Στόχος: Εκτίμηση αναγκών πόρων

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Τώρα θα πρέπει να έχετε προσδιορίσει το πεδίο εφαρμογής του έργου, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού της λίστας εργασιών και του υπολογισμού της διάρκειά τους. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες για να κάνετε αρχικές εκτιμήσεις, να προσδιορίσετε τις απαιτήσεις και να ξεκινήσετε τις διαδικασίες στελέχωσης και προμηθειών για να αποκτήσετε τους πόροι που χρειάζεστε.

Συμβουλή: Σε αυτό το άρθρο αποτελεί μέρος μιας σειράς άρθρα εντός Χάρτης του Project που περιγράφουν ένα ευρύ σύνολο δραστηριότητες διαχείρισης έργου. Ονομάζουμε αυτές τις δραστηριότητες "στόχους" επειδή είναι οργανωμένο γύρω από τον κύκλο ζωής διαχείρισης έργου: Δημιουργήστε ένα σχέδιο, παρακολούθηση και διαχείριση έργου και κλείσιμο του έργου.

Στόχος προηγούμενο |  Επόμενη στόχος

Δείτε όλους τους στόχους στο χάρτη έργου

Επεξηγήσεις και στοιχεία υπολογισμού ανθρώπινων πόρων

Αριθμός 1 Αναγνώριση και εκτίμηση των απαιτήσεων πόρου     Αφού δημιουργήσετε το πεδίο εφαρμογής και τους στόχους και ρύθμιση της λίστας εργασία στο σχέδιο έργου σας, είστε έτοιμοι να προγραμματίσετε πόρους. 

Περισσότερα...

Η παρακάτω διαδικασία μπορεί να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τους τύπους και την ποσότητα των πόρων που χρειάζεστε για την υλοποίηση του έργου σας:

 • Εξετάστε τη λίστα εμβέλεια και εργασιών έργου     Προσδιορισμός του έργου απαιτήσεις για άτομα, εξοπλισμό, πόροι υλικού και πόροι κόστους με την αναθεώρηση της λίστας εύρος και εργασιών έργου.

 • Λήψη πληροφοριών ιστορικού σχετικά με πόρους και διάρκειες     Συλλέξτε πληροφορίες από αρχεία προηγούμενων έργων, από βάσεις δεδομένων και από ανθρώπους που εργάστηκαν σε συναφή έργα. Αναζητήστε πληροφορίες ειδικότερα για τους τύπους και τον αριθμό των πόρων που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και για την πραγματική διάρκεια των εργασιών.

 • Μελέτη του τρόπου με τον οποίο ο αριθμός των πόρων επηρεάζει τη διάρκεια     Συχνά, ο αριθμός των πόρων που εκχωρούνται σε μια εργασία επηρεάζει τη διάρκεια της εργασίας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ειδικά για εργασίες παραγωγής, δύο πόροι μπορούν να ολοκληρώσουν μια εργασία στο μισό χρόνο από εκείνον που χρειάζεται μόνος τους ένας πόρος. Η προσθήκη περισσότερων πόρων σε εργασίες ονομάζεται "κατακερματισμός" του έργου και, στις ακραίες μορφές του, μπορεί να είναι ένας επικίνδυνος τρόπος για την ολοκλήρωση ενός έργου, επειδή μπορούν να προκύψουν πρόσθετο κόστος και ανεπάρκειες.

  Σε άλλες περιπτώσεις, όπως με τις εργασίες σχεδίασης, η προσθήκη πόρων δεν μπορεί να εγγυηθεί τη μείωση της διάρκειας.

 • Μελέτη του τρόπου με τον οποίο η ικανότητα και η ποιότητα των πόρων επηρεάζει τη διάρκεια     Οι ικανότητες και η εμπειρία των πόρων που εκχωρούνται σε μια εργασία μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τη διάρκεια της εργασίας. Για παράδειγμα, από ένα μέλος ομάδας με πέντε χρόνια εμπειρίας τυπικά μπορεί κανείς να περιμένει ότι θα ολοκληρώσει μια εργασία σε λιγότερο χρόνο από όσο χρειάζεται ένα μέλος της ομάδας με δύο χρόνια εμπειρίας.

