Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Στοίχιση αντικειμένων στο Office για Mac

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Στο Word, PowerPoint και το Excel για Mac, μπορείτε εύκολα να ευθυγραμμίσετε αντικείμενα — όπως εικόνες, σχήματα, SmartArt και γραφήματα — σε σχέση με άλλα αντικείμενα, στα άκρα της σελίδας ή τα περιθώρια.

Word

 1. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift, κάντε κλικ στην επιλογή τα αντικείμενα στα οποία θέλετε να στοιχίσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση σχήματος.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Τακτοποίηση > Στοίχιση > Στοίχιση επιλεγμένων αντικειμένων.

  Στοίχιση επιλεγμένων αντικειμένων

  Αυτό είναι επιλεγμένο από προεπιλογή.

  Εάν δεν είναι διαθέσιμη η επιλογή "Στοίχιση επιλεγμένων αντικειμένων"

  Στο έγγραφο, επιλέξτε τουλάχιστον δύο αντικείμενα. Θα είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Στοίχιση επιλεγμένα αντικείμενα.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Τακτοποίηση > Στοίχιση, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή της στοίχισης που θέλετε.

 1. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift, κάντε κλικ στην επιλογή τα αντικείμενα στα οποία θέλετε να στοιχίσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση σχήματος.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Τακτοποίηση > Στοίχιση > Στοίχιση στη σελίδα.

  Στοίχιση στη σελίδα

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Τακτοποίηση > Στοίχιση, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή της στοίχισης που θέλετε.

Για πιο εύκολη στοίχιση αντικειμένων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πλέγμα. Εναλλακτικά, μπορείτε να συγκρατήσετε τα αντικείμενα σε μια γραμμή πλέγματος που διέρχεται από τις κατακόρυφες πλευρές, τις οριζόντιες πλευρές και το κέντρο των άλλων αντικειμένων. Η γραμμή γίνεται ορατή μόνο όταν σύρετε ένα αντικείμενο κοντά σε ένα άλλο αντικείμενο.

Για να χρησιμοποιήσετε ένα πλέγμα, πρέπει να πρώτη ενεργοποιήστε την επιλογή πλέγμα.

 1. Στο μενού του Word, κάντε κλικ στην επιλογή Προτιμήσεις.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Προτιμήσεις του Word, στην περιοχή σύνταξη από κοινού και τα εργαλεία γλωσσικού ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές πλέγματος.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές του πλέγματος, επιλέξτε τον τύπο της Συγκράτηση σε συμπεριφορά που θέλετε:

  • Για να Συγκράτηση αντικειμένων στο πλέγμα, στην περιοχή Συγκράτηση αντικειμένων, επιλέξτε πλέγμα σε προβολή διάταξης εκτύπωσης.

  • Για να Συγκράτηση σε άλλα αντικείμενα, στην περιοχή Συγκράτηση αντικειμένων, επιλέξτε σε άλλα αντικείμενα.

  Επιλογές πλέγματος

 5. (Προαιρετικό) Μπορείτε να ορίσετε άλλες ρυθμίσεις πλέγματος όπως απόσταση.

 6. Για να εμφανίσετε τις γραμμές πλέγματος, στην περιοχή Εμφάνιση πλέγματος, επιλέξτε Εμφάνιση γραμμών πλέγματος στην οθόνη.

  Σημείωση: Μπορείτε επίσης να κάνετε εναλλαγή των γραμμών πλέγματος και απενεργοποίηση επιλέγοντας ή καταργώντας το πλαίσιο ελέγχου " γραμμές πλέγματος " στην καρτέλα Προβολή ή το μενού " Προβολή ".

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αφού επιλέξετε μια επιλογή πλέγμα, στοίχιση τα αντικείμενα ως εξής.

 1. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift, κάντε κλικ στην επιλογή τα αντικείμενα στα οποία θέλετε να στοιχίσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση σχήματος.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Τακτοποίηση > Στοίχιση και επιλέξτε μια επιλογή στοίχισης. Εάν εμφανίζονται οι γραμμές πλέγματος, θα δείτε ότι τα αντικείμενα είναι στοιχισμένο στο πλέγμα.

