Στόχος διαχείρισης έργου: Προετοιμασία ενός έργου

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

.

Πριν από τη δημιουργία ενός έργου στο Project 2010, πρέπει να αποφασίσετε ποιο ακριβώς είναι το έργο, την εμβέλειά του και αυτό που ελπίζετε να επιτύχετε.

Μια στιγμή! Υπάρχει κάτι ακόμη: Πρέπει να αποφασίσετε εάν χρειάζεστε οπωσδήποτε ένα έργο.

Αυτή η επισκόπηση σάς δείχνει τη γενική εικόνα του σχεδιασμού για το έργο σας. Ακολουθήστε τις συνδέσεις σε κάθε βήμα για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με κάθε διαδικασία.

Αυτό το άρθρο είναι μόνο ένας από τους πολλούς στόχους διαχείρισης έργου του θέματος Χάρτης του Project.

Τι θέλετε να κάνετε;

Απόφαση για το αν χρειάζεστε ένα έργο

Ορισμός των στόχων του έργου

Προσδιορισμός των υποθέσεων του έργου

Προσδιορισμός των περιορισμών του έργου

Προετοιμασία σχεδίου διαχείρισης εμβέλειας

Απόφαση για το αν χρειάζεστε ένα έργο

Πριν να ξεκινήσετε μια μακρά σειρά δραστηριοτήτων, αναρωτηθείτε αν αυτό που κάνετε μπορεί να θεωρηθεί ένα έργο. Εάν είστε τυχεροί, έχετε ορισμένες μεγάλες εργασίες που δεν απαιτούν στην πραγματικότητα τις επιβαρύνσεις της πλήρους διαχείρισης έργου.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με την απόφαση για το αν χρειάζεστε ένα έργο . . .

Ένα έργο συνήθως:

 • Είναι προσωρινό και μοναδικό.    Σχεδίαση ενός εργοστασίου κατασκευής αυτοκινήτου είναι ένα έργο, επειδή πρόκειται για μια μεμονωμένη δραστηριότητα. Την κατασκευή του αυτοκινήτου που προέρχονται από την εγκατάσταση, παρόλο που περιλαμβάνει πολλά συνδεδεμένα βήματα, είναι μια σειρά βρίσκεται σε εξέλιξη δραστηριοτήτων.

 • Έχει αρχή και τέλος.    Σχεδίαση ενός εργοστασίου κατασκευής αυτοκινήτου έχει μια ημερομηνία λήξης, αλλά την κατασκευή αυτοκινήτων είναι σε εξέλιξη.

 • Καταναλώνει πόρους.    Πόροι, άτομα ή υλικό, που είναι πεπερασμένο και πρέπει να γίνεται προσεκτικά, ειδικά εάν έθεσε σε έργα.

 • Έχει έναν προϋπολογισμό.    Οι διαχειριστές έργων είναι συνήθως ενημερώνουν το συνολικό κερδοφορίας του έργου και αν οι δραστηριότητες του έργου εμπίπτει στο το κόστος που έχει εκχωρηθεί προς το έργο.

Ορισμένα παραδείγματα έργων είναι τα εξής:

 • Η ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος.

 • Η αναδιάρθρωση μιας εταιρείας.

 • Η κατασκευή ενός σπιτιού.

 • Η σχεδίαση ενός τύπου οχήματος με χαμηλές εκπομπές ρύπων.

Ορισμός των στόχων του έργου

Οι σαφείς στόχοι είναι κρίσιμης σημασίας, επειδή η επιτυχία του έργου θα προσδιοριστεί από την έκταση κατά την οποία θα τους επιτύχετε.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τον ορισμό στόχων. . .

Ένας σαφής στόχος έργου είναι ταυτόχρονα συγκεκριμένος και μετρήσιμος. Αποφύγετε τους ασαφείς στόχους, όπως "Δημιουργία εξελιγμένων παραδοτέων". Οι στόχοι του έργου μπορεί να περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Μια λίστα παραδοτέων.

 • Συγκεκριμένες ημερομηνίες λήξης τόσο για το έργο και οροσήμων.

 • Συγκεκριμένα κριτήρια ποιότητας που πρέπει να πληρούν τα παραδοτέα.

 • Τα όρια κόστους που δεν πρέπει το έργο να υπερβεί.