 • Αναθεώρηση και βελτίωση των εκτιμήσεων διάρκειας     Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες που συλλέγετε σχετικά με αυτό το έργο και με συναφή έργα, για να βελτιώσετε τις εκτιμήσεις διάρκειας των εργασιών του έργου. Η ακρίβεια της εκτίμησης των απαιτήσεων πόρων εξαρτάται από την ακρίβεια των εκτιμήσεών σας για τη διάρκεια των εργασιών.

 • Αναγνώριση τους τύπους πόρων και τις ποσότητες χρειάζεται     Αφού συγκεντρώσετε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε, προσδιορίστε τους τύπους των πόρων (άτομα, εξοπλισμό και υλικά) και τις ποσότητες που χρειάζονται για κάθε πόρο. Προσδιορισμός επίσης το συγκεκριμένες απαιτήσεις και τις υποθέσεις που χρησιμοποιείτε για κάθε πόρο τίτλο εργασίας, σύνολο προσόντων, εμπειρία, η δυνατότητα, ποιότητα ή την βαθμός.

 • Χρήση ενός ειδικού για αναθεώρηση των απαιτήσεων πόρων     Χρησιμοποιήστε ένα έμπειρο και καταρτισμένο μέλος της ομάδας σας για να αναθεωρήσει τις εκτιμήσεις για τη διάρκεια των εργασιών και τις απαιτήσεις πόρων.

 • Χρησιμοποιήστε ένα εργαλείο διαχείρισης χαρτοφυλακίων     Εάν χρησιμοποιείτε το Microsoft Office Project χαρτοφυλακίου Server 2007, μπορείτε να παρακολούθηση έργων και να στοιχίσετε αναγκών πόρων μέσω προετοιμασίας και της διαδικασίας έγκρισης πριν από την εφαρμογή τους. Καθώς αρχίσετε τα νέα έργα και εκχώρηση πόρων, μπορείτε να υπολογίσετε τους σε σχέση με τους στόχους της εταιρείας.

Αριθμός 2 Αλλαγή διάρκειας     Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες που μπορείτε να συλλέξετε σχετικά με αυτό το έργο και υπολογίζει παρόμοια έργων για να περιορίσετε την εργασία διάρκεια. Την ακρίβεια των εκτιμήσεών σας διάρκειας επηρεάζει απευθείας την ακρίβεια του την εκτίμηση απαιτήσεις πόρων. 

Αριθμός 3 Ανάπτυξη των προτεινόμενων πόρων     Σε αυτό το σημείο, είστε έτοιμοι για να εμφανίσετε τους τύπους πόρων και τις ποσότητες. Για ανθρώπινων πόρων, που γνωρίζετε τις θέσεις εργασίας, σύνολα ικανοτήτων και εμπειρία επίπεδο. Γνωρίζετε το τύπο, εμπορικής επωνυμίας, κόστος και δυναμικότητα των πόρων εξοπλισμού που είναι απαραίτητα. Μπορείτε να γνωρίζετε τα ποσά των αναλώσιμα υλικά που απαιτούνται. Μπορείτε να εισαγάγετε και να μεταγλωττίσετε αυτές τις πληροφορίες πόρων σε Microsoft Office Project 2007 και να υποβάλετε ως μέρος της πρότασης του πόρου. 

Κάντε κλικ σε όλα όσα ισχύουν από τα παρακάτω:

 • Πρόχειρη μια λίστα προτεινόμενος πόρος εάν θέλετε να καταγράψετε πληροφορίες προκαταρκτικού πόρων. Καθώς οι πόροι είναι εγκρίθηκε και που λαμβάνονται, μπορείτε να αντικαταστήσετε τα ονόματα πόρος κράτησης θέσης στη λίστα προτεινόμενος πόρος με τα ονόματα των πόρων πραγματική. Ακόμα και να κάνετε αναθέσεις εργασιών προκαταρκτικού και να προγραμματίσετε τους πόρους.

