Στόχος: Αναγνώριση και σχεδιασμός για κινδύνους

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Κίνδυνος είναι η πιθανότητα ενός συμβάντος ή συνθήκη που, εάν παρουσιαστεί, θα έχει αρνητική επίπτωση σε ένα έργο. Αφού ξεκινήσει ένα έργο, τα συμβάντα που είναι δύσκολο να πρόκειται να μπορεί να δημιουργήσετε νέους κινδύνους. Για παράδειγμα, unseasonably κάνει καιρού μπορεί να υπάρχει κίνδυνος την ημερομηνία λήξης του έργου κατασκευής.

Προγραμματισμό, προσδιορίζοντας και μείωση κινδύνων σε διαφορετικά ώρες κατά τη διάρκεια ενός έργου μπορεί να σας βοηθήσει να διατηρήσετε το έργο στο χρονοδιάγραμμα και εντός προϋπολογισμού.

Συμβουλή: Σε αυτό το άρθρο αποτελεί μέρος μιας σειράς άρθρα εντός Χάρτης του Project που περιγράφουν ένα ευρύ σύνολο δραστηριότητες διαχείρισης έργου. Ονομάζουμε αυτές τις δραστηριότητες "στόχους" επειδή είναι οργανωμένο γύρω από τον κύκλο ζωής διαχείρισης έργου: Δημιουργήστε ένα σχέδιο, παρακολούθηση και διαχείριση έργου και κλείσιμο του έργου.

Στόχος προηγούμενο |  Επόμενη στόχος

Δείτε όλους τους στόχους στο χάρτη έργου

Ρολόι με σπασμένη πρόσοψη

Αριθμός 1 Προετοιμασία ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης     Ως μέρος ενός σχεδίου καλή κινδύνου, θα πρέπει να μπορείτε να καθορίσετε τις ενέργειες που θα ακολουθήσετε εάν παρουσιαστεί συμβάντα κινδύνου, ώστε να μπορείτε να απαντήσετε σε αυτά τα συμβάντα γρήγορα και αποτελεσματικά. 

Περισσότερα...

Ένα σχέδιο έργου ολοκλήρωσης και λεπτομερείς μπορεί να σας καθοδηγήσει τα αναμενόμενα συμβάντα του έργου σας. Αλλά τι θα σας καθοδηγήσει μη αναμενόμενων συμβάντων, ιδίως αυτά τα συμβάντα που αποτελούν κίνδυνο στο έργο σας;

Μια σχέδιο διαχείρισης κινδύνων σάς επιτρέπει να ασχοληθείτε γρήγορα και αποτελεσματικά με περισσότερες τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν. Θα πρέπει να περιέχει:

 • Μια λίστα των κινδύνων.

 • Εναύσματα ή ενδείξεις, που κινδύνου Παρουσιάστηκε ή πρόκειται να πραγματοποιηθεί.

 • Δήλωση σχετικά με τον τρόπο που σκοπεύετε να μειώσετε τον κίνδυνο.

 • Που κινδύνων που θα απαντούν σε και που κινδύνων που θα αγνοήσει.

 • Τα βήματα που θα χρειαστεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση των κινδύνων.

Επιπλέον, το σχέδιο διαχείρισης κινδύνων πρέπει να καλύπτει ποιος είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση κάθε είδους κινδύνου, πώς θα αναθέτετε κόστος και διατηρεί χρονοδιάγραμμα και τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή του εναλλακτικού στρατηγικές.

Μπορείτε να συντάξετε το σχέδιο διαχείρισης κινδύνων σε οποιοδήποτε πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, όπως Microsoft Office Word 2007. Στη συνέχεια, μπορείτε να συνδέσετε το πρόγραμμα στο αρχείο έργου σε Microsoft Office Project 2007.

Εάν χρησιμοποιείτε το Microsoft Office Project Web Access, μπορείτε να δημιουργήσετε και να προβάλετε τους κινδύνους που μπορείτε να το μοιραστείτε με άλλους.

Αριθμός 2 Αναγνώριση εργασίες υψηλού κινδύνου     Ένα κρίσιμο μέρος της διαχείρισης κινδύνων είναι ο προσδιορισμός αυτές τις εργασίες που είναι πιο πιθανό να διαρκέσει περισσότερο από το αναμενόμενο, τερματισμός πέρα από τις ημερομηνίες λήξης, καθυστέρηση της έναρξης ή λήξης των άλλων εργασιών ή προκαλούν το έργο για να ολοκληρώσετε αργότερα. 

Κάντε κλικ στην επιλογή όλες τις ακόλουθες ενέργειες:

Αριθμός 3 Αναγνώριση προϋπολογισμού κινδύνων     Για να δείτε αυτές τις εργασίες που έχουν υπερβεί τον προϋπολογισμό, ενδέχεται να γίνει υπερβείτε τον προϋπολογισμό ή ενδέχεται να προκαλέσει ολόκληρο το έργο για να μεταβείτε υπερβείτε τον προϋπολογισμό, πρέπει να προσδιορίσετε τους κινδύνους του έργου σας προϋπολογισμού. 