  Συμβουλή: Εάν έχετε ορίσει την προτίμηση για στοίχιση σε πλέγμα, αλλά θέλετε να αναστείλετε αυτή τη ρύθμιση ενώ μετακινείτε ένα αντικείμενο, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο COMMAND ενώ σύρετε το αντικείμενο.

PowerPoint

 1. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift, κάντε κλικ στην επιλογή τα αντικείμενα στα οποία θέλετε να στοιχίσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση σχήματος.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Στοίχιση > Στοίχιση επιλεγμένων αντικειμένων.

  Στοίχιση επιλεγμένων αντικειμένων

  Αυτό είναι επιλεγμένο από προεπιλογή.

  Εάν δεν είναι διαθέσιμη η επιλογή "Στοίχιση επιλεγμένων αντικειμένων"

  Στο έγγραφο, επιλέξτε τουλάχιστον δύο αντικείμενα. Θα είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Στοίχιση επιλεγμένα αντικείμενα.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Στοίχιση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή της στοίχισης που θέλετε.

 1. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift, κάντε κλικ στην επιλογή τα αντικείμενα στα οποία θέλετε να στοιχίσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση σχήματος.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Στοίχιση > Στοίχιση στη διαφάνεια.

  Στοίχιση στη διαφάνεια

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Στοίχιση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή της στοίχισης που θέλετε.

Για πιο εύκολη στοίχιση αντικειμένων, μπορείτε να συγκρατήσετε τα αντικείμενα σε μια γραμμή πλέγματος που διέρχεται από τις κατακόρυφες πλευρές, τις οριζόντιες πλευρές και το κέντρο των άλλων αντικειμένων. Η γραμμή γίνεται ορατή μόνο όταν σύρετε ένα αντικείμενο κοντά σε ένα άλλο αντικείμενο.

 • Κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή > οδηγοί >Συγκράτηση στο πλέγμα.

Οι δυναμικοί οδηγοί —γραμμές που διέρχονται από το κέντρο των άλλων αντικειμένων και το κέντρο της διαφάνειας— εμφανίζονται όταν σύρετε ένα αντικείμενο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους δυναμικούς οδηγούς για να στοιχίσετε ένα αντικείμενο σε σχέση με ένα άλλο αντικείμενο. Εναλλακτικά, μπορείτε να στοιχίσετε ένα αντικείμενο σε σχέση με το κέντρο της διαφάνειας.

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή > οδηγοί > δυναμικής οδηγοί.

 2. Κάντε κλικ στο αντικείμενο που θέλετε να στοιχίσετε.

  Συμβουλή: Για να επιλέξετε πολλά αντικείμενα, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στα αντικείμενα που θέλετε.

 3. Σύρετε το αντικείμενο κοντά σε ένα άλλο αντικείμενο με το οποίο θέλετε να το στοιχίσετε ή σύρετε το αντικείμενο κοντά στο κέντρο της σελίδας.

  Σημείωση: Για να αποκρύψετε προσωρινά δυναμικής οδηγοί, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο εντολή ενώ σύρετε το αντικείμενο.

 4. Χρησιμοποιήστε τις γραμμές πλέγματος που εμφανίζονται για να πετύχετε τη στοίχιση που θέλετε.

Excel

 1. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift, κάντε κλικ στην επιλογή τα αντικείμενα στα οποία θέλετε να στοιχίσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση σχήματος.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Στοίχιση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή της στοίχισης που θέλετε.

Δείτε επίσης

Μετακίνηση, περιστροφή ή ομαδοποίηση εικόνας, πλαισίου κειμένου ή άλλου αντικειμένου

Αλλαγή μεγέθους ενός αντικειμένου

Word

 1. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift, κάντε κλικ στην επιλογή τα αντικείμενα στα οποία θέλετε να στοιχίσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα μορφή.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Τακτοποίηση > Στοίχιση > Στοίχιση επιλεγμένων αντικειμένων.

  Η ομάδα "Τακτοποίηση" στο Word

  Αυτό είναι επιλεγμένο από προεπιλογή.