 • Προσθήκη γενικών πόρων στο έργο σας Εάν χρησιμοποιείτε Microsoft Office Project Server 2007 και που θέλετε να προσθέσετε πόρους κράτησης θέσης στην ομάδα. Μπορείτε να καθορίσετε τις δεξιότητες που απαιτούνται για μια ανάθεση εργασίας, αντί να που καθορίζει το πραγματικό άτομο χρειάζεται σε μια ανάθεση.

 • Προσθήκη μη εταιρικών πόρων στο έργο σας εάν οι πόροι που θέλετε δεν είναι εταιρικοί πόροι. Μπορείτε να αντικαταστήσετε αυτούς τους πόρους με εταιρικούς πόρους αργότερα αν είναι απαραίτητο.

 • Προσθήκη πόρων στο χώρο συγκέντρωσης εταιρικών πόρων Εάν χρησιμοποιείτε Microsoft Office Project Web Access και θέλετε να προσθέσετε πόρους που είναι μέρος της εταιρείας σας εταιρικούς πόρους. Αυτοί οι πόροι μπορούν να προγραμματιστούν, στη συνέχεια, πιο αποτελεσματικά σε έργα της εταιρείας σας.

Αριθμός 4 Λήψη έγκρισης για τους πόρους σας εκτιμώμενη     Υποβολή σας πρόταση πόρων για να ενδιαφερόμενοι για να αποκτήσετε έγκριση για τις προβλέψεις πόρων. 

Περισσότερα...

Αφού εντοπίσετε τους τύπους και τις ποσότητες των ατόμων, εξοπλισμό, πόροι υλικού και πόροι κόστους που χρειάζεστε για να υλοποιήσετε το έργο σας, ίσως χρειαστεί να αποκτήσετε έγκριση για προσωπικού και προμήθεια από ενδιαφερόμενοι εντός της εταιρείας σας ή από δεν περιλαμβάνονται οι πελάτες. Εάν κάνετε προσφορά για αυτό το έργο, την ακόλουθη διαδικασία μπορεί να σας βοηθήσει να ορίσετε τις απαιτήσεις, υποθέσεις και προϋπολογισμού για την πρόταση:

 • Ανάπτυξη της δήλωσης απαιτήσεις πόρων      Αυτήν τη δήλωση Καθορίζει το τύπους, ιδιότητες και τις ποσότητες πόρων, καθώς και καθορίζοντας τις υποθέσεις σχετικά με το πόροι. Η πρόταση απαιτήσεις πόρων μπορεί να είναι μια εκτύπωση από το φύλλο πόρων προβολή, μαζί με τις σημειώσεις πόρων, εάν είναι απαραίτητο.

 • Ανάπτυξη της στρατηγικής στελέχωσης      Λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτικές και τις διαδικασίες στελέχωσης που ισχύουν στον οργανισμό σας, αναπτύξτε τη στρατηγική σας για να χρησιμοποιήσετε μέλη από υπάρχουσες ομάδες, να δανειστείτε πόρους από άλλα τμήματα και να στρατολογήσετε νέα μέλη για την ομάδα σας. Συμπεριλάβετε τα κριτήρια συνέντευξης και επιλογής που θέτετε.

 • Ανάπτυξη της στρατηγικής προμήθειας      Λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτικές και τις διαδικασίες προμήθειας που ισχύουν στον οργανισμό σας, περιγράψτε τη στρατηγική σας για την προμήθεια εξωτερικών αγαθών ή υπηρεσιών, την υποβολή προσφορών και την επιλογή των καλύτερων εργολάβων, εξοπλισμού και υλικών για το έργο.

 • Χρήση ειδικού για αναθεώρηση της πρότασης πόρων      Χρησιμοποιήστε ένα έμπειρο και καταρτισμένο μέλος της ομάδας σας ή συνάδελφο για να αναθεωρήσει την πρόταση πόρων, καθώς και τυχόν άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για τη στελέχωση, την προμήθεια ή τη διαδικασία υποβολής της πρότασης.

 • Υποβολή της πρότασης πόρου για έγκριση      Παραμείνετε διαθέσιμοι για να παράσχετε περαιτέρω πληροφορίες σε συμμετέχοντες ή πελάτες που αξιολογούν την πρότασή σας.

