Στρογγυλοποίηση αριθμού

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Για τη στρογγυλοποίηση αριθμών, μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή του τρόπου το Excel εμφανίζει δεκαδικών ψηφίων ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα σύνολο συνάρτηση για να αλλάξετε τον πραγματικό αριθμό.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συναρτήσεις για τη στρογγυλοποίηση αριθμών προς τα επάνω, προς τα κάτω, στον πλησιέστερο άρτιο αριθμό ή στον πλησιέστερο περιττό αριθμό. Μπορείτε επίσης να στρογγυλοποίηση αριθμών στο πλησιέστερο κλάσμα, στο πλησιέστερο πολλαπλάσιο, ή στο πλησιέστερο σημαντικό ψηφίο.

Σημαντικό: Όταν στρογγυλοποίηση ενός αριθμού χρησιμοποιώντας μια συνάρτηση, όχι μόνο αλλάζετε τη μορφοποίηση του αριθμού; η υποκείμενη τιμή στο κελί έχει αλλάξει.

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Αλλάξτε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων που εμφανίζονται, χωρίς αλλαγή του αριθμού

 1. Επιλέξτε τα κελιά που θέλετε να μορφοποιήσετε

 2. Στην καρτέλα κεντρική, στην περιοχή αριθμός, κάντε κλικ στο Αυξήστε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων Αύξηση δεκαδικών ψηφίων ή Μείωση δεκαδικών ψηφίων Μειώστε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων

  Δεν αλλάζει η πραγματική τιμή των κελιών που είναι αποθηκευμένα στο Excel.

Στρογγυλοποίηση αριθμού

Το Excel παρέχει πολλές διαφορετικές συναρτήσεις για στρογγυλοποίηση ενός αριθμού, ανάλογα με το αν στρογγυλοποίηση προς τα επάνω, στρογγυλοποίηση προς τα κάτω, ή στρογγυλοποίηση ενός αριθμού σε ένα πολλαπλάσιο του κάποιον άλλον αριθμό.

Όταν ανοίγετε τη Δόμηση τύπου στο Excel, αντί για τον τύπο σε μια μεγάλη λίστα, αρχίστε να πληκτρολογείτε το όνομα του τύπου στο πλαίσιο αναζήτησης. Μέσα σε λίγα γράμματα, το όνομα του τύπου που χρειάζεστε θα εμφανιστεί για να κάνετε διπλό κλικ. Πληκτρολογήστε τον αριθμό που έχετε στρογγυλοποίησης απευθείας στο πλαίσιο αριθμός στη Δόμηση τύπου.

 1. Κάντε κλικ σε ένα κενό κελί.

 2. Στην καρτέλα τύποι, στην περιοχή συνάρτηση, κάντε κλικ στην επιλογή Δόμηση τύπου.

 3. Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Για να

Στη Δόμηση τύπου, αναζήτηση και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ

Στην περιοχή ορίσματα

Στρογγυλοποίηση αριθμού προς τα επάνω

ROUNDUP

Στο πλαίσιο αριθμός, πληκτρολογήστε τον αριθμό που στρογγυλοποίηση προς τα επάνω. Στο num_digits, πληκτρολογήστε 0 για να στρογγυλοποιήσετε τον αριθμό προς τον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

Στρογγυλοποίηση αριθμού προς τα κάτω

ROUNDDOWN

Στο πλαίσιο αριθμός, πληκτρολογήστε τον αριθμό που στρογγυλοποίηση προς τα κάτω. Στο num_digits, πληκτρολογήστε 0 για να στρογγυλοποιήσετε τον αριθμό προς τον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

Στρογγυλοποιεί προς τα επάνω ζυγό αριθμό

EVEN

Στο πλαίσιο αριθμός, πληκτρολογήστε τον αριθμό που στρογγυλοποίηση.

Στρογγυλοποιεί προς τα επάνω σε ένα μονό αριθμό

ODD

Στο πλαίσιο αριθμός, πληκτρολογήστε τον αριθμό που στρογγυλοποίηση.

Στρογγυλοποίηση αριθμού στο πλησιέστερο πολλαπλάσιο του κάποιον άλλον αριθμό

MROUND

Κάντε κλικ στο πλαίσιο δίπλα στην επιλογή πολλών και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε στο πλησιέστερο πολλαπλάσιο του.

 1. Πατήστε το πλήκτρο RETURN.

Στρογγυλοποίηση αριθμού σε συγκεκριμένο ψηφίο

Στρογγυλοποίηση ενός αριθμού εικόνων σημαντικά είναι μια τεχνική γενικής χρήσης για τη στρογγυλοποίηση, όπως παρέχει συνεπή μέτρηση της ακρίβειας στους αριθμούς που χρησιμοποιείτε.

