Στοίχιση ή τακτοποίηση εικόνας, σχήματος, πλαισίου κειμένου, γραφικού SmartArt ή WordArt

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Στα προγράμματα του Microsoft Office, μπορείτε να στοιχίσετε αντικείμενα, όπως εικόνες, σχήματα, πλαίσια κειμένου, γραφικά SmartArt και WordArt, με τους εξής τρόπους:

 • Με άλλα αντικείμενα, όπως όταν ευθυγραμμίζετε τις πλευρές, τα ενδιάμεσα ή τα επάνω ή τα κάτω άκρα των αντικειμένων.

  Αντικείμενα στοιχισμένα στο κάτω μέρος
 • Σε σχέση με ολόκληρο το έγγραφο — για παράδειγμα, στο επάνω ή το αριστερό άκρο ενός εγγράφου.

  Αντικείμενα στοιχισμένα στο επάνω μέρος
 • Με τη χρήση ενός οδηγού.

  Αντικείμενα στοιχισμένα σε οδηγό
 • Χρησιμοποιώντας ένα πλέγμα.

  Αντικείμενα στοιχισμένα σε πλέγμα
 • Με τη διανομή αντικειμένων, ώστε να είναι ίση απόσταση μεταξύ τους — είτε κατακόρυφα είτε οριζόντια ή σε σχέση με ολόκληρο το έγγραφο.

  Ομοιόμορφα κατανεμημένα αντικείμενα

Σε αυτό το άρθρο

Στοίχιση εικόνας, σχήματος, πλαισίου κειμένου, γραφικού SmartArt ή WordArt

Τακτοποίηση αντικειμένων σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους

Στοίχιση εικόνας, σχήματος, πλαισίου κειμένου, γραφικού SmartArt ή WordArt

 1. Επιλέξτε τις εικόνες, τα σχήματα, τα πλαίσια κειμένου ή τα WordArt που θέλετε να στοιχίσετε.

  Για να επιλέξετε πολλά αντικείμενα, κάντε κλικ στο πρώτο αντικείμενο και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ κάνετε κλικ στα άλλα αντικείμενα.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να στοιχίσετε μια εικόνα, στην περιοχή Εργαλεία εικόνας, κάντε κλικ στην καρτέλα μορφοποίηση .

  • Για να στοιχίσετε ένα σχήμα, ένα πλαίσιο κειμένου ή ένα αντικείμενο WordArt, στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, κάντε κλικ στην καρτέλα μορφοποίηση .

 3. Στην ομάδα Τακτοποίηση , κάντε κλικ στην επιλογή Στοίχισηκαι, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  Εργαλεία σχεδίασης, καρτέλα 'Μορφοποίηση'

  Σημαντικό: Εάν οι επιλογές στοίχισης δεν είναι διαθέσιμες, μπορεί να έχετε επιλέξει μόνο ένα στοιχείο. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα πρόσθετα στοιχεία και, στη συνέχεια, θα πρέπει να μπορείτε να συνεχίσετε.

  • Για να στοιχίσετε τα άκρα των αντικειμένων στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Στοίχιση αριστερά.

  • Για να στοιχίσετε τα αντικείμενα κατακόρυφα στα κέντρα τους, κάντε κλικ στην επιλογή Στοίχιση στο κέντρο.

  • Για να στοιχίσετε τα άκρα των αντικειμένων στα δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή Στοίχιση δεξιά.

  • Για να στοιχίσετε τα επάνω άκρα των αντικειμένων, κάντε κλικ στην επιλογή Στοίχιση επάνω.

  • Για να στοιχίσετε τα αντικείμενα οριζόντια μέσα στα ενδιάμεσά τους, κάντε κλικ στην επιλογή Στοίχιση μεσαίου.

  • Για να στοιχίσετε τα κάτω άκρα των αντικειμένων, κάντε κλικ στην επιλογή Στοίχιση κάτω.

