Στόχος: Βελτιστοποίηση του σχεδίου έργου για την ημερομηνία ολοκλήρωσης

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Αφού εκπονήσετε ένα σχέδιο έργου, πρέπει να αναθεωρήσετε την προγραμματισμένη ημερομηνία ολοκλήρωσης. Εάν το σχέδιο δεν ικανοποιεί την ημερομηνία ολοκλήρωσης, και εάν αυτό είναι σημαντικό για την πρόοδο του έργου, μπορείτε να το βελτιστοποιήσετε για επίτευξη αυτής της ημερομηνία. Καθώς αλλάζετε τις πτυχές του σχεδίου σας που σχετίζονται με την ημερομηνία ολοκλήρωσης, πρέπει να θυμάστε ότι μπορεί να αλλάξει επίσης το κόστος και το αντικείμενό του.

Συμβουλή: Αυτό το άρθρο αποτελεί μέρος μιας σειράς άρθρων στο Χάρτη Έργου (Στα Αγγλικά) που περιγράφουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων διαχείρισης έργου. Ονομάζουμε αυτές τις δραστηριότητες "στόχους", επειδή οργανώνονται γύρω από τον κύκλο ζωής της διαχείρισης έργου: Εκπόνηση σχεδίου, παρακολούθηση και διαχείριση έργου και, τέλος, κλείσιμο του έργου.

Προηγούμενος στόχος  |  Επόμενος στόχος

Δείτε όλους τους στόχους στο Χάρτη Έργου (Στα Αγγλικά)

Γραφικό στόχου βελτιστοποίησης ημερομηνίας ολοκλήρωσης

Αριθμός 1 Καθορισμός και αναθεώρηση τις ημερομηνίες έργου     Εξετάζει τις ημερομηνίες έργου μπορεί να σας βοηθήσει να δείτε εάν μπορείτε σύσκεψη για την προορισμού ημερομηνίας λήξης και εάν πρέπει να κάνετε περαιτέρω προσαρμογές για συγκεκριμένη ημερομηνία.

Κάντε κλικ σε όλα όσα ισχύουν από τα παρακάτω:

Αριθμός 2 Προσαρμογή του σχεδίου για την ημερομηνία ολοκλήρωσης     Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια ποικιλία στρατηγικών, συμπεριλαμβανομένης της ρύθμισης τα ημερολόγια, εύρος, εργασίες, και την ημερομηνία λήξης αναθέσεις, προκειμένου να πληροί το προορισμού.

Κάντε κλικ σε όλα όσα ισχύουν από τα παρακάτω:

 • Καθορισμός ενός έργου ημερομηνία έναρξης ή ημερομηνία λήξης που αρχίζει ή τελειώνει μια ημερομηνία που είναι παλαιότερες από την ημερομηνία στο τρέχον πρόγραμμα. Εάν αυτή είναι μια επιλογή για το έργο σας, δοκιμάστε να αλλάξετε την ημερομηνία έναρξης πρώτα.

 • Τροποποίηση ενός ημερολογίου

  Κάντε κλικ σε όλα όσα ισχύουν από τα παρακάτω:

  • Δημιουργία ένα ημερολόγιο εργασίας εάν τα ημερολόγια εργασίας που εφαρμόζονται στις εργασίες κρίσιμης διαδρομής άσκοπα να καθυστερήσει η ημερομηνία λήξης. Τροποποίηση ή την κατάργηση ένα ημερολόγιο εργασίας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τουλάχιστον αλλαγές για τους τρεις τύπους ημερολογίων (εργασιών, πόρων και το project) στο Microsoft Office Project 2007.

  • Τροποποίηση ένα ημερολόγιο πόρου εάν το πόροι στην πραγματικότητα λειτουργεί περισσότερους χαρακτήρες από το ημερολόγιο απεικονίζει. Για παράδειγμα, εάν η ημερολόγιο πόρου για έναν πόρο που έχει εκχωρηθεί σε εργασίες κρίσιμης διαδρομής υποδεικνύει μια εργάσιμηεβδομάδα τεσσάρων ημερών, αλλά ο πόρος εργάζεται στην πραγματικότητα πέντε ημέρες, που θα πιθανώς την ημερομηνία ολοκλήρωσης.

  • Απεικονίζει Τροποποίηση το ημερολόγιο έργου , εάν το έργο είναι πραγματοποιείται εργασία στο για περισσότερες ώρες ή ημέρες από το ημερολόγιο έργου. Για παράδειγμα, εάν η ημερολόγιο έργου υποδεικνύει ότι τα Σαββατοκύριακα είναι χρόνος εκτός εργασίας, αλλά στην πραγματικότητα εκτελείτε Σαββατοκύριακο βάρδιες, αλλάζοντας το ημερολόγιο έργου πιθανώς ικανοποιεί την ημερομηνία λήξης.