Κάντε κλικ στην επιλογή όλες τις ακόλουθες ενέργειες:

 • Προβολή κόστους έργου για να προβάλετε το κόστος για κάθε εργασία ή πόρο. Μπορείτε να τον προσδιορισμό του εργασιών ή πόρων με τους κινδύνους προϋπολογισμού και να προσαρμόσετε την εργασία ή πόρο κόστους για να μεταφέρετε το κόστος έργου συνολικό εντός προϋπολογισμού.

 • Ανάλυση απόδοσης έργου με την ανάλυση εκτελεσθείσας αξίας για να προσδιορίσετε τον όγκο του προϋπολογισμού θα πρέπει να έχει ξοδευτεί, με βάση την ποσότητα της εργασίας που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής και το κόστος γραμμής βάσης για την εργασία, ανάθεσης ή πόρους.

Αριθμός 4 Αναγνώριση πόρων κινδύνων     Κίνδυνοι πόρων συμπεριλάβετε αυτούς τους πόρους που εργάζονται κοντά, την ή επάνω από τη μέγιστη διαθεσιμότητα; ποιος μπορεί να καθυστερήσει έργου εάν απουσίας; ή που έχουν εξειδικευμένες δεξιότητες που εξαρτάται από το έργο. 

Κάντε κλικ στην επιλογή όλες τις ακόλουθες ενέργειες:

Αριθμός 5 Συμβουλευθείτε με άλλες προελεύσεις για τον προσδιορισμό των κινδύνων     Εάν θέλετε να μάθετε ποια άτομα κλειδιού και άλλες πηγές μπορεί να σας βοηθήσει να αναγνωρίζετε τους κινδύνους και πώς να συμβουλευθείτε αυτές τις προελεύσεις, χρειάζεστε ένα αποτελεσματικό μέσο επικοινωνίας. 

Περισσότερα...

Οι πηγές που καλύτερα μπορεί να σας βοηθήσει να αναγνωρίζετε τους κινδύνους είναι στη λίστα εργασία, το χρονοδιάγραμμα και βασικών ατόμων που έχουν συμμετάσχει στο σχεδιασμό και την εκτέλεση του έργου. Στο σχέδιο έργου, δείτε πρώτα τις εργασίες κρίσιμης διαδρομής και, στη συνέχεια, στο μη κρίσιμες εργασίες. Ψάξε για:

 • Οι εργασίες που την ομάδα σας έχει λίγο ή καθόλου γνώσεις σε. Οι εκτιμήσεις διάρκεια και κόστος για αυτές τις εργασίες ενδέχεται να μην είναι ακριβείς.

 • Εκτιμήσεις διάρκειας και το κόστος που είναι πολύ αισιόδοξη. Ζητήστε από το estimators βέβαιοι πώς είναι σχετικά με τις εκτιμήσεις, ειδικά για κρίσιμες εργασίες.

 • Εργασίες που έχουν μερικά πόροι διαθέσιμη ή που μπορεί να γίνει μόνο από τους πόρους με ειδικές δεξιότητες. Ειδικά ματιά στα τμήματα του χρονοδιαγράμματος όπου αυτοί οι πόροι έχουν εκχωρηθεί πλήρως, υπερ-ανάθεση ή ίσως δεν είναι διαθέσιμες (για παράδειγμα, αφήνοντας το έργο σας για μια προώθηση ή για να εργαστείτε σε ένα άλλο έργο).

 • Εργασίες με διάφορες προαπαιτούμενες εργασίες. Οι περισσότερες προαπαιτούμενες εργασίες μιας εργασίας εξαρτάται, τόσο μεγαλύτερη την πιθανότητα ότι μία από αυτές τις προαπαιτούμενες εργασίες ενδέχεται να καθυστερημένη λήξη και καθυστέρηση της εργασίας.

Δεν μπορεί να το αναγνώριση όλων των τους κινδύνους του έργου σας, εάν μπορείτε να αναλύσετε μόνο το χρονοδιάγραμμα του έργου. Επίσης πρέπει να πληροί με πόρους κλειδιού έργου και ζητήστε τους να τον προσδιορισμό των κινδύνων. Ενημερώστε τους διαχειριστές έργου έμπειρους Αναθεωρήστε το πρόγραμμά σας και να συνομιλήσετε με άτομα που δεν είναι ειδικός σε συγκεκριμένες περιοχές του έργου. Για παράδειγμα, εάν εργάζεστε με ένα ανάδοχος, επικοινωνήστε με άτομα που έχετε χρησιμοποιήσει αυτήν ανάδοχος.

Αριθμός 6 Καθορισμός πιθανότητα κινδύνου     Εάν χρησιμοποιείτε το Microsoft Office Project Server, μπορείτε να καθορίσετε πόσο πιθανό είναι ότι μια εργασία θα υπάρξουν κινδύνου που προκαλεί απώλεια χρημάτων ή μια καθυστέρηση έργου. 

Στόχος προηγούμενο |  Επόμενη στόχος

Δείτε όλους τους στόχους στο χάρτη έργου

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×