Σημειώσεις έκδοσης του προγράμματος Insider για το Word 2016 για υπολογιστή Windows

Αυτό το άρθρο περιέχει μια συλλογή των σημαντικότερων αλλαγών στην τελευταία δομή του προγράμματος Insider για το Word για υπολογιστή Windows. Για να είμαστε σαφείς, δεν πρόκειται για μια ολοκληρωμένη λίστα όλων των επιδιορθώσεων στη δομή. Θεωρήστε το ως μια επισήμανση ενδιαφερουσών νέων δυνατοτήτων, σημαντικών επιδιορθώσεων και οποιωνδήποτε σημαντικών ζητημάτων για τα οποία θέλουμε να σας ενημερώσουμε.

Για να δείτε σημειώσεις έκδοσης για άλλες εφαρμογές υπολογιστή, ανατρέξτε στο θέμα Σημειώσεις έκδοσης για δομές Insider του Office 2016 για υπολογιστή Windows

Τελευταία ενημέρωση

Έκδοση 1803 (Δομή 9208.2010)

Στις 13 Μαρτίου 2018, κυκλοφορήσαμε την Έκδοση 1803 (Δομή 9208.2010) στα μέλη του προγράμματος Insider.

Νέες δυνατότητες

 • Δεν υπάρχουν νέες δυνατότητες για επισήμανση αυτή την εβδομάδα.

Κορυφαίες επιδιορθώσεις

 • Διάφορες επιδιορθώσεις επιδόσεων και σταθερότητας.

Γνωστά προβλήματα

 • Δεν υπάρχουν γνωστά προβλήματα σε αυτήν τη δομή.

Προηγούμενες ενημερώσεις

Για να δείτε σημειώσεις έκδοσης για παλαιότερες δομές Insider, κάντε κλικ στην παρακάτω λίστα. Για να δείτε το ιστορικό ενημερώσεων για τα επίπεδα Insider και Μηνιαίο κανάλι (Στοχευμένο), ανατρέξτε στο θέμα Ιστορικό ενημερώσεων για το πρόγραμμα Office Insider για υπολογιστή με Windows.

Στις 9 Μαρτίου 2018, κυκλοφορήσαμε την Έκδοση 1803 (Δομή 9201.2008) στα μέλη του προγράμματος Insider.

Νέες δυνατότητες

 • Δεν υπάρχουν νέες δυνατότητες για επισήμανση αυτή την εβδομάδα.

Κορυφαίες επιδιορθώσεις

 • Διάφορες επιδιορθώσεις επιδόσεων και σταθερότητας.

Γνωστά προβλήματα

 • Δεν υπάρχουν γνωστά προβλήματα σε αυτήν τη δομή.

Στις 2 Μαρτίου 2018, κυκλοφορήσαμε την Έκδοση 1803 (Δομή 9127.2004) στα μέλη του προγράμματος Insider.

Νέες δυνατότητες

 • Δεν υπάρχουν νέες δυνατότητες για επισήμανση αυτή την εβδομάδα.

Κορυφαίες επιδιορθώσεις

 • Διάφορες επιδιορθώσεις επιδόσεων και σταθερότητας.

Γνωστά προβλήματα

 • Δεν υπάρχουν γνωστά προβλήματα σε αυτήν τη δομή.

Στις 26 Φεβρουαρίου 2018, κυκλοφορήσαμε την Έκδοση 1803 (Δομή 9120.2015) στα μέλη του προγράμματος Insider.

Νέες δυνατότητες

 • Δεν υπάρχουν νέες δυνατότητες για επισήμανση αυτή την εβδομάδα.

Κορυφαίες επιδιορθώσεις

 • Διάφορες επιδιορθώσεις επιδόσεων και σταθερότητας.

Γνωστά προβλήματα

 • Δεν υπάρχουν γνωστά προβλήματα σε αυτήν τη δομή.

Στις 22 Φεβρουαρίου 2018, κυκλοφορήσαμε την Έκδοση 1803 (Δομή 9115.2007) στα μέλη του προγράμματος Insider.

Νέες δυνατότητες

 • Δεν υπάρχουν νέες δυνατότητες για επισήμανση αυτή την εβδομάδα.

Κορυφαίες επιδιορθώσεις

 • Διάφορες επιδιορθώσεις επιδόσεων και σταθερότητας.

Γνωστά προβλήματα

 • Δεν υπάρχουν γνωστά προβλήματα σε αυτήν τη δομή.

Στις 13 Φεβρουαρίου 2018, κυκλοφορήσαμε την Έκδοση 1802 (Δομή 9110.2002) στα μέλη του προγράμματος Insider.