Όταν χρησιμοποιείτε το Excel λειτουργία στρογγυλοποίησης, ξεκινήστε μετρώντας τον αριθμό ψηφίων στα τον αρχικό αριθμό (για παράδειγμα, 549282 έχει έξι ψηφία). Εάν τελικά αριθμού σας θα πρέπει να έχετε, για παράδειγμα, τρία σημαντικά ψηφία, θα μπορείτε να αφαιρέσετε τον αρχικό αριθμό ψηφίων από τον επιθυμητό αριθμό ψηφίων. Το αποτέλεσμα είναι η παράμετρος για χρήση στις συναρτήσεις ROUND, ROUNDUP και ROUNDDOWN.

 1. Καταμέτρηση του αριθμού των ψηφίων τον αρχικό αριθμό.

  Για παράδειγμα, η τιμή 549282 έχει έξι ψηφία.

 2. Προσδιορίστε το πλήθος των ψηφίων που θα πρέπει να έχετε τον τελικό αριθμό.

  Σε αυτό το παράδειγμα, ο αριθμός τελικό πρέπει να έχει τρία σημαντικά ψηφία.

 3. Αφαιρέστε τον συνολικό αριθμό ψηφίων από το τελικό αριθμό των σημαντικών ψηφίων για να λάβετε την παράμετρο num_digit.

  Σε αυτό το παράδειγμα, έχουμε 3 σημαντικά ψηφία, μείον 6 σύνολο ψηφίων. Επομένως, η παράμετρος num_digit θα είναι -3.

 4. Στην καρτέλα τύποι, στην περιοχή συνάρτηση, κάντε κλικ στην επιλογή Δόμηση τύπου.

 5. Χρησιμοποιήστε αυτές τις παραμέτρους για να δημιουργήσετε το συνάρτηση:

Εάν η τιμή στο κελί A1 είναι

Για να

Χρησιμοποιήστε

549282

Στρογγυλοποίηση τέσσερις σημαντικά ψηφία

549300

-4 στη συνάρτηση

=ROUND(A1,-3)

549282

Στρογγυλοποίηση προς τα κάτω σε τέσσερα σημαντικά ψηφία

549200

-4 στη συνάρτηση

=ROUNDDOWN(A1,-4)

549282

Στρογγυλοποιεί προς τα επάνω σε δύο σημαντικά ψηφία

550000

-4 στη συνάρτηση

=ROUNDUP(A1,-4)

-549282

Στρογγυλοποιεί προς τα επάνω σε τέσσερα σημαντικά ψηφία

-549300

-2 στη συνάρτηση

=ROUNDUP(A1,-2)

-549282

Στρογγυλοποίηση προς τα κάτω σε τέσσερα σημαντικά ψηφία

-549200

-2 στη συνάρτηση

=ROUNDDOWN(A1,-2)

Σημειώσεις: 

  • Στρογγυλοποίηση έναν αρνητικό αριθμό προς τα κάτω στην πραγματικότητα στρογγυλοποιεί την προς τα επάνω. Κατά τη στρογγυλοποίηση ένας αρνητικός αριθμός, αυτός ο αριθμός μετατρέπεται πρώτα την απόλυτη τιμή (την τιμή χωρίς το αρνητικό πρόσημο). Η λειτουργία στρογγυλοποίησης, στη συνέχεια, εκτελείται και, στη συνέχεια, εφαρμόζεται ξανά το αρνητικό πρόσημο. Παρόλο που αυτή μπορεί να φαίνεται ότι ΑΨΗΦΗΣΤΕ λογικής, είναι ο τρόπος στρογγυλοποίησης λειτουργεί. Για παράδειγμα, με χρήση της συνάρτησης ROUNDDOWN για στρογγυλοποίηση-889 σε δύο σημαντικά ψηφία σάς παρέχει ένα αποτέλεσμα-880. Πρώτα,-889 μετατρέπεται σε την απόλυτη τιμή του 889. Στη συνέχεια, στρογγυλοποιείται προς τα κάτω σε δύο σημαντικά ψηφία για το αποτέλεσμα του (880). Τέλος, το αρνητικό πρόσημο εφαρμόζεται ξανά, για το αποτέλεσμα του-880.

  • Η συνάρτηση ROUND στρογγυλοποιεί έναν αριθμό ο οποίος περιέχει κλάσμα ως εξής: Εάν το κλασματικό τμήμα είναι 0,5 ή μεγαλύτερο, ο αριθμός στρογγυλοποιείται προς τα επάνω. Εάν το κλασματικό τμήμα είναι μικρότερο του 0,5, ο αριθμός στρογγυλοποιείται προς τα κάτω. Στρογγυλοποιεί ακέραιους αριθμούς προς τα επάνω ή προς τα κάτω ακολουθώντας έναν παρόμοιο κανόνα; αντικαθιστώντας τα πολλαπλάσια του 5 για το 0,5.

Δείτε επίσης

Εισαγάγετε έναν τύπο

Ύψωση αριθμού σε δύναμη

Υπολογισμός ποσοστών

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×