψετε τη λίστα στο σχέδιο έργου.

Αριθμός 6 Προσθήκη πληροφοριών υποστήριξης σχετικά με μια εργασία     Προσθέστε περισσότερες πληροφορίες στη φόρμα σημειώσεων, εγγράφων και συνδέσεις με ιστοσελίδες.  

Κάντε κλικ στην επιλογή όλες τις ακόλουθες ενέργειες:

Στόχος προηγούμενο |  Επόμενη στόχος

Δείτε όλους τους στόχους στο χάρτη έργου

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×