 • Μειώστε την εμβέλεια του έργου

  Ίσως χρειαστεί να μειώσετε το πεδίο εφαρμογής ώστε να ανταποκρίνεται την ημερομηνία λήξης ή το προϋπολογισμός. Εναλλακτικά, μετά τη δημιουργία σχεδίου έργου σας, ίσως έχετε περισσότερες ώρα ή χρήματα από το αναμενόμενο. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να αλλάξετε την εμβέλεια του έργου. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ αλλαγή τα παραδοτέα του προϊόντος ή η αλλαγή της εμβέλειας του έργου.

  Για παράδειγμα, αποφασίζετε να καταργήσετε την εργασία έρευνας αγοράς από το έργο και μειώνετε επίσης τη διάρκεια δοκιμασιών του έργου για να τηρήσετε την ημερομηνία ολοκλήρωσης ή τον προϋπολογισμό. Σε αυτή την περίπτωση, το τελικό προϊόν και τα παραδοτέα δεν αλλάζουν. Ωστόσο, αλλάξατε τη μέθοδο για την παροχή αυτού του τελικού προϊόντος, περιορίζοντας το αντικείμενο του έργου.

  Κάντε κλικ σε όλα όσα ισχύουν από τα παρακάτω:

  • Αλλαγή της διάρκειας για τήρηση της ημερομηνίας ολοκλήρωσης, μειώνοντας την ποσότητα του χρόνου που προβλέφθηκε για εργασίες κρίσιμης διαδρομής. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η μειωμένη διάρκεια παραμένει ακόμα ρεαλιστική. Επίσης, πρέπει να αλλάξετε την αντίστοιχη ποσότητα εργασίας που ανατίθεται στους πόρους.

  • Αφαιρέστε μια εργασία για να τηρήσετε την ημερομηνία ολοκλήρωσης. Εάν αφαιρέσετε εργασίες, μπορεί να μειωθεί η ποιότητα για τη συνολική υλοποίηση του έργου. Οι εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν, πρέπει να φαίνονται ακόμα στο σχέδιο, και μόνο αυτές οι εργασίες που θεωρούνται προαιρετικές μπορούν να αφαιρεθούν.

  • Αντικατάσταση ανάθεσης πόρου για να τηρήσετε την ημερομηνία ολοκλήρωσης. Μπορείτε να αντικαταστήσετε έναν βραδύτερο πόρο με άλλον ταχύτερο, όπως με πιο έμπειρο άτομο, εξοπλισμό μεγαλύτερης ικανότητας ή υλικό με ταχύτερη πήξη.

 • Προσαρμόστε μια εργασία στην κρίσιμη διαδρομή

  Κάντε κλικ σε όλα όσα ισχύουν από τα παρακάτω:

  • Εμφάνιση κρίσιμης διαδρομής: ανατρέξτε εδώ για να ελέγχετε την κρίσιμη διαδρομή ώστε να τηρήσετε την ημερομηνία ολοκλήρωσης.

  • Αλλαγή όταν μια εργασία γίνεται κρίσιμη αν θέλετε να αλλάξετε τον ορισμό των μια κρίσιμη εργασία σημαίνει, για παράδειγμα, μια εργασία με μία ή δύο ημέρες της αδράνειας. Από προεπιλογή, Project 2007 θεωρεί ότι μια εργασία να είναι κρίσιμες εάν έχει μηδέν ημέρες της αδράνειας.

  • Αλλάξτε την ημερομηνία έναρξης ή ημερομηνίας λήξης για μια εργασία εάν άκαμπτους περιορισμού ημερομηνίας (όπως υποχρεωτική έναρξη στις ή Υποχρεωτική λήξη στις) έχουν οριστεί σε εργασίες. Όταν κάνετε πιο ευέλικτη τους περιορισμούς εργασιών στην κρίσιμη διαδρομή, Project 2007 μπορεί να υπολογίσει το χρονοδιάγραμμα με λιγότερους περιορισμούς και ίσως είστε σε θέση να πληροί την ημερομηνία λήξης.

  • Αλλαγή διάρκειας για μια εργασία στην κρίσιμη διαδρομή να πληροί το έργο, ημερομηνία λήξης.

  • Διαίρεση μιας εργασίας εάν η μία μόνο εργασία αποτελείται από πολλά στοιχεία που μπορούν να εργαστούν ταυτόχρονα από διαφορετικούς πόρους. Εάν διακόπτετε μια εργασία κρίσιμη διαδρομή σε αυτά τα διαφορετικά στοιχεία με διαφορετικές αναθέσεις, μπορείτε ίσως να πληροί την ημερομηνία λήξης.