  Εάν δεν είναι διαθέσιμη η επιλογή "Στοίχιση επιλεγμένων αντικειμένων"

  Στο έγγραφο, επιλέξτε τουλάχιστον δύο αντικείμενα. Θα είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Στοίχιση επιλεγμένα αντικείμενα.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Τακτοποίηση > Στοίχιση, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή της στοίχισης που θέλετε.

 1. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift, κάντε κλικ στην επιλογή τα αντικείμενα στα οποία θέλετε να στοιχίσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα μορφή.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Τακτοποίηση > Στοίχιση > Στοίχιση στη σελίδα.

  Η ομάδα "Τακτοποίηση" στο Word

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Τακτοποίηση > Στοίχιση, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή της στοίχισης που θέλετε.

Για πιο εύκολη στοίχιση αντικειμένων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πλέγμα. Εναλλακτικά, μπορείτε να συγκρατήσετε τα αντικείμενα σε μια γραμμή πλέγματος που διέρχεται από τις κατακόρυφες πλευρές, τις οριζόντιες πλευρές και το κέντρο των άλλων αντικειμένων. Η γραμμή γίνεται ορατή μόνο όταν σύρετε ένα αντικείμενο κοντά σε ένα άλλο αντικείμενο.

 1. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift, κάντε κλικ στην επιλογή τα αντικείμενα στα οποία θέλετε να στοιχίσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα μορφή.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Τακτοποίηση > Στοίχιση > Επιλογές πλέγματος.

  Η ομάδα "Τακτοποίηση" στο Word

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  Για αυτόματη στοίχιση αντικειμένων

  Κάντε το εξής

  Σε ένα πλέγμα στην προβολή διάταξης δημοσίευσης

  Στην περιοχή Συγκράτηση αντικειμένων, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Στο πλέγμα, στην προβολή διάταξης δημοσίευσης.

  Σε ένα πλέγμα στην προβολή διάταξης εκτύπωσης

  Στην περιοχή Συγκράτηση αντικειμένων, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Στο πλέγμα, στην προβολή διάταξης εκτύπωσης.

  Με γραμμές πλέγματος που διέρχονται από τα άλλα σχήματα

  Στην περιοχή Συγκράτηση αντικειμένων, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Σε άλλα αντικείμενα.

  Συμβουλή: Εάν ορίσετε την προτίμηση στοίχιση στο πλέγμα αλλά θέλετε να αναστείλει αυτήν τη ρύθμιση, ενώ μπορείτε να μετακινήσετε αντικείμενα, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο COMMAND καθώς σύρετε το αντικείμενο.

Οι στατικοί οδηγοί διευκολύνουν τη μη αυτόματη στοίχιση πλαισίων κειμένου, γραφικών και άλλων αντικειμένων με ακρίβεια σε μια καθορισμένη περιοχή ενός εγγράφου.

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη δημοσίευσης.

 2. Στο μενού Προβολή, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ένα σημάδι ελέγχου δίπλα στην επιλογή Χάρακας.

 3. Τοποθετήστε το δείκτη επάνω από ένα μπλε τμήμα του οριζόντιο ή τον κατακόρυφο χάρακα, μέχρι ο δείκτης μετατραπεί σε βέλος δύο κεφαλών.

  Το υπόλοιπο του δείκτη επάνω στο χάρακα

 4. Σύρετε έναν οδηγό στη σελίδα και τοποθετήστε τον σε όποιο σημείο θέλετε.

  Σύρετε τον οδηγό επάνω στη σελίδα

PowerPoint

 1. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift, κάντε κλικ στην επιλογή τα αντικείμενα στα οποία θέλετε να στοιχίσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα μορφή.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Τακτοποίηση > Στοίχιση > Στοίχιση επιλεγμένων αντικειμένων.

  Η ομάδα "Τακτοποίηση" στο Word

  Αυτό είναι επιλεγμένο από προεπιλογή.

  Εάν δεν είναι διαθέσιμη η επιλογή "Στοίχιση επιλεγμένων αντικειμένων"

  Στο έγγραφο, επιλέξτε τουλάχιστον δύο αντικείμενα. Θα είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Στοίχιση επιλεγμένα αντικείμενα.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Τακτοποίηση > Στοίχιση, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή της στοίχισης που θέλετε.