   Σημειώσεις: 

   • Όταν ευθυγραμμίζετε αντικείμενα που σχετίζονται μεταξύ τους με βάση τα άκρα τους, ένα από τα αντικείμενα παραμένει στάσιμο. Για παράδειγμα, η Στοίχιση αριστερά στοιχίζει τα αριστερά άκρα όλων των επιλεγμένων αντικειμένων με το αριστερό άκρο του πιο αριστερού αντικειμένου — δηλαδή, το πιο αριστερό αντικείμενο παραμένει στάσιμο και τα άλλα αντικείμενα στοιχίζονται σε σχέση με αυτό. Εάν στοιχίσετε ένα αντικείμενο σε ένα γραφικό SmartArt, το αντικείμενο ευθυγραμμίζεται με το αριστερό άκρο του γραφικού SmartArt και όχι με το πιο αριστερό σχήμα στο γραφικό SmartArt.

   • Στοίχιση των μέσων στοίχιση αντικειμένων οριζόντια μέσα στα μέσα των αντικειμένων και η στοίχιση του Κέντρου ευθυγραμμίζει τα αντικείμενα κατακόρυφα μέσα στα κέντρα των αντικειμένων. Όταν ευθυγραμμίζετε αντικείμενα που σχετίζονται μεταξύ τους με τα μέσα ή τα κέντρα τους, τα αντικείμενα ευθυγραμμίζονται κατά μήκος μιας οριζόντιας ή κατακόρυφης γραμμή που αντιπροσωπεύει τον μέσο όρο των αρχικών θέσεών τους. Κανένα αντικείμενο δεν παραμένει αναγκαστικά στάσιμο και όλα τα αντικείμενα μπορεί να μετακινηθούν.

   • Ανάλογα με την επιλογή στοίχισης στην οποία κάνετε κλικ, τα αντικείμενα θα μετακινηθούν ευθεία προς τα επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά και μπορεί να καλύπτουν ένα αντικείμενο που βρίσκεται ήδη εκεί. Εάν στοιχίσετε τα αντικείμενά σας και διαπιστώσετε ότι είναι σωρευμένα το ένα επάνω στο άλλο, μπορείτε να αναιρέσετε τη στοίχιση και, στη συνέχεια, να μετακινήσετε τα αντικείμενα σε νέες θέσεις πριν να τα ευθυγραμμίσετε ξανά.

Τακτοποίηση αντικειμένων σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους

 1. Επιλέξτε τουλάχιστον τρία αντικείμενα στα οποία θέλετε να τακτοποιήσετε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους. Για να επιλέξετε πολλά αντικείμενα, κάντε κλικ στο πρώτο αντικείμενο και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ κάνετε κλικ στα άλλα αντικείμενα.

  Για να επιλέξετε τα αντικείμενα που είναι κρυφά, σωρευμένα ή πίσω από το κείμενο, κάντε τα εξής:

  • Στην κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Επεξεργασία , κάντε κλικ στην επιλογή Εύρεση και επιλέξτε, κάντε κλικ στην επιλογή αντικείμενακαι, στη συνέχεια, σχεδιάστε ένα πλαίσιο επάνω από τα αντικείμενα.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να τακτοποιήσετε τις εικόνες εξίσου, στην περιοχή Εργαλεία εικόνας, κάντε κλικ στην καρτέλα μορφοποίηση .

  • Για να τακτοποιήσετε μια ομάδα με σχήματα, πλαίσια κειμένου ή WordArt εξίσου, στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, κάντε κλικ στην καρτέλα μορφοποίηση .

 3. Στην ομάδα Τακτοποίηση , κάντε κλικ στην επιλογή Στοίχισηκαι, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  Εργαλεία σχεδίασης, καρτέλα 'Μορφοποίηση'
  • Για να κεντράρετε τα αντικείμενα οριζόντια, κάντε κλικ στην επιλογή Οριζόντια κατανομή.

  • Για να κεντράρετε τα αντικείμενα κατακόρυφα, κάντε κλικ στην επιλογή κατανομή κατακόρυφα.

Δείτε επίσης

Αλλαγή των περιθωρίων μεταξύ του κειμένου και της άκρης ενός πλαισίου κειμένου ή σχήματος

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×