  • Αλλαγή μιας σύνδεσης εργασίας: ανατρέξτε εδώ για να αναθεωρήσετε τις σχέσεις (ή τις εξαρτήσεις) μεταξύ των εργασιών σε μια κρίσιμη διαδρομή και για να δείτε εάν υπάρχουν εσφαλμένοι ή μη απαραίτητοι σύνδεσμοι που μπορείτε να αλλάξετε.

  • Ορισμός επικάλυψη ή καθυστέρηση για τις εργασίες για να προσαρμόσετε την ώρα παράδοσης και απόκρισης ανάμεσα σε συνδεδεμένες εργασίες. Προσθήκη χρονική προήγηση ανάμεσα σε συνδεδεμένες εργασίες μπορούν να σας βοηθήσουν να πληροί την ημερομηνία λήξης. Προσθήκη χρονική υστέρηση ενδεχομένως να κάνετε πιο ρεαλιστική στο χρονοδιάγραμμα.

 • Προσαρμογή μιας ανάθεσης για την ημερομηνία λήξης

  Κάντε κλικ σε όλα όσα ισχύουν από τα παρακάτω:

  • Εκχωρήστε μια επιπλέον πόρων για να μειώσετε τη διάρκεια μιας εργασίας στην κρίσιμη διαδρομή. Εκχώρηση περισσότερους πόρους για να μειώσετε τη διάρκεια μιας εργασίας λειτουργεί με την προϋπόθεση ότι η εργασία είναι καθοδήγηση μέσω προσπάθειας και δεν σταθερής διάρκειας.

   Προσθήκη περισσότερων πόρων σε εργασίες ονομάζεται "παρουσιάζει σφάλμα" ή "συμπίεση" του έργου. Που λαμβάνονται για μια εξαιρετικά, παρουσιάζει σφάλμα μπορεί να είναι ένας τρόπος επικίνδυνη για την ολοκλήρωση ενός έργου λόγω του επιπλέον κόστους και δυσκολιών που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα. Εάν προσθέσετε πάρα πολλές εργασίες, τη διάρκεια του έργου να αυξήσετε αντί μείωση λόγω την επιπλέον πολυπλοκότητα.

  • Αντικατάσταση μιας ανάθεσης πόρου σάς βοηθούν να ικανοποιήσετε την ημερομηνία λήξης, εάν ο πόρος (άτομο, εξοπλισμού ή υλικού), να εργαστείτε πιο γρήγορα ή πιο αποτελεσματικά ή μπορούν να αντιστοιχιστούν περισσότερες μονάδες για τις εργασίες στην κρίσιμη διαδρομή.

  • Προσαρμογή ο χρόνος που απαιτείται για έναν πόρο εργασίας σε μια εργασία , αλλάζοντας τον πόρο μονάδες ανάθεσης σε μια κρίσιμη εργασία ή με από τον πόρο στην ανάθεση σε μια παλαιότερη ημερομηνία έναρξης.

Αριθμός 3 Προσαρμογή του σχεδίου για να εκμεταλλευτείτε τις επιπλέον διάστημα   

Περισσότερα...

Αφού καταρτίσετε το σχέδιο και το Project 2007 υπολογίσει το χρονοδιάγραμμα και το κόστος για το έργο, ίσως να έχετε περισσότερο χρόνο ή μεγαλύτερο προϋπολογισμός. Μπορείτε να επιλέξετε να τερματίσετε το έργο πριν από την ημερομηνία ολοκλήρωσης ή με λιγότερα χρήματα από τον προβλεπόμενο προϋπολογισμό. Επίσης, μπορείτε να αυξήσετε την πεδίο εφαρμογής και να προσθέσετε ποιότητα στα παραδοτέα του έργου.

 • Έλεγχος με τους πελάτες    Εάν χρειάζεται, ελέγξτε με τους πελάτες ή τους ενδιαφερόμενοι για να μάθετε πώς προτιμούν να χρησιμοποιήσουν το χρόνο ή τον προϋπολογισμό. Ίσως προτιμούν να αφήσουν το σχέδιο ως έχει και να ολοκληρώσουν το σχέδιο πριν την τελική ημερομηνία ή κάτω από τον προϋπολογισμό.

 • Έλεγχος της σύμβασης    Διαπιστώστε εάν υπάρχουν κίνητρα από τη σύμβαση (ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμα και ποινές) για ολοκλήρωση πριν την τελική ημερομηνία ή με μικρότερο προϋπολογισμό. Ο τύπος της σύμβασης που διαθέτετε (σταθερή τιμή, αποζημίωση για κόστος ή τιμή μονάδας) μπορεί να σας βοηθήσει να καθορίσετε πώς να αξιοποιήσετε το διαθέσιμο χρόνο ή προϋπολογισμό.