Νέες δυνατότητες

 • Δεν υπάρχουν νέες δυνατότητες για επισήμανση αυτή την εβδομάδα.

Κορυφαίες επιδιορθώσεις

 • Διάφορες επιδιορθώσεις επιδόσεων και σταθερότητας.

Γνωστά προβλήματα

 • Δεν υπάρχουν γνωστά προβλήματα σε αυτήν τη δομή.

Στις 2 Φεβρουαρίου 2018, κυκλοφορήσαμε την Έκδοση 1802 (Δομή 9026.2006) στα μέλη του προγράμματος Insider.

Νέες δυνατότητες

 • Δεν υπάρχουν νέες δυνατότητες για επισήμανση αυτή την εβδομάδα.

Κορυφαίες επιδιορθώσεις

 • Διάφορες επιδιορθώσεις επιδόσεων και σταθερότητας.

Γνωστά προβλήματα

 • Δεν υπάρχουν γνωστά προβλήματα σε αυτήν τη δομή.

Στις 27 Ιανουαρίου 2018, κυκλοφορήσαμε την Έκδοση 1802 (δομή 9020.2003) στα μέλη του προγράμματος Insider.

Νέες δυνατότητες

 • Δεν υπάρχουν νέες δυνατότητες για επισήμανση αυτή την εβδομάδα.

Κορυφαίες επιδιορθώσεις

 • Διάφορες επιδιορθώσεις επιδόσεων και σταθερότητας.

Γνωστά προβλήματα

 • Δεν υπάρχουν γνωστά προβλήματα σε αυτήν τη δομή.

Στις 16 Ιανουαρίου 2018, κυκλοφορήσαμε την Έκδοση 1801 (δομή 9001.2068) στα μέλη του προγράμματος Insider.

Νέες δυνατότητες

 • Δεν υπάρχουν νέες δυνατότητες για επισήμανση αυτή την εβδομάδα.

Κορυφαίες επιδιορθώσεις

 • Διάφορες επιδιορθώσεις επιδόσεων και σταθερότητας.

Γνωστά προβλήματα

 • Δεν υπάρχουν γνωστά προβλήματα σε αυτήν τη δομή.

Στις 20 Δεκεμβρίου 2017, κυκλοφορήσαμε την Έκδοση 1801 (δομή 8911.2016) για τα μέλη του προγράμματος Insider.

Νέες δυνατότητες

 • Στην οθόνη Αρχείο > Λογαριασμός, ο αριθμός έκδοσης και δομής έχει μετακινηθεί. Αναζητήστε τον δίπλα στο κουμπί Πληροφορίες για την εφαρμογή <όνομα εφαρμογής>.

  Ένα στιγμιότυπο οθόνης δείχνει τον αριθμό έκδοσης και δομής δίπλα στο κουμπί "Πληροφορίες για το PowerPoint"

Κορυφαίες επιδιορθώσεις

 • Δεν υπάρχουν νέες επιδιορθώσεις.

Γνωστά προβλήματα

 • Δεν υπάρχουν γνωστά προβλήματα.

Στις 4 Δεκεμβρίου 2017, κυκλοφορήσαμε την Έκδοση 1711 (δομή 8730.2122) στα μέλη του προγράμματος Insider.

Στις 4 Δεκεμβρίου 2017, κυκλοφορήσαμε την Έκδοση 1711 (δομή 8730.2117) στα μέλη του προγράμματος Insider.

Στις 30 Νοεμβρίου 2017, κυκλοφορήσαμε την Έκδοση 1711 (δομή 8730.2102) στα μέλη του προγράμματος Insider.

Στις 20 Νοεμβρίου 2017, κυκλοφορήσαμε την Έκδοση 1712 (δομή 8813.1000) στα μέλη του προγράμματος Insider. Ωστόσο, εντοπίσαμε ένα σημαντικό πρόβλημα στη δομή 8813.1000, έτσι αποφασίσαμε να θέσουμε σε κυκλοφορία μια προγενέστερη, πιο σταθερή δομή.

Στις 31 Οκτωβρίου 2017, κυκλοφορήσαμε την Έκδοση 1711 (δομή 8711.2037) στα μέλη του προγράμματος Insider.

Στις 20 Οκτωβρίου 2017, κυκλοφορήσαμε την Έκδοση 1710 (δομή 8625.2055) στα μέλη του προγράμματος Insider.

Στις 19 Σεπτεμβρίου 2017, κυκλοφορήσαμε την Έκδοση 1710 (δομή 8613.1000) στα μέλη του προγράμματος Insider.

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2017, κυκλοφορήσαμε την Έκδοση 1710 (δομή 8530.1000) στα μέλη του προγράμματος Insider.

Πρόσθετες πληροφορίες

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×