 1. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift, κάντε κλικ στην επιλογή τα αντικείμενα στα οποία θέλετε να στοιχίσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα μορφή.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Τακτοποίηση > Στοίχιση > Στοίχιση στη διαφάνεια.

  Η ομάδα "Τακτοποίηση" στο Word

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Τακτοποίηση > Στοίχιση, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή της στοίχισης που θέλετε.

Για πιο εύκολη στοίχιση αντικειμένων, μπορείτε να συγκρατήσετε τα αντικείμενα σε μια γραμμή πλέγματος που διέρχεται από τις κατακόρυφες πλευρές, τις οριζόντιες πλευρές και το κέντρο των άλλων αντικειμένων. Η γραμμή γίνεται ορατή μόνο όταν σύρετε ένα αντικείμενο κοντά σε ένα άλλο αντικείμενο.

 • Στο μενού Προβολή, τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή Οδηγοί και, στη συνέχεια, επιλέξτε Συγκράτηση στο πλέγμα.

Για πιο εύκολη στοίχιση αντικειμένων, μπορείτε να συγκρατήσετε τα αντικείμενα σε άλλα αντικείμενα της διαφάνειας. Η γραμμή γίνεται ορατή μόνο όταν σύρετε ένα αντικείμενο κοντά σε ένα άλλο αντικείμενο.

 • Στο μενού Προβολή, τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή Οδηγοί και, στη συνέχεια, επιλέξτε Συγκράτηση στο σχήμα.

Οι στατικοί οδηγοί διευκολύνουν τη μη αυτόματη στοίχιση πλαισίων κειμένου, γραφικών και άλλων αντικειμένων με ακρίβεια σε μια καθορισμένη περιοχή ενός εγγράφου.

 1. Στο μενού Προβολή, τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή Οδηγοί και, στη συνέχεια, επιλέξτε Στατικοί οδηγοί.

 2. Για να προσθέσετε επιπλέον οδηγούς, κρατήστε πατημένο επιλογή και σύρετε έναν οδηγό σε οποιοδήποτε σημείο που θέλετε.

Δυναμική οδηγοί — οι γραμμές που εκτελούνται μέσω του κέντρου άλλων αντικειμένων και το κέντρο της διαφάνειας — εμφανίζονται όταν σύρετε ένα αντικείμενο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δυναμικές οδηγών για τη στοίχιση ενός αντικειμένου σε σχέση με ένα άλλο αντικείμενο. Εναλλακτικά, μπορείτε να στοιχίσετε ένα αντικείμενο σε σχέση με το κέντρο της διαφάνειας.

 1. Στο μενού Προβολή, τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή Οδηγοί και, στη συνέχεια, επιλέξτε Δυναμικοί οδηγοί.

 2. Κάντε κλικ στο αντικείμενο που θέλετε να στοιχίσετε.

  Συμβουλή: Για να επιλέξετε πολλά αντικείμενα, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στα αντικείμενα που θέλετε.

 3. Σύρετε το αντικείμενο κοντά σε ένα άλλο αντικείμενο με το οποίο θέλετε να το στοιχίσετε ή σύρετε το αντικείμενο κοντά στο κέντρο της σελίδας.

  Σημείωση: Για να αποκρύψετε προσωρινά δυναμικής οδηγοί, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο εντολή ενώ σύρετε το αντικείμενο.

 4. Χρησιμοποιήστε τις γραμμές πλέγματος που εμφανίζονται για να πετύχετε τη στοίχιση που θέλετε.

Excel

 1. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift, κάντε κλικ στην επιλογή τα αντικείμενα στα οποία θέλετε να στοιχίσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα μορφή.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Τακτοποίηση > Στοίχιση, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή της στοίχισης που θέλετε.

  Η ομάδα "Τακτοποίηση" στο Word

Δείτε επίσης

Μετακίνηση, περιστροφή ή ομαδοποίηση εικόνας, πλαισίου κειμένου ή άλλου αντικειμένου

Αλλαγή μεγέθους ενός αντικειμένου

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×