 • Χρησιμοποιήστε ένα εργαλείο διαχείρισης χαρτοφυλακίων     Εάν χρησιμοποιείτε το Microsoft Office Project χαρτοφυλακίου Server 2007, μπορείτε να παρακολούθηση έργων και να στοιχίσετε αναγκών πόρων μέσω προετοιμασίας και της διαδικασίας έγκρισης πριν από την εφαρμογή τους. Καθώς αρχίσετε τα νέα έργα και εκχώρηση πόρων, μπορείτε να υπολογίσετε τους σε σχέση με τους στόχους της εταιρείας.

Αριθμός 5 Ενημέρωση υπολογίζει τον πόρο που βασίζεται σε έγκρισης     Αφού αποκτήσετε έγκριση για τη χρήση πόρων και λάβετε νέες πληροφορίες σχετικά με τους, μπορείτε να ενημερώσετε τις εκτιμήσεις πόρων. 

Κάντε κλικ σε όλα όσα ισχύουν από τα παρακάτω:

 • Ενημέρωση της λίστας πόρων πρόχειρη Εάν χρησιμοποιείτε την προβολή Φύλλο πόρων στην Project 2007 για την καταγραφή πληροφοριών προκαταρκτικού πόρων. Καθώς οι πόροι είναι εγκρίθηκε και που λαμβάνονται, μπορείτε να αντικαταστήσετε πόρος κράτησης θέσης ονόματα με ονόματα πραγματική πόρων. Ακόμα και να κάνετε αναθέσεις εργασιών προκαταρκτικού και να προγραμματίσετε τους πόρους.

 • Προσθήκη γενικών πόρων στο έργο σας Εάν χρησιμοποιείτε Project Server 2007 και που θέλετε να προσθέσετε πόρους κράτησης θέσης, καθορίζοντας τις δεξιότητες που απαιτούνται για μια ανάθεση εργασίας και όχι το πραγματικό άτομο είναι απαραίτητο.

 • Προσθήκη μη εταιρικών πόρων στο έργο σας εάν οι πόροι που θέλετε δεν είναι εταιρικοί πόροι. Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να αντικαταστήσετε αυτούς τους πόρους με εταιρικούς πόρους αργότερα.

 • Προσθήκη πόρων στο χώρο συγκέντρωσης εταιρικών πόρων Εάν χρησιμοποιείτε Microsoft Office Project Web Access και θέλετε να προσθέσετε πόρους που αποτελούν μέρος των εταιρικών πόρων της εταιρείας σας.

 • Αντικατάσταση μιας ανάθεσης πόρου εάν πρέπει να αντικαταστήσετε έναν πόρο στη λίστα πόρων, ώστε να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές που έγιναν κατά τη διαδικασία έγκρισης.

 • Κατάργηση μιας ανάθεσης πόρου Εάν θέλετε να καταργήσετε έναν πόρο στη λίστα πόρων, ώστε να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές που έγιναν κατά τη διαδικασία έγκρισης.

Αριθμός 6 Προσθήκη πληροφοριών υποστήριξης σχετικά με έναν πόρο ή έργο     Προσθέστε περισσότερες πληροφορίες στη φόρμα σημειώσεων, εγγράφων και συνδέσεις με ιστοσελίδες. 

Κάντε κλικ σε όλα όσα ισχύουν από τα παρακάτω:

 • Προσθήκη σημείωσης σε εργασία, πόρο ή έργο για να συμπεριλάβετε μια μικρή ποσότητα των πληροφοριών απευθείας στο έργο σας. Επίσης, μπορείτε να προσθέσετε ένα αρχείο από άλλο πρόγραμμα σε μια σημείωση έργου.

 • Προβολή και αποστολή εγγράφων εάν θέλετε να συνδέσετε έγγραφα χρησιμοποιώντας Project Server 2007.

 • Δημιουργία οπτικής αναφοράς εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε Microsoft Office Visio 2007 ή Microsoft Office Excel 2007 για τη δημιουργία αναφορών που μπορείτε να αναλύσετε και να κάνετε αναφορά σε χρήση πόρων, σε οποιαδήποτε φάση από τον προγραμματισμό του έργου.

Στόχος προηγούμενο |  Επόμενη στόχος

Δείτε όλους τους στόχους στο χάρτη έργου

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×