 • Προσθήκη εύρους     Εάν έχετε επιπλέον χρόνο ή του προϋπολογισμού, μπορείτε να προσθέσετε εργασίες ή φάσεις που μπορείτε να υλοποιήσετε αλλά σκέψης δεν θα έχετε αρκετό χρόνο ή χρήματα για. Μπορείτε να αυξήσετε το διάρκεια σε υπάρχουσες εργασίες, ώστε να πόροι έχετε περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσετε αυτά. Έχετε υπόψη ότι η προσθήκη εμβέλειας είναι πιθανό να προσθέσετε χρόνο και κόστους για το πρόγραμμά σας. Αλλαγή του εύρους και τα παραδοτέα μπορεί να έχει συμβατικές συνέπειες, επομένως, φροντίστε να ελέγξετε τη σύμβαση και λάβετε έγκριση προγράμματος-πελάτη όταν είναι απαραίτητο.

 • Αύξηση του προτύπου ποιότητας    Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον πλεονάζοντα χρόνο ή προϋπολογισμό για την προσθήκη εργασιών ή για να ελέγξετε την ποιότητα. Μπορείτε να αυξήσετε τη διάρκεια για υπάρχουσες εργασίες, ώστε οι πόροι να έχουν περισσότερο χρόνο για την εκτέλεση εργασίας υψηλότερης ποιότητας. Ένας άλλος τρόπος για να βελτιώσετε την ποιότητα είναι η προσθήκη πιο ειδικευμένου προσωπικού, πιο αποδοτικού εξοπλισμού ή υλικών καλύτερης ποιότητας. Αυτοί οι τύποι πόρων μπορεί να είναι πιο ακριβοί, αλλά μπορούν να αξιοποιήσουν επίσης αποτελεσματικά τον πλεονάζοντα προϋπολογισμό.

Ο αριθμός 4 ENTER μια σημείωση σχετικά με τις αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα     Καταγραφή πληροφοριών σχετικά με τις αλλαγές που κάνατε για την ημερομηνία λήξης. Οι σημειώσεις μπορεί να είναι χρήσιμο όταν η παρακολούθηση της προόδου πραγματική, κλείσιμο του έργου, ή τη συλλογή δεδομένων για το επόμενο έργο.

Αριθμός 5 Αξιολογεί τα αποτελέσματα των βελτιστοποίηση του χρονοδιαγράμματος     Αυτή η αξιολόγηση εξασφαλίζει ότι έχει αλλάξει στην πραγματικότητα πληροίτε την ημερομηνία λήξης και ότι κόστους, φόρτο εργασίας και άλλα έργα έχουν δεν επηρεάζονται αρνητικά από αυτές τις αλλαγές.

Κάντε κλικ σε όλα όσα ισχύουν από τα παρακάτω:

 • Τι Καθορίζει την ημερομηνία λήξης του έργου για να δείτε πώς οι αλλαγές που κάνατε για να βελτιστοποιήσετε για την ημερομηνία λήξης που επηρεάζονται κρίσιμη διαδρομή. Αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να δείτε αν στην πραγματικότητα επίτευξη το στόχο σας προορισμού ημερομηνία λήξης της σύσκεψης.

 • Εμφάνιση εργασίας και το project πληροφορίες προγραμματισμού για να προβάλετε τις πληροφορίες ημερομηνίας για τις εργασίες και το έργο ή για έργα που έχουν δημοσιευτεί σε Microsoft Office Project Server 2007.

 • Αναθεώρηση φόρτου εργασίας πόρων: ανατρέξτε εδώ εάν οι εκχωρημένοι πόροι έχουν υπερβολικό φόρτο εργασίας ή εάν δεν χρησιμοποιούνται επαρκώς ως αποτέλεσμα της βελτιστοποίησης που συντελέστηκε για την ικανοποίηση της ημερομηνίας ολοκλήρωσης.

Αριθμός 6 Ενημέρωση για τους πόρους του αλλαγές ανάθεσης     Εάν στους οποίους έχουν ανατεθεί νέες εργασίες του πόροι ή αλλάξει ή καταργηθεί υπάρχουσες εκχωρήσεις ως αποτέλεσμα την ημερομηνία λήξης της σύσκεψης, μπορείτε να επικοινωνήσετε αυτές τις αλλαγές στους πόρους που επηρεάζεται, είτε στο Internet είτε από εκτύπωση αναφορών ανάθεσης.

Αριθμός 7 Προσθήκη πληροφοριών υποστήριξης σχετικά με μια εργασία ή πόρο μετά τις αλλαγές πληροφοριών έργου     Προσθέστε περισσότερες πληροφορίες στη φόρμα σημειώσεων, εγγράφων και συνδέσεις με ιστοσελίδες. 

Κάντε κλικ σε όλα όσα ισχύουν από τα παρακάτω:

Προηγούμενος στόχος  |  Επόμενος στόχος

Δείτε όλους τους στόχους στο Χάρτη Έργου (Στα Αγγλικά)

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×