Για να είναι αποτελεσματικοί οι στόχοι, όλοι οι ενδιαφερόμενοι για το έργο πρέπει να συμφωνήσουν επίσημα με αυτούς. Συχνά, ο διαχειριστής έργου δημιουργεί ένα έγγραφο στόχων το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του έργου.

Αναμένεται η σύνδεση

Επισυνάψτε έγγραφα του Microsoft Office ή άλλα αρχεία στο σχέδιο του έργου για εύκολη πρόσβαση.

Αποστολή εγγράφων

Εάν η εταιρεία σας χρησιμοποιεί τον Project Server, μπορείτε να αποστείλετε τα υποστηρικτικά έγγραφα στην τοποθεσία του έργου χρησιμοποιώντας το Project Web App.

Γρήγορα αποτελέσματα με τον Project Server

Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τον Project Server 2010 για την αποστολή εγγράφων, την παρακολούθηση έργων μέσω προετοιμασίας και έγκρισης καθώς και για την αξιολόγησή τους σε σχέση με τους στόχους της εταιρείας.

Προσδιορισμός των υποθέσεων του έργου

Για να ξεκινήσετε το σχεδιασμό, πρέπει να κάνετε υποθέσεις βάσει πληροφοριών σχετικά με τα βασικά στοιχεία του έργου σας και, στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσετε αυτές τις εκτιμήσεις για τη δημιουργία του χρονοδιαγράμματος.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τον προσδιορισμό υποθέσεων. . .

Κατά τον προσδιορισμό των υποκείμενων υποθέσεων, λάβετε υπόψη τις ακόλουθες περιοχές του έργου:

 • Παραδόσεις από άλλα έργα.Εάν το έργο σας εξαρτάται από την εργασία άλλων, κατανοούν την εξάρτηση με το δικό σας έργο και συμφωνούν με τις ημερομηνίες παράδοσης;

 • Διαθεσιμότητα πόρων (συμπεριλαμβανομένων ατόμων, υλικών και εξοπλισμού).Εάν δεν διαχειρίζεστε εσείς ορισμένα από τα άτομα που εργάζονται στο έργο σας, ποιος τα διαχειρίζεται; Έχει εγκρίνει το συγκεκριμένο άτομο τη χρήση αυτών των πόρων από εσάς;

 • Διάρκεια των εργασιών.Είναι οι εκτιμήσεις σας σχετικά με τη διάρκεια των εργασιών βασισμένες σε αξιόπιστες πληροφορίες ή είναι απλώς υποθέσεις;

 • Κόστη του έργου.Πόσο σημαντικό είναι το κόστος; Ποιος πρέπει να εγκρίνει τις αλλαγές στον προϋπολογισμός;

 • Διαθέσιμος χρόνος.Εάν εργάζεστε με βάση μια γνωστή προθεσμία, μπορείτε ρεαλιστικά να ολοκληρώσετε όλες τις εργασίες με αποδεκτό επίπεδο ποιότητας;

 • Παραδοτέα. Λίστα των εξαρτήσεων έργου και τα παραδοτέα ταιριάζει τι περιμένετε τους πελάτες και άλλοι ενδιαφερόμενοι; Εάν πρέπει να υπονομεύσει σε ένα παραδοτέο, έχουν σας ενδιαφερόμενοι συμφωνήσει σε ποια στοιχεία του παραδοτέου θα έχει παραβιαστεί πρώτα;

Τα προγράμματα του Microsoft Office μπορούν να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τις πολυπλοκότητες ενός έργου.

Δημιουργία διαγράμματος ροής κλειστής λωρίδας

Δημιουργήστε ένα διαλειτουργικό διάγραμμα ροής "κλειστής λωρίδας" με υποθέσεις για το έργο στο Visio 2010.

Δημιουργία ιστολογίου

Άρθρο

Δημιουργήστε ένα ιστολόγιο για την ανταλλαγή ιδεών για το έργο από τα μέλη της ομάδας με το SharePoint 2010.

Γρήγορα αποτελέσματα με το Office Online στο Office 365

Κάντε κοινή χρήση πληροφοριών για το έργο online με τα online προγράμματα Microsoft Word, Excel, PowerPoint και OneNote.

Προσδιορισμός των περιορισμών του έργου

Οι περιορισμοί σε ένα έργο είναι παράγοντες που είναι πιθανό να περιορίζουν τις επιλογές του διαχειριστή έργου.

Συνήθως, οι τρεις κύριοι περιορισμοί είναι οι εξής:

 • Το χρονοδιάγραμμα, όπως μια σταθερή ημερομηνία λήξης ή προθεσμία για ένα κύριο ορόσημο.

 • Οι πόροι, όπως ένας προκαθορισμένος προϋπολογισμός.

 • Η εμβέλεια, όπως η απαίτηση ότι πρέπει να αναπτυχθούν τρία μοντέλα του προϊόντος.

Μια αλλαγή σε έναν από αυτούς τους περιορισμούς συνήθως επηρεάζει τους άλλους δύο και μπορεί να επηρεάσει τη συνολική ποιότητα.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τον προσδιορισμό περιορισμών...

Για παράδειγμα, η μείωση της διάρκειας του έργου (χρονοδιάγραμμα) μπορεί να αυξήσει τον αριθμό των εργαζομένων που θα χρειαστείτε (πόρους) και να μειώσει τον αριθμό των δυνατοτήτων που μπορούν να συμπεριληφθούν στο προϊόν (εμβέλεια).

Ο διαχειριστής έργου, στη συνέχεια, καθορίζει εάν αυτή η ανταλλαγή είναι αποδεκτή. Αυτή η έννοια ονομάζεται "οι τριπλοί περιορισμοί της διαχείρισης έργου" ή "το τρίγωνο έργου."

Κατά τη διαδικασία σχεδιασμού, παραθέστε τους περιορισμούς του έργου προκειμένου να εξασφαλίσετε ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι τους γνωρίζουν και έχουν τη δυνατότητα να σχολιάσουν τη λίστα.

Είναι επίσης σημαντικό οι ενδιαφερόμενοι να συμφωνήσουν για τον τρόπο αντίδρασης σε μη αναμενόμενους περιορισμούς που προκύπτουν στη διάρκεια του έργου.

Προετοιμασία σχεδίου διαχείρισης εμβέλειας

Η εμβέλεια του έργου είναι ο συνδυασμός όλων των στόχων και των εργασιών του έργου και της εργασίας που απαιτείται για την επίτευξη τους.

Το σχέδιο διαχείρισης εμβέλειας είναι ένα έγγραφο που περιγράφει τον τρόπο διαχείρισης της εμβέλειας του έργου και τον τρόπο ενσωμάτωσης τυχόν αλλαγών εμβέλειας στο έργο.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τα σχέδια διαχείρισης εμβέλειας. . .

Ένα σχέδιο διαχείρισης εμβέλειας μπορεί να περιλαμβάνει:

 • Μια εκτίμηση της πιθανότητας, της συχνότητας και της έκτασης αλλαγής της εμβέλειας του έργου.

 • Μια περιγραφή του τρόπου προσδιορισμού και κατηγοριοποίησης τυχόν αλλαγών στην εμβέλεια.

  Για παράδειγμα, σε ένα οικοδομικό έργο, μπορεί να αποφασίσετε ότι ο προϊστάμενος του εργοταξίου μπορεί να εγκρίνει την εργασία εάν ο πελάτης ζητήσει μια αλλαγή στο σχέδιο η οποία θα κοστίσει κάτω από 1.000 €, αλλά εάν η αλλαγή πρόκειται να κοστίσει περισσότερο από αυτό, ο διαχειριστής έργου και ο πελάτης θα πρέπει να επαναξιολογήσουν την εμβέλεια του έργου σε όρους κόστους, πόρων και άλλων παραγόντων.

 • Ένα σχέδιο για το τι να κάνετε όταν προκύπτει μια αλλαγή εμβέλειας (για παράδειγμα, ειδοποίηση στον χρηματοδότη και έκδοση παραγγελίας αλλαγής σύμβασης).

Ένα καλά προετοιμασμένο σχέδιο διαχείρισης εμβέλειας μπορεί να χρησιμεύσει ως βάση για το σχέδιο έκτακτης ανάγκης του έργου σας.

Παρόλο που μπορείτε να δημιουργήσετε ένα σχέδιο διαχείρισης εμβέλειας με το Project, οι διαχειριστές έργου τα δημιουργούν συνήθως με άλλα προγράμματα, όπως το Microsoft Word ή το OneNote.

Επιστροφή στο Χάρτη